DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2023/QĐ-VACC NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 97 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm Sinh
1HNT-00159196Phạm Minh Đức05/08/1991
2HNT-00165229Nguyễn Phương Hiền04/12/1997
3HNT-00165230Nguyễn Văn Tấn02/10/1992
4HNT-00165231Nguyễn Văn Tài12/04/1986
5HNT-00165232Hoàng Ngọc Anh01/03/1985
6HNT-00122343Nguyễn Duy Trình12/04/1983
7HNT-00127953Trần Thế Mạnh08/11/1987
8HNT-00040180Nguyễn Trọng Trung03/02/1981
9HNT-00165233Đỗ Tuấn Nghĩa05/08/1978
10HNT-00137192Nguyễn Công Thành21/10/1994
11HNT-00165234Đào Xuân Trường05/01/1992
12HNT-00165235Nguyễn Tuấn Anh09/06/1987
13HNT-00165236Tống Viết Tiến15/10/1987
14HNT-00165237Cồ Thị Loan20/03/1995
15HNT-00165238Nguyễn Hà Thu19/08/1996
16HNT-00165239Hoàng Văn Tùng05/08/1990
17HNT-00165240Vũ Tiến Duy15/06/1997
18HNT-00165241Phan Việt Anh21/06/1998
19HNT-00137520Vũ Văn Toàn05/05/1995
20HNT-00022804Vũ Trung Kiên07/02/1990
21HNT-00165242Phạm Ngọc Hoàng29/12/1984
22HNT-00017784Hoàng Xuân Hồng29/12/1959
23HNT-00165243Phạm Minh Khôi05/08/1987
24HNT-00165244Trần Bá Sỹ20/01/1970
25HNT-00165245Trần Hồ Phương02/04/1981
26HNT-00165246Đặng Văn Hưng12/08/1992
27HNT-00165247Nguyễn Hồng Trung12/10/1992
28HNT-00111827Ngô Trung Đông09/07/1970
29HNT-00165248Nguyễn Mạnh Hiệp29/07/1983
30HNT-00165249Bùi Văn Hoàn26/09/1980
31HNT-00165250Đào Văn Vịnh20/11/1992
32HNT-00165251Nguyễn Đình Hòa01/01/1983
33HNT-00165252Nguyễn Quang Huy01/01/1986
34HNT-00165253Phùng Anh Minh16/09/1997
35HNT-00165254Vũ Trung Kiên20/01/1992
36HNT-00142814Trần Đức Mạnh27/01/1983
37HNT-00165255Hoàng Thanh Lương27/01/1975
38HNT-00165256Trịnh Văn Đức22/05/1988
39HNT-00165257Đỗ Việt Dũng23/09/1984
40HNT-00165258Nguyễn Đức Lợi11/10/1986
41HNT-00165259Đặng Ngọc Vân29/09/1982
42HNT-00165260Phạm Anh Tuấn06/07/1993
43HNT-00011688Nguyễn Đức Chung21/02/1972
44HNT-00165261Đỗ Thành Long26/11/1987
45HNT-00165262Lương Xuân Điệp21/07/1986
46HNT-00165263Đặng Đình Trọng20/09/1995
47HNT-00021981Đào Ngọc Tương26/09/1985
48HNT-00165264Nguyễn Anh Dũng19/05/1986
49HNT-00165265Đỗ Văn Duy17/04/1984
50HNT-00165266Vũ Văn Thuật13/11/1984
51HNT-00019755Nguyễn Trung Kiên19/03/1977
52HNT-00105694Bùi Văn Quân01/03/1994
53HNT-00164518Lê Tiến Đạt09/09/1997
54HNT-00117835Hoàng Quốc Dương19/12/1996
55HNT-00108450Phạm Xuân Cường25/12/1989
56HNT-00165267Tống Ngọc Đảm05/09/1982
57HNT-00165268Bùi Thọ Học10/09/1989
58HNT-00165269Nguyễn Hữu Thiện04/11/1983
59HNT-00165270Nguyễn Văn Dũng22/12/1989
60HNT-00165271Nguyễn Văn Sơn16/08/1986
61HNT-00028623Chu Việt Phương21/09/1988
62HNT-00165272Nguyễn Mạnh Cường26/04/1991
63HNT-00165273Nguyễn Quốc Hậu25/03/1993
64HNT-00006373Bùi Văn Biên08/05/1981
65HNT-00165274Trần Quốc Việt10/03/1982
66HNT-00064593Nguyễn Trung Phương26/10/1978
67HNT-00165275Đào Ngọc Thê01/05/1977
68HNT-00165276Đặng Đức Thảo24/09/1988
69HNT-00131224Nguyễn Đình Thanh10/03/1987
70HNT-00165277Nguyễn Thúc Nhật03/08/1989
71HNT-00165278Nguyễn Mạnh Tuấn19/09/1984
72HNT-00165279Nguyễn Phú Giản11/12/1987
73HNT-00165280Lê Văn Tiếp19/06/1989
74HNT-00055553Ngô Tuấn Giang06/12/1980
75HNT-00165281Nguyễn Minh Hiệp16/12/1984
76HNT-00165282Bùi Văn Việt05/04/1998
77HNT-00165283Nguyễn Minh Hiệp20/08/1983
78HNT-00165284Vũ An Khang20/06/1997
79HNT-00081463Hồ Đình Dũng27/10/1993
80HNT-00022156Trần Trung Thành19/08/1991
81HNT-00092692Cao Hồng Sơn06/07/1993
82HNT-00164553Nguyễn Hữu Đắc02/12/1979
83HNT-00165285Nguyễn Khắc Danh20/11/1983
84HNT-00165286Phạm Công Tuấn22/08/1997
85HNT-00028444Nguyễn Văn Vĩnh15/06/1985
86HNT-00119394Hà Hoài Linh15/10/1986
87HNT-00165287Nguyễn Thanh Tân11/05/1997
88HNT-00165288Hồ Đình Khánh05/08/1992
89HNT-00090827Ngô Phi Trường02/03/1983
90HNT-00165289Lê Phú Quốc13/03/1977
91HNT-00165290Nguyễn Văn Sự09/01/1978
92HNT-00165291Nguyễn Kim Bình04/05/1984
93HNT-00165292Nguyễn Trần Thế Phong09/09/1981
94HNT-00164697Võ Ngọc Toàn10/07/1993
95HNT-00113757Nguyễn Thọ A22/02/1992
96HNT-00165293Nguyễn Thành Nam31/05/1975
97HNT-00165294Hoàng Văn Tú29/07/1989

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 13/2023/QĐ -VACC ký ngày 17/04/2023 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!