DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2022/QĐ-VACC NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2022

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 239 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00134454Đỗ Chí Thành07/11/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
2HNT-00118071Lê Thế Vinh16/12/1989Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
3HNT-00134455Cao Xuân Hoạt12/07/1987Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện
4HNT-00134456Lê Văn Việt13/09/1989Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng
5HNT-00076835Cấn Việt Cường01/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
6HNT-00134457Nguyễn Văn Việt09/09/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
7HNT-00117915Lê Anh Tú01/08/1980Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
8HNT-00058504Ngô Quang Hùng01/01/1993Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao thông
9HNT-00103048Trần Đình Nhật02/12/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
10HNT-00103066Ngô Văn Tuấn02/03/1993Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao thông
11HNT-00118168Nguyễn Văn Đức03/06/1993Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao thông
12HNT-00134458Ngô Thị Thu Hương22/09/1992Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
13HNT-00134459Đào Văn Thịnh18/08/1991Kỹ sư cấp thoát nước
14HNT-00134460Vũ Văn Phong25/11/1994Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
15HNT-00039064Nguyễn Thị Hà01/08/1987Kỹ sư Hệ thống điện – Kỹ thuật điện
16HNT-00120487Khuất Bá Cẩn08/05/1982Kỹ sư Kỹ thuật công trình
17HNT-00134461Đào Văn Thủy21/08/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
18HNT-00134462Lê Tuấn Mạnh07/08/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
19HNT-00134463Trịnh Thế Rinh23/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
20HNT-00134464Trương Công Linh24/01/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
21HNT-00134465Nguyễn Đình Luận20/05/1979Kỹ sư hệ thống điện
22HNT-00134466Phạm Ngọc Dũng22/07/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
23HNT-00134467Bùi Thế Hiệp21/09/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
24HNT-00134468Nguyễn Xuân Thắng24/07/1986Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
25HNT-00134469Nguyễn Mạnh Cường10/10/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
26HNT-00134470Hà Văn Toàn06/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
27HNT-00134471Nguyễn Trọng Hối01/12/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
28HNT-00049787Hà Văn Quân28/07/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường bộ
29HNT-00134472Vũ Ngọc Linh17/03/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
30HNT-00040280Nguyễn Thế Vinh18/03/1987Kỹ sư Xây dựng
31HNT-00134473Trình Năng Giang12/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
32HNT-00134474Nguyễn Xuân Khả22/09/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
33HNT-00126666Nguyễn Trường Lâm11/09/1983Kỹ sư Xây dựng cầu đường
34HNT-00134475Chu Hồng Thắng24/04/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
35HNT-00134476Đỗ Thanh Hương20/02/1984Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
36HNT-00134477Nguyễn Tuấn Anh12/06/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
37HNT-00134478Lý Cảnh Dương08/03/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
38HNT-00134479Đỗ Văn Hiệp03/02/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
39HNT-00123827Nghiêm Xuân Được11/07/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
40HNT-00134480Nguyễn Văn Toàn17/06/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
41HNT-00134481Trần Bình Trung26/05/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
42HNT-00009703Phan Ngọc Hoàng24/03/1987Kỹ sư xây dựng – Quản lý xây dựng
43HNT-00134482Trần Quốc Việt06/12/1990Kỹ sư kỹ thuật điện
44HNT-00134483Phan Sang20/11/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
45HNT-00134484Dương Nguyễn Hoàng12/01/1988Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
46HNT-00134485Trần Văn Hiền13/04/1984Cao đẳng kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
47HNT-00134486Tống Bá Cường23/10/1980Kỹ sư Xây dựng – Kỹ thuật xây dựng
48HNT-00134487Trương Công Hiển06/06/1991Kỹ sư xây dựng cầu đường
49HNT-00134488Dương Văn Duyên21/01/1988Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – bản đồ
50HNT-00134489Nguyễn Kim Tuyến18/01/1975Xây dựng dân dụng & công nghiệp
51HNT-00134490Trần Văn Cương10/09/1988Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
52HNT-00134491Nguyễn Đức Tùng23/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường
53HNT-00134492Nguyễn Huy Chiến07/06/1979Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
54HNT-00053276Trần Hồng Hải12/08/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
55HNT-00134493Nguyễn Tấn Phương15/05/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
56HNT-00089768Hồ Nhân20/12/1985Kỹ sư Quản lý đất đai; Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
57HNT-00134494Lê Xuân Vinh07/08/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
58HNT-00134495Nguyễn Văn Huy01/08/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
59HNT-00128028Trịnh Vũ Long08/09/1988Kỹ sư tự động hóa
60HNT-00134496Nguyễn Quang Tuệ17/04/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
61HNT-00134497Đỗ Duy Tùng12/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình
62HNT-00134498Vũ Tùng Lâm17/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
63HNT-00058524Ngô Trung Kiên09/10/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
64HNT-00111887Trần Hữu Tuyên27/01/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
65HNT-00134499Nguyễn Mạnh Hùng09/03/1967Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
66HNT-00134500Nguyễn Đức Vinh12/03/1977Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
67HNT-00133706Nguyễn Đức Hữu13/06/1982Kỹ sư động cơ đốt trong
68HNT-00133708Đặng Xuân Diện13/07/1988Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
69HNT-00134501Nguyễn Văn Đạt27/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
70HNT-00134502Trần Văn Biên11/09/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
71HNT-00134503Đặng Văn Bình04/11/1967Kỹ sư địa chất công trình – ĐKT
72HNT-00134504Đinh Anh Ngọc18/08/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
73HNT-00134505Dương Quốc Thái16/07/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
74HNT-00134506Phạm Đức Minh29/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
75HNT-00134507Nguyễn Công Hiếu12/10/1986Kỹ sư điện công nghiệp
76HNT-00134508Trần Quang Vũ28/08/1995Kỹ sư kỹ thuật Điện – Điện tử
77HNT-00130247Lại Minh Tâm24/05/1979Kỹ sư xây dựng công trình thủy
78HNT-00077228Phan Tấn Trung19/12/1980Kỹ sư Xây dựng cầu đường
79HNT-00134509Lê Dương Trung Dũng11/05/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
80HNT-00118195Nguyễn Hữu Phước08/04/1970Kỹ sư Thủy lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước
81HNT-00134510Phan Khánh Anh04/03/1991Cao đẳng Kỹ thuật công trình
82HNT-00060067Nguyễn Văn Chẩn18/01/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)
83HNT-00134511Ninh Đức Sĩ25/11/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
84HNT-00134512Phan Thanh Phú01/01/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
85HNT-00093380Nguyễn Minh Dưỡng03/06/1981Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
86HNT-00034296Bùi Khắc Thắng01/12/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
87HNT-00134513Trần Kiên20/01/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
88HNT-00111358Nguyễn Thị Hà05/07/1984Kỹ sư Thủy văn – Môi trường
89HNT-00133463Nguyễn Thị Thảo Nguyên28/07/1987Kỹ sư Thủy văn – Môi trường
90HNT-00134514Nguyễn Hùng Sơn26/04/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
91HNT-00007477Lê Vũ Bình01/01/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
92HNT-00112562Bùi Thị Thùy Duyên21/02/1983Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
93HNT-00134515Hoàng Ngọc Hùng18/06/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
94HNT-00134516Lê Khắc Phương01/02/1981Kỹ sư kỹ thuật viễn thông- vô tuyến điện và thông tin liên lạc
95HNT-00093265Bùi Hữu Thạch09/07/1983Kỹ sư Xây dựng
96HNT-00037663Đỗ Xuân Cường20/06/1974Kỹ sư thủy lợi – Máy xây dựng và thiết bị thủy lợi
97HNT-00134517Vũ Gia Toàn28/12/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
98HNT-00134518Nguyễn Tú Hà16/04/1985Kỹ sư điện, điện tử
99HNT-00134519Nguyễn Quang Trung10/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
100HNT-00134520Phạm Văn Thủy06/10/1985Kỹ sư hệ thống kỹ thuật trong công trình
101HNT-00134521Trần Văn Cương10/12/1968Kỹ sư công trình thuỷ lợi
102HNT-00134522Trần Công Nguyện01/05/1980Trung học ngành Trắc địa công trình
103HNT-00134523Nguyễn Đức Hòa01/01/1987Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
104HNT-00134524Đạo Đức Quang22/10/1990Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
105HNT-00134525Trần Đăng Kha17/08/1987Kỹ sư công nghệ xây dựng dân dụng & công nghiệp
106HNT-00134526Nguyễn Văn Ngà10/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình
107HNT-00134527Trần Vương Tuấn19/03/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Nhiệt Lạnh
108HNT-00134528Hà Trần Hiệp Nghĩa12/11/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
109HNT-00025733Phạm Hồng Sơn20/03/1986Kỹ sư Cầu – Đường ô tô và sân bay
110HNT-00134529Tiêu Văn Huy12/01/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
111HNT-00134530Trương Trọng Tấn23/10/1986Kỹ sư Kinh tế và quản lý đô thị
112HNT-00134531Nguyễn Việt Hưng21/03/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
113HNT-00134532Nguyễn Hữu Huy22/05/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
114HNT-00134533Vũ Quang Đại22/12/1982Kỹ sư cấp thoát nước
115HNT-00134534Võ Thanh Liêm13/04/1967Kỹ sư hệ thống điện
116HNT-00134535Hà Công Chức28/11/1964Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
117HNT-00134536Nguyễn Quốc Thiện13/01/1974Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
118HNT-00134537Lê Xuân Minh20/11/1974Kỹ sư công trình thủy lợi
119HNT-00134538Đồng Quang Phong12/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
120HNT-00124744Bùi Thế Hòa03/11/1993Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
121HNT-00043180Trần Xuân Hải10/05/1985Kỹ sư Điện – Điện Tử
122HNT-00134539Nguyễn Viết Hiếu03/06/1996Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
123HNT-00134540Trần Ngọc Quý02/11/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường
124HNT-00134541Nguyễn Bá Thi24/06/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
125HNT-00134542Lại Quang Hào27/08/1985Kỹ sư kinh tế xây dựng
126HNT-00134543Đặng Hồng Lương16/04/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
127HNT-00072821Hồ Tuấn Anh22/09/1987Kỹ sư công nghệ môi trường – Khoa học và kỹ thuật môi trường
128HNT-00134544Đỗ Đức Trung17/12/1990Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
129HNT-00010268Nguyễn Đức Ánh25/09/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
130HNT-00022263Nguyễn Thanh Hải15/03/1971Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
131HNT-00134545Dương Văn Chính20/08/1979Kỹ sư Điện tử – Viễn thông
132HNT-00134546Lê Minh Châu06/02/1982Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ; Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
133HNT-00134547Nguyễn Đại Dương27/04/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
134HNT-00134548Lưu Văn Lục27/08/1986Kỹ Sư Xây Dựng Cầu đường
135HNT-00070963Võ Đình Liêm02/01/1986Kỹ Sư Xây Dựng Cầu đường
136HNT-00134549Nguyễn Đức Anh02/12/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
137HNT-00134550Võ Đình Thuần25/07/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
138HNT-00134551Dương Thành Nhơn16/01/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
139HNT-00134552Vũ Đàm Như Hải06/09/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
140HNT-00134553Hoàng Minh Nghĩa28/02/1984Kỹ sư Cầu đường
141HNT-00134554Đinh Văn Trường10/02/1970Kỹ sư Công trình Thủy lợi
142HNT-00049381Võ Ngọc Quang19/05/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
143HNT-00134555Phạm Xuân Lộc06/08/1968Kỹ sư Xây dựng Công trình
144HNT-00134556Đặng Ngọc Huy30/01/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
145HNT-00134557Nguyễn Đình Tỏ12/06/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
146HNT-00134558Phạm Thái Hùng12/08/1983Kỹ sư Điện tự động công nghiệp
147HNT-00134559Phạm Mạnh Toàn17/02/1982Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
148HNT-00099850Lê Văn Quang10/02/1970Kỹ sư xây dựng cảng – đường thủy
149HNT-00134560Phạm Văn Quân12/01/1989Kỹ sư kỹ thuật XDCTGT- Cầu Đường
150HNT-00134561Nguyễn Văn Cường10/01/1985Kỹ sư xây dựng cầu – đường
151HNT-00127676Dương Thanh Tuấn02/04/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
152HNT-00062844Nguyễn Quốc Khánh02/09/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
153HNT-00134562Trần Thị Tuyên23/06/1993Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
154HNT-00134563Phạm Vũ Liêu30/10/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
155HNT-00134564Võ Ngọc Trưởng12/08/1984Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
156HNT-00034527Nguyễn Ngọc Linh09/11/1968Kỹ sư xây dựng nông thôn
157HNT-00017394Nguyễn Quốc Định12/10/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình
158HNT-00134565Trương Ngọc Hiếu19/10/1979Kỹ sư điện tử – viễn thông
159HNT-00134566Nguyễn Văn Nguyên20/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Biển
160HNT-00134567Đinh Hoàng Giang18/05/1989Kỹ sư xây dựng
161HNT-00134568Ngô Duy Điệp10/02/1983Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
162HNT-00134569Trần Minh Triệu01/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
163HNT-00106945Trần Việt Hiếu25/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
164HNT-00133826Đoàn Ngọc Đại Nhân24/03/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường
165HNT-00134570Võ Đăng Công24/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
166HNT-00046096Đào Thế Hoàng02/05/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
167HNT-00119439Nguyễn Minh Tuấn10/10/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
168HNT-00134571Trịnh Văn Hoàng28/05/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
169HNT-00134572Nguyễn Phúc Dương20/06/1981Kỹ sư Điện khí hóa. Cung cấp điện
170HNT-00134573Trần Trung Kiên25/06/1979Kỹ sư Điện tự động công nghiệp
171HNT-00134574Giang Mạnh Hùng26/04/1982Kỹ sư Hệ thống điện
172HNT-00134575Nguyễn Tiến Viễn02/08/1985Thạc sỹ Kỹ thuật và công nghệ ngành “Kỹ thuật năng lượng điện”
173HNT-00134576Đỗ Thế Dũng26/05/1977Kỹ sư Công nghệ thông tin
174HNT-00134577Nguyễn Xuân Hiếu09/03/1992Kỹ sư Hệ thống điện
175HNT-00133392Nguyễn Xuân Hưng20/01/1986Kỹ sư Hệ thống điện
176HNT-00134578Nguyễn Thành Ước08/10/1981Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử
177HNT-00134579Đoàn Duy Linh21/09/1987Kỹ sư kỹ thuật điện
178HNT-00134580Nguyễn Trọng Đức15/09/1978Kỹ sư Điện Năng
179HNT-00134581Bùi Đình Mạnh30/10/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điên, điên tử
180HNT-00134582Đoàn Duy Long29/08/1985Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử
181HNT-00134583Nguyễn Văn Tình07/11/1977Kỹ sư Điên tử – Viễn thông
182HNT-00134584Giàng Thị Dung07/01/1980Kỹ sư Kỹ thuật điện năng
183HNT-00134585Vũ Xuân Dương04/12/1978Kỹ sư Điện năng
184HNT-00134586Nguyễn Huy Hào05/03/1985Kỹ sư Hệ thống điện
185HNT-00134587Nguyễn Minh Tài05/02/1977Kỹ sư Hệ thống điện
186HNT-00133388Nguyễn Văn Thư20/10/1979Kỹ sư Điện khí hóa – Cung cấp điên
187HNT-00062927Lương Xuân Nam21/06/1978Kỹ sư Hệ thống Điện
188HNT-00134588Trần Thanh Nam10/06/1977Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử công suất
189HNT-00134589Phan Thành Trung05/03/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điên, điên tử
190HNT-00134590Trương Thanh Dương04/12/1981Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
191HNT-00002864Phạm Văn Thuần01/09/1982Kỹ sư công nghệ môi trường
192HNT-00073178Đoàn Duy Anh02/11/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
193HNT-00134591Phạm Minh Tuấn03/02/1966Kỹ sư trắc địa
194HNT-00134592Lê Cao Tuân26/06/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
195HNT-00058931Hoàng Xuân Mạnh27/10/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
196HNT-00069575Nguyễn Trung Quang05/12/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
197HNT-00134593Nguyễn Văn Tự19/05/1960Kỹ sư Xây dựng công trình
198HNT-00134594Nguyễn Phan Điền16/11/1978Kỹ sư xây dựng Cầu hầm
199HNT-00134595Nguyễn Hải Việt28/10/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
200HNT-00114554Phùng Quang Mạnh12/12/1983Kỹ sư Địa chất thủy văn – ĐCCT
201HNT-00134596Trần Văn Thiên01/07/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
202HNT-00134597Hoàng Mạnh Hùng28/11/1992Kỹ sư Cấp thoát nước
203HNT-00134598Nguyễn Ngọc Đức02/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
204HNT-00120490Quản Thiện Thạch10/05/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
205HNT-00134599Phạm Tuấn Anh15/10/1984Kỹ sư điện tử thông tin
206HNT-00134600Vũ Đình Công01/10/1987Kỹ sư Công nghệ hàn – ngành Cơ khí
207HNT-00134601Bùi Hải Đường23/03/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
208HNT-00134602Hà Minh Đức23/02/1981Kỹ sư công nghệ tự động
209HNT-00134603Đoàn Lê Minh07/11/1988Kỹ sư cấp thoát nước
210HNT-00134604Phùng Xuân Quyết24/04/1984Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
211HNT-00039259Phạm Văn Hòa08/01/1982Kỹ sư xây dựng (Cầu đường)
212HNT-00134605Vũ Khắc Vũ11/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
213HNT-00134606Dương Phan Anh25/02/1987Kỹ sư xây dựng
214HNT-00134607Trần Văn Toàn11/08/1982Kỹ sư Tự động hóa thiết kế cầu đường
215HNT-00134608Nguyễn Hoàng Long17/09/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
216HNT-00134609Vũ Ngọc Linh05/05/1985Kỹ sư Trắc địa
217HNT-00134610Đỗ Hoài Nam22/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
218HNT-00134611Nguyễn Văn Phong20/10/1985Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
219HNT-00134612Đỗ Đình Hùng08/09/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
220HNT-00134613Nguyễn Văn Hoàng06/11/1985Kỹ sư tín hiệu giao thông
221HNT-00134614Vi Mạnh Tuấn26/09/1982Kỹ sư Cơ khí Ô tô
222HNT-00134615Đặng Hoàng Hải11/04/1986Kỹ sư Điện – Điện tử
223HNT-00134616Nguyễn Anh Hoàng22/11/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
224HNT-00109962Nghiêm Xuân Thủy08/08/1980Kỹ sư xây dựng công trình
225HNT-00119738Nguyễn Viết Chiến14/12/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
226HNT-00134617Nguyễn Đình Lương26/11/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
227HNT-00134618Vũ Văn Sơn10/07/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
228HNT-00134619Nguyễn Thế Chinh18/11/1984Kỹ sư Xây dựng – Công nghệ kỹ thuật xây dựng
229HNT-00078375Lê Tiến Lộc01/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
230HNT-00134620Trần Ngọc Bích30/09/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường
231HNT-00090082Trần Đình Thực22/05/1984Kỹ sư xây dựng
232HNT-00082603Nghiêm Anh Dũng30/07/1972Kỹ sư xây dựng
233HNT-00068470Đào Thị Thanh24/03/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
234HNT-00134621Vũ Văn Lượng26/03/1978Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
235HNT-00111659Hoàng Xuân Đức23/05/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
236HNT-00128803Nguyễn Trọng Hiếu20/07/1993Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
237HNT-00134622Phan Văn Cường17/05/1978Kỹ sư cơ khí động lực
238HNT-00132627Bùi Đình Hùng15/09/1983Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
239HNT-00134623Nguyễn Mạnh Thịnh15/11/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội