DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2024/QĐ-VACC NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 124 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 42/2024/QĐ-VACC ngày 17/06/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00189623Tạ An Khang11/01/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
2HNT-00152003Phùng Văn Chính06/07/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
3HNT-00187611Đào Việt Phương28/08/1978Kỹ sư xây dựng cảng đường thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
4HNT-00189624Dương Mạnh Tuấn21/05/1986Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thịQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtII
5HNT-00051111Hồ Xuân Minh01/05/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
6HNT-00189625Lê Anh Chiến25/08/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – hạ tầng kỹ thuậtII
7HNT-00189626Lê Viết Nhất22/06/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
8HNT-00189627Nguyễn Thanh Tân09/08/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtII
9HNT-00189628Nguyễn Văn Công14/01/1970Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
10HNT-00050843Nguyễn Xuân Hùng19/09/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
11HNT-00124461Tạ Xuân Hồng07/09/1983Kỹ sư xây dựng cảng – đường thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
12HNT-00189629Trần Duy Dương04/11/1981Kỹ sư Trắc ĐịaKhảo sát địa hìnhII
13HNT-00189630Trần Văn Doanh07/05/1974Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
14HNT-00128939Trần Văn Tuyền24/07/1979Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtII
15HNT-00189631Vũ Thanh Tùng05/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
16HNT-00189632Phan Công Cường02/09/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
17HNT-00189633Nguyễn Văn Tiến01/10/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
18HNT-00189634Cao Minh Quyền01/01/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
19HNT-00163733Phạm Văn Chiến23/11/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtII
20HNT-00189635Trần Quốc Tuấn08/08/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtII
21HNT-00189636Vũ Duy Nam27/12/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
22HNT-00040347Nguyễn Sỹ Bình01/02/1980Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bayGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
23HNT-00189637Nguyễn Trường Bình29/07/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
24HNT-00189638Nguyễn Văn Dũng07/03/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
25HNT-00056128Vũ Văn Chung15/10/1981Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
26HNT-00089725Trương Văn Tuân18/01/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
27HNT-00189639Phạm Văn Cương10/09/1989Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
28HNT-00189640Phạm Thái Sơn05/12/1978Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
29HNT-00189641Nguyễn Văn Tiến01/06/1979Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
30HNT-00189642Nguyễn Huy Hà27/06/1989Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
31HNT-00189643Vũ Việt Dũng15/09/1991Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
32HNT-00189644Mai Quý Thọ01/12/1980Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
33HNT-00189645Trần Minh Tâm22/10/1988Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
34HNT-00189646Nguyễn Quang Hiệp18/10/1981Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
35HNT-00189647Lê Hồng Cường12/08/1988Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
36HNT-00189648Nguyễn Đức Tâm29/12/1972Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
37HNT-00189649Nguyễn Ngọc Nguyên09/03/1991Kỹ sư kỹ thuật dầu khíKhảo sát địa chất công trìnhIII
38HNT-00084389Phạm Văn Chương20/10/1966Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
39HNT-00056782Nguyễn Ngọc Đức15/05/1985Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
40HNT-00189650Quách Minh Tuấn14/04/1982Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
41HNT-00056819Nguyễn Văn Nam10/11/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
42HNT-00056788Sái Hoàng Anh Hiếu29/07/1986Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
43HNT-00189651Trần Văn Thụ09/05/1988Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
44HNT-00052781Trần Vũ Cảnh28/07/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – hạ tầng kỹ thuậtII
45HNT-00052784Nguyễn Ngọc Tú01/05/1979Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuậtII
46HNT-00189652Phan Thế Phi23/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
47HNT-00175587Nguyễn Tiến Tới27/01/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
48HNT-00056699Mầu Danh Sơn11/05/1980Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
49HNT-00056716Nguyễn Văn Thành12/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
50HNT-00056720Phạm Tuấn Phương23/11/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
51HNT-00189653Mai Thạch Tuyên02/09/1981Kỹ sư điện tử – Viễn ThôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
52HNT-00189654Nguyễn Hữu Chí17/10/1995Kỹ sư kỹ thuật điện tử, truyền thôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
53HNT-00189655Nguyễn Tấn Tam20/11/1984Kỹ sư xây dựng trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
54HNT-00135872Lê Trung Vững21/09/1977Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
55HNT-00189656Phạm Hồng Sơn10/07/1979Kỹ sư ngành trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
56HNT-00189657Nguyễn Linh Bảo17/07/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
57HNT-00189658Trần Văn Sỉ24/11/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Khảo sát địa hìnhIII
58HNT-00004127Nguyễn Thành Nam31/10/1980Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng & CNThiết kế kết cấu công trìnhII
59HNT-00185403Nguyễn Đình Lộc30/08/1972Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
60HNT-00185404Nguyễn Đình Hùng19/09/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng công trìnhThiết kế kết cấu công trìnhII
61HNT-00155231Nguyễn Ngọc Nhân12/12/1983Kỹ sư công nghệ ngành điện kỹ thuậtThiết kế cơ – điện công trìnhII
62HNT-00086945Võ văn Phụng20/08/1986Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
63HNT-00189659Trần Đăng Bình23/01/1990Cao đẳng ngành xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
64HNT-00189660Võ Minh Duy24/07/1994Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
65HNT-00189661Huỳnh Hồng Qúy09/02/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
66HNT-00189662Bùi Văn Ngọc02/01/1994Kỹ sư Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
67HNT-00189663Đỗ Hạnh Nhân15/10/1994Kỹ sư Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
68HNT-00189664Bùi Hồng Linh16/05/1994Kỹ sư Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
69HNT-00189665Võ Đại Nhân29/01/1990Kỹ sư Ngành Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
70HNT-00189666Huỳnh Tấn Khoa10/08/1984Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
71HNT-00189667Lê Văn Thiết02/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
72HNT-00189669Võ Văn Hoàng02/08/1986Kỹ sư Ngành Kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
73HNT-00189670Lê Văn Vương05/05/1990Cao đẳng Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Khảo sát địa hìnhIII
74HNT-00009705Nguyễn Quang Sanh16/11/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng &công nghiệp – ngành kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
75HNT-00056568Phan Hữu Hiệp28/06/1978Kỹ sư Xây dựng Cảng & Công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
76HNT-00189671Trần Bá Đông25/07/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
77HNT-00189672Trần Đình Khánh21/12/1983Kỹ sư xây dựng DD&CNGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
78HNT-00007880Trần Công Phụng27/05/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
79HNT-00141838Lê Hải Âu08/08/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
80HNT-00101795Lê Văn Linh20/02/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
81HNT-00189673Ngô Đình Huy15/06/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
82HNT-00062344Nguyễn Bình13/02/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
83HNT-00189674Nguyễn Đỗ Tấn01/01/1977Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
84HNT-00189675Nguyễn Đức Chung27/08/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
85HNT-00189676Nguyễn Phước Hưng20/09/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
86HNT-00189677Nguyễn Quang Tiến15/04/1972Kỹ sư xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
87HNT-00189678Nguyễn Tấn Thành05/12/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
88HNT-00189679Nguyễn Thanh Bình01/01/1984Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
89HNT-00189680Thái Bảo Hòa16/07/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
90HNT-00189681Trần Ngọc Trường01/07/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
91HNT-00189682Trần Văn Việt07/10/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
92HNT-00189683Nguyễn Mạnh Hùng15/05/1992Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
93HNT-00040065Trần Nguyên Khoa24/04/1981Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
94HNT-00189684Trương Công Chung29/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
95HNT-00189685Bùi Ngọc Thiện15/10/1995Kỹ sư kỹ thuật điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
96HNT-00189686Phí Mạnh Hùng15/05/1981Kỹ sư xây dựng Cảng – Đường ThủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
97HNT-00189687Nguyễn Hoài Nam15/09/1985Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
98HNT-00189688Nguyễn Anh Tuấn01/04/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngII
99HNT-00189689Nguyễn Văn Hoà14/01/1983Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
100HNT-00189690Lê Chí Đức24/02/1974Kỹ sư kỹ thuật công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuậtIII
101HNT-00061631Võ Tuấn Thành17/04/1987Kỹ sư xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
102HNT-00045522Đặng Minh Châu01/01/1976Kỹ sư kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
103HNT-00053673Nguyễn Hữu Nghĩa05/07/1988Trung học chuyên nghiệp ngành trắc địa – địa chínhKhảo sát địa hìnhIII
104HNT-00189691Nguyễn Minh Tâm02/12/1964Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
105HNT-00163542Võ Hoàng Thắm30/01/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
106HNT-00189692Phan Văn Bé07/01/1990Cao đẳng xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
107HNT-00189693Nguyễn Huy Thi26/06/1978Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
108HNT-00189694Hoàng Minh Giám05/04/1977Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhII
109HNT-00189695Nguyễn Văn Ngọc20/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
110HNT-00057770Lê Văn Sáng20/07/1970Cao đẳng cầu đường sắt – bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
111HNT-00189696Nguyễn Đình Thi07/01/1998Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
112HNT-00189697Đặng Nguyễn Mạnh Hùng12/05/1984Kỹ sư công nghệ ngành xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
113HNT-00189698Văn Viết Dũng12/04/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
114HNT-00001232Nguyễn Thanh Thịnh19/03/1982Kỹ sư cầu đường – ngành kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
115HNT-00018246Hồ Ngọc Ngự Giang23/02/1978Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
116HNT-00189699Nguyễn Văn Vịnh28/03/1993Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
117HNT-00036460Huỳnh Đức Can08/08/1986Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
118HNT-00189700Nguyễn Viết Quang05/04/1989Kỹ sư hạ tầng dân dụng chuyên ngành kỹ thuật dân dụng và cơ sở hạ tầngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
119HNT-00189701Nguyễn Hoàng Giang25/06/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
120HNT-00125085Vũ Văn Toàn01/09/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
121HNT-00189702Lê Đức Thọ09/09/1983Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
122HNT-00189703Nguyễn Công Tánh10/11/1989Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
123HNT-00189704Phạm Hoài Phương09/04/1970Kỹ sư điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
124HNT-00142170Trương Đình Thắng16/12/1993Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 42/2024/QĐ -VACC ký ngày 17/06/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!