Ngày 20 tháng 03 năm 2024, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 22/2024/QĐ-VACC về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng về thi công công tác xây dựng công trình lĩnh vực:

Lắp đặt thiết bị vào công trình /Hạng II

Mời Quý bạn đọc xem chi tiết Quyết định Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng tại văn bản dưới đây: