Category: Tin tức

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2024/QĐ-VACC NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2024

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2024/QĐ-VACC NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2024 Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ...

Read More

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ BẤT HỢP PHÁP

Ngày 22 tháng 02 năm 2024, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 14/2024/QĐ-VACC về việc “thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng hoạt động xây dựng của các cá nhân sử dụng bằng cấp bất hợp...

Read More
Loading

Quảng cáo

Video nổi bật