Category: Văn bản

thông báo hoàn thiện hồ sơ xin cấp cchn xây dựng

Để thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 76 Nghị đinh số 15/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và để nâng cao chất lượng công tác cấp chứng chỉ của...

Read More

Hiệp hội nhà thầu có Văn Bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề xuất các giải pháp duy trì hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

           Vừa qua, Hiệp hội đã ghi nhận được nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp xây dựng về việc doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid kéo dài như: Nhiều...

Read More
  • 1
  • 2

Quảng cáo

Video nổi bật