DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2024/QĐ-VACC NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 176 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 08/2024/QĐ-VACC ngày 01/02/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00182499Lê Văn Vượng18/05/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
2HNT-00181801Lê Viết Trung16/09/1986Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
3HNT-00182500Nguyễn Doãn Sơn05/10/1981Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
4HNT-00182501Đỗ Mạnh Quyên01/07/1979Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
5HNT-00182502Trần Văn Quyết12/11/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
6HNT-00182503Phạm Cao Sơn10/07/1986Kỹ sư xây dựng Thuỷ lợi – Thuỷ điện – Cấp thoát nướcGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
7HNT-00182504Đỗ Thanh Chức27/10/1990Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Vật lIệu Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
8HNT-00182505Nguyễn Khánh Duy03/06/1993Kỹ sự Công nghệ Kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
9HNT-00182506Phạm Trung Kiên10/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
10HNT-00182507Huỳnh Quang Trung07/10/1987Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
11HNT-00182508Nguyễn Quang Hưng09/06/1984Kỹ sư Cấp thoát nướcThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
12HNT-00182509Hoàng Văn Tâm21/06/1976Cử nhân Công nghệ Ngành Công nghệ Điện tử Viễn thôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
13HNT-00182510Lê Văn Tiên28/03/1990Kỹ sư Xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
14HNT-00182511Triệu Văn Khoa01/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
15HNT-00182512Trần Trung Kiên20/04/1974Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
16HNT-00182513Nguyễn Tuấn Lực19/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
17HNT-00182514Nguyễn Xuân Định05/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật mỏThiết kế xây dựng công trình khai thác mỏIII
18HNT-00182515Bùi Xuân Hảo10/01/1983Kỹ sư Máy xây dựng – Cơ khí chuyên dùngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
19HNT-00182516Hoàng Văn Dương29/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
20HNT-00182517Đoàn Văn Tâm30/01/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
21HNT-00182518Hoàng Xuân Thức02/03/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
22HNT-00182519Nguyễn Thị Dịu04/03/1995Kỹ sư Kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
23HNT-00182520Nguyễn Văn Đợi01/07/1992Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
24HNT-00182521Phạm Thế Anh11/10/1991Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
25HNT-00182522Phạm Văn Son24/11/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
26HNT-00182523Trần Việt Oanh22/02/1984Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
27HNT-00182524Trương Minh Tú04/12/1980Kỹ sư xây dựng ngành vật liệu và cấu kiện xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
28HNT-00182525Đinh Văn Hưng16/09/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
29HNT-00182526Hoàng Văn Thảo17/02/1978Kỹ sư Điện khí hóa – Cung cấp điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
30HNT-00182527Phùng Phụng Sáng29/09/1980Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
31HNT-00182528Trần Văn Nam16/02/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
32HNT-00182529Lê Thiện Giáo01/05/1960Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng – công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
33HNT-00182530Ngô Văn Tiến27/10/1968Kỹ sư đường bộ – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
34HNT-00182531Nguyễn Văn Lành15/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
35HNT-00182532Trịnh Duy Tiến18/03/1982Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
36HNT-00182533Trần Ngọc Dương20/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch giao thông)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
37HNT-00182534Đỗ Đức Thắng12/09/1976Kỹ sư Xây dựng G.T.V.T – ngàng Xây dựng cầu – đường bộQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
38HNT-00182535Nguyễn Hữu Thanh07/10/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
39HNT-00182536Đỗ Anh Tuấn30/04/1987Kỹ sư cấp Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcII
     Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtII
40HNT-00182537Đoàn Danh Trọng10/07/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
41HNT-00182538Trần Cao Tuyển10/09/1986Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
42HNT-00182539Trương Ngọc Hiếu28/10/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
43HNT-00182540Nguyễn Mạnh Hùng10/02/1983Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
44HNT-00182541Lê Tấn Trạng28/03/1973Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
45HNT-00182542Bùi Thanh Trang06/12/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trườngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (cấp nước -thoát nước và môi trường)III
     Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcIII
46HNT-00182543Tăng Thành Huy30/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
47HNT-00182544Trần Nguyễn Minh Thuyết01/01/1972Kỹ sư Xây dựng – Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
48HNT-00182545Nguyễn Minh Hải21/10/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
49HNT-00182546Nguyễn Trí Cao12/02/1979Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
50HNT-00182547Nghiêm Đình Nghị26/02/1972Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
51HNT-00182548Lê Quang Bình19/10/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
52HNT-00182549Nguyễn Trí Huân05/12/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
53HNT-00182550Tô Văn Đạt02/01/1979Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
54HNT-00182551Nguyễn Đức Thuận22/09/1985Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông công chính ngành xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
55HNT-00182552Nguyễn Thị Bích Huyền26/09/1995Kỹ sư Kỹ thuật môi trườngGiám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước)III
     Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nướcIII
56HNT-00182553Trần Chí Tâm05/07/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
57HNT-00182554Trần Văn Thi16/09/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
58HNT-00182555Đặng Ngọc Tuấn21/02/1984Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nướcThiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
59HNT-00182556Nguyễn Thị Vân12/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
60HNT-00182557Nguyễn Thành Sơn16/06/1983Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
61HNT-00182558Đặng Văn Minh27/05/1990Kỹ sư ngành xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
62HNT-00182559Nguyễn Thị Mỹ Huệ08/04/1985Kỹ sư Điện – Điện tử (Điện năng)Thiết kế cơ – điện công trìnhII
63HNT-00182560Trần Văn Dĩnh26/05/1981Kỹ thuật điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
64HNT-00182561Đặng Thanh Quang06/02/1979Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
65HNT-00182562Nguyễn Mộng Kha21/02/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
66HNT-00182563Châu Hoàng Hạng09/10/1994Kỹ sư- Kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
67HNT-00182564Phan Thanh Hiếu04/10/1978Kỹ sư điện – Điện công nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
68HNT-00182565Phan Văn Quốc Trung09/01/1978Kỹ sư – Điện khí hóa – Cung cấp điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
69HNT-00182566Dương Cao Sơn21/12/1991Kỹ sư – Kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
70HNT-00182567Trần Bảo Khánh15/04/1989Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnhThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
71HNT-00182568Nguyễn Tấn Nhật11/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnhThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
72HNT-00182569Trần Quốc Thích11/09/1984Kỹ sư – Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnhThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
73HNT-00182570Nguyễn Đức Trí18/09/1971Kỹ sư – Thiết kế máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
74HNT-00182571Trịnh Văn Tùng07/12/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
75HNT-00182572Phan Kế Đức10/12/1998Kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầngQuản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
76HNT-00182573Nguyễn Thái Sơn25/09/1983Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
77HNT-00182574Huỳnh Trung Quân26/10/1981Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
78HNT-00182575Vũ Văn Thành20/07/1982Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
79HNT-00182576Bùi Xuân Hợp05/07/1989Kỹ sư Xây Dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
80HNT-00182577Nguyễn Văn Thành29/05/1994Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
81HNT-00182578Lưu Văn Dũng15/10/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
82HNT-00182579Nguyễn Văn Tưởng08/12/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
83HNT-00182580Đào Minh Hải11/09/1980Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
84HNT-00182581Phan Văn Hiệp18/01/1982Kỹ sư Cầu đường – Kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
85HNT-00182582Nguyễn Cường Đại10/01/1990Kỹ sư Xây dựng công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thuỷ nội địa, hàng hảiII
86HNT-00182583Phạm Khắc Tuyến15/05/1980Kỹ sư xây dựng – Xây dựng Cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
87HNT-00182584Nguyễn Văn Bằng10/01/1986Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
88HNT-00182585Đào Quang Thắng15/10/1957Kỹ sư Thủy Lợi ngành công trình thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
89HNT-00182586Đào Anh Tuấn10/08/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
90HNT-00182587Lê Hoàng Sâm02/11/1971Kỹ sư Kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
91HNT-00182588Nguyễn Hùng Sơn20/03/1974Kỹ sư Xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
92HNT-00182589Lê Mạnh Tưởng28/06/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
93HNT-00182590Hoàng Đình Luân05/09/1981Kỹ sư xây dựng cầu hầm – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
94HNT-00182591Trần Văn Bốn10/09/1992Kỹ sư Hệ thống điệnThiết kế cơ – điện công trìnhIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
95HNT-00182592Hoàng Xuân Hợp04/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
96HNT-00182593Phan Văn Phúc15/02/1995Kỹ sư Kỹ thuật Điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
97HNT-00182594Nguyễn Đăng Tân25/11/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
98HNT-00182595Nguyễn Văn Phong22/11/1981Kỹ sư Xây dựng cơ sở hạ tầng ngành Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
99HNT-00182596Phan Huỳnh Phương14/06/1983Kỹ sư Xây dựng vật liệu xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
100HNT-00182597Bùi Ngọc Nam18/08/1994Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
101HNT-00182598Trần Trương Vũ21/10/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
102HNT-00182599Nguyễn Minh Hưng10/08/1988Kiến trúc sư Kiến trúc công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
103HNT-00182600Trần Nguyễn Tấn Thịnh05/11/1986Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
104HNT-00182601Nguyễn Tấn Thái14/05/1984Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
105HNT-00182602Nguyễn Hồng Vân27/10/1987Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
106HNT-00182603Trần Duy Hùng10/04/1989Kỹ sư Cơ điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
107HNT-00182604Bùi Xuân Duẫn20/02/1989Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
108HNT-00182605Nguyễn Cao Công08/08/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
109HNT-00182606Ngô Đình Hưng28/12/1983Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
110HNT-00182607Huỳnh Tấn Kính15/07/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
111HNT-00182608Trịnh Thành10/02/1970Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
112HNT-00182609Trần Quang30/07/1992Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật công trình giao thôngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
113HNT-00182610Trần Ngọc Dũng26/04/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
114HNT-00182611Chu Tiến Dương25/09/1983Kỹ sư Điện tự động – Điện tự động công nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhII
115HNT-00182612Nguyễn Khắc Quyết12/05/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
116HNT-00182613Bùi Đức Thắng15/08/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu ĐườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
117HNT-00182614Phạm Văn Hòa20/03/1966Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
118HNT-00182615Trần Trọng Ngọc Anh31/05/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
119HNT-00182616Cấn Diệu Kiều Hoa11/07/1984Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
120HNT-00182617Đỗ Tiến Lực16/11/1984Kỹ sư Máy và Thiết bị Nhiệt – Lạnh Ngành Công Nghệ Nhiệt – LạnhThiết kế cơ – điện công trìnhII
121HNT-00182618Nguyễn Trung Thông06/06/1984Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
122HNT-00182619Nguyễn Đình Thi14/06/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
123HNT-00182620Nguyễn Thương05/03/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
124HNT-00182621Chu Văn Tuất04/01/1994Cao đẳng điện công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
125HNT-00182622Lê Văn Chương30/12/1989Kỹ sư công nghệ chế tạo máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
126HNT-00182623Nguyễn Đình Đạo19/07/1994Kỹ sư Điện dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
127HNT-00182624Nguyễn Trần Vỹ27/05/1975Kỹ sư Xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
128HNT-00182625Bùi Đức Công13/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
129HNT-00182626Từ Ngọc Hưng20/09/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
130HNT-00182627Phạm Minh Nguyễn25/07/1988Kỹ sư Xây dựng – Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
131HNT-00182628Vũ Hồng Anh11/05/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
132HNT-00182629Nguyễn Tuấn Minh10/09/1996Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
133HNT-00182630Nguyễn Văn Dũng03/03/1986Kỹ sư kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
134HNT-00182631Nguyễn Thị Thanh Hoàn12/08/1997Kỹ sư Kinh tế xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
135HNT-00182632Ngô Sách Minh08/02/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường Ngành Xây dựng Cầu hầmGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
136HNT-00182633Trần Văn Hạnh05/04/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
137HNT-00182634Nguyễn Ngọc Huyên29/05/1981Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
138HNT-00182635Hồ Ngọc Cường03/09/1981Kỹ sư Đô thị – Cấp thoát nướcGiám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
139HNT-00182636Giàng A Tánh19/06/1979Kỹ sư Liên nghành Cơ – điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
140HNT-00182637Lê Duy Hưng16/01/1981Kỹ sư Thủy lợi – Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
141HNT-00182638Nguyễn Văn Thủy01/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
142HNT-00182639Bùi Văn Lộc12/04/1989Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí – Công nghệ chế tạo máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
143HNT-00182640Bùi Văn Huy01/05/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
144HNT-00182641Nguyễn Hữu Hưng05/04/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ĐiệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
145HNT-00182642Vũ Minh Sáng29/11/1992Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
146HNT-00182643Hà Thanh Tùng12/01/1979Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng công trình trên sông – NM thủy điệnThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
147HNT-00182644Lê Tuấn Vũ20/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
148HNT-00182645Lê Xuân Hiếu19/08/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
149HNT-00182646Nguyễn Đình Nhâm20/05/1992Kỹ sư ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
150HNT-00182647Nguyễn Tiến Dũng04/02/1992Kỹ sư Điện, điện tử – Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
151HNT-00182648Đỗ Công Ngôn22/07/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện chuyên ngành hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
152HNT-00182649Nguyễn Thế Đức06/08/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
153HNT-00182650Trần Đức23/08/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
154HNT-00182651Trương Đình Tuấn02/09/1971Kỹ sư Điện tử – Viễn thông Ngành Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
155HNT-00182652Trần Ngọc Quảng01/05/1987Kỹ sư ngành Công nghệ Nhiệt – Điện lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
156HNT-00182653Nguyễn Văn Lâm25/11/1987Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
157HNT-00182654Đặng Văn Mạnh02/04/1984Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
158HNT-00182655Phùng Minh Dương01/12/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
159HNT-00182656Phạm Ngọc Cường28/11/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
160HNT-00182657Phạm Văn Dũng16/10/1974Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
161HNT-00182658Mai Viết Quảng02/12/1972Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
162HNT-00182659Vũ Xuân Sĩ02/05/1986Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng công trình Biển – dầu khíGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
163HNT-00182660Dương Văn Nam02/04/1985Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
164HNT-00182661Lê Văn Hoàn20/11/1987Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
165HNT-00182662Lê Vũ Khiêm03/02/1978Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
166HNT-00182663Nguyễn Thành Viên20/10/1984Kỹ sư Điện Ngành Kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
167HNT-00182664Nguyễn Bảo Long25/12/1997Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
168HNT-00182665Trần Văn Đại20/10/1983Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
169HNT-00182666Nghiêm Xuân Hưng19/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật điện chuyên ngành hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
170HNT-00182667Trần Công Huân14/11/1983Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
171HNT-00182668Cao Xuân Hưng20/05/1993Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
172HNT-00182669Mai Nhân Thuận08/04/1981Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
173HNT-00182670Phan Tuấn Anh08/03/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
174HNT-00182671Bùi Ngọc Toàn15/09/1983Kỹ sư xây dựng chuyên ngành cấp thoát nướcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
175HNT-00182672Nguyễn Đình Tuấn25/01/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
176HNT-00182673Nguyễn Bá Tuấn01/06/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 08/2024/QĐ -VACC ký ngày 01/02/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!