Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với tinh thần “ làm ngay những việc trong quyền hạn của Bộ Xây dựng”, sáng ngày 25 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) cùng 8 doanh nghiệp xây dựng thành viên Hiệp hội có buổi làm việc với Cục Kinh tế xây dựng Bộ Xây dựng và Viện Kinh tế xây dựng để bàn tháo gỡ vướng mắc về định mức, đơn giá chưa có trong hệ thống định mức của Nhà nước và các định mức, đơn giá đã ban hành nhưng không hợp lý. Hội nghị do ông Đàm Đức Biên Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng chủ trì.

     

Theo số liệu của 8 doanh nghiêp kiến nghị sử đổi bổ sụng định mức có 52 loại công việc cần xây dựng định mức mới và trên 70 định mức đơn giá không hợp lý cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế. Các công tác chưa có định mức tập trung chủ yếu vào công trình giao thông như cấp dây văng, cốt thép trụ tháp cầu dây văng, đào đất trong khung vây phòng nước, ép cọc ống, cọc thép hình,…Tại hội nghị Ông Đàm Đức Biên ghi nhận đây là lần đầu tiên có buổi làm việc về kinh tế nói chung và định mức, đơn giá nói riêng giữa Cục và Hiệp hội. Trên cơ sở số liệu trong danh mục mà Hiệp hội kiến nghị, Cục giao cho Viện Kinh tế xây dựng rà soát báo cáo Bộ danh mục và kế hoạch triển khai phù hợp với chương trình rà soát chung của Bộ, phối hợp với các doanh nghiệp của Hiệp hội để cung cấp các số liệu, bố trí công trường thi công để khảo sát xây dựng định mức. Cục sẽ đề xuất với Bộ đưa vào chương trình kế hoạch năm 2023 xây dựng định mức những định mức mới trong đó có các định mức mà Hiệp hội kiến nghị, ông Biên kết luận.