DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/QĐ-VACC NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2021.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 168 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00002389Nguyễn Duy Thanh18/04/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
2HNT-00119371Tô Ngọc Thảo29/09/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
3HNT-00119372Phạm Văn Tính07/07/1985Kỹ sư công trình ngầm Đô thị
4HNT-00047903Phan Chánh Hoa17/12/1973Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
5HNT-00119373Trần Công Trứ09/02/1987Cao đẳng xây dựng Dân dụng và công nghiệp
6HNT-00119374Lê Bá Thành20/08/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
7HNT-00119375Nguyễn Minh Hoàng01/02/1977Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
8HNT-00119376Lê Văn Hà08/11/1979Kỹ sư điện kỹ thuật
9HNT-00119377Lê Ngọc Thời16/02/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
10HNT-00119378Cai Vũ Phúc07/10/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
11HNT-00119379Nguyễn Thị Ngọc Thúy20/08/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
12HNT-00092437Trần Vĩnh Hiệp20/10/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
13HNT-00119380Dương Quốc Hoàng06/08/1989Cao đẳng xây dựng dân dụng
14HNT-00119381Phan Tấn Tài07/09/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
15HNT-00119382Phan Trọng Hiếu05/07/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
16HNT-00119383Vy Văn Linh07/09/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
17HNT-00119384Phan Văn Hướng19/03/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – hầm
18HNT-00119385Nguyễn Văn Xuân11/10/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
19HNT-00119386Nguyễn Hữu Huy28/02/1988Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
20HNT-00119387Đào Ngọc Dương Chương25/02/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
21HNT-00119388Nguyễn Cường Thịnh18/01/1995Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
22HNT-00119389Lê Hoàng Nam01/05/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
23HNT-00112532Phan Văn Thành08/06/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
24HNT-00119390Đinh Ngọc Lành09/11/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
25HNT-00119391Nguyễn Trung Hiếu20/02/1987Cử nhân cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình
26HNT-00119392Nguyễn Minh Thông13/08/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
27HNT-00119393Nguyễn Minh Sơn08/02/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
28HNT-00038713Phan Tuấn Dương08/05/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – đường
29HNT-00119394Hà Hoài Linh15/10/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – đường
30HNT-00119395Dư Hồng Quân29/10/1985Kỹ sư xây dựng Cầu – đường
31HNT-00119396Đặng Ngọc Thạch25/03/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
32HNT-00119397Nguyễn Văn Kỳ28/03/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình
33HNT-00119398Trịnh Thành Nhân23/05/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
34HNT-00003457Đỗ Thanh Triều10/12/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
35HNT-00119399Lê Ngọc Hoàng24/12/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
36HNT-00119400Lê Văn Tứ19/05/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
37HNT-00119401Thái Văn Trọng02/01/1987Kỹ sư kỹ thuật điện
38HNT-00119402Nguyễn Văn Thọ23/03/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
39HNT-00007408Bùi Quang Anh13/06/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Xây dựng công trình thủy – Thềm lục địa)
40HNT-00119403Nguyễn Lê Hoàng20/10/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
41HNT-00119404Võ Đình Hải22/12/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình
42HNT-00119405Phạm Minh Tú20/11/1985Kỹ sư Kỹ thuật CTXD-Xây dựng DD&CN
43HNT-00119406Nguyễn Sĩ Hùng05/09/1987Kỹ sư kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
44HNT-00117253Mai Hữu Kha10/09/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
45HNT-00119407Nguyễn Phước Toàn12/03/1989Kỹ sư Xây dựng cầu đường
46HNT-00114788Kiều Thanh Nguyên20/10/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
47HNT-00087130Nguyễn Huy Hoàng15/12/1969Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
48HNT-00119408Phạm Vũ Trường18/10/1987Kỹ sư hệ thống năng lượng
49HNT-00103937Huỳnh An Khang08/07/1994Kỹ sư kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
50HNT-00119409Trần Lý01/09/1948Kỹ sư xây dựng – Xây dựng Nông Thôn
51HNT-00008044Nguyễn Đức Minh17/05/1966Kỹ sư Xây dựng
52HNT-00119410Lê Minh Đại28/10/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
53HNT-00119411Nguyễn Thành Công20/11/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
54HNT-00106586Lê Tuấn Anh18/11/1983Kỹ sư xây dựng Cầu đường
55HNT-00119412Nguyễn Văn Dũng15/06/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
56HNT-00119413Đặng Thị Thùy07/03/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường
57HNT-00119414Nguyễn Hoàng Xuân15/02/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
58HNT-00119415Nguyễn Như Hạnh05/10/1991Kỹ sư – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
59HNT-00119416Lê Văn Bình27/03/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy – Thềm lục địa)
60HNT-00119417Lê Minh Đức09/11/1990Kỹ sư xây dựng cầu đường
61HNT-00119418Phạm Thế Chuyền27/07/1968Kỹ sư Điện Công nghiệp
62HNT-00119419Phạm Văn Cường18/08/1972Kỹ sư xây dựng
63HNT-00119420Trần Năng Thế28/10/1978Kỹ sư kinh tế xây dựng
64HNT-00119421Nguyễn Kim Hùng19/03/1992Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
65HNT-00119422Nguyễn Duy Nhân09/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
66HNT-00019105Phan Lễ Hòa24/02/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
67HNT-00119423Phạm Hữu Cao06/06/1989Kỹ sư Kỹ thuật điện
68HNT-00119424Phạm Văn Chương20/06/1985Kỹ sư – Điện – Điện tử
69HNT-00119425Nguyễn Trọng Duyên20/01/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
70HNT-00119426Trần Xuân Vũ03/12/1992Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
71HNT-00031178Phan Văn Tiếng14/07/1983Kỹ sư Điện – Điện Tử
72HNT-00110028Đặng Quốc Tiến27/01/1989Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
73HNT-00063965Nguyễn Văn Thông05/07/1977Kiến trúc sư
74HNT-00119427Dương Văn Hoàng05/09/1992Kỹ sư quản lý xây dựng
75HNT-00119428Cao Xuân Tăng03/10/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
76HNT-00119429Lương Hải Đăng17/01/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
77HNT-00119430Nguyễn Mạnh Hùng19/01/1967Kỹ sư xây dụng
78HNT-00119431Nguyễn Văn Hiển10/03/1990Kỹ sư xây dựng kỹ thuật Trắc địa và Bản đồ
79HNT-00068839Nguyễn Quốc Phil20/10/1986Thạc sĩ quản lý xây dựng
80HNT-00059472Huỳnh Minh Nhựt28/06/1976Kỹ sư xây dựng cầu dường
81HNT-00119432Thái Hữu Trang20/12/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
82HNT-00119433Bùi Văn Thành22/06/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
83HNT-00119434Trần Xuân Hiền16/12/1977Kỹ sư Hệ thống điện
84HNT-00119435Nguyễn Văn Ba22/08/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
85HNT-00119436Trần Minh Thuật05/09/1989Kỹ sư kỹ thuật Công trình xây dựng
86HNT-00119437Trần Minh Đạt13/04/1984Kỹ sư công trình thủy điện
87HNT-00119438Vũ Mạnh Cường20/09/1981Kỹ sư xây dựng công trình
88HNT-00119439Nguyễn Minh Tuấn10/10/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
89HNT-00119440Trần Việt Cường22/04/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
90HNT-00119441Đặng Hữu Phúc02/09/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
91HNT-00119442Nguyễn Thế Phương05/02/1985Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
92HNT-00119443Lê Trọng Nam27/08/1981Kỹ sư công trình thủy lợi
93HNT-00119444Nguyễn Minh Công13/11/1992Kỹ sư hệ thống điện
94HNT-00119445Lê Xuân Thư01/12/1977Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
95HNT-00119446Nguyễn Đăng Đông25/02/1988Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện
96HNT-00119447Nguyễn Trọng Mạnh18/11/1978Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
97HNT-00119448Lê Tuấn Vũ20/11/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
98HNT-00104700Đoàn Quốc Ánh05/05/1971Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp
99HNT-00119449Nguyễn Văn Thắng10/12/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
100HNT-00119450Phạm Trung Kiên10/04/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
101HNT-00050765Nguyễn Hồng Thanh07/03/1979Kỹ sư Xây dựng đường ô tô và Sân bay
102HNT-00119451Phạm Việt Thắng18/05/1995Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông
103HNT-00119452Nguyễn Văn Trình13/02/1991Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
104HNT-00119453Ngô Thế Đăng20/10/1987Kỹ sư kỹ thuật Điện tử Viễn Thông
105HNT-00119454Thân Nhân Giang04/10/1987Kỹ sư kỹ thuật Điện tử Viễn Thông
106HNT-00119455Nguyễn Hữu Thành05/04/1993Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
107HNT-00119456Lương Văn Khoa10/05/1989Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
108HNT-00119457Hoàng Trọng Quỳnh13/12/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
109HNT-00029698Vũ Xuân Toàn02/12/1983Cao đẳng xây dựng
110HNT-00119458Phạm Mạnh Dũng03/11/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
111HNT-00119459Phan Khánh Tùng30/06/1978Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
112HNT-00119460Vũ Ngọc Minh Tuệ14/02/1974Kỹ sư kinh tế năng lượng
113HNT-00119461Lương Văn Đại06/11/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
114HNT-00119462Nguyễn Văn Dương02/10/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
115HNT-00119463Bùi Kim Trọng14/08/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
116HNT-00119464Nguyễn Văn Vũ14/03/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
117HNT-00102304Trần Thế Hưng11/12/1971Kiến trúc sư
118HNT-00119465Nguyễn Văn Soát20/10/1982Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
119HNT-00119466Nguyễn Thành Luân22/06/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
120HNT-00119467Nguyễn Văn Thường21/12/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
121HNT-00119468Nguyễn Ngọc Quý09/01/1984Kỹ sư kinh tế xây dựng
122HNT-00119469Bùi Quang Tiến05/12/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường
123HNT-00040202Nguyễn Việt Cương16/06/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
124HNT-00119470Trần Công Hiệp09/10/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
125HNT-00119471Bùi Văn Hiển30/11/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ sư trắc địa bản đồ
126HNT-00119472Vũ Mạnh Hoàng19/01/1987Kỹ sư cấp thoát nước
127HNT-00110948Nguyễn Văn Hoan10/08/1978Kỹ sư thủy lợi
128HNT-00119473Nguyễn Quang Huy11/11/1984Kỹ sư trắc địa
129HNT-00119474Lê Văn Nguyên14/02/1982Kỹ sư công trình thủy điện
130HNT-00119475Lê Xuân Cường26/12/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
131HNT-00119476Phan Văn Thanh06/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
132HNT-00119477Vũ Cường23/08/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
133HNT-00119478Nguyễn Văn Chi10/03/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình – xây dựng dân dụng và công nghiệp
134HNT-00119479Nguyễn Văn Hà14/01/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đường
135HNT-00119480Vũ Văn Ninh03/09/1990Kỹ sư Điện Công nghiệp và Dân dụng
136HNT-00078006Hoàng Huy Vượng26/01/1990Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
137HNT-00119481Đàm Đức Tùng22/05/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
138HNT-00119482Nguyễn Xuân Cường22/02/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
139HNT-00119483Trần Đình Học22/06/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
140HNT-00119484Dương Mạnh Sang22/07/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
141HNT-00097215Vũ Mạnh Cường28/06/1982Kỹ sư Địa chất công trình – ĐKT
142HNT-00119485Bùi Đức Hoành06/12/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
143HNT-00119486Nguyễn Hữu Quốc03/03/1988Kỹ sư công trình thuỷ lợi
144HNT-00119487Ngô Văn Tiến03/03/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
145HNT-00119488Hoàng Trọng Chương30/08/1980Kỹ sư thuỷ lợi
146HNT-00119489Đỗ Đăng Trường02/02/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
147HNT-00097142Phạm Hùng Thắng24/01/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
148HNT-00119187Vũ Văn Giáp20/08/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
149HNT-00119490Nguyễn Kim Khánh08/07/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
150HNT-00119491Hoàng Đình Dũng26/10/1984Kỹ sư xây dựng
151HNT-00119492Nguyễn Quang Đạo22/09/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
152HNT-00059502Nguyễn Minh Tâm05/08/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình
153HNT-00119493Trần Khánh Dư29/11/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng – công nghiệp
154HNT-00119494Vũ Hoàng Hiệp28/11/1985Thạc sỹ kỹ thuật điện
155HNT-00119495Lê Văn Chung04/12/1984Kỹ sư đường ô tô và sân bay
156HNT-00119496Trần Trung Hiếu04/12/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
157HNT-00119497Vũ Việt Cường08/06/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
158HNT-00025586Phạm Ngọc Hân08/05/1979Kỹ sư xây dựng
159HNT-00119498Nguyễn Minh Tuân25/05/1984Kỹ sư xây dựng
160HNT-00105808Vương Quốc Duy14/03/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
161HNT-00061273Đinh Tiến Tài30/10/1980Kỹ sư công trình thuỷ lợi
162HNT-00119499Lê Tiến Quân20/10/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
163HNT-00119500Hồ Thanh Sơn28/08/1970Kiến trúc sư
164HNT-00119501Vũ Thạch Thiện01/09/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
165HNT-00119502Phạm Đăng Hồng27/04/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
166HNT-00119503Phan Thúc Bồng02/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
167HNT-00119504Lê Bá Tước19/02/1984Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
168HNT-00119505Hoàng Minh Trọng12/09/1985Kỹ sư thiết bị điện – điện tử
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội