Vừa qua, Hiệp hội đã ghi nhận được nhiều phản ánh từ các doanh nghiệp xây dựng về việc doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid kéo dài như: Nhiều công trường thi công bị ngừng trệ do không huy động được thiết bị, vật liệu khan hiếm, tăng giá, tăng cao, ảnh hưởng tới tiến độ thi công, thanh quyết toán … Đặc biệt nhiều công trình bị đình chỉ th công làm các doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng của các doanh nghiệp, ngày 11 tháng 8 năm 2021 Hiệp hội đã có văn bản số: 40/2021/CV-VACC  gửi Bộ Xây dựng  về việc đề xuất  các giải pháp duy trì hoạt động xây dựng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.