_______ Triển khai Quyết định số 680/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về công nhận Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam có đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động động xây dựng cho tổ chức.

________ Ngày 09 tháng 3 năm 2023, vào lúc 13h30 Tại trụ sở Văn phòng Hiệp hội, Hội đồng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng để  xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; lĩnh vực hoạt động Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng: Thủy điện, Đường dây và trạm biến áp

____ Chủ trì cuộc họp – Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu XD Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng.

________ Quá trình đánh giá hồ sơ Ban Thường trực đã đề nghị Vinaconex bổ sung một số tiêu chí còn thiếu, đến thời điểm đánh giá của Hội đồng hồ sơ đã đầy đủ. Sau khi đại diện Ban trường trực báo cáo kết quả rà soát đánh giá theo các quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và các tiêu chí trong hướng dẫn của Hiệp hội, Hội đồng đã thông qua với 100% nhất trí đề nghị Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định cấp chứng chỉ cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam  theo quy định của pháp luật./.