DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2023/QĐ-VACC NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 380 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm Sinh
1HNT-00161246Nguyễn Lương Nam09/07/1994
2HNT-00161247Tạ Quang Thành02/09/1986
3HNT-00161248Ngô Đức Anh05/04/1991
4HNT-00161249Nguyễn Chung Chính10/09/1984
5HNT-00161250Lê Văn Chỉnh28/10/1981
6HNT-00161251Nguyễn Tuấn Hiệp18/05/1993
7HNT-00161252Nông Đỗ Thuận15/09/1982
8HNT-00099770Hà Quang Tiến24/08/1986
9HNT-00161253Lê Thị Thúy Hà13/10/1982
10HNT-00131917Nguyễn Giang Nam20/07/1982
11HNT-00139725Doãn Ngọc Tứ04/04/1984
12HNT-00161254Ngô Anh Đức16/12/1995
13HNT-00161255Đinh Nhữ Anh10/04/1985
14HNT-00161256Kim Xuân Tùng05/04/1991
15HNT-00091600Ấu Hồng Hiển12/09/1978
16HNT-00161257Cao Xuân Hưng20/05/1993
17HNT-00161258Phạm Tiến Thành05/11/1995
18HNT-00161259Nguyễn Minh Đức04/07/1991
19HNT-00025379Nguyễn Hữu Hiển29/10/1979
20HNT-00161260Nguyễn Nam Thành22/02/1985
21HNT-00013901Đặng Long Tuyên09/03/1984
22HNT-00161261Bùi Minh Đức08/11/1989
23HNT-00161262Nguyễn Duy Minh29/06/1996
24HNT-00161263Dương Như Cương15/01/1994
25HNT-00161264Nguyễn Trọng Dũng02/05/1977
26HNT-00161265Phan Công Quý30/11/1993
27HNT-00161266Ma Văn Quyền24/06/1991
28HNT-00161267Đào Duy Hùng26/06/1971
29HNT-00161268Nông Minh Hoàng02/03/1983
30HNT-00161269Hồ Bá Hữu01/12/1978
31HNT-00161270Nguyễn Việt Dũng28/01/1994
32HNT-00161271Phạm Văn Ngọc02/02/1980
33HNT-00161272Đỗ Chí Đạt14/02/1980
34HNT-00161273Nguyễn Duy Hưởng15/02/1975
35HNT-00161274Bùi Kim Tuấn19/08/1981
36HNT-00161275Trần Minh Đức11/03/1991
37HNT-00110145Mạc Duy Thức10/10/1986
38HNT-00110139Vũ Đức Hạnh12/09/1983
39HNT-00110148Lê Thị Hiền30/12/1979
40HNT-00161276Nguyễn Đình Sáng08/12/1989
41HNT-00161277Đan Tuấn Anh05/06/1983
42HNT-00161278Phạm Tiến Dũng02/02/1980
43HNT-00091594Nguyễn Ngọc Lưu30/11/1973
44HNT-00161279Hoàng Văn Quân17/12/1986
45HNT-00059125Phạm Thế Cường06/12/1992
46HNT-00053480Nguyễn Ngọc Đồng24/08/1984
47HNT-00041034Nguyễn Văn Lĩnh21/08/1984
48HNT-00161280Vũ Hoàng Đông20/11/1981
49HNT-00143183Trần Minh Đức07/11/1990
50HNT-00161281Nguyễn Thụy Xuân Hạnh14/02/1980
51HNT-00018948Đỗ Hoàn Quang17/10/1981
52HNT-00161282Nguyễn Thanh Nhã27/11/1986
53HNT-00161283Trần Thiện Ân08/10/1984
54HNT-00161284Lương Thế Quyền16/01/1990
55HNT-00161285Trần Thanh Thư05/06/1972
56HNT-00161286Lê Văn Dũng16/09/1994
57HNT-00152286Cao Đình Khương20/12/1992
58HNT-00161287Nguyễn Hữu Công03/03/1990
59HNT-00161288Trương Trần Anh Vũ09/06/1985
60HNT-00161289Võ Nam Chinh16/09/1982
61HNT-00161290Nguyễn Thế Hữu05/09/1979
62HNT-00161291Bùi Quang Khanh06/02/1982
63HNT-00161292Hoàng Anh Thư11/07/1987
64HNT-00161293Nguyễn Đình Trọng24/04/1986
65HNT-00161294Hồ Văn Thuần30/10/1981
66HNT-00161295Nguyễn Văn Vinh09/06/1992
67HNT-00161296Nguyễn Nhật Sang14/05/1984
68HNT-00161297Phạm Thanh Duy24/03/1993
69HNT-00161298Huỳnh Tấn Đạt25/04/1984
70HNT-00161299Bùi Phước Thạnh01/06/1986
71HNT-00006836Nguyễn Văn Hân21/09/1986
72HNT-00007091Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt25/10/1992
73HNT-00161300Đinh Nguyễn Trung Hiếu23/07/1991
74HNT-00161301Huỳnh Hoàng Khiềng15/08/1980
75HNT-00161302Phan Thanh Hồi03/11/1986
76HNT-00161303Trương Ngọc Hải16/01/1995
77HNT-00161304Võ Hoàng Thiện15/01/1988
78HNT-00067841Hoàng Ngọc Lâm10/05/1984
79HNT-00161305Quách Kim Sửu05/02/1972
80HNT-00093189Nguyễn Đăng Trường27/01/1990
81HNT-00161306Nguyễn Quốc Tú07/09/1995
82HNT-00161307Bùi Minh Phát23/09/1995
83HNT-00161308Nguyễn Dương Hiệp01/01/1988
84HNT-00161309Trương Vũ Thịnh14/04/1993
85HNT-00161310Trần Anh Quân25/04/1991
86HNT-00161311Nguyễn Trường Giang11/06/1985
87HNT-00161312Đỗ Trọng Luyện05/02/1981
88HNT-00161313Lê Quang Cảnh01/05/1992
89HNT-00161314Đặng Ngọc Đẩu20/07/1988
90HNT-00161315Duy Tấn Lầu12/03/1982
91HNT-00109278Nguyễn Học Sinh12/08/1978
92HNT-00161316Lâm Minh Hội08/09/1983
93HNT-00161317Lê Văn Tín20/10/1990
94HNT-00161318Đặng Hải Sơn09/06/1980
95HNT-00049229Vũ Quang26/06/1984
96HNT-00078901Trương Quý Ngọc22/07/1982
97HNT-00036362Nguyễn Văn Phương02/07/1985
98HNT-00125280Nguyễn Sỹ Duy23/03/1993
99HNT-00102589Lưu Hoàn Mỹ10/12/1993
100HNT-00055615Phạm Ngọc Vũ30/06/1988
101HNT-00161319Ngô Tấn Trung25/01/1987
102HNT-00161320Nguyễn Văn Ngữ10/05/1992
103HNT-00161321Trần Hà Hải Việt08/11/1991
104HNT-00161322Trần Hữu Hải01/07/1976
105HNT-00161323Phan Quang Vũ20/04/1992
106HNT-00161324Dương Minh Tâm01/06/1990
107HNT-00161325Lê Đình Hoàng14/12/1969
108HNT-00161326Nguyễn Quốc Trung22/12/1982
109HNT-00161327Trần Đình Nam10/09/1991
110HNT-00161328Phan Đình Thái12/05/1993
111HNT-00161329Phạm Đức Việt23/07/1991
112HNT-00161330Nguyễn Đức Hoàng04/12/1980
113HNT-00161331Võ Thiện K Lăng20/08/1983
114HNT-00161332Lê Văn Hữu10/02/1980
115HNT-00161333Nguyễn Hồ Hạnh02/03/1978
116HNT-00099024Trần Đình Nghĩa14/03/1980
117HNT-00161334Nguyễn Văn Thọ15/03/1981
118HNT-00161335Lê Nguyễn Thanh Tuyền23/12/1980
119HNT-00161336Trần Hữu Tuyến24/12/1975
120HNT-00161337Hoàng Văn Phong12/10/1986
121HNT-00160775Đào Thanh Danh05/01/1982
122HNT-00004009Dương Quang Vui26/07/1984
123HNT-00104151Châu Viết Trung06/09/1993
124HNT-00161338Nguyễn Văn Viên20/02/1981
125HNT-00161339Trần Nguyễn Phong08/11/1982
126HNT-00161340Nguyễn Đại Lợi09/02/1977
127HNT-00161341Kiều Công Chính26/11/1984
128HNT-00161342Phạm Minh Thức20/10/1975
129HNT-00161343Đặng Phú Cảnh10/04/1979
130HNT-00031695Lê Xuân Quảng05/10/1991
131HNT-00161344Hà Sơn Bảo Khánh11/01/1983
132HNT-00161345Nguyễn Đăng Hải13/06/1976
133HNT-00161346Nguyễn Tấn Lâm01/01/1985
134HNT-00161347Trần Ngọc Ấn07/07/1994
135HNT-00161348Võ Thanh An29/04/1990
136HNT-00010324Nguyễn Văn Vinh04/11/1984
137HNT-00161349Tạ Quang Thái11/08/1981
138HNT-00111513Trần Văn Pháp02/02/1993
139HNT-00161350Nguyễn Ngọc Nhân09/06/1984
140HNT-00161350Nguyễn Ngọc Nhân09/06/1984
141HNT-00073918Bùi Văn Hồi24/02/1981
142HNT-00161351Lê Xuân Toàn01/02/1992
143HNT-00161352Lê Anh Toản27/03/1982
144HNT-00161353Nguyễn Văn Tình23/10/1977
145HNT-00161354Lê Xuân Nam25/08/1989
146HNT-00131361Nguyễn Tân Mùi22/05/1991
147HNT-00160786Nguyễn Thanh Hoàng12/12/1996
148HNT-00003141Vũ Trung Kiên26/05/1974
149HNT-00161355Vũ Văn Thành26/03/1989
150HNT-00102305Lê Ngọc Quý14/06/1976
151HNT-00161356Cao Thanh Phong07/09/1996
152HNT-00161357Đoàn Văn Phú14/04/1992
153HNT-00161358Bùi Đức Mạnh06/01/1975
154HNT-00161359Nguyễn Văn Hùng14/01/1995
155HNT-00007764Nguyễn Hồng Phong14/03/1986
156HNT-00161360Nguyễn Văn Hưng12/06/1984
157HNT-00161361Trần Ngọc Quang14/05/1986
158HNT-00161362Lê Phi Hào12/10/1994
159HNT-00161363Trần Thành Đạt24/03/1997
160HNT-00161364Nguyễn Ngọc Khánh18/04/1997
161HNT-00016010Vũ Văn Hiếu03/04/1981
162HNT-00121585Nguyễn Văn Lập31/12/1987
163HNT-00160776Đỗ Mạnh Dũng27/05/1994
164HNT-00076817Lê Trung Kiên15/06/1985
165HNT-00092867Dương Đức Toàn16/03/1981
166HNT-00161365Ngô Quang Trường28/01/1997
167HNT-00049735Dương Văn Mạnh09/04/1984
168HNT-00114632Nguyễn Đăng Thìn02/11/1989
169HNT-00161366Dương Phương Nam21/05/1978
170HNT-00161367Vũ Ngọc Mạnh21/11/1992
171HNT-00161368Trần Văn Duy20/03/1994
172HNT-00161369Nguyễn Tài Lam Sơn21/09/1983
173HNT-00161370Nhữ Đình Bình19/06/1989
174HNT-00161371Trương Viết Tiến06/03/1988
175HNT-00161372Nguyễn Xuân Triển19/07/1983
176HNT-00161373Nguyễn Minh Cánh18/02/1983
177HNT-00053498Hoàng Văn Đạt26/11/1985
178HNT-00053505Nguyễn Hữu Mạnh09/04/1983
179HNT-00053500Nguyễn Vĩnh Ngọc07/08/1984
180HNT-00053502Nguyễn Văn Thạo15/09/1985
181HNT-00039175Đỗ Như Huyển19/12/1986
182HNT-00039180Trịnh Xuân Hào15/07/1984
183HNT-00161374Nguyễn Hồng Trung26/11/1983
184HNT-00161375Nguyễn Văn Pháp18/10/1989
185HNT-00077613Trần Huy Quân05/11/1984
186HNT-00161376Nguyễn Mạnh Thắng01/08/1988
187HNT-00161377Nguyễn Tiến Dũng09/06/1990
188HNT-00161378Nguyễn Văn Toán03/10/1978
189HNT-00013001Nguyễn Văn Tuấn10/07/1989
190HNT-00161379Vũ Anh Tuấn18/08/1993
191HNT-00160796Nguyễn Đức Duy07/04/1992
192HNT-00161380Trần Văn Biên30/11/1985
193HNT-00161381Khổng Văn Quỳnh05/03/1984
194HNT-00161382Trần Minh Quang12/11/1969
195HNT-00161383Vũ Mạnh Trường25/06/1986
196HNT-00161384Nguyễn Mạnh Cường06/02/1985
197HNT-00161385Nguyễn Văn Phú10/02/1969
198HNT-00161386Cấn Mạnh Quỳnh29/11/1985
199HNT-00161387Vũ Thị Thanh Tâm01/05/1994
200HNT-00161388Nguyễn Thành Công13/11/1995
201HNT-00089905Đặng Thanh Minh12/11/1976
202HNT-00035621Vũ Trung Nghĩa06/10/1976
203HNT-00161389Nguyễn Thế Anh20/05/1985
204HNT-00161390Đoàn Xuân Thao20/02/1991
205HNT-00161391Nguyễn Duy Hiền10/06/1969
206HNT-00161392Nguyễn Đình Lợi03/06/1991
207HNT-00013913Đỗ Đình Văn06/07/1962
208HNT-00013920Hà Văn Chung05/03/1964
209HNT-00000663Bùi Viết Nghĩa28/11/1979
210HNT-00108542Bùi Quang Hùng06/08/1983
211HNT-00103932Đặng Quang Hà12/08/1985
212HNT-00161393Nguyễn Bình Huy19/04/1997
213HNT-00161394Hà Công Thức12/11/1973
214HNT-00161395Lâm Hồng Sơn18/04/1983
215HNT-00161396Lê Huy Hoàng05/10/1995
216HNT-00065976Hồ Tiến Dũng18/12/1968
217HNT-00075007Tăng Xuân Khoa01/09/1985
218HNT-00161397Nguyễn Văn Thành08/07/1980
219HNT-00161398Nguyễn Đức Tâm15/10/1988
220HNT-00161399Ngô Đức Trung08/09/1976
221HNT-00161400Ngô Văn Quyền01/10/1981
222HNT-00161401Vũ Quốc Toàn04/01/1977
223HNT-00161402Nguyễn Văn Linh16/06/1987
224HNT-00161403Nguyễn Hùng Điệp16/10/1976
225HNT-00161404Nguyễn Tiến Dũng08/07/1973
226HNT-00161405Đặng Xuân Tiến24/09/1986
227HNT-00100429Nguyễn Thanh Tú05/09/1980
228HNT-00085955Nguyễn Anh Tuấn07/05/1979
229HNT-00154780Nguyễn Thị Hòa12/10/1978
230HNT-00161406Nguyễn Tiến Hạnh04/04/1964
231HNT-00129314Đỗ Văn Linh25/12/1985
232HNT-00161407Đào Thị Oanh25/06/1991
233HNT-00161408Hoàng Văn Trường01/09/1992
234HNT-00002657Nguyễn Minh Quân08/10/1982
235HNT-00139526Nguyễn Thị Thoa24/06/1985
236HNT-00006339Trần Việt Vương12/04/1980
237HNT-00161409Phạm Trọng Vịnh01/01/1978
238HNT-00027805Trần Khắc Hùng10/11/1985
239HNT-00161410Lê Thế Dũng29/08/1984
240HNT-00107364Kim Xuân Hòa24/01/1979
241HNT-00076855Vũ Đức Tú22/08/1985
242HNT-00124040Vũ Thái Hoàng23/09/1990
243HNT-00161411Nguyễn Ngọc Tưởng28/12/1980
244HNT-00161412Lương Thanh Sơn17/04/1984
245HNT-00161413Nguyễn Hữu Sơn05/10/1977
246HNT-00161414Lê Đức Nhật05/06/1985
247HNT-00161415Hoàng Việt Cường30/01/1981
248HNT-00161416Trịnh Đình Ba01/10/1980
249HNT-00161417Bùi Đức Cường29/03/1982
250HNT-00161418Nguyễn Công Trọng24/10/1994
251HNT-00161419Lê Văn Quý20/12/1989
252HNT-00161420Nguyễn Tiến Đàm26/10/1996
253HNT-00161421Trịnh Văn Giang18/08/1995
254HNT-00161422Tạ Văn Kiên13/09/1982
255HNT-00161423Nguyễn Quang Khải03/12/1989
256HNT-00086391Đinh Văn Trung04/08/1989
257HNT-00003118Dương Quốc Vinh27/01/1976
258HNT-00133782Nguyễn Tiến Thương19/09/1991
259HNT-00161424Vũ Tiến Quyết28/04/1985
260HNT-00016002Ngô Văn Trọng26/08/1991
261HNT-00161425Vũ Văn Sùng07/07/1980
262HNT-00161426Ngọ Văn Thơ25/02/1992
263HNT-00022880Lưu Công Tới01/01/1976
264HNT-00066215Trịnh Lê Huyền29/10/1991
265HNT-00161427Trần Quốc Bảo01/02/1993
266HNT-00160795Nguyễn Đình Hiếu06/08/1988
267HNT-00037549Lương Văn Khởi25/09/1990
268HNT-00161428Trần Đình Cảnh15/06/1989
269HNT-00002886Nguyễn Văn Điển02/03/1988
270HNT-00161429Nguyễn Ngọc Trung09/01/1990
271HNT-00161430Lê Phương Sơn20/02/1979
272HNT-00126900Nguyễn Tuấn Khanh19/09/1983
273HNT-00125979Vũ Văn Thiện17/09/1990
274HNT-00125977Cao Hữu Hương30/09/1993
275HNT-00161431Nguyễn Anh Tiến15/03/1997
276HNT-00161432Lê Hoàng Sơn03/03/1988
277HNT-00161433Bùi Xuân Quang03/03/1990
278HNT-00161434Phan Huy Hoàng27/08/1995
279HNT-00161435Trần Quốc Hưng06/12/1994
280HNT-00002203Đào Duy Tùng27/08/1979
281HNT-00161436Hoàng Trọng Ngọc07/08/1993
282HNT-00161437Đỗ Xuân Trung27/12/1995
283HNT-00161438Đỗ Văn Khanh04/01/1972
284HNT-00003121Đinh Thanh Tuyên18/08/1983
285HNT-00013973Lê Văn Thắng09/08/1978
286HNT-00161439Hoàng Ngọc Hoàng16/11/1990
287HNT-00161440Nguyễn Đức Chiến14/07/1984
288HNT-00142480Mai Văn Huân08/10/1994
289HNT-00161441Đinh Sỹ Chung10/05/1975
290HNT-00161442Nguyễn Ngọc Tuấn04/06/1977
291HNT-00161443Hoàng Văn Công26/02/1983
292HNT-00161444Nguyễn Phúc Tiệp18/11/1983
293HNT-00161445Trần Duy Quang12/07/1989
294HNT-00161446Mẫn Huy Thủy25/02/1975
295HNT-00161447Nguyễn Hoàng Cường23/09/1972
296HNT-00161448Võ Quang Trung10/05/1990
297HNT-00161449Nguyễn Đức Tài05/07/1974
298HNT-00161450Phan Thanh Nam26/10/1976
299HNT-00023755Nguyễn Thế Mạnh18/03/1979
300HNT-00161451Nguyễn Văn Tịnh05/06/1980
301HNT-00161452Nguyễn Trung Cương21/09/1973
302HNT-00161453Đoàn Thanh An02/05/1976
303HNT-00161454Nguyễn Trung Hải16/11/1979
304HNT-00133395Nguyễn Văn Dương23/03/1974
305HNT-00161455Nguyễn Ngọc Tuấn17/11/1971
306HNT-00161456Bùi Hải Đăng26/05/1993
307HNT-00161457Nguyễn Trường Giang07/01/1979
308HNT-00161458Nguyễn Tuyên Huấn11/01/1983
309HNT-00161459Nguyễn Xuân Trung04/10/1984
310HNT-00161460Đỗ Xuân Điền07/02/1973
311HNT-00161461Nguyễn Trọng Tuấn27/01/1978
312HNT-00161462Vũ Huy Dương03/04/1986
313HNT-00161463Trần Văn Tuyến03/10/1987
314HNT-00161464Bùi Văn Trung12/07/1976
315HNT-00161465Uông Thanh Long03/10/1975
316HNT-00161466Đỗ Công Tố10/08/1982
317HNT-00161467Nguyễn Đình Thịnh02/11/1992
318HNT-00161468Nguyễn Đức Ngọc13/10/1985
319HNT-00133408Nguyễn Quốc Hiền05/06/1979
320HNT-00161469Nguyễn Văn Thọ27/11/1987
321HNT-00114633Bùi Ngọc Thư05/09/1984
322HNT-00161470Trần Thị Hoà12/12/1956
323HNT-00011760Bạch Đăng Cường27/08/1980
324HNT-00161471Phạm Anh Vinh02/10/1988
325HNT-00159032Nguyễn Công Vĩnh02/11/1982
326HNT-00159033Bùi Quốc Tuấn17/09/1984
327HNT-00161472Nguyễn Quang Duy21/08/1994
328HNT-00120879Trần Việt Anh29/01/1982
329HNT-00161473Nguyễn Sỹ Mạnh Hùng12/10/1969
330HNT-00161474Ngô Văn Thắng03/02/1976
331HNT-00015693Lý Văn Như25/06/1988
332HNT-00161475Vương Mạnh Huy12/07/1968
333HNT-00161476Bùi Văn Thật13/12/1990
334HNT-00161477Đỗ Hải Bằng27/09/1980
335HNT-00161478Đỗ Tiến Hiệp04/08/1986
336HNT-00099528Nguyễn Văn Cường02/06/1992
337HNT-00161479Lê Thị Phương Thảo28/08/1994
338HNT-00161480Nguyễn Ngọc Hoan02/09/1983
339HNT-00161481Nguyễn Minh Cảnh18/09/1980
340HNT-00161482Dương Thế Vinh14/07/1984
341HNT-00161483Cao Huy Bắc22/12/1980
342HNT-00103923Phạm Viết Phú07/04/1971
343HNT-00103929Trần Anh Châu26/09/1971
344HNT-00103930Nguyễn Sỹ Đạo10/01/1991
345HNT-00161484Trịnh Thanh Bình20/02/1992
346HNT-00057342Đỗ Việt Phương13/10/1978
347HNT-00161485Nguyễn Quốc Dư24/06/1976
348HNT-00039021Nguyễn Văn Dũng19/11/1984
349HNT-00014631Đặng Văn Quỳnh25/10/1979
350HNT-00161486Nguyễn Xuân Hảo24/10/1986
351HNT-00161487Nguyễn Thành Bắc04/10/1981
352HNT-00117353Nguyễn Đức Dương30/10/1974
353HNT-00103925Nguyễn Sỹ Hưng08/01/1970
354HNT-00161488Dương Văn Linh18/06/1991
355HNT-00161489Phan Văn Thái08/07/1989
356HNT-00161490Lê Hoài Nam26/07/1984
357HNT-00161491Trần Văn Minh15/02/1991
358HNT-00161492Phạm Đình Tú05/01/1989
359HNT-00161493Nguyễn Bá Vinh27/06/1984
360HNT-00161494Trần Văn Hùng10/02/1990
361HNT-00147271Nguyễn Đức Nam25/10/1984
362HNT-00161495Lê Văn Thanh29/04/1985
363HNT-00161496Dương Văn Đông10/03/1993
364HNT-00161497Lê Đăng Lượng24/10/1994
365HNT-00161498Nguyễn Vũ Linh25/10/1996
366HNT-00006355Hồ Xuân An18/02/1983
367HNT-00161499Nguyễn Mạnh Hùng01/07/1994
368HNT-00121570Nguyễn Mạnh Cường25/02/1993
369HNT-00127159Vũ Bá Đạt10/12/1978
370HNT-00161500Nguyễn Thanh Sơn26/10/1976
371HNT-00161501Nguyễn Viết Anh03/02/1989
372HNT-00161502Nguyễn Quang Tùng25/11/1975
373HNT-00161503Nguyễn Thế Tùng30/11/1986
374HNT-00161504Phạm Ngọc Tuấn24/04/1978
375HNT-00122175Hoàng Anh Tú21/07/1980
376HNT-00161505Nguyễn Đức Thuận28/05/1982
377HNT-00161506Hoàng Ngọc Phương28/12/1984
378HNT-00151980Nguyễn Phương Lan06/07/1979
379HNT-00076200Đỗ Duy Hùng12/03/1992
380HNT-00161507Nguyễn Việt Hùng21/05/1996

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 02/2023/QĐ -VACC ký ngày 09/01/2023 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!