Ngày 26.5 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các hiệp hội và hội nghề nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia.

Đại diện Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Ts Dương Văn Cận, tổng thư ký cũng có bài tham luận rất đáng chú ý tại Hội thảo.

Quang cảnh hội thảo định mức

Quang cảnh hội thảo định mức. Ảnh: Thế Anh

Về vấn đề: “Chuyển đổi cơ chế quản lý định mức và giá xây dựng từ nhà nước công bố để tham khảo sang nhà nước ban hành áp dụng…”. Ts Dương Văn Cận cho rằng: Chúng ta đã mất nhiều thời gian, công sức để xây dựng hệ thống: từ Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Luật sửa đổi số 38 năm 2008, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình… Đó là kết quả của đề án đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đã có nhiều tác động, chuyển biến tích cực đối với xã hội, với ngành, với các dự án đầu tư xây dựng vừa qua cũng như sắp tới. Nếu quay lại cơ chế cũ: Nhà nước ban hành thì sẽ rất khó và không thể quản lý được.

Ts Dương Văn Cận cũng kiến nghị trực tiếp với Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, chủ trì hội nghị: Hãy thu xếp kinh phí, giao cho Viện Kinh tế xây dựng, Vụ Kinh tế xây dựng xác định và công bố đơn giá tổng hợp, giá bộ phận kết cấu công trình. Đây là điều rất cần cho xã hội. Đem lại nhiều lợi ích trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cũng như các công tác như đấu thầu…

Ts Dương Văn Cận phát biểu tại hội thảo: hoàn thiện hệ thống định mức

Ts Dương Văn Cận phát biểu tại hội thảo: hoàn thiện hệ thống định mức. Ảnh: Thế Anh