Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở GP INVEST, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) cùng 9 doanh nghiệp xây dựng thành viên Hiệp hội có buổi làm việc với Viện Kinh tế xây dựng Bộ Xây dựng để thống nhất kế hoạch triển khai xây dựng kế hoạch soát xét, sửa đổi bổ sung và xây dựng mới định mức để đưa vào kế hoạch thực hiện và trình Bộ Xây dựng ban hành trong năm 2023. Cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam chủ trì.

________________Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam chủ trì cuộc họp

     Trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp, sau cuộc họp giữa Hiệp hội với Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng và Viện Kinh tế ngày 25/10/2022, Cục Kinh tế xây dựng có Văn bản đề nghị Viện Kinh tế xây dựng phối hợp với Hiệp hội triển khai rà soát, tổ chức khảo sát để báo cáo Bộ Xây dựng ban hành trong kế hoạch năm 2022.

      Để triển khai nội dung trên Hiệp hội tổ chức buổi thảo luận thống nhất danh mục định mức cần sửa đổi bổ sung, thời gian, địa điểm công trình khảo sát số liệu và đơn vị tham gia thực hiện.

      Ngoài các nội dung trên, vấn đề giá ca máy, chi phí nhân công trong đơn giá và các khoản chi phí chung. thu nhập chịu thuế tính trước cũng có nhiều doanh nghiệp kiến nghị. Về việc này Hiệp hội làm văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung để giúp đỡ khó khăn của doanh nghiệp./.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA

  • Bình Đoàn 12/Tổng Công ty XD Trường Sơn
  • Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta
  • Công ty Cổ phần Fecon
  • Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
  • Tổng Công ty Thành An
  • Tổng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu & Xây Dựng Việt Nam – VINACONEX
  • Tập đoàn Đạt Phương
  • Tập đoàn Cienco 4
  • Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc Phòng