DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2024/QĐ-VACC NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 61 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 09/2024/QĐ-VACC ngày 01/02/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00155884Nguyễn Hữu Hưng04/08/1989Kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
2HNT-00182454Trần Đình Quyền22/10/1994Kỹ sư xây dựng cầu đường(Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
3HNT-00182455Bùi Gia Chiến23/08/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
4HNT-00182456Lê Văn Thế20/08/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
5HNT-00110297Phan Tuấn Anh18/02/1980Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
6HNT-00182457Trần Quốc Bình15/12/1982Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
7HNT-00182458Nguyễn Hoàng Dũng02/06/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
8HNT-00182459Nguyễn Công Hoan11/03/1980Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
9HNT-00182460Nguyễn Thế Anh03/07/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
10HNT-00182461Phan Bảo An10/03/1968Kiến trúc sưGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
11HNT-00182462Nguyễn Ngọc Sáng27/06/1979Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
12HNT-00182463Lê Sỹ Vĩnh Kỳ12/08/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
13HNT-00182464Nguyễn Thế Trung24/03/1989Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
14HNT-00182465Nguyễn Quốc Khánh10/01/1989Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
15HNT-00182466Danh Ánh Sáng19/09/1993Cao đẳng quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
16HNT-00150096Đoàn Trung Trực05/10/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
17HNT-00182467Trịnh Thái Bình15/06/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
18HNT-00111038Lê Văn Đông13/08/1990Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
19HNT-00054761Võ Minh Đức07/12/1973Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
20HNT-00182468Võ Văn Tư18/02/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
21HNT-00173022Đặng Văn Đức24/09/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
22HNT-00182469Văn Ngọc Mẫn03/06/1981Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
23HNT-00182470Đặng Viết Ngọc17/12/1975Kỹ sư kỹ thuật công trìnhThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
24HNT-00182471Bùi Thành Trung15/12/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
25HNT-00182472Vũ Đình Hưởng27/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
26HNT-00182473Lê Đình Tuyến26/06/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình Giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
27HNT-00048458Lê Thị Tâm22/01/1983Kỹ sư xây dựng công trình thủyThiết kế xây dựng công trình giao thông đường thuỷ nội địa, hàng hảiII
28HNT-00182474Nguyễn Văn Tài12/04/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
29HNT-00084460Trần Hữu Anh19/05/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
30HNT-00182475Huỳnh Hải Đương03/06/1989Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
31HNT-00047577Trần Văn Thả22/01/1976Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
32HNT-00182476Huỳnh Nhật Tiến25/12/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
33HNT-00182477Lê Văn Tuần25/12/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
34HNT-00150233Đinh Văn Cảnh08/08/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
35HNT-00150231Giáp Văn Đôn19/05/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
36HNT-00182478Đỗ Minh Nhựt31/12/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
37HNT-00182479Hồ Văn Minh02/07/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
38HNT-00182480Nguyễn Tuấn Lương28/07/1979Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
39HNT-00182481Chu Văn Sứng21/11/1984Kỹ sư điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
40HNT-00182482Ngô Quang Vinh25/08/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
41HNT-00043207Trần Văn Vinh23/09/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
42HNT-00182483Trương Đức Kỷ09/03/1987Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
43HNT-00041876Đoàn Văn Sỹ10/10/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
44HNT-00182484Nguyễn Hữu Quang16/08/1994Kỹ sư Quản lý xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
45HNT-00052030Nguyễn Phước Trung20/11/1986Củ nhân địa chấtKhảo sát địa chất công trìnhII
     Khảo sát địa hìnhII
46HNT-00182485Vũ Thơm29/03/1976Kỹ sư điện công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
47HNT-00182486Lê Hoàng Giang13/03/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
48HNT-00182487Lương Ngọc Sơn16/05/1990Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửThiết kế cơ – điện công trìnhII
     Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
49HNT-00182488Trần Ngọc Cường25/12/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
50HNT-00106665Huỳnh Ngọc Tuýn16/12/1981Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
51HNT-00182489Huỳnh Đức Nhu13/11/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
52HNT-00182490Phan Văn Dõ22/12/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
53HNT-00111336Vũ Văn Toản23/11/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
54HNT-00131160Hà Thanh Thời06/06/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Khảo sát địa hìnhII
55HNT-00149671Nguyễn Chí Trung15/05/1974Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
56HNT-00182491Kim Hoàng Thiện26/01/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
57HNT-00182492Nguyễn Hữu Huy Hiếu28/02/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
58HNT-00182493Trần Quang Nhật28/09/1985Kỹ sư kỹ thuật điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
59HNT-00182494Lê Văn Vân10/10/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
60HNT-00182495Võ Minh Lý17/09/1988Kỹ sư kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
61HNT-00182496Nguyễn Tấn Anh Hoàng23/08/1985Kỹ sư điện – điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 09/2024/QĐ -VACC ký ngày 01/02/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!