Ngày 10/04/2024, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nêu nên những thách thức và kiến nghị những giải pháp cho ngành xây dựng. Trên tinh thần đó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2595/VPCP-CN ngày 03 tháng 5 năm 2024 yêu cầu các Bộ Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời kiến nghị của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam với nội dung “những thách thức và kiến nghị giải pháp”, ngày 04 tháng 6 năm 2024 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 4629/NHNN-TD.

          Theo ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản trên, Hiệp hội đề nghị các Doanh nghiệp nhà thầu xây dựng như sau:

          Hiện nay việc vay vốn tín dụng của các Doanh nghiệp xây dựng còn nhiều khó khăn cả về lãi vay (do chưa được liệt kê vào đối tượng được khuyến khích ưu tiên) và cả về tài sản đảm bảo do đó việc Ngân hàng Nhà nước có công văn chính thức đồng ý cho các Doanh nghiệp xây dựng được xếp hạng vào đối tượng được khuyến khích, ưu tiên nhóm các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khác là một bước tiến quan trọng, ngoài ra về vấn đề tài sản đảm bảo nếu trong quá trình thương thảo vốn các tổ chức tín dụng nếu có khó khăn vướng mắc gì, đề nghị các Doanh nghiệp tập hợp ý kiến báo cáo về Văn phòng Hiệp hội để Hiệp hội tập hợp có ý kiến chính thức với Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ.

          Trên đây là những thông tin ban đầu của Chính phủ giải quyết xử lý những vướng mắc cho các Doanh nghiệp xây dựng. Hiệp hội xin thông báo để các Doanh nghiệp xây dựng thành viên nắm bắt. Để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn cho các Doanh nghiệp, Hiệp hội yêu cầu các Doanh nghiệp tiếp tục thông tin về Hiệp hội những vướng mắc của Đơn vị mình trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

    Mọi thông tin xin liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt nam số nhà 32 ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội. liên hệ Ms Thùy Vinh 0912078587

Đính kèm văn bản của Ngân hàng nhà nước gửi Hiệp hội.

https://drive.google.com/file/d/1Uq_iheqMXXIpD2z2W0bmrEwGmGWnDLQ_/view?usp=sharing

Đính kèm văn bản Hiệp hội gửi Thủ tướng Chính phủ;

https://drive.google.com/file/d/1YyNrs0FjFHdvHjr1_iLOzLKcr-glEJzf/view?usp=sharing