Ngày 23/7/2019, Hiệp hội các nhà thầy xây dựng Việt Nam đã tổ chức lễ trao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các học viên thi sát hạch đợt đầu tiên ngày 6-8/6/2019.