DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-VACC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2021.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 484 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00125880Lê Văn Dũng12/07/1955Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
2HNT-00093913Nguyễn Hữu Sơn14/04/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
3HNT-00125647Trần Thị Tuyết Mai23/03/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
4HNT-00034908Nguyễn Đình Minh18/10/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
5HNT-00068409Nguyễn Quý Chuyển07/09/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường
6HNT-00125881Phạm Văn Phi28/12/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
7HNT-00125882Lương Thanh Sơn13/01/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
8HNT-00125883Nguyễn Trung Hậu02/05/1984Kỹ sư Cầu Đường
9HNT-00125884Nguyễn Xuân Phú26/08/1975Kỹ sư xây dựng
10HNT-00125885Trần Văn Quang25/05/1988Kỹ sư kỹ thuật điện – điện tử
11HNT-00011283Đàm Ngọc Khanh25/03/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
12HNT-00125886Văn Đức Cường25/10/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
13HNT-00125887Dương Bình Khánh02/11/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
14HNT-00125888Mai Quý Chiển03/01/1987Kỹ sư, Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
15HNT-00094748Võ Văn Thân05/07/1992Kỹ sư cơ sở hạ tầng giao thông
16HNT-00072412Phạm Xuân Hoan09/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
17HNT-00125889Võ Văn Phượng23/11/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường
18HNT-00125890Đào Văn Dũng10/01/1992Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
19HNT-00125891Đỗ Quang Huy31/12/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
20HNT-00125892Lê Việt Dũng26/03/1992Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
21HNT-00125893Nguyễn Sơn Hải03/01/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
22HNT-00092100Nguyễn Hùng Giang21/12/1986Kỹ sư xây dựng
23HNT-00120496Vũ Kim Bình03/06/1983Kỹ sư xây dựng
24HNT-00125894Lê Văn Nguyện20/10/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đường
25HNT-00111570Nguyễn Văn Tuấn22/08/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
26HNT-00098846Nguyễn Văn Việt07/04/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
27HNT-00125895Nguyễn Văn Hưng20/09/1991Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình xây dựng
28HNT-00114125Phạm Hữu Thuận08/06/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
29HNT-00101098Đào Thái Học19/05/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
30HNT-00125896Đỗ Anh Ngọc12/04/1994Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng
31HNT-00125897Nguyễn Bá Tùng30/05/1970Kỹ sư Trắc địa
32HNT-00125898Kiều Cao Cử10/12/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
33HNT-00125899Đặng Văn Hoạch07/01/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
34HNT-00125900Vũ Sỹ Đồng25/04/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
35HNT-00125901Phạm Văn Quế28/02/1979Cao đẳng Trắc địa – Công trình
36HNT-00125902Trần Văn Hưng12/06/1969Kỹ sư địa chất công trình
37HNT-00125903Nguyễn Văn Tập10/04/1984Kỹ sư địa chất công trình – ĐKT
38HNT-00125904Trần Tuấn Phong14/01/1977Kỹ sư Địa chất công trình
39HNT-00043161Lê Văn Hưng12/10/1991Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng
40HNT-00125905Phạm Văn Hải22/06/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
41HNT-00036239Nguyễn Văn Quang12/01/1992Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
42HNT-00125906Vũ Trọng Thể15/08/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
43HNT-00125907Trần Văn Công13/08/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
44HNT-00125908Nguyễn Công Chính10/08/1974Kỹ sư xây dựng Dân Dụng, Công Nghiệp
45HNT-00057840Nguyễn Viết Cường12/01/1987Kỹ sư Kinh tế xây dựng
46HNT-00125909Trần Văn Điệp24/08/1995Kỹ sư Kinh tế xây dựng
47HNT-00125910Nguyễn Trọng Hoàng Hải28/10/1991Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
48HNT-00125911Hoàng Duy Linh06/12/1993Kỹ sư Hệ thống điện
49HNT-00125912Đặng Hồng Khuông26/05/1971Kỹ sư Hệ thống điện
50HNT-00072358Vũ Văn Thủy11/03/1982Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
51HNT-00065244Trần Văn Lực14/07/1993Kỹ sư Hệ thống điện
52HNT-00125913Phùng An Dương23/08/1990Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng đô thị
53HNT-00125914Nguyễn Trọng Tuấn04/06/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – đường bộ
54HNT-00125915Nghiêm Xuân Hoàng18/06/1977Kỹ sư Xây dựng Đường bộ
55HNT-00125916Nguyễn Ngọc Sơn13/06/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
56HNT-00058429Dương Đình Huệ30/10/1985Kỹ sư xây dựng
57HNT-00125917Nguyễn Văn Bang06/06/1977Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
58HNT-00125918Nguyễn Xuân Hợp04/11/1987Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
59HNT-00125919Bùi Đình Bình14/10/1991Kỹ sư Hệ thống điện
60HNT-00125920Đoàn Văn Tuân03/02/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
61HNT-00125921Nguyễn Tiến Long19/07/1989Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
62HNT-00125922Nguyễn Khắc Quyết12/05/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
63HNT-00125923Nguyễn Hồng Phúc09/01/1969Kỹ sư Xây dựng cầu đường
64HNT-00089067Phạm Anh Sơn25/05/1985Kỹ sư Xây dựng cầu đường
65HNT-00125924Vi Trường Phi04/11/1979Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
66HNT-00125925Bùi Văn Hoan15/06/1989Kỹ sư Công nghệ tự động
67HNT-00125926Trịnh Thị Huệ29/12/1994Kỹ sư cấp thoát nước
68HNT-00090451Lê Đình Lăng22/10/1987Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
69HNT-00054516Phạm Văn Lai20/02/1987Kỹ sư Cấp thoát nước
70HNT-00125927Đào Đình Long12/02/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
71HNT-00076225Đinh Thành Vinh28/04/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
72HNT-00125928Hoàng Công Đạt20/09/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
73HNT-00064166Nguyễn Doãn Lượng20/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình
74HNT-00125929Nguyễn Tuấn Anh13/10/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
75HNT-00125930Mai Văn Hiếu28/04/1984Kỹ sư Điện khí hóa
76HNT-00125931Tào Tuấn Anh04/03/1992Kỹ sư cấp thoát nước
77HNT-00125932Hoàng Anh31/01/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
78HNT-00125933Lê Văn Huấn02/06/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
79HNT-00125934Nguyễn Nguyên Hoàng09/10/1987Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
80HNT-00125935Nguyễn Viết Thanh01/01/1985Cao đẳng xây dựng Cầu đường
81HNT-00116594Phạm Xuân Nguyên04/12/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
82HNT-00125936Lường Đình Toản03/07/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
83HNT-00125937Hoa Xuân Tuấn02/01/1982Kỹ sư Công trình thủy
84HNT-00125938Nguyễn Hồ Phúc05/07/1974Cao đẳng Cơ khí động lực
85HNT-00125939Trần Đình Thắng22/01/1980Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
86HNT-00125940Lê Cao Phước14/07/1977Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
87HNT-00125941Hà Huy Song18/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
88HNT-00125942Nguyễn Hoàng Quân18/08/1988Kỹ sư Hệ thống điện
89HNT-00125943Nguyễn Công Khanh23/04/1977Kỹ sư kỹ thuật công trình Xây dựng; Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
90HNT-00125944Đặng Văn Nhương18/04/1976Cao đẳng hệ thống điện
91HNT-00125945Lê Kim Dũng05/05/1964Kỹ sư Điện – Tự động hóa
92HNT-00125946Nguyễn Đoàn Thắng09/05/1982Cao Đẳng Hệ thống điện
93HNT-00125947Nguyễn Viết Quyết16/02/1988Kỹ sư Kỹ thuật điện
94HNT-00125948Đặng Văn Hoạch27/08/1972Kỹ sư Kỹ thuật điện
95HNT-00125949Lê Hoài An15/07/1965Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
96HNT-00125950Nguyễn Văn Tuấn21/11/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
97HNT-00125951Nguyễn Phương Thành26/04/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
98HNT-00125952Nguyễn Tiến Đạt20/08/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
99HNT-00125953Đào Văn Mậu20/01/1989Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
100HNT-00125954Hoàng Tấn Đạt30/08/1991Kỹ sư Hệ thống điện
101HNT-00125955Trịnh Đức Ngọc15/10/1984Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp
102HNT-00125956Lương Xuân Thu17/08/1972Kiến trúc sư
103HNT-00125957Phạm Huy Hoàng26/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
104HNT-00125958Lại Tiến Phong10/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
105HNT-00125959Nguyễn Thành Trung16/03/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
106HNT-00125960Quách Ngọc Thanh10/01/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
107HNT-00125961Vũ Huy Tùng18/08/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – đường
108HNT-00125962Mai Văn Hải12/08/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
109HNT-00125963Trần Văn Khái26/05/1987Kỹ sư Thiết Bị Điện – Điện tử
110HNT-00125964Nguyễn Tiến Nam07/09/1985Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử
111HNT-00125965Nguyễn Hoài Việt30/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
112HNT-00125966Đặng Ngọc Lợi02/04/1984Kỹ sư công trình thủy lợi
113HNT-00125967Trần Ngọc Toàn30/09/1984Kỹ sư xây dựng
114HNT-00125968Nguyễn Xuân Đoàn29/06/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
115HNT-00125969Bạch Văn Nam09/03/1986Kỹ sư công nghệ KTĐ – chuyên ngành hệ thống điện
116HNT-00125970Nguyễn Chí Công22/12/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
117HNT-00125971Nguyễn Thành Công15/03/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
118HNT-00125972Nguyễn Xuân Dũng02/09/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
119HNT-00125973Nguyễn Thanh Minh25/07/1982Kỹ sư trắc địa
120HNT-00125974Trương Công Điệp08/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
121HNT-00125975Bùi Văn Chiến03/06/1993Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
122HNT-00125976Hồ Trọng Chính01/08/1982Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
123HNT-00125977Cao Hữu Hương30/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
124HNT-00125978An Văn Thuyên09/06/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
125HNT-00125979Vũ Văn Thiện17/09/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
126HNT-00125980Nguyễn Quốc Dũng24/09/1994Cao đẳng xây dựng cầu đường bộ
127HNT-00125981Lê Hữu Long07/03/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
128HNT-00125982Mai Văn Dũng10/10/1989Kiến trúc sư
129HNT-00125983Trần Ngọc Cường15/10/1980Kỹ sư Xây dựng công trình
130HNT-00125984Đặng Đình Công23/10/1980Kỹ sư địa chất
131HNT-00125985Nguyễn Bình Minh01/01/1971Kỹ sư kinh tế xây dựng
132HNT-00125986Nguyễn Viết Hùng21/04/1985Kỹ sư xây dựng công trình thủy
133HNT-00125987Lê Tất Thành25/11/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
134HNT-00125988Nguyễn Tuấn Hùng01/01/1983Kỹ sư xây dựng – Công nghệ vật liệu xây dựng
135HNT-00072817Nguyễn Duy Hùng12/03/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
136HNT-00125989Nguyễn Văn Khang25/10/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
137HNT-00125990Nguyễn Quốc Giáp15/11/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
138HNT-00125991Đỗ Trọng Huy08/12/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
139HNT-00125992Vũ Tiến Dũng03/12/1968Trung cấp công trình thủy lợi
140HNT-00125993Nguyễn Thị Huế11/02/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
141HNT-00125994Nguyễn Đức Thắng28/07/1974Kỹ sư Thủy lợi
142HNT-00125995Lê Doãn Hải19/10/1981Kỹ sư KT Công trình – Xây dựng DD &CN
143HNT-00125996Đinh Văn Công08/01/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình
144HNT-00125997Dương Văn Hưởng16/11/1987Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
145HNT-00125998Nguyễn Đình Minh28/11/1996Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
146HNT-00125999Trần Thanh Huân18/06/1987kỹ sư cầu đường bộ
147HNT-00126000Vũ Tiến Chung10/05/1979Xây dựng cầu đường
148HNT-00126001Phan Duy Khuê24/09/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
149HNT-00126002Nguyễn Đình Quyền01/04/1981Kỹ sư xây dựng
150HNT-00126003Triệu Quang Ánh03/11/1989Kỹ sư xây dựng công trình Biển – Dầu khí
151HNT-00126004Vũ Văn Quynh02/01/1980Kỹ sư Kinh tế xây dựng
152HNT-00126005Phạm Ngọc Trung26/01/1987Kỹ sư kỹ thuật điện
153HNT-00126006Đào Quang Vũ25/07/1987Công nghệ kỹ thuật xây dựng
154HNT-00126007Phan Văn Tứ08/02/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
155HNT-00126008Nguyễn Khánh Hoài04/09/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
156HNT-00111214Trần Văn Giáp02/02/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
157HNT-00126009Chu Xuân Trường02/11/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dưng
158HNT-00126010Nguyễn Văn Huynh19/07/1977Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
159HNT-00126011Hoàng Thế Anh11/09/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
160HNT-00126012Nguyễn Duy Tiến02/04/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
161HNT-00035653Nguyễn Phạm Hà12/01/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng
162HNT-00126013Nguyễn Văn Tuấn26/03/1966Kỹ sư Chế tạo máy điện và thiết bị điện
163HNT-00126014Lê Xuân Hùng27/10/1989Kỹ sư kỹ thuật Công trình Xây dựng
164HNT-00126015Trần Đình Đạt16/07/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
165HNT-00126016Đoàn Văn Thướng23/08/1984Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy
166HNT-00126017Bùi Văn Tiếp20/10/1977Kỹ sư địa chất
167HNT-00126018Phạm Quang Chung15/09/1985Kỹ sư hệ thống điện
168HNT-00095506Lê Minh Hiếu12/12/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
169HNT-00126019Bùi Hồng Việt09/11/1974Kỹ sư cơ điện xây dựng
170HNT-00126020Lê Cảnh Luôn06/08/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
171HNT-00126021Đào Văn Đãng14/01/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
172HNT-00126022Vũ Văn Hữu15/05/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
173HNT-00081292Trần Văn Thắng08/10/1989Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
174HNT-00126023Trần Thế Vinh10/06/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
175HNT-00126024Nguyễn Quang Hưng06/02/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
176HNT-00126025Lê Công Quý07/11/1988kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
177HNT-00126026Trần Văn Cao12/10/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
178HNT-00126027Nghiêm Xuân Cước17/09/1961Kỹ sư điện xí nghiệp
179HNT-00126028Trần Văn Thắng08/11/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
180HNT-00126029Ngô Văn Tuấn01/04/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
181HNT-00126030Hoàng Văn Phương26/05/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
182HNT-00126031Cấn Mạnh Hà17/11/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
183HNT-00126032Hoàng Minh Tú15/10/1981Thạc sỹ Kỹ thuật
184HNT-00126033Trần Hồng Vinh08/02/1987Kỹ sư xây dựng đường bộ
185HNT-00103966Nguyễn Văn Năng09/05/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
186HNT-00126034Đỗ Văn Việt11/01/1984Kỹ sư Kỹ thuật bờ biển
187HNT-00126035Nguyễn Như Tiệp22/04/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
188HNT-00126036Hồ Hùng Cường13/03/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
189HNT-00126037Nguyễn Toàn Nghĩa02/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
190HNT-00069685Vũ Văn Học14/01/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
191HNT-00126038Nguyễn Tiến Dũng30/07/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
192HNT-00126039Đặng Khánh Toàn05/04/1983Kỹ sư quy hoạch và quản lý GTVT đô thị
193HNT-00002196Lê Hồng Vinh19/08/1963Kỹ sư thủy lợi
194HNT-00126040Nguyễn Văn Phong26/08/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
195HNT-00126041Phạm Cung Sơn13/02/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
196HNT-00126042Trần Thị Kim Tuyến18/12/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường
197HNT-00126043Dương Quốc Hòa13/02/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
198HNT-00126044Hồ Mạnh Hà06/07/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
199HNT-00126045Nguyễn Công Sự20/05/1988Kỹ sư kinh tế xây dựng
200HNT-00126046Nguyễn Duy Chinh16/09/1974Cử nhân Khoa học Địa chất
201HNT-00126047Nguyễn Đình Giáp13/09/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
202HNT-00123958Vũ Mạnh Hùng23/02/1981Cử nhân địa chất
203HNT-00126048Đậu Đức Tuấn10/01/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
204HNT-00126049Đỗ Quốc Hải20/12/1971Kỹ sư trắc địa
205HNT-00126050Nguyễn Thị Hải Vân18/10/1977Thạc sỹ Kỹ thuật trắc địa
206HNT-00126051Nguyễn Từ Thiêm22/07/1973Kỹ sư Trắc địa
207HNT-00126052Nguyễn Thị Hồng07/08/1986Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
208HNT-00126053Nguyễn Hoành Việt24/02/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
209HNT-00126054Nguyễn Đình Đức20/10/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
210HNT-00126055Lưu Quốc Đạt01/11/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
211HNT-00126056Nguyễn Viết Thành20/07/1980Kỹ sư Hệ thống điện
212HNT-00126057Nguyễn Thị Kim Thư03/08/1989Kỹ sư ngành Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
213HNT-00126058Nguyễn Hồng Giang16/05/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & công nghiệp
214HNT-00126059Nguyễn Xuân Tứ23/10/1989Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
215HNT-00126060Hồ Hoa Nam26/11/1978Kỹ sư kỹ thuật Điện
216HNT-00126061Nguyễn Trường Nam16/06/1980Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
217HNT-00126062Nguyễn Văn Hiếu20/08/1985Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí
218HNT-00126063Nguyễn Văn Hoàng21/10/1992Kỹ sư kỹ thuật điện
219HNT-00126064Trần Ninh Ngọc31/10/1978Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
220HNT-00126065Nguyễn Danh Đức11/04/1982Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
221HNT-00126066Hồ Văn Tuyên10/06/1977Kỹ sư kinh tế xây dựng
222HNT-00086312Nguyễn Lê Nam22/01/1981Kỹ sư xây dựng Cầu đường
223HNT-00126067Đỗ Trung Kiên07/06/1979Kỹ sư xây dựng đường bộ
224HNT-00126068Dương Văn Công26/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
225HNT-00126069Nguyễn Gia Tấn13/05/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
226HNT-00126070Trương Công Khương09/03/1981Kỹ sư xây dựng công trình
227HNT-00126071Trần Thanh Nam17/04/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
228HNT-00126072Nguyễn Ngọc Tú21/01/1991Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
229HNT-00126073Hoàng Văn Vang08/04/1976Kỹ sư Xây dựng
230HNT-00126074Phạm Xuân Đông01/01/1979Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
231HNT-00126075Nguyễn Văn Duy11/12/1991Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
232HNT-00072000Trương Bá Cường16/12/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
233HNT-00126076Nguyễn Hữu Văn21/12/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
234HNT-00048828Nguyễn Hoàng Việt08/03/1993Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị
235HNT-00126077Bùi Công Đức10/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
236HNT-00126078Trần Thọ Cường05/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
237HNT-00126079Đỗ Đức Dũng02/07/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
238HNT-00126080Dương Anh Tuấn15/03/1987Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm đô thị
239HNT-00126081Nguyễn Văn Chiều10/10/1959Trung cấp xây dựng dân dụng
240HNT-00126082Đặng Thanh Tuấn12/05/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
241HNT-00126083Nguyễn Thị Kim Dung22/04/1985Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố
242HNT-00126084Nguyễn Hoàng Linh15/06/1973Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
243HNT-00126085Đào Mạnh Hùng02/03/1978Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
244HNT-00126086Hoàng Văn Công12/10/1976Kỹ sư thủy nông cải tạo đất
245HNT-00126087Nguyễn Đình Hảo10/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
246HNT-00126088Nguyễn Gia Hiền14/02/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
247HNT-00126089Ngô Văn Toàn30/05/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
248HNT-00126090Bùi Văn Thắng02/05/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
249HNT-00099700Phạm Văn Duy03/10/1989Kỹ sư xây dựng công trình thủy
250HNT-00058169Ngô Đại Thắng20/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
251HNT-00065283Hoàng Quốc Hưng09/03/1975Kỹ sư hệ thống điện; Kỹ sư địa chất thủy văn
252HNT-00126091Đỗ Duy Nam03/09/1991Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
253HNT-00096734Nguyễn Văn Cảnh19/01/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
254HNT-00126092Trần Đình Duyên25/04/1963Kỹ sư xây dựng
255HNT-00126093Nguyễn Thiên Tuấn22/05/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
256HNT-00126094Nguyễn Tuấn Anh19/10/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
257HNT-00126095Nguyễn Văn Tuấn10/11/1982Kỹ sư xây dựng – Tin học xây dựng
258HNT-00126096Lê Biên Cương28/10/1982Kỹ sư Xây dựng cầu đường
259HNT-00126097Nguyễn Văn Tiến17/11/1977Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
260HNT-00126098Nguyễn Đăng Lượng26/09/1975Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
261HNT-00126099Nguyễn Ngọc Hào29/09/1983Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường thủy
262HNT-00126100Nguyễn Văn Đức08/08/1991Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
263HNT-00107882Nguyễn Xuân Chung19/05/1972Kỹ sư Thủy lợi
264HNT-00126101Mai Sỹ Hùng10/10/1971Thạc sỹ kỹ thuật
265HNT-00126102Nguyễn Việt Tiệp02/05/1984Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện
266HNT-00117700Cao Thanh Bình01/05/1980Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
267HNT-00093271Đặng Quốc Hoàng16/03/1989Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
268HNT-00052564Triệu Hoàng Giang20/06/1973Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
269HNT-00126103Nguyễn Văn Quyết12/11/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
270HNT-00126104Hoàng Trọng Quyến08/10/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình
271HNT-00126105Dương Văn Linh10/03/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
272HNT-00126106Lê Thành Trung27/01/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
273HNT-00126107Lê Xuân Roanh18/05/1956Kỹ sư Thủy lợi
274HNT-00126108Tống Văn Hiếu23/10/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
275HNT-00126109Phạm Khắc Thức10/03/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử
276HNT-00126110Phạm Thị Việt Xuân28/08/1977Kỹ sư thủy điện
277HNT-00126111Lương Ngọc Linh10/11/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
278HNT-00126112Nguyễn Xuân Trường24/07/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
279HNT-00126113Nguyễn Thanh Tùng14/10/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
280HNT-00039207Phạm Văn Quyên25/09/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
281HNT-00126114Đỗ Văn Hiệp16/02/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
282HNT-00126115Đàm Văn Hưng15/10/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
283HNT-00126116Vũ Phú Kiển10/02/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
284HNT-00077838Phạm Ngọc Bách10/09/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
285HNT-00077914Trịnh Thế Quyết01/12/1980Kỹ sư thuỷ lợi
286HNT-00126117Nguyễn Văn Nghiệp12/01/1980Thạc sỹ kỹ thuật điện
287HNT-00126118Nguyễn Anh Dũng20/10/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
288HNT-00126119Nguyễn Tiến Hoàng28/11/1992Cao đẳng công nghệ kĩ thuật giao thông
289HNT-00086510Đào Xuân Quý23/04/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
290HNT-00069831Vũ Văn Linh12/09/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
291HNT-00126120Hồ Đình An18/10/1979Kỹ sư kỹ thuật điện tử – Viễn Thông
292HNT-00126121Nguyễn Khánh Thiện14/04/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường
293HNT-00126122Đặng Đức Công18/05/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
294HNT-00126123Mai Công Chung01/10/1987Kỹ sư xây dựng cầu- Hầm
295HNT-00126124Nguyễn Văn Dung27/04/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
296HNT-00126125Tạ Hải Bằng23/09/1971Kỹ sư xây dựng Cầu- hầm
297HNT-00126126Vương Hồng Sơn28/08/1977Kỹ sư thủy lợi
298HNT-00126127Cao Ngọc Thắng01/09/1983Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng
299HNT-00126128Trịnh Ngọc Quang10/05/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường
300HNT-00126129Võ Hoàng Anh01/03/1981Kỹ sư tin học xây dựng
301HNT-00126130Nguyễn Tất Nam21/10/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
302HNT-00126131Nguyễn Văn Minh25/04/1993Kỹ sư hệ thống điện
303HNT-00037450Phạm Thế Hùng17/01/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
304HNT-00057104Đinh Xuân Thành04/10/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
305HNT-00126132Trần Mạnh Hà10/07/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
306HNT-00126133Nguyễn Thành Luân08/11/1987Kỹ sư xây dựng
307HNT-00080892Bùi Sỹ Thắng04/06/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
308HNT-00126134Vũ Xuân Lộc22/05/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
309HNT-00126135Nguyễn Đức Hoàng12/04/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
310HNT-00126136Trương Thị Bích Hảo04/10/1976Kỹ sư thiết bị điện, điện tử
311HNT-00126137Phạm Văn Thao08/08/1978Kỹ sư Cấp thoát nước
312HNT-00126138Tạ Văn Giang09/10/1990Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng
313HNT-00126139Nguyễn Ngọc Lâm12/11/1983Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
314HNT-00103454Bùi Văn Nho14/04/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
315HNT-00126140Phùng Quang Huy27/07/1971Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
316HNT-00126141Trần Tiến Tài29/03/1987Kỹ sư Điện – Điện tử
317HNT-00111923Cao Văn Thông19/07/1986Kỹ sư xây dựng
318HNT-00126142Lê Thiệu Toàn15/05/1994Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
319HNT-00126143Thân Văn Tuấn01/04/1979Kỹ sư xây dựng cầu – đường
320HNT-00126144Nguyễn Đình Thịnh10/02/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
321HNT-00126145Nguyễn Trọng Phú01/09/1984Kỹ sư Xây dựng
322HNT-00126146Nguyễn Minh Tuấn27/05/1981Kỹ sư điện tử viễn thông
323HNT-00126147Lê Văn Lợi05/05/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường
324HNT-00126148Nguyễn Thái Sơn16/01/1988Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật điện
325HNT-00120823Lý Hồng Nguyên17/06/1985Kỹ sư-kỹ thuật tàu thủy
326HNT-00066507Lê Văn Quý08/10/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
327HNT-00126149Vũ Xuân Bình17/11/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiẹp
328HNT-00126150Võ Thanh Huyền17/03/1983Kỹ sư điện tử viễn thông
329HNT-00126151Nguyễn Phan Quang14/08/1994Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
330HNT-00114719Lê Thế Long17/04/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
331HNT-00126152Nguyễn Hồng Đào10/10/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
332HNT-00114638Dương Ngô Hưng28/05/1982Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
333HNT-00126153Lê Quang Hưng03/09/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
334HNT-00059295Trần Nguyễn Quốc Khang22/10/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
335HNT-00126154Nguyễn Mạnh Hà20/03/1984kỹ sư điện tử, Viễn thông
336HNT-00126155Nguyễn Quang Hưng19/01/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
337HNT-00126156Nguyễn Thành Luân29/08/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
338HNT-00093621Nguyễn Bội Hoàng02/10/1992Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
339HNT-00126157Lê Bá Chung24/07/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
340HNT-00126158Mai Anh Thắng01/10/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
341HNT-00126159Hoàng Đăng Nhật09/09/1989Kỹ sư Cấp thoát nước
342HNT-00126160Nguyễn Phụng Toàn01/04/1981Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)
343HNT-00015102Nguyễn Văn Thức15/09/1976Kỹ sư xây dựng Dân dụng & CN
344HNT-00044197Đoàn Văn Bàn12/02/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
345HNT-00126161Phan Quang Phúc06/01/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
346HNT-00126162Vũ Văn Sơn19/06/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
347HNT-00126163Lê Anh Trung20/10/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
348HNT-00126164Võ Công Hậu29/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
349HNT-00126165Đoàn Văn Nhân16/08/1986Kỹ sư kỹ thuật điện
350HNT-00126166Phan Đình Công12/02/1986Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
351HNT-00126167Võ Hoàng Minh02/02/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
352HNT-00126168Trần Châu Vũ12/11/1967Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
353HNT-00126169Huỳnh Phúc Hữu14/06/1971Kỹ sư Thủy lợi
354HNT-00126170Châu Ngọc Phụ20/03/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
355HNT-00126171Trần Minh Đạt01/01/1992Kỹ sư xây dựng Cảng và Công trình biển
356HNT-00126172Trần Thanh Hùng04/01/1993Kỹ sư xây dựng công trình thủy
357HNT-00126173Lê Văn Ánh10/08/1986Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình
358HNT-00126174Nguyễn Ngọc Hương01/08/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
359HNT-00126175Đinh Xuân Sen25/06/1985Kỹ sư kỹ thuật Điện – Điện tử
360HNT-00126176Trần Văn Vàng06/03/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
361HNT-00126177Đào Kim Thể04/06/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
362HNT-00126178Nguyễn Tấn Quỳnh20/07/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
363HNT-00126179Vương Hữu Trường06/09/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
364HNT-00014960Nguyễn Văn Anh24/01/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
365HNT-00126180Nguyễn Đức Lợi10/12/1985Cử nhân xây dựng cầu đường
366HNT-00126181Phạm Vũ Đạt04/08/1987Cử nhân công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
367HNT-00126182Nguyễn Văn Phú05/07/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
368HNT-00126183Đặng Minh Chức01/01/1989Kỹ sư Cơ – Điện tử
369HNT-00126184Phạm Việt Quốc01/11/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
370HNT-00126185Nguyễn Văn Hướng05/04/1972Kỹ sư đô thị – cấp thoát nước
371HNT-00126186Lê Văn Đồng08/10/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
372HNT-00126187Tạ Nguyễn Nhất Kha01/08/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
373HNT-00126188Nguyễn Hoàng Chí02/12/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
374HNT-00126189Nguyễn Văn Quyền04/09/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
375HNT-00126190Trần Văn Phát13/08/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
376HNT-00126191Đoàn Quang Trung15/11/1988Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
377HNT-00126192Hoàng Ngọc Linh02/10/1995Kỹ sư Kỹ thuật Điện
378HNT-00126193Nguyễn Đức Tùng10/01/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
379HNT-00108623Trần Minh Anh06/12/1979Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
380HNT-00126194Nguyễn Quốc Lập20/07/1981Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
381HNT-00108701Phạm Trần Duy04/04/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
382HNT-00126195Nguyễn Trọng Nhất08/12/1986Kỹ sư Kỹ thuật Điện
383HNT-00030985Ngô Văn Vịnh08/07/1970Kỹ sư xây dựng câu đường
384HNT-00126196Phạm Văn Hưng30/08/1982Kỹ sư Công nghệ điện
385HNT-00071731Lê Thanh Cao20/12/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
386HNT-00070592Lê Văn Tình14/02/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
387HNT-00125280Nguyễn Sỹ Duy23/03/1993Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
388HNT-00126197Thái Thành Hải15/08/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
389HNT-00126198Nguyễn Tiến Đạt11/09/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
390HNT-00126199Hoàng Văn Tiến19/11/1977Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
391HNT-00126200Hà Văn Trung21/06/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
392HNT-00126201Đinh Hai Ngân13/03/1992Kỹ sư hệ thống điện
393HNT-00126202Trịnh Khắc Thắng08/10/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
394HNT-00126203Trần Quang Khánh10/05/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
395HNT-00126204Trần Tuấn Anh10/01/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
396HNT-00126205Hoàng Ngọc Mạnh03/06/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
397HNT-00126206Hà Văn Lợi30/09/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
398HNT-00126207Cao Thành Quang20/10/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
399HNT-00126208Cao Văn Dần09/11/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
400HNT-00126209Nguyễn Thu Huyền01/05/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
401HNT-00126210Vũ Thanh Lâm12/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
402HNT-00126211Trần Ngọc Anh25/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị
403HNT-00126212Phan Tiến Hòe05/01/1968Kỹ sư xây dựng Cảng
404HNT-00126213Đỗ Thị Phương03/11/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
405HNT-00126214Trịnh Anh Dũng07/10/1990Kỹ sư Hệ thống điện
406HNT-00080487Nguyễn Văn Công28/11/1976Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
407HNT-00124729Phạm Mạnh Cường30/09/1963Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp
408HNT-00080235Vũ Trường Vịnh07/08/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
409HNT-00126215Vũ Văn Trí01/05/1973Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
410HNT-00126216Âu Đức Hiếu27/11/1988Kỹ sư Thiết bị điện
411HNT-00126217Trần Anh Quang04/09/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
412HNT-00126218Trương Văn Lương23/01/1989Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
413HNT-00126219Nguyễn Mạnh Hà03/05/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
414HNT-00126220Trương Đại Phong17/08/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
415HNT-00126221Nguyễn Văn Vũ20/12/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
416HNT-00035741Nguyễn Trọng Thao20/04/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
417HNT-00126222Phạm Thanh Sơn12/12/1977Kỹ sư Điện khí hóa Cung cấp điện
418HNT-00126223Mai Văn Cường05/10/1983Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
419HNT-00126224Hoàng Trung Hiếu14/08/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
420HNT-00126225Lê Văn Hoàng01/06/1980Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước)
421HNT-00126226Phạm Văn Trình09/05/1986Kỹ sư máy xây dựng
422HNT-00126227Bùi Quốc Quyền18/01/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
423HNT-00126228Nguyễn Thành Vinh22/10/1982Kỹ sư xây dựng
424HNT-00126229Nguyễn Hoàng Tùng02/09/1987Kỹ sư công nghệ thông tin
425HNT-00118009Nguyễn Thanh Quân02/02/1981Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
426HNT-00126230Nguyễn Duy Hải11/07/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
427HNT-00126231Trần Quốc Tuấn21/04/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
428HNT-00102350Nguyễn Đình Vinh04/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
429HNT-00126232Trần Quốc Bình12/04/1977Kỹ sư Bản đồ
430HNT-00126233Nguyễn Hào Hiệp07/02/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
431HNT-00126234Bùi Quang Tiến04/04/1972Kỹ sư xây dựng công trình Biển – dầu khí
432HNT-00126235Cao Tiến Thành26/05/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
433HNT-00126236Lê Thành Công02/05/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
434HNT-00126237Nguyễn Huyền Đức06/12/1966Kỹ sư hệ thống điện
435HNT-00126238Nguyễn Bá Thành15/09/1983Kỹ sư Điện Công nghiệp và Dân dụng
436HNT-00126239Phạm Viết Sơn05/01/1977Kỹ sư Hệ thống điện
437HNT-00126240Đoàn Đức Thêm25/01/1988Kỹ sư Hệ thống điện
438HNT-00126241Nguyễn Thị Thủy26/01/1980Kỹ sư hệ thống điện
439HNT-00126242Đỗ Thế Hiệp05/11/1992Kỹ sư Kinh tế xây dựng
440HNT-00126243Đới Quốc Văn15/03/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
441HNT-00126244Đào Tiến Kiên20/06/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
442HNT-00126245Vũ Xuân Hiệp11/06/1992Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
443HNT-00003247Hoàng Ngọc Tân26/09/1979Kỹ sư xây dựng công trình
444HNT-00099867Đặng Xuân Việt01/01/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
445HNT-00126246Phạm Đình Bộc07/12/1982Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
446HNT-00126247Nguyễn Xuân Tuấn Anh24/08/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
447HNT-00126248Phạm Khánh Duy28/05/1994kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
448HNT-00126249Nguyễn Hoàng Điệp19/02/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
449HNT-00126250Kiều Cao Hoàng20/09/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
450HNT-00126251Nguyễn Thành Trung26/10/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
451HNT-00126252Mai Văn Thạch27/07/1976Kỹ sư Cơ khí
452HNT-00126253Nguyễn Như Hiển05/05/1983Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng
453HNT-00126254Lê Văn Hùng22/07/1984Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng
454HNT-00126255Đỗ Trọng Mão24/02/1987Kỹ sư kỹ thuật điện
455HNT-00126256Nguyễn Văn Vinh05/05/1980Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
456HNT-00126257Trịnh Khắc Hùng10/07/1983Kỹ sư Điện công nghiệp và dân dụng
457HNT-00126258Nguyễn Đình Hùng20/10/1983Cao đẳng cơ khí sửa chữa ô tô – Máy xây dựng
458HNT-00126259Bùi Minh Quang20/10/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
459HNT-00126260Hoàng Văn Biên03/07/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
460HNT-00126261Diêm Công Hiền18/10/1996Kỹ sư Quản lý đất đai
461HNT-00126262Phạm Văn Quyền18/10/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường
462HNT-00126263Lê Hồng Chiến02/06/1989Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
463HNT-00126264Nguyễn Văn Quân05/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
464HNT-00126265Nguyễn Văn Tuấn10/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
465HNT-00126266Hoàng Ngọc Hà24/10/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
466HNT-00082871Nguyễn Mạnh Hùng19/03/1972Thạc sỹ Kỹ thuật
467HNT-00014764Đỗ Tuấn Anh29/10/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
468HNT-00126267Nguyễn Khương Duy16/12/1989Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
469HNT-00126268Vũ Văn Tuấn10/08/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
470HNT-00126269Hoàng Tuấn Đạt25/06/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao Thông
471HNT-00126270Trần Tiến Dũng22/01/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao Thông
472HNT-00126271Nguyễn Văn Toán01/01/1994Cao đẳng Quản Lý Xây Dựng
473HNT-00126272Nguyễn Văn Dương03/03/1978Thạc sĩ kỹ thuật cơ sở hạ tầng
474HNT-00126273Trương Huy Toàn19/08/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
475HNT-00126274Phạm Văn Quý Danh12/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
476HNT-00008103Nguyễn Như Hải04/12/1968Kỹ sư xây dựng cầu đường
477HNT-00126275Triệu Ngọc Tuân13/12/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
478HNT-00126276Nguyễn Hàm Thắng24/12/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
479HNT-00126277Nguyễn Bá Hoàng25/08/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
480HNT-00126278Lê Quang Hải10/10/1980Kỹ sư xây dựng Cầu đường
481HNT-00126279Trần Thị Hoàng Vân14/11/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường
482HNT-00126280Nguyễn Đức Toại04/11/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
483HNT-00126281Dương Mạnh Hùng15/01/1976Kỹ sư tự động hóa
484HNT-00057117Đinh Đức Thống25/12/1949Kỹ sư cấp thoát nước
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội