DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/QĐ-VACC NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 20199.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 86 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTHọ và tênNăm sinh
(dd/MM/yyyy)
Trình độ chuyên môn
1Phạm Duy Hùng10/02/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
2Nguyễn Văn Diện05/06/1987Kỹ sư công nghệ cơ điện tử
3Đỗ Nhật Tùng22/05/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình
4Phan Thắng Kỳ03/03/1987Kỹ sư xây dựng 
5Bùi Xuân Mạnh10/02/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
6Trần Văn Quyết14/12/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
7Tạ Quang Thọ22/10/1983Kỹ sư xây dựng
8Nguyễn Trung Diễm20/05/1988Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
9Nguyễn Văn Đồng02/1987Kỹ sư kinh tế xây dựng
10Trần Đình Hạnh10/02/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
11Lê Anh Sơn08/05/1990Kỹ sư xây dựng cầu đường
12Phạm Hùng Cường13/12/1972Kỹ sư cầu hầm
13Nguyễn Đăng Quân20/11/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
14Nguyễn Văn Sơn04/05/1984Kỹ sư địa kỹ thuật xây dựng công trình
15Vũ Hồng Quang19/10/1987Kỹ sư – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
16Lê Anh Vũ22/08/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
17Nguyễn Văn Lâm09/03/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường
18Nguyễn Văn Xuân26/05/1989Kỹ sư – Kỹ thuật điện, điện tử
19Trịnh Văn Thống18/08/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
20Nguyễn Hữu Ba01/01/1977Kỹ sư Thủy lợi
21Hoàng Thanh Tùng13/09/1974Kỹ sư xây dựng 
22Nguyễn Đình Thắng26/10/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
23Hoàng Trường Nam27/07/1974Kỹ sư kinh tế xây dựng
24Từ Ngọc Toàn19/05/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
25Nguyễn Quang Đô15/11/1976Kỹ Sư KTXD
26Nguyễn Hữu Bình05/11/1981Kỹ Sư xây dựng cầu đường
27Nguyễn Hữu Dũng10/10/1992Kỹ sư – kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
28Ngô Quang Đăng14/9/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
29Lê Văn Kiên23/6/1968Kỹ sư xây dựng đường ô tô
30Đinh Duy Linh29/5/1992Kỹ sư kinh tế xây dựng
31Nguyễn Văn Linh26/12/1987Kỹ sư  công trình thủy lợi
32Dương Tuấn Anh02/6/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình
33Vũ Văn Hoàn03/10/1993Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
34Lê Đông05/11/1980Kỹ sư – xây dựng Thủy lợi, thủy điện
35Vũ Tuấn Anh27/06/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
36Nguyễn Tiến Long22/11/1991Kỹ sư – Kỹ thuật công trình xây dựng
37Phạm Xuân Ngội04/06/1978Kỹ sư máy xây dựng và thiết bị thủy lợi
38Phạm Minh Sơn26/10/1977 Kỹ sư kinh tế xây dựng
39Đặng Quốc Việt11/01/1976Kỹ sư công trình thủy lợi
40Nguyễn Mạnh Cường01/11/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
41Đoàn Ngọc Tuấn06/12/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
42Đặng Vũ Hưng14/01/1972Kỹ sư xây dựng – Xây dựng công trình
43Kiều Văn Vân03/03/1982Kỹ sư công trình giao thông công chính
44Trần Bảo Ngọc28/07/1983Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình
45Nguyễn Đình Vụ15/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
46Ngô Văn Tuấn10/04/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
47Nguyễn Đức Nhàn03/05/1986Kỹ sư cơ điện
48Hoàng Bá Tâm14/05/1988Kỹ sư công trình thủy lợi
49Giang Quốc Dương10/12/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
50Phạm Văn Phước25/06/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
51Bùi Văn Khôi04/04/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
52Bùi Văn Hiến19/10/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
53Nguyễn Thế Vịnh16/09/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
54Đỗ Chí Lượng07/03/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây Dựng
55Nguyễn Sinh Cung27/03/1992Kỹ sư kinh tế xây dựng
56Nguyễn Sỹ Phúc28/12/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
57Chu Quang Hiền09/06/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
58Nguyễn Văn Bằng03/11/1976Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
59Ngô Đức Minh26/03/1969Kỹ sư xây dựng
60Đặng Đức Vương31/01/1990Kỹ sư quản lý xây dựng
61Nguyễn Trung Hiếu16/12/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
62Nguyễn Ngọc Chí Hiếu20/12/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
63Nguyễn Trọng Phú10/10/1987Kỹ sư Xây dựng
64Phạm Thanh Hải10/10/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
65Nguyễn Chính03/01/1991Kỹ sư xây dựng
66Phạm Trọng Trung20/08/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
67Nguyễn Duy Linh30/11/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
68Phạm Huy Vương07/04/1983Kỹ thuật công trình xây dựng
69Nguyễn Quách Luân17/11/1984Xây dựng dân dụng và công nghiệp
70Diệp Xuân Thắng18/10/1962Kỹ sư thủy lợi
71Phạm Thành Tâm12/03/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
72Đặng Thanh Tùng31/10/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
73Huỳnh Tấn Lâm05/07/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
74Hoàng Anh Ngọc29/04/1981Kỹ sư Xây dựng DD & CN
75Trương Văn Huy27/7/1982Kỹ sư cơ khí ô tô
76Đoàn Văn Huyện20/7/1982Kỹ sư kỹ thuật tàu thủy
77Phạm Hà Nam16/11/1982Kỹ sư công trình nông thôn
78Nguyễn Đức Anh20/05/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
79Trịnh Đức Sơn11/12/1991Kỹ sư kỹ thuật an toàn hàng hải
80Bùi Tấn Tài02/08/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
81Vũ Quang Thưởng06/03/1983– Kỹ sư xây dựng cầu đường
82Nguyễn Trọng Lượng02/09/1978-Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
83Lê Phước Lộc26/4/1985 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
84Lê Công Hiếu26/09/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
85Nguyễn Viết Thắng01/01/1986Kỹ sư Công nghiệp
86Lê Sĩ Nguyên18/09/1991Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình dân dụng
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.
Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.
Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:
Lan Hương: 0983 045 822
Ngọc Lan: 0941 064 900
Thanh Mai: 0974 144 726
Kim Hiền: 0334 660 395
Kim Oanh: 0933 926 806