Category: Văn bản

Hiệp hội nhà thầu có Văn Bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề xuất các giải pháp duy trì hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

           Vừa qua, Hiệp hội đã ghi nhận được nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp xây dựng về việc doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid kéo dài như: Nhiều...

Read More

Hiệp hội Nhà thầu có công văn kiến nghị Chính phủ về giá thép xây dựng các giải pháp hỗ trợ cho các nhà thầu xây dựng bị ảnh hường do dịch Covid 19

Thời gian qua, dịch Covid 19 đã và đang tác động xấu đến nhiều mặt đời sống kinh tế – xã hội của nước ta, trong đó các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiệp...

Read More
  • 1
  • 2

Quảng cáo

Video nổi bật