DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2022/QĐ-VACC NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2022

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 616 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 12/2022/QĐ-VACC ngày 01/04/2022)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00059370Vũ Duy Linh02/11/1985Kỹ sư Kỹ thuật viễn thôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
2HNT-00135393Nguyễn Hữu Đức15/10/1993Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
3HNT-00135394Sầm Văn Linh15/05/1983Tự động hóa xí nghiệp công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
4HNT-00135395Trần Việt Bắc19/10/1976Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
5HNT-00041002Nguyễn Thị Phương Dung29/08/1990Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
6HNT-00135396Lê Khánh Trung18/12/1976Kỹ sư Quản lý đất đaiKhảo sát địa hìnhII
7HNT-00135397Nguyễn Tùng Quân18/06/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
8HNT-00135398Nguyễn Văn Lợi08/07/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
9HNT-00135399Vũ Ngọc Anh03/11/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
10HNT-00135400Nguyễn Công Đồng05/05/1982Cao đẳng Xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
11HNT-00135401Nguyễn Như Huy25/06/1986Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
12HNT-00135402Đinh Công Thắng01/06/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
13HNT-00135403Nguyễn Văn Quân24/02/1982Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
14HNT-00135404Nguyễn Đình Vũ08/04/1973Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
15HNT-00135405Nguyễn Đức Minh11/02/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
16HNT-00135406Nguyễn Văn Biên05/02/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
17HNT-00135407Trần Trung Kiên15/08/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
18HNT-00135408Nguyễn Thành Hưng17/08/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
19HNT-00135409Trần Đại Nghĩa04/07/1990Kỹ sư quản lý môi trườngThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnII
20HNT-00135410Nguyễn Văn Trọng26/08/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
21HNT-00135411Phạm Xuân Cường28/05/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
22HNT-00058910Nguyễn Mai Huy06/12/1983Kỹ sư công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
23HNT-00135412Bùi Chí Trường31/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
24HNT-00128890Đào Xuân Phương01/06/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
25HNT-00135413Đỗ Tất Thành20/01/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
26HNT-00135414Lương Trọng Hưng05/03/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
27HNT-00135415Nguyễn Văn Nam02/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
28HNT-00113250Trần Tuấn Long05/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
29HNT-00135416Đinh Văn Tâm12/08/1991Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
30HNT-00135417Trần Văn Minh17/09/1985Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
31HNT-00135418Lê Quốc Bảo20/10/1989Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
32HNT-00135419Nguyễn Văn Biển15/09/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
33HNT-00135420Phan Thành Đạt28/02/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
34HNT-00005139Hoàng Hà01/10/1987Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
35HNT-00135421Nguyễn Duy Hải Đăng16/08/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
36HNT-00135422Phan Đảo Ngọc06/04/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
37HNT-00124748Nguyễn Tiến Giáp16/12/1984Kỹ sư điều khiển tự độngThiết kế cơ – điện công trìnhIII
38HNT-00135423Dương Hữu Long17/03/1981Kỹ sư xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
39HNT-00119922Vũ Bá Khôi12/12/1985Kỹ sư Xây dựng Đường bộQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
40HNT-00135424Nguyễn Thùy Dương23/04/1985Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
41HNT-00135425Bùi Đức Quang18/07/1977Kỹ sư dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
42HNT-00135426Nguyễn Đức Chính25/10/1979Kỹ sư dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
43HNT-00135427Đỗ Mạnh Toàn10/07/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
44HNT-00135428Đinh Quang Hải17/03/1971Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
45HNT-00135429Nguyễn Công Thưởng26/03/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
46HNT-00135430Nguyễn Quang Duy28/04/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
47HNT-00135431Bùi Phùng Duy Khánh05/10/1993Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
48HNT-00135432Nguyễn Văn Hải20/11/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
49HNT-00135433Nguyễn Văn Nam01/03/1981Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhII
50HNT-00135434Lê Văn Số06/06/1964Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
51HNT-00135435Bùi Văn Khải23/04/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
52HNT-00135436Phùng Thị Hằng08/06/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
53HNT-00135437Ngô Thanh Phúc05/08/1984Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
54HNT-00135438Vũ Văn Quyết19/05/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
55HNT-00069836Đỗ Văn Hiệu23/10/1984Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
56HNT-00135439Nguyễn Đức Anh17/10/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
57HNT-00099902Phạm Quang Sơn21/06/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
58HNT-00135440Nguyễn Văn Thuần20/10/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
59HNT-00135441Nguyễn Đức Hiếu01/12/1980Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
60HNT-00135442Nguyễn Ngọc Tuấn13/02/1989Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
61HNT-00135443Lê Ngọc Toàn13/12/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
62HNT-00135444Nguyễn Đức Cương12/02/1979Kỹ sư xây dựngKhảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
63HNT-00132379Lê Văn Mỹ17/11/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
64HNT-00135445Nguyễn Văn Phúc16/05/1983Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
65HNT-00135446Nguyễn Công Khải15/11/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
66HNT-00135447Nguyễn Mạnh Chiến07/11/1986Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
67HNT-00135448Nguyễn Đức Phú02/03/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
68HNT-00135449Đỗ Tuấn Ninh05/08/1992Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
69HNT-00101103Tạ Văn Xuân05/10/1988Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Khảo sát địa chất công trìnhIII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
70HNT-00135450Nguyễn Việt Anh23/08/1990Kỹ sư Điện tử viễn thôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
71HNT-00135451Ngô Việt Anh26/06/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
72HNT-00129078Phạm Văn Chiến25/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
73HNT-00135452Đặng Quý Anh22/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật xậy dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
74HNT-00135453Phạm Văn Quân10/11/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
75HNT-00135454Trần Quang Ánh25/07/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
76HNT-00035940Nguyễn Minh Tâm02/06/1980Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
77HNT-00135455Trần Quốc Huy20/06/1984Kỹ sư Xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
78HNT-00135456Nguyễn Mạnh Tùng20/09/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
79HNT-00135457Phan Ngọc Trìu22/03/1975Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
80HNT-00135458Nguyễn Tiến Hiệp03/11/1974Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhII
81HNT-00135459Lương Xuân Bằng10/01/1982Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
82HNT-00135460Lê Minh Trí26/03/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
83HNT-00135461Trịnh Văn Định11/03/1982Kỹ sư Xây dựng Công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
84HNT-00124842Trần Đình Thế20/02/1982Kỹ sư Thủy LợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
85HNT-00135462Hoàng Tiến Long24/06/1971Kiến trúc sưQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
86HNT-00135463Lê Quý03/02/1988Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
87HNT-00135464Bùi Tấn Dũng28/03/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
88HNT-00135465Trần Quang Huy26/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
89HNT-00135466Bùi Quốc Đại25/02/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
90HNT-00135467Phạm Doãn Hiếu05/05/1993Kỹ sư Kỹ thuât xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
91HNT-00000242Trần Mạnh Hùng21/04/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
92HNT-00135468Lý Văn Quyền21/11/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
93HNT-00135469Nguyễn Văn Minh02/01/1977Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
94HNT-00135470Nguyễn Thế Vinh19/08/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
95HNT-00135471Đinh Văn Trường25/10/1984Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
96HNT-00029752Trịnh Tiến Hoàn01/06/1984Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
97HNT-00029759Bùi Văn Trịnh19/12/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
98HNT-00135472Nguyễn Nông Hòa29/06/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
99HNT-00053335Nguyễn Minh Cường19/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
100HNT-00073061Nguyễn Huy Thành08/04/1986Kỹ sư xây dựng đường sắtGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
101HNT-00135473Nguyễn Văn Hải06/08/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
102HNT-00114566Trần Văn Dần26/10/1974Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
103HNT-00135474Vũ Văn Trường05/06/1989Kỹ sư Kỹ thuật Đô thịQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
104HNT-00135475Nhữ Viết Phương05/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
105HNT-00037236Phạm Văn Cường30/06/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
106HNT-00053401Vũ Hồng Quang19/10/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
107HNT-00135476Lê Khắc Dự02/03/1987Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
108HNT-00037759Mai Anh Dũng20/03/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
109HNT-00135477Vũ Quốc Toàn24/06/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
110HNT-00109127Phạm Cao Cường01/05/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
111HNT-00135478Cao Văn Đại06/12/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
112HNT-00135479Nguyễn Đắc Vỹ12/03/1972Kỹ sư công trình ThủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
113HNT-00135480Nguyễn Minh Đức09/10/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
114HNT-00135481Đặng Văn Chung20/04/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
115HNT-00135482Bùi Thế Thái27/03/1979Kỹ sư công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
116HNT-00135483Đỗ Văn Tuấn27/09/1987Kỹ sư xây dựng công trình Biển – Dầu khíGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
117HNT-00135484Phạm Bá Tùng21/01/1987Kỹ Sư Kết cấu xây dựng – Xây dựng Cầu-ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
118HNT-00135485Vũ Hồng Phong21/06/1983Kỹ Sư Kỹ Thuật Trắc Địa-Bản ĐồKhảo sát địa hìnhII
119HNT-00135486Nguyễn Văn Biên29/12/1989Kỹ Sư Xây Dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
120HNT-00135487Bùi Văn Long10/08/1985Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
121HNT-00117794Phan Quốc Huy26/12/1989Kỹ sư xây dựng Cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
122HNT-00135488Nguyễn Trung Tuyến01/10/1980Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
123HNT-00120154Vũ Đình Hà19/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
124HNT-00135489Cao Việt Tiến09/07/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
125HNT-00135490Đào Ngọc Tùng07/08/1983Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường thủyQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
126HNT-00135491Đỗ Khắc Duy28/10/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
127HNT-00135492Hà Hoàng Linh21/12/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
128HNT-00135493Lê Thanh Hưng11/06/1971Kỹ sư Công trình – Xây dựng CầuGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
129HNT-00135494Lê Văn Cử01/09/1981Kỹ sư xây dựng công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
130HNT-00135495Ngô Việt Đức09/12/1976Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
131HNT-00135496Nguyễn Hãi01/12/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
132HNT-00135497Nguyễn Tiến Sức15/08/1962Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
133HNT-00135498Phạm Đức Tài24/07/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
134HNT-00135499Phùng Văn Hưng29/03/1977Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
135HNT-00135500Đào Đình Thuần25/03/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
136HNT-00135501Lưu Văn Nho04/06/1983Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
137HNT-00039053Lê Đức Anh22/04/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
138HNT-00128263Nguyễn Thế Sơn28/06/1983Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp công nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhII
139HNT-00124602Trần Văn Trường30/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – bản đồKhảo sát địa hìnhII
140HNT-00135502Nghiêm Đức Khoa23/02/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
141HNT-00135503Vũ Văn Đức07/11/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
142HNT-00037792Ngô Đức Chính12/02/1983Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
143HNT-00135504Trần Tuấn Minh18/08/1979Thạc sỹ Quản lý xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
144HNT-00056864Trương Trung Kiên02/07/1981Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
145HNT-00135505Nguyễn Văn Trường04/09/1981Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
146HNT-00135506Trần Minh Tùng05/12/1978Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
147HNT-00056865Nguyễn Việt Hùng08/06/1979KS xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
148HNT-00135507Vũ Tiến Dũng12/07/1980Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
149HNT-00002738Nguyễn Quốc Hùng22/06/1979Kỹ sư Kỹ thuật công trình – Xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
150HNT-00135508Đặng Đức Hậu14/12/1983Kỹ sư Cấp thoát nướcThiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
151HNT-00135509Phạm Việt Hùng02/09/1986Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
152HNT-00111842Vũ Văn Vinh09/09/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
153HNT-00135510Vũ Văn Vinh10/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
154HNT-00135511Vũ Đình Lập06/02/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình – Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
155HNT-00135512Nguyễn Tiến Đồng26/09/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
156HNT-00135513Đỗ Mạnh Tiến15/04/1989Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhIII
157HNT-00135514Đào Xuân Hưng25/02/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
158HNT-00135515Phạm Tiến Giang01/10/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
159HNT-00135516Nguyễn Cao Cường05/10/1990Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
160HNT-00135517Đoàn Cảnh Trường29/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
161HNT-00135518Tạ Tư Kỷ24/10/1989Trung cấp Công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
162HNT-00127948Trần Văn Nhuận20/08/1979Kỹ sư Xây dựng công trình trên sông – Nhà máy thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
163HNT-00135519Bùi Trọng Đại30/07/1995Chính quyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
164HNT-00135520Bùi Mạnh Cường24/08/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
165HNT-00135521Trần Văn Hiệp13/01/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
166HNT-00135522Hồ Minh Phong16/07/1983Cao đẳng Kỹ thuật tổng hợp Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
167HNT-00135523Phùng Ngọc An16/07/1976Trung cấp Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
168HNT-00094028Ngô Trí Thường15/07/1982Kỹ sư xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
169HNT-00135524Nguyễn Văn Chiến18/11/1981Kỹ sư xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
170HNT-00135525Phan Hiền21/03/1980Kỹ sư xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
171HNT-00135526Ngụy Văn Giao27/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
172HNT-00135527Bùi Thanh Dương08/06/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
173HNT-00135528Hồ Anh Đức08/11/1992Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
174HNT-00135529Nguyễn Kim Sơn04/09/1985Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
175HNT-00135530Đặng Quang Thế03/01/1989Kỹ sư Công nghệ Nhiệt -LạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
176HNT-00135531Phạm Công Quy02/10/1985Kỹ sư công nghệ nhiệt-lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
177HNT-00135532Mai Văn Lâm02/07/1986Trắc địa – bản đồKhảo sát địa hìnhIII
178HNT-00135533Võ Văn Lâm21/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
179HNT-00123619Vũ Hữu Đức23/02/1987Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
180HNT-00135534Lê Viết Đảng01/06/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa họcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
181HNT-00135535Nguyễn Hữu Hạnh01/04/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
182HNT-00135536Nguyễn Văn Cảnh25/11/1991Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
183HNT-00135537Nguyễn Duy Linh20/02/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
184HNT-00135538Nguyễn Thị Cẩm Hà12/12/1997Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
185HNT-00100389Nguyễn Tiến Dũng10/01/1976Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhII
186HNT-00002696Nguyễn Việt Bách20/03/1984Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
187HNT-00135539Nguyễn Danh Minh27/03/1976Kỹ sư Mô trường nước – Cấp thoát nướcThiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
188HNT-00135540Thái Văn Sinh16/01/1982Kỹ sư công nghệ Nhiệt – Điện lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
189HNT-00135541Vũ Minh Đức19/07/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
190HNT-00096156Nguyễn Xuân Quí10/02/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
191HNT-00135542Lê Văn Thịnh10/10/1976Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
192HNT-00135543Nguyễn Văn Cường24/02/1986Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
193HNT-00135544Nguyễn Thị Ngọc Linh29/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
194HNT-00119400Lê Văn Tứ19/05/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
195HNT-00135545Kiều Phước Nguyên08/09/1982Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
196HNT-00135546Nguyễn Tâm Giang12/02/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
197HNT-00135547Bùi Tiến Thông02/03/1971Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
198HNT-00080934Nguyễn Xuân Sĩ21/08/1989Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
199HNT-00135548Lê Thanh Bình10/10/1988Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây DựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
200HNT-00135549Dương Đình Hải01/08/1982Kỹ Sư Kỹ Thuật CTXD-Xây Dựng DD&CNGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
201HNT-00135550Nguyễn Minh Hoàng27/10/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
202HNT-00135551Nguyễn Thế Hoành13/08/1986Kỹ Sư Kỹ Thuật Xây DựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
203HNT-00101599Mai Hùng Long10/06/1987Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
204HNT-00135552Nguyễn Hữu Linh10/03/1984Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
205HNT-00118366Lê Hoàng Tiến21/07/1990Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
206HNT-00135553Hoàng Văn Mai01/05/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
207HNT-00135554Trương Văn Dũng19/10/1989Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
208HNT-00135555Lê Hoài Tự10/04/1992Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
209HNT-00135556Nguyễn Hữu Nhật04/08/1989Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
210HNT-00135557Bùi Xuân Lăng23/03/1990Kỹ sư Đóng tàu thủyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
211HNT-00135558Đỗ Văn Sum11/10/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
212HNT-00091833Dương Văn Hào26/09/1981Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
213HNT-00091836Huỳnh Văn Vui18/07/1982Kỹ sư Xây dựng (Cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
214HNT-00135559Trần Nguyễn Xuân Nga15/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật môi trườngThiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
215HNT-00135560Hồ Sĩ Quốc01/05/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
216HNT-00135561Nguyễn Quan Trọng09/01/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
217HNT-00008662Đỗ Hữu Ký20/07/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)Thiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
218HNT-00135562Nguyễn Sơn Hải22/11/1991Kỹ sư Kỹ Thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
219HNT-00135563Châu Minh Phát13/10/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
220HNT-00135564Huỳnh Hữu Thọ10/02/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
221HNT-00135565Đào Văn Tập03/11/1976Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
222HNT-00135566Đỗ Trọng Bình13/10/1978Kỹ sư Thủy lợi ngành Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
223HNT-00135567Bùi Thanh Tài13/07/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
224HNT-00135568Phạm Văn Giang07/08/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
225HNT-00135569Trần Văn Lể02/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
226HNT-00135570Nguyễn Duy Bằng01/06/1988Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
227HNT-00056285Võ Văn Tuấn03/05/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
228HNT-00135571Trần Văn Mực16/12/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
229HNT-00135572Hồ Anh Tú12/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
230HNT-00054716Vũ Ngọc Sơn01/06/1988Cử nhân Điện tử – Viễn ThôngThiết kế cơ – điện công trìnhII
231HNT-00135573Đinh Trúc Diệp07/11/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
232HNT-00135574Nguyễn Đức Huy27/09/1987Kỹ sư xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
233HNT-00135575Lê Quang Thuận06/12/1979Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
234HNT-00118880Phan Khánh03/06/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
235HNT-00135576Trần Quốc Huy14/09/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
236HNT-00135577Nguyễn Chí Nguyện02/12/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
237HNT-00135578Lưu Văn Trang02/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
238HNT-00135579Phan Minh Nhất04/10/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
239HNT-00135580Cao Tuấn Anh02/12/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
240HNT-00071498Trần Hoàng Hưng15/10/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
241HNT-00135581Nguyễn Văn Sơn20/04/1970Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
242HNT-00135582Hà Quang Soan27/11/1964Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
243HNT-00135583Trần Văn Thịnh04/09/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
244HNT-00135584Mai Trọng An Vinh27/06/1977Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
245HNT-00135585Hoàng Văn Quyền03/07/1986Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
246HNT-00135586Nguyễn Anh Tuấn24/11/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
247HNT-00028796Vũ Văn Nghi10/10/1979Kỹ sư Bảo đảm an toàn đường thuỷGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa – hàng hảiII
248HNT-00135587Phạm Văn Bôn28/08/1997Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa – hàng hảiIII
249HNT-00031814Lê Công Ngọc24/09/1978Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Khảo sát địa hìnhII
250HNT-00135588Nguyễn Văn Bi12/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Công trình thủy – Thềm lục địa)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
251HNT-00079554Nguyễn Thành Sơn25/06/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Công trình thủy – Thềm lục địa)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Khảo sát địa hìnhIII
252HNT-00135589Nguyễn Giang Quỳnh29/04/1982Kỹ sư xây dựng công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
253HNT-00135590Lại Thị Liên17/07/1986Kỹ sư bảo đảm an toàn hàng hảiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
254HNT-00073312Lý Thưởng Thạc10/04/1980Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
255HNT-00135591Nguyễn Văn Thành05/09/1988Kỹ sư xây dựng Cầu-ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
256HNT-00135592Phạm Hoài Vũ12/11/1986Kỹ sư Kỹ thuật điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
257HNT-00135593Huỳnh Quốc Đạt04/04/1995Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
258HNT-00135594Hoàng Việt Dũng10/05/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
259HNT-00047283Dương Văn Tẩn10/06/1991Cử nhân địa chất công trình và địa chất thủy vănKhảo sát địa hìnhII
260HNT-00135595Nguyễn Văn Quyền03/06/1983Cao đẳng xây dựng Dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
261HNT-00135596Trần Trọng Nhân20/05/1977Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
262HNT-00135597Bùi Nguyễn Anh Khoa07/03/1985Kỹ sư Điện – Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
263HNT-00135598Nguyễn Trường An06/01/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
264HNT-00135599Nguyễn Văn Quyết10/01/1982Kỹ sư Xây dựng Công nghệ Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
265HNT-00135600Phan Mạnh Tưởng19/09/1982Kỹ sư Xây dựng Công nghệ Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
266HNT-00135601Trần Ngọc Minh19/06/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
267HNT-00135602Hà Tiến Châu01/01/1973Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
268HNT-00135603Lê Đình Nhiệm01/07/1974Kỹ sư Cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
269HNT-00135604Nguyễn Mạnh Cường26/11/1987Kỹ sư Điện – Tự động hóa XNCNGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
270HNT-00086907Võ Minh Trí13/09/1992Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
271HNT-00135605Trần Hữu Thanh13/03/1975Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng nông thônGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
272HNT-00135606Nguyễn Lam Phong15/08/1991Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
273HNT-00135607Nguyễn Đình Nghĩa16/04/1990Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
274HNT-00135608Huỳnh Phát Đạt28/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
275HNT-00135609Phạm Thái Ngọc27/01/1987Kỹ sư Xây dựng Trắc địa và bản đồKhảo sát địa hìnhII
276HNT-00135610Phan Hoàng Thông15/07/1982Kỹ sư xây dựng thủy lợi – TĐGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
277HNT-00135611Lã Viết Minh01/01/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
278HNT-00135612Cấn Văn Mạnh21/01/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
279HNT-00135613Hoàng Tấn Quốc26/05/1992Cử nhân công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
280HNT-00135614Trần Thanh Bảo25/05/1992Cử nhân công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
281HNT-00098027Đặng Tuấn Anh11/01/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
282HNT-00022544Đào Ngọc Vịnh10/05/1970Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
283HNT-00135615Bùi Đức Kỳ02/09/1981Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
284HNT-00135616Nguyễn Tiến Kính28/10/1963Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp;Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
285HNT-00003427Đặng Văn Chiến11/12/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
286HNT-00088537Hồ Đăng Quốc Bảo23/01/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
287HNT-00135617Nguyễn Hoàng Vũ16/06/1986Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
288HNT-00047759Trương Văn Hòa12/04/1982Kỹ sư Kinh tế xây dựng và Quản lý dự ánQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuậtIII
289HNT-00047758Nguyễn Minh Đức Khôi11/11/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpKhảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuậtIII
290HNT-00135618Nguyễn Văn Thông10/02/1979Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Khảo sát địa hìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
291HNT-00135619Hoàng Văn Bình09/06/1983Kỹ sư cơ khí – công nghệ chế tạo máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
292HNT-00135620Lê Hồng Quân14/12/1980Kỹ sư công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
293HNT-00135621Nguyễn Quang Lộc16/06/1952Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
294HNT-00135622Nguyễn Quý Nhất29/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
295HNT-00067873Lê Hồng Khang01/09/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
296HNT-00052714Bùi Văn Hải25/12/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
297HNT-00135623Lê Anh Dũng29/11/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
298HNT-00135624Nguyễn Đắc Hùng10/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
299HNT-00135625Phạm Văn Cương02/12/1988Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
300HNT-00135626Nguyễn Tuấn Long10/10/1984Kỹ sư đô thị – ngành cấp thoát nướcThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnII
301HNT-00135627Trần Xuân Huỳnh25/02/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
302HNT-00135628Đào Việt Hưng23/12/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
303HNT-00135629Nguyễn Tuấn Anh01/11/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
304HNT-00135630Đỗ Anh Tiến19/11/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
305HNT-00135631Lại Thế Hoàng23/12/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
306HNT-00135632Chu Mạnh Toàn13/09/1986Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
307HNT-00135633Lê Thanh Tùng21/06/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
308HNT-00135634Phan Văn Tiến07/11/1984Kỹ sư đô thị ngành cấp thoát nướcQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
309HNT-00135635Dương Trung Hiếu24/04/1985Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
310HNT-00135636Bùi Chí Công10/02/1982Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
311HNT-00029820Nguyễn Văn Hùng21/02/1985Kỹ sư công trình thủy lợiThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
312HNT-00135637Trần Tuấn Anh10/05/1983Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
313HNT-00135638Nguyễn Khắc Vượng05/05/1985Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
314HNT-00135639Đỗ Đức Tâm29/07/1983Kỹ sư Xây dựng Cơ sở Hạ tầng giao thông chất lượng caoGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
315HNT-00135640Hồ Viết Cường07/06/1988Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
316HNT-00049993Lại Xuân Đông20/08/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
317HNT-00135641Bùi Văn Huấn16/03/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
318HNT-00135642Phạm Huy Sơn09/07/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
319HNT-00038138Hoàng Anh Dũng13/02/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắtII
320HNT-00135643Văn Đình Long18/01/1969Kỹ sư xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
321HNT-00135644Lê Sỹ Hân15/04/1988Kiến trúc sư Quy hoạch Vùng và Đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
322HNT-00098679Ngũ Văn Tài12/03/1990Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
323HNT-00135645Nguyễn Trương An01/01/1989Kỹ sư công nghệ ngành Công nghệ Nhiệt – Điện lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
324HNT-00135646Tạ Đình Thụ13/10/1990Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
325HNT-00135647Dương Thành Tín02/02/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
326HNT-00135648Trần Huỳnh Quốc Việt06/10/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
327HNT-00135649Lê Viết Thành29/07/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
328HNT-00135650Nguyễn Ngọc Vinh12/08/1988Kỹ sư công trình thuỷ lợiThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
329HNT-00031450Nguyễn Chánh Tuấn Hùng02/05/1987Kỹ sư xây dựng Dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
330HNT-00135651Lê Lâm Quốc23/07/1991Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
331HNT-00135652Hoàng Văn Thành06/07/1995Kỹ Thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
332HNT-00135653Nguyễn Hải20/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
333HNT-00057668Võ Đức Duy07/07/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpKhảo sát địa hìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
334HNT-00028273Phan Huy Bảo25/11/1980Kỹ sư cầu đường, Thạc sỹ quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
     Khảo sát địa hìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
335HNT-00135654Lê Gia Lâm20/11/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
336HNT-00135655Hồ Công Dương15/10/1974Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
337HNT-00135656Lê Văn Thu15/09/1979Kỹ sư Điện Kỹ thuậtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
338HNT-00015215Lê Hồng Phú14/05/1988Kỹ sư ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
339HNT-00135657Bùi Phước Thiện28/12/1985Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
340HNT-00135658Lê Kim Ứng01/01/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
341HNT-00135659Huỳnh Đức Nhơn10/10/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
342HNT-00068124Nguyễn Quang Tường30/04/1974Kỹ sư Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
343HNT-00135660Lê Phùng Duy Hải06/05/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
344HNT-00030898Nguyễn Tài Hồng Dũng26/06/1985Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệtGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
345HNT-00135661Nguyễn Văn Nhàn18/11/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
346HNT-00018441Trần Quốc Gia05/04/1979Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật xây dựng – xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
347HNT-00135662Phan Hữu Hoàng04/04/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng – Xây dựng Cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
348HNT-00135663Vương Công Huệ17/12/1977Kỹ sư – Cơ khí chế tạo máy; Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
349HNT-00135664Nguyễn Đăng Vệ08/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
350HNT-00099206Bùi Văn Nhân07/12/1978Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
351HNT-00135665Nguyễn Văn Tuấn13/10/1981Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
352HNT-00135666Trần Văn Cường09/03/1976Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
353HNT-00135667Lê Văn Thuấn17/07/1980Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
354HNT-00135668Thái Văn Hiếu07/05/1987Kỹ sư Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
355HNT-00135669Tống Thị Trang21/08/1996Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầngThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnIII
356HNT-00135670Ngô Mạnh Phúc02/05/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
357HNT-00100727Lê Hải Bằng12/07/1956Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
358HNT-00135671Phạm Minh Tiến24/03/1986Kỹ sư Thiết bị điện – điện tử ngành Kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
359HNT-00135672Nguyễn Đức Thắng20/01/1983Kỹ sư máy xây dựngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
360HNT-00072494Nguyễn Đình Tấn18/12/1971Kỹ sư Điện kỹ thuậtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
361HNT-00135673Ngô Văn Hùng15/12/1982Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
362HNT-00135674Nguyễn Hoàng Sơn26/12/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
363HNT-00135675Nguyễn Văn Bắc18/06/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
364HNT-00135676Đàm Văn Dũng15/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
365HNT-00135677Đinh Hữu Phiệt24/01/1983Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nướcThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnIII
366HNT-00133707Tống Duy Thiện24/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóaGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
367HNT-00135678Phạm Huy Thuần29/12/1980Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
368HNT-00135679Trần Văn Đức06/10/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
369HNT-00135680Tăng Văn Thích02/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKhảo sát địa hìnhII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
370HNT-00135681Lê Trọng Nhân16/06/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
371HNT-00135682Lê Hữu Hùng05/09/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
372HNT-00003290Hồ Thành Nam01/09/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
373HNT-00135683Phạm Quang Trung30/01/1981Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
374HNT-00135684Hồ Xuân Châu10/01/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
375HNT-00135685Phạm Thanh Tươm01/01/1977Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
376HNT-00135686Phan Quỳnh Nam06/01/1986Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
377HNT-00135687Nguyễn Văn Bốn16/11/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
378HNT-00135688Nguyễn Ngọc Phước10/03/1981Kỹ sư Kỹ thuật XD công trình Giao thông (xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
379HNT-00117123Trần Nhật Thành05/09/1990Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
380HNT-00066827Võ Thái Hạ Long15/08/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
381HNT-00135689Nguyễn Diệp Ngọc Bách05/12/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
382HNT-00135690Huỳnh Xuân Trung10/11/1994Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
383HNT-00135691Đỗ Tiến Phú03/09/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
384HNT-00135692Nguyễn Hữu Trí28/08/1993Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
385HNT-00135693Phan Minh Trung05/11/1993Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
386HNT-00135694Đặng Hữu Đại10/04/1988Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
387HNT-00085353Phạm Thế Hùng22/06/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
388HNT-00012663Vũ Thanh Tài22/07/1977Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
389HNT-00135695Lê Hồng Lĩnh13/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
390HNT-00135696Ngô Văn Thông02/09/1984Cử nhân cao đẳng xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
391HNT-00135697Nguyễn Văn Nghĩa19/03/1980Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
392HNT-00135698Phan Thanh Bình18/11/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
393HNT-00135699Nguyễn Trường Sơn22/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
394HNT-00077069Nguyễn Ngọc Chí Hiếu20/12/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường; Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
395HNT-00089145Lê Đình Quang11/04/1991Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nướcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
396HNT-00135700Nguyễn Phú Bảo18/02/1981Kỹ sư điện – điện tử – Điện năngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
397HNT-00076443Nguyễn Tiến Chuẩn10/12/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Khảo sát địa hìnhIII
398HNT-00135701Nguyễn Văn Hải30/07/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Khảo sát địa hìnhIII
399HNT-00135702Trần Hữu Bằng18/05/1995Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
400HNT-00135703Trần Đình Hải10/03/1971Kỹ sư xây dựng dân dụng và CNThiết kế kết cấu công trìnhII
401HNT-00099593Phạm Ngọc Chiến08/08/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
402HNT-00135704Cao Sỹ Phúc30/11/1977Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
403HNT-00135705Nguyễn Văn Ba15/04/1989Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng và Công NghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
404HNT-00135706Nguyễn Quang Sỹ06/03/1986Cử nhân công nghệ thông tinGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
405HNT-00135707Tăng Văn An06/10/1984Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
406HNT-00056635Nguyễn Chính19/12/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
407HNT-00018238Nguyễn Thị Minh Phương01/05/1986Kỹ sư công trình Thủy lợiThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
408HNT-00002310Nguyễn Hoàng Da01/01/1987Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
409HNT-00133358Vũ Hữu Tiến08/01/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
410HNT-00135708Nguyễn Mai Tâm11/02/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
411HNT-00135709Phạm Quang Dũng12/04/1977Kỹ sư xây dựng – Kỹ thuật công trìnhThiết kế kết cấu công trìnhII
412HNT-00135710Cái Hữu Trí16/06/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
413HNT-00078231Trương Công Trọng12/06/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
414HNT-00034237Nguyễn Duy Khương13/11/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng & công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
415HNT-00135711Bùi Ngọc Tuyến26/08/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
416HNT-00069421Nguyễn Gia Tuyến26/04/1975Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
417HNT-00013448Trần Anh Thông05/05/1989Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – Điện lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
418HNT-00135712Phan Thanh Vương23/11/1987Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – LạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
419HNT-00135713Đặng Đình Định06/11/1982Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhII
420HNT-00135714Phan Thanh Phú20/07/1987Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhII
421HNT-00135715Ninh Trọng Long24/03/1987Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhII
422HNT-00135716Hoàng Văn Bá21/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhII
423HNT-00068000Hoàng Dũng20/05/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
424HNT-00135717Bùi Văn Thuấn06/07/1985Kỹ sư Kỹ thuật ĐiệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
425HNT-00135718Đỗ Vũ Tú Anh30/10/1988Kỹ sư Xây dựng Trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhII
426HNT-00135719Lê Thanh Tân30/06/1963Kỹ sư Thủy lợi – Công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
427HNT-00055435Dương Công Quý21/10/1974Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
428HNT-00135720Đỗ Đức Nam23/03/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
429HNT-00037703Nguyễn Văn Quang03/02/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
430HNT-00135721Đỗ Văn Vũ20/08/1984Cao đẳng ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
431HNT-00135722Trần Đắc Bình20/01/1974Kỹ sư Xây dựng Cầu hầmGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
432HNT-00135723Phạm Văn Trường10/02/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
433HNT-00135724Nguyễn Văn Hoàng02/01/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng; Thạc sỹ ngành kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
434HNT-00135081Vũ Văn Tâm08/07/1985Kỹ sư Điện – Tự động hóa XNCNGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
435HNT-00129079Đào Thanh Tùng15/10/1993Kỹ sư Hạ tầng và phát triển nông thônThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
436HNT-00098631Phạm Xuân Quy10/05/1980Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
437HNT-00054090Trần Thiện Thanh20/04/1967Kỹ sư Xây dựng Cầu ĐườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
438HNT-00135725Nguyễn Xuân Trường16/09/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
439HNT-00135726Nguyễn Như Định20/03/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
440HNT-00135727Đào Trọng Vững26/09/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
441HNT-00135728Trần Văn Đăng04/10/1990Kỹ sư cấp thoát nướcThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnII
442HNT-00135729Tạ Viết Duy17/11/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
443HNT-00135730Vũ Quang Nhã23/12/1990Cao đẳng điện dân dụngThiết kế cơ – điện công trìnhIII
444HNT-00120549Phạm Anh Tuấn03/03/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Khảo sát địa hìnhIII
445HNT-00135731Trần Ngọc Tiến10/07/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
446HNT-00135732Hà Quang Tuyến23/01/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Khảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
447HNT-00135733Hoàng Văn Việt24/01/1984Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
448HNT-00135734Nguyễn Văn Long06/02/1976Kỹ sư cấp thoát nướcGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
449HNT-00135735Nguyễn Đình Trung26/02/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
450HNT-00094257Võ Hoàng Thắng10/10/1983Cử nhân địa chấtKhảo sát địa hìnhII
     Khảo sát địa chất công trìnhII
451HNT-00135736Đinh Đăng Khoa10/07/1964Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
452HNT-00135737Trần Phước Long12/12/1976Kỹ sư điện năngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
453HNT-00135738Bùi Văn Vinh02/10/1991Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
454HNT-00135739Nguyễn Bá Phú28/08/1991Kỹ sư vật liệu & cấu kiện xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
455HNT-00135740Nguyễn Thái Dương26/07/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
456HNT-00067862Phạm Đình Hóa13/12/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
457HNT-00080997Nguyễn Hồng Giang06/02/1983Kỹ sư Điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
458HNT-00135741Đặng Ngọc Khẩn17/11/1970Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
459HNT-00135742Trần Võ Sỹ17/11/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
460HNT-00135743Nguyễn Ngọc Lộc30/05/1991Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
461HNT-00135744Cao Văn Điền30/12/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
462HNT-00135745Phan Văn Phú03/03/1987Kỹ sư Xây Dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
463HNT-00135746Đồng Như Ý01/05/1983Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
464HNT-00135747Dương Minh Vinh07/08/1974Kỹ sư điện kỹ thuậtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
465HNT-00135748Trần Văn Hùng01/12/1992Kỹ sư Công nghệ môi trườngGiám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp – thoát nước)III
     Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhIII
466HNT-00028576Nguyễn Thành Luân01/02/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
467HNT-00135749Nguyễn Văn Hiển20/08/1986Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
468HNT-00135750Hồ Đức Quí05/10/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
469HNT-00135751Nguyễn Chí Tâm10/05/1986Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
470HNT-00135752Huỳnh Ngọc Phước04/02/1981Kỹ sư ngành điện kỹ thuậtThiết kế cơ – điện công trìnhIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
471HNT-00135753Đoàn Công Hải04/06/1985Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
472HNT-00135754Trần Hoàng Huy24/02/1994Kỹ sư quản lý đất đaiKhảo sát địa hìnhIII
473HNT-00135755Nguyễn Thế Việt25/12/1981Kỹ sư quản lý đất đaiKhảo sát địa hìnhIII
474HNT-00135756Nguyễn Trung Hiếu25/10/1993Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng & công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
475HNT-00135757Trần Đình Việt26/05/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trìnhThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
476HNT-00135758Nguyễn Duy Trung27/02/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhIII
477HNT-00135759Cao Xuân Quí30/08/1983Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
478HNT-00058400Nguyễn Văn Vũ10/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trìnhThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
479HNT-00135760Nguyễn Thị Ngoan06/10/1995Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
480HNT-00054384Nguyễn Đức Trung02/01/1982Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
481HNT-00009460Phạm Ngọc Hà31/08/1984Kỹ sư KT công trình – Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
482HNT-00135761Trương Hữu Điệu10/11/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
483HNT-00135762Trương Ngọc Hiếu28/10/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
484HNT-00135763Lê Văn Mến25/06/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
485HNT-00135764Bùi Chí Dũng07/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
486HNT-00047454Trần Mạnh Hùng09/06/1983Kỹ sư điện tự động công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
487HNT-00135765Đỗ Văn Chiến01/02/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
488HNT-00135766Hà Quang Huy28/06/1973Kỹ sư Kinh tế Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
489HNT-00135767Phạm Văn Hùng30/03/1988Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
490HNT-00135768Khuất Duy Tiến28/02/1971Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
491HNT-00135769Nguyễn Văn Tiến02/08/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
492HNT-00124664Trần Hữu Hưng30/04/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
493HNT-00135770Vương Hồng Thắng21/08/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
494HNT-00135771Nguyễn Văn Liệu10/02/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
495HNT-00135772Trương Văn Diện17/03/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
496HNT-00043292Nguyễn Văn Thành28/01/1972Kỹ sư xây dựng đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
497HNT-00135773Nguyễn Quang Trường10/01/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
498HNT-00135774Nguyễn Thành Tâm10/11/1980Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
499HNT-00135775Trần Hữu Minh18/10/1981Kỹ sư công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
500HNT-00111651Trần Văn Nghĩa23/10/1982Kỹ sư xây dựng Cầu Đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
501HNT-00106140Nguyễn Hữu Phát20/11/1988Kỹ sư Xây DựngThiết kế kết cấu công trìnhII
502HNT-00135776Nguyễn Anh Tuấn29/10/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
503HNT-00135777Trương Minh Hiếu20/09/1986Kỹ sư kỹ thuật NhiệtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
504HNT-00135778Bùi Huy Khánh21/10/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
505HNT-00135779Trương Công Danh10/09/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
506HNT-00135780Nguyễn Duy Minh08/03/1990Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
507HNT-00135781Phạm Văn Khiển03/07/1978Kỹ sư Điện – Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
508HNT-00076434Hà Thị Hương Lan19/03/1976Cao đẳng công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
509HNT-00064204Trần Thị Ngọc Hiếu21/08/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
510HNT-00135782Trần Tiến Quốc02/09/1972Kỹ sư điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
511HNT-00135783Nguyễn Văn Tiên02/09/1990Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
512HNT-00135784Nguyễn Trọng Mạnh10/05/1986Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
513HNT-00135785Đinh Văn Nhâm14/01/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa – hàng hảiIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
514HNT-00135786Nguyễn Thị Vân12/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
515HNT-00135787Đào Duy Nam22/03/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnThiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội địa – hàng hảiIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
516HNT-00135788Bùi Chí Tâm29/03/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
517HNT-00135789Nguyễn Thái Duy Nguyên07/08/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
518HNT-00135790Lê Phước Phong17/06/1981Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
519HNT-00135791Trần Hoàng An03/09/1983Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
520HNT-00075322Trần Tấn Việt03/09/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thôngIII
521HNT-00135792Nguyễn Văn Thanh30/09/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
522HNT-00135793Nguyễn Thành Nhân28/07/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
523HNT-00065657Nguyễn Thanh Hải11/09/1983Kỹ sư Cầu đường – Kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
524HNT-00030925Nguyễn Văn Tuấn10/09/1972Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
525HNT-00135794Trần Thái Quốc12/05/1987Kỹ sư Cơ điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
526HNT-00135795Nguyễn Ngọc Nhiên10/06/1983Kỹ sư Điện kỹ thuậtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
527HNT-00135796Nguyễn Công Vỹ09/03/1990Cao đẳng Kiến Trúc Công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
528HNT-00135797Trần Minh Khang18/05/1987Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
529HNT-00135798Đào Xuân Bường05/10/1972Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
530HNT-00135799Nguyễn Văn Vủ01/07/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
531HNT-00048455Nguyễn Đức Ngoan10/07/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy – Thềm lục địa)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
532HNT-00090643Huỳnh Văn Sáu01/06/1978Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
533HNT-00135800Đặng Thành Vinh14/07/1967Kỹ sư xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
534HNT-00135801Nguyễn Đức Hùng31/07/1981Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
535HNT-00135802Đỗ Văn Vũ26/11/1970Kỹ sư xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
536HNT-00015222Hồ Xuân Hồng12/10/1954Kỹ sư quân sự ngành xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
537HNT-00135803Võ Văn Lý12/01/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
538HNT-00135804Nguyễn Văn Phương14/02/1981Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi -TĐGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
539HNT-00018869Nguyễn Hồng Danh04/12/1987Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
540HNT-00135805Mai Văn Lân26/07/1969Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
541HNT-00135806Phạm Anh Hùng30/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
542HNT-00103108Nguyễn Anh Thật20/12/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
543HNT-00135807Lâm Anh Nhân10/12/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
544HNT-00135808Võ Thành An23/03/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
545HNT-00135809Trần Văn Bằng25/01/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
546HNT-00135810Nguyễn Minh Đức18/05/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
547HNT-00023772Nguyễn Thế Quân12/08/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
548HNT-00135811Trần Văn Luật08/09/1991Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
549HNT-00135812Trần Trung Tín19/01/1973Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
550HNT-00135813Ma Văn Ninh20/07/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
551HNT-00135814Đỗ Mạnh Linh22/08/1986Kỹ sư công nghệ môi trườngThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
552HNT-00135815Hoàng Hải Cường28/10/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
553HNT-00135816Ngô Thu Hiền09/01/1995Kỹ sư Kỹ thuật Môi trườngThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
554HNT-00026250Nguyễn Việt Hà19/02/1986Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
555HNT-00135817Phạm Thị Thái Bình16/12/1981Kỹ sư Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
556HNT-00135818Lê Anh Minh04/01/1984Thạc sỹ Khoa học môi trườngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
557HNT-00135819Đỗ Nguyên Ngọc03/02/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
558HNT-00135820Chu Văn Thức21/08/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
559HNT-00036739Nguyễn Văn Lương25/01/1982Kỹ sư công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
560HNT-00010036Nguyễn Hữu Luân18/06/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhIII
561HNT-00135821Nguyễn Đức Thịnh29/07/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
562HNT-00135822Trịnh Khắc Sơn21/11/1969Kỹ sư xây dựng công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
563HNT-00135823Thái Văn Hiếu02/10/1991Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
564HNT-00135824Nguyễn Thế Phương08/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
565HNT-00135825Phạm Văn Tiệp19/04/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
566HNT-00135826Phạm Ngọc Trung03/11/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
567HNT-00135827Trần Văn Khang07/09/1974Kỹ sư cấp thoát nướcGiám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp – thoát nước)II
568HNT-00135828Trịnh Trung Kiên27/12/1979Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
569HNT-00135829Kiều Đức Trường21/05/1981Kỹ sư xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
570HNT-00135830Nguyễn Quang Quý07/12/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
571HNT-00135831Nguyễn Văn Tuấn14/05/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
572HNT-00078430Nguyễn Đức Cảnh30/04/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
573HNT-00122853Lê Văn Bằng29/05/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
574HNT-00135832Nguyễn Huy Du13/06/1977Kỹ sư xây dựng Công trình Biển, Dầu khíGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
575HNT-00135833Hồ Tuấn Lân30/07/1984Kỹ sư tín hiệu giao thông – Điều khiển học kỹ thuậtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
576HNT-00006391Mai Hoàng Dũng20/09/1978Kỹ sư vô tuyến điện và thông tin liên lạc – Kỹ sư kỹ thuật thông tinThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
577HNT-00004417Bùi Như Hoàng12/11/1980Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thôngThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
578HNT-00004437Nguyễn Công Bằng31/10/1983Kỹ sư điều kiển học kỹ thuật – Kỹ sư tín hiệu giao thôngThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
579HNT-00135834Trần Ngọc Quý03/02/1983Kỹ sư điều kiển học kỹ thuật – Kỹ sư tự động hóaThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
580HNT-00114779Nguyễn Ngọc Hưng01/12/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
581HNT-00135835Đỗ Ngọc Khánh24/04/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
582HNT-00054621Trần Thanh Hải15/08/1985Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
583HNT-00135836Nguyễn Trọng Nghĩa23/11/1982Thạc sỹ quản lý đô thị và công trìnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
584HNT-00135837Hoàng Nguyên Diễn02/06/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
585HNT-00039158Ngô Xuân Trường28/02/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
586HNT-00135838Nguyễn Xuân Phương10/05/1991Cử nhân Kỹ thuật cơ điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
587HNT-00135839Nguyễn Tiến Trường18/07/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
588HNT-00135840Nguyễn Chí Mạnh25/10/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
589HNT-00135841Vũ Hữu Thành09/01/1987Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
590HNT-00135842Phạm Văn Đồng27/11/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
591HNT-00135843Nguyễn Thị Lài21/05/1981Kỹ sư công nghệ môi trườngGiám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp – thoát nước)III
     Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
592HNT-00135844Phạm Bình Giang28/03/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
593HNT-00135845Trần Tùng Lâm15/04/1987Kỹ sư điều khiển và tự động – Điều khiển và Tự động hóaGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
594HNT-00135846Trần Hữu Bách28/10/1995Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
595HNT-00135847Nguyễn Đăng Thành29/04/1973Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
596HNT-00135848Nguyễn Hồng Sơn09/08/1982Kỹ sư thiết bị năng lượng nhiệt – Công nghệ nhiệt lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
597HNT-00135849Lê Hoàng Phương01/01/1973Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
598HNT-00135850Nguyễn Quang Hưng18/11/1982Kỹ sư Kỹ thuật ĐiệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
599HNT-00135851Trần Hồng Tiến15/01/1972Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
600HNT-00135852Phạm Như Đoàn12/12/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
601HNT-00135853Nguyễn Thái Long09/07/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
602HNT-00135854Đỗ Văn Hạnh27/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
603HNT-00135855Trịnh Xuân Ba22/08/1987Kỹ sư Công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
604HNT-00135856Tăng Văn Trung12/09/1984Kỹ sư xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
605HNT-00103187Phùng Duy Long02/09/1983Kỹ sư công trình thủy lợiThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Khảo sát địa hìnhII
606HNT-00114599Trần Đức Tâm31/10/1984Kỹ sư Xây dựng công trìnhKhảo sát địa hìnhIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
607HNT-00116792Mai Thanh Sơn28/04/1983Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
608HNT-00135857Nguyễn Duy Hà03/04/1983Kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi – thủy điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
609HNT-00135858Nguyễn Mạnh Dũng19/10/1984Kỹ sư xây dựng công trìnhThiết kế kết cấu công trìnhII
610HNT-00135859Nguyễn Văn Tiến10/07/1991Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
611HNT-00135860Phạm Văn Khiêm04/05/1990Cao đẳng. Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
612HNT-00135861Trịnh Tĩnh Giang15/06/1976Kỹ sư Kỹ thuật điện (chuyên ngành hệ thống điện)Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
613HNT-00135862Nguyễn Kim Kiên10/12/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Công trình Giao ThôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
614HNT-00135863Nguyễn Hoàng Vy28/04/1975Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
615HNT-00135864Đỗ Đình Thụy07/08/1986Kỹ sư KT công trình – cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
616HNT-00003697Cao Thành Trung27/04/1987Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 12/2023/QĐ -VACC ký ngày 01/04/2022 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!