DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-VACC NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2019.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 88 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00078901Trương Quý Ngọc22/07/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
2HNT-00078902Hoàng Văn Mạnh22/02/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
3HNT-00078903An Ngọc Hanh14/03/1984Kỹ thuật công nghiệp PTNT
4HNT-00078904Nguyễn Hữu Tú11/01/1991Kỹ sư kinh tế xây dựng và quản lý dự án
5HNT-00078905Đinh Quang Hiển20/09/1981– Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
6HNT-00078906Vương Quốc Việt20/05/1984Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ
7HNT-00078907Nguyễn Bá Quân29/08/1987Kỹ sư kỹ thuật điện-Điện tử
8HNT-00078908Hoàng Văn Đức19/08/1989Kỹ sư kỹ thuật điện-Điện tử
9HNT-00078909Lê Anh Tuấn19/05/1988Kỹ sư kỹ thuật Điện tử viễn thông
10HNT-00078910Vũ Văn Mạnh04/01/1987Kỹ sư công trình Thủy lợi
11HNT-00078911Nguyễn Khắc Đức08/09/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
12HNT-00078912Hoàng Tuấn Anh04/08/1984Cử nhân cao đẳng điện, điện tử
13HNT-00078913Nguyễn Phúc Đạt16/09/1984Kỹ sư xây dựng công trình
14HNT-00078914Trần Bảo Quốc22/07/1982Kỹ sư Cầu Đường
15HNT-00078915Huỳnh Kim Sang25/09/1992Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
16HNT-00078916Nguyễn Hồ Thanh Hải05/12/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
17HNT-00078917Trần Trọng Cương08/09/1991Kỹ sư xây dựng Công trình thủy
18HNT-00078918Nguyễn Hùng Vương22/05/1986Kỹ sư Công nghệ xây dựng cầu đường
19HNT-00078919Hồ Viết Tuấn20/10/1988Kỹ sư Kinh tế Xây dựng & Quản lý dự án
20HNT-00078920Nguyễn Văn Hùng23/12/1975Kỹ sư Thủy lợi – Thủy nông cải tạo đất
21HNT-00078921Vũ Tiến Tâm06/12/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
22HNT-00078922Nguyễn Anh Tuấn04/06/1977Kỹ sư Thủy nông cải tạo đất
23HNT-00063186Nguyễn Thị Hảo04/07/1981Thạc sỹ điện từ viễn thông
24HNT-00031342Phùng Minh Đông04/01/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
25HNT-00070880Lê Quang Hưng20/10/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
26HNT-00070876Hoàng Anh Đức05/01/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
27HNT-00078923Nguyễn Đức Hoàng29/05/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
28HNT-00078924Chu Đức Mạnh10/01/1994Kỹ sư giao thông
29HNT-00078925Nguyễn Văn Phú18/11/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
30HNT-00078926Nguyễn Đức Thịnh29/08/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường
31HNT-00078927Đỗ Quốc Trình08/05/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
32HNT-00078928Lương Văn Huy23/07/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
33HNT-00078929Nguyễn Thanh Tùng11/01/1973Kỹ sư xây dựng công trình đô thị
34HNT-00078930Nguyễn Thế Vũ24/07/1980Kỹ sư kinh tế kỹ thuật
35HNT-00078931Nguyễn Đức Thắng02/07/1991Trung cấp quản lý vận hành,sửa chữa đường dây và TBA từ 110kV trở xuống
36HNT-00078932Huỳnh Vũ Long07/03/1970Kỹ sư hệ thống điện
37HNT-00078933Vũ Quốc Khanh23/11/1979Kỹ sư kỹ thuật điện – hệ thống điện
38HNT-00078934Đỗ Hoàng Anh13/09/1971Kỹ sư Tự động hóa XNCN
39HNT-00078935Ngô Kiều Hưng03/04/1976Kỹ sư kỹ thuật điện
40HNT-00078936Mạc Đại Hằng08/02/1975Cao đẳng Điện công nghiệp
41HNT-00078937Nguyễn Minh Tuấn01/09/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
42HNT-00078938Trần Tuấn Anh11/09/1993Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
43HNT-00078939Phạm Thế Hiền16/09/1971Kỹ sư Xây dựng
44HNT-00078940Nguyễn Quang06/07/1985Kỹ sư xây dựng công trình
45HNT-00078941Thiệu Văn Đức30/10/1980Kỹ sư thủy lợi
46HNT-00078942Nguyễn Việt Hưng11/04/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
47HNT-00078943Hoàng Văn Chung10/11/1988Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
48HNT-00078944Lê Vũ Linh03/07/1986Kỹ sư hệ thống điện
49HNT-00078945Phạm Văn Mạnh13/07/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
50HNT-00078946Nguyễn Việt Hưng06/11/1977Kỹ sư kinh tế xây dựng
51HNT-00078947Nguyễn Đức Dũng28/10/1982Kỹ sư Xây dựng
52HNT-00078948Vũ Duy Bắc18/12/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
53HNT-00078949Hoàng Quốc Kỳ02/12/1986Kỹ sư xây dựng
54HNT-00029792Đỗ Văn Duy02/10/1978Kỹ sư xây dựng
55HNT-00078950Nguyễn Tiến Dũng09/07/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
56HNT-00078951Nguyễn Phú Bình16/12/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
57HNT-00078952Nguyễn Quang Tuân30/04/1984Kỹ sư xây dựng đường bộ
58HNT-00078953Hoàng Đình Thuận02/08/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường.
59HNT-00078954Phạm Hồng Phương16/09/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
60HNT-00078955Lương Xuân Tuyên24/11/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường.
61HNT-00062882Nguyễn Tiến Nam26/07/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
62HNT-00078956Phan Trọng Thái Quyền16/07/1985Kỹ sư xây dựng công trình thủy
63HNT-00078957Nguyễn Văn Lĩnh23/10/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
64HNT-00078958Đỗ Xuân Trung17/04/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
65HNT-00078959Đào Viết Toàn07/04/1989Kỹ sư cơ sở hạ tầng giao thông
66HNT-00078960Vũ Mạnh Cường13/03/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
67HNT-00078961Nguyễn Đăng Dũng13/04/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
68HNT-00078962Đoàn Văn Hiệp21/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
69HNT-00078963Nguyễn Văn Hùng12/03/1982Xây dựng dân dụng và công nghiệp
70HNT-00063597Dương Mạnh Tuấn28/11/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
71HNT-00078964Bùi Đăng Thu13/05/1960Xây dưng đo đạc công trình
72HNT-00046951Nguyễn Anh Tuấn04/04/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
73HNT-00078965Nguyễn Ngọc Bích13/03/1960Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
74HNT-00078966Lê Trọng Long06/02/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
75HNT-00078967Đặng Ngọc Lâm25/07/1982Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước
76HNT-00078968Nguyễn Mạnh Trung14/01/1986Kỹ sư kỹ thuật môi trường đô thị
77HNT-00078969Lê Ngọc Hân26/09/1987Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước
78HNT-00053400Nguyễn Quốc Hoàn11/06/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
79HNT-00078970Nguyễn Hải Đăng22/06/1974Kỹ sư cầu hầm
80HNT-00078971Phan Ngọc Thơm08/05/1966Kỹ sư xây dựng cầu đường
81HNT-00078972Quách Văn Phúc18/09/1986Kỹ sư xây dựng
82HNT-00078973Nguyễn Hữu Ninh24/02/1988Kiến trúc sư
83HNT-00078974Nguyễn Văn Thịnh05/06/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
84HNT-00078975Đỗ Thế Anh21/07/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
85HNT-00078976Bế Ích Hòa09/01/1959Kỹ sư Xây dựng Đường ô tô
86HNT-00078977Lương Việt Anh19/02/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
87HNT-00077022Trần Đình Hạnh10/02/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
88HNT-00077023Lê Anh Sơn08/05/1990Kỹ sư xây dựng cầu đường

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.
Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.
Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:
Lan Hương: 0983 045 822
Ngọc Lan: 0941 064 900
Thanh Mai: 0974 144 726
Kim Hiền: 0334 660 395
Kim Oanh: 0933 926 806