Ngày 12/4 vừa qua, ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã tổ chức một buổi lấy ý kiến đóng góp cho dự án xây dựng “Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014” và báo cáo giám sát về “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng và quy hoạch kiến trúc”. Lãnh đạo VACC cùng với lãnh đạo Tổng hội xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội tư vấn kiến trúc, lãnh đạo Vụ pháp chế, Vụ kiểm định chất lượng Bộ xây dựng và lãnh đạo Sở xây dựng, Sở QHKT Hà Nội đã tham dự buổi tọa đàm này.
Trong buổi tọa đàm, lãnh đạo VACC đã kiến nghị một số vấn đề trong đó cụ thể về hợp đồng trong xây dựng cần có sự sửa đổi xóa bỏ sự bất bình đẳng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong bảo lãnh: Nhà thầu khi ký hợp đồng thì phải làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng rất chặt chẽ, trong khi chủ đầu tư thì lại không hề có bất cứ bảo lãnh gì trong khâu thanh toán, yêu cầu luật mới cần sửa đổi bằng quy định: Chủ đầu tư khi ký hợp đồng cần có bảo lãnh thanh toán để đảm bảo không có tình trạng chiếm dụng vốn, nợ đọng trong xây dựng cơ bản (kể cả vốn đầu tư của nhà nước)
Ngoài ra lãnh đạo VACC cũng kiến nghị khâu quản lý quy hoạch và môi trường cần thống nhất làm một lần để giảm thiểu thủ tục cho doanh nghiệp. Khâu quản lý quy hoạch và mật độ dân số cần thống nhất phân bổ cho cả khu ngay từ ban đầu, tránh việc xin cho; ai xin trước, làm trước được nhiều; ai xin sau, làm sau thì hết tiêu chuẩn, rất khó thực hiện dự án!
Về công tác thanh tra, kiểm tra cũng cần thống nhất vào một đầu mối để điều tiết công tác thanh tra, mỗi năm một doanh nghiệp phải tiếp một đoàn thanh tra, tránh việc các ngành đến tổ chức thanh tra theo kế hoạch riêng của mình nên có những doanh nghiệp có khi phải tiếp đến cả chục đoàn thanh tra chỉ trong một quý!
Ngoài ra lãnh đạo VACC cũng đề nghị bổ sung thêm một số ý kiến khác vào Luật xây dựng như thêm hình thức nhà thầu quản lý v.v… Buổi tọa đàm đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của đại diện các cơ quan quản lý và các hiệp hội để xây dựng luật pháp.