DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/QĐ-VACC NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 165 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTHọ và tênNăm sinh
(dd/MM/yyyy)
Số CMND/hộ chiếu/thẻTrình độ chuyên môn
1Lê Thị Như Quỳnh21/09/1994017364174Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
2Hà Quang Hưng10/09/1993013387442Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
3Đỗ Văn Thu10/08/1986172618063Thạc sĩ Quản lý Xây dựng
4Nguyễn Ngọc Sơn22/06/1984012423900 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
5Đoàn Xuân Văn04/09/1994036094005978Kỹ sư kỹ thuật Công trình xây dựng
6Đồng Thu Hằng09/08/1969001169012004Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
7Mai Thị Ánh Phượng19/10/1971001171010889Kỹ sư xây dựng
8Bùi Thanh Bằng03/09/1980162203041Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
9Tạ Thị Thu Lan11/10/1984184413542Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
10Đặng Quốc Khánh07/04/1979001079001299Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
11Lê Xuân Tiên27/04/1980001080015883Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
12Nguyễn Đình Dư28/07/1981080393637Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
13Trương Duy Phong11/12/1982001082000902Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
14Trương Viết Cương09/07/1972001072018832Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
15Dương Văn Ninh01/07/1962001062000910Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
16Hoàng Trọng Hiền04/10/1964001064009525Kỹ sư xây dựng
17Lê Thị Yến17/06/1983033183001510Kỹ sư Đô thị
18Vũ Thị Kim Huệ20/06/1982030182000319Kỹ sư Đô thị
19Trần Trung Kiên10/10/1978111381684Kỹ sư thủy lợi
20Hoàng Nhật Long01/01/1972001072006895Kỹ sư Cấp thoát nước
21Hoàng Mạnh Tuân15/07/1971001071015525Kiến trúc sư
22Tạ Quốc Thành18/07/1987001087023211Kỹ sư Cấp thoát nước
23Lương Trọng Hiệp08/09/1962010174236Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
24Nguyễn Văn Thoại08/11/1975013184409Kỹ sư xây dựng cầu đường
25Bùi Đức Thành18/08/1992001092009134Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
26Nguyễn Việt Anh21/11/1978013691379Kỹ sư xây dựng
27Phạm Hùng19/05/1968001068016495Kiến trúc sư
28Nguyễn Hoàng Bình30/01/1984001084007716Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
29Nguyễn Tiến Thi18/10/1981111601221 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
30Bùi Xuân Dưỡng23/06/1981034081002301 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
31Nguyễn Văn Duy02/07/1990132168946 Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
32Nguyễn Thành Công25/11/1976011824705 Kỹ sư Cầu đường bộ
33Vũ Viết Sáu26/09/1981034081007636 Kỹ sư Tự động hóa Thiết kế cầu đường
34Nguyễn Viết Duyên10/05/1980001080024800Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiêp
35Trần Đăng Mạnh01/02/1993001093009736Kỹ sư Quản lý đất đai
36Nguyễn Thế Huy10/07/1987001087017489Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
37Trần Văn Hiếu09/10/1985036085003754Kỹ sư Điện công nghiệp
38Phạm Văn Dũng26/11/1990164464911Kỹ sư kỹ thuật thuỷ điện và năng lượng tái tạo
39Nguyễn Ngọc Lực13/10/1985036085006041Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
40Đỗ Văn Trung29/12/1983034083012448Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
41Trần Văn Đông19/06/1981031081008483Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
42Phạm Thanh Tuấn14/02/1986024086000088Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
43Đào Cư Quang19/05/1985111981977Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
44Đinh Ngọc Thuần14/06/1984162563425Kỹ sư Điện-Điện Tử
45Nguyễn Khắc Nam31/08/1993017218196Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
46Trần Văn Toàn26/07/1985142101740Kỹ sư Điện – Tự động hóa XNCN
47Trịnh Sơn Hà10/10/1980168026185Kỹ sư cấp thoát nước – Môi trường nước
48Đinh Văn Thi20/01/1992030092007401Kỹ sư xây dựng công  trình ngầm Đô thị
49Nguyễn Ngọc Linh19/04/1991033091005201Kỹ sư hệ thống điện
50Phạm Đức Hợi30/04/1995035095000281Cao đẳng Quản lý xây dựng
51Đỗ Văn Chuyện07/08/1979111457512Kỹ sư Máy xây dựng & Thiết bị Thủy lợi
52Nguyễn Đức Thương02/03/1979033079000538Kỹ sư công trình Thủy lợi
53Phạm Thị Mai29/09/1979030179000693Kỹ sư Thủy Điện
54Phạm Thanh Lưu27/10/1984036084011611Kỹ sư Công trình Thủy Lợi
55Tường Thị Hà Anh15/12/1984017452998Kỹ sư công trình Thủy điện
56Đoàn Tất Vinh20/02/1984034084006243Kỹ sư Công trình Thủy lợi
57Trần Văn Chung04/05/1988034088008182Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
58Hồ Sỹ Thịnh10/05/1985186265197Kỹ sư Công trình Thủy lợi
59Ngô Mỹ Hạnh24/09/1981001181002062Kỹ sư Công trình Thủy lợi
60An Văn Nam17/12/1987142259247Kỹ sư Công trình Thủy lợi
61Nguyễn Quang Quyền02/03/1990112237265Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
62Nguyễn Văn Quyết29/10/1992145439397Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
63Nguyễn Như Tiến03/03/1992173889058Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
64Nguyễn Văn Hải31/10/1992151863996Kỹ sư Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo
65Đào Xuân Dương31/10/1987031087001742Kỹ sư Công trình Thủy lợi
66Dương Văn Hào24/06/1979013569162Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
67Nguyễn Phạm Hà12/01/1978001078020591Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
68Nguyễn Anh Tú04/05/1981111582441Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
69Phùng Tiến Thành20/12/1987026087004262Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
70Doãn Văn Hoàng22/03/1987164321336Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
71Nguyễn Trung Kiên28/05/1982012089401Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
72Đỗ Quang Huy13/10/1990001090033359Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
73Phạm Văn Tân17/09/1992163176329Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
74Phạm Huy Xăm27/11/1987125215779Kỹ sư xây dựng cầu đường
75Nguyễn Công Sáng06/05/1991173622130Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
76Nguyễn Văn Kiên28/07/1983141993444Kỹ sư xây dựng cầu đường
77Phan Văn Tiến16/01/1987145196928Kỹ sư Xây dựng
78Trần Đăng Thanh08/04/1981145040383Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
79Trần Văn Biển22/07/1981034081007241Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
80Vũ Thành Long18/05/1979024079000081Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
81Lê Minh Hiếu12/12/1993001093024739Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
82Ứng Trọng Đông26/10/1983111857432Thạc sỹ kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
83Nguyễn Tất Toàn09/05/1988037088000597Kiến trúc sư
84Nguyễn Hữu Lộc22/12/1982186062204Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp
85Nguyễn Thế Đại24/10/1984030084006793Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
86Bùi Văn Trường25/07/1965013636689Tiến sĩ địa chất
87Lê Văn Thủy25/03/1978038078000057Kỹ sư Thủy Lợi
88Lê Kim Cường15/06/1977038077005824Kỹ sư Thủy Lợi
89Đỗ Duy Giang15/09/1986162815143Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
90Đào Trọng Huyền11/01/1979034079007607Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
91Lương Tân Việt08/02/1982001082001142Cử nhân cao đẳng ngành xây dựng cầu đường bộ
92Nguyễn Hồng Trường13/11/1954230787361Kỹ sư xây dựng
93Nguyễn Văn Trường01/09/1985111622154Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
94Chu Thị Xuân Hoa27/10/1981001181001136Kỹ sư thủy lợi
95Trần Văn Trường19/05/1985038085004262Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
96Trần Xuân Lê01/12/1980034080003472Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
97Nhâm Văn Thịnh20/10/1993034093004197Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
98Đồng Anh Tuấn07/12/1993163252290Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
99Nguyễn Viết Quang06/04/1976040076000051Kỹ sư Xây dựng
100Nguyễn Hữu Quyết11/04/1984001084014592Kỹ sư Xây dựng
101Ngô Thị Hằng26/07/1995013300213Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
102Doãn Huy Tứ20/07/1982111661041 Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
103Đinh Bá Thế02/08/1990034090010873Kỹ sư xây dựng cầu – đường
104Nguyễn Du08/11/198610050094Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
105Bùi Quốc Anh08/01/1974011676256Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
106Đoàn Văn Luân15/04/1985036085009930Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
107Nguyễn Đình Phương13/02/1982001082008534Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
108Phan Thị Minh Tâm15/05/1984036184005577Kỹ sư thiết bị điện – Điện tử
109Võ Phong Huy18/07/1983001083000350Kỹ sư Xây dựng
110Lê Thanh Tùng28/08/1981111515042Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
111Hoàng Kim Văn09/10/1986030086007237Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
112Phạm Anh Toàn28/11/1981026081005661Kỹ sư xây dựng công trình Biển – Dầu khí
113Trương Trung Dũng19/11/1983031083001054Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
114Bùi Huy Đô ’29/09/1982013120421Kỹ sư KT Công trình -Xây dựng DD và CN
115Hoàng Mạnh Hà17/12/1981013579655Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
116Lê Danh Toại28/08/1981040081000009Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
117Chu Đức Việt03/12/1981001081000994Kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông
118Nguyễn Đức Cường28/03/1974001074014135Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
119Phạm Gia Dũng26/12/1987030087010663Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
120Phạm Minh Quân23/5/1983145098629Kỹ sư xây dựng Cầu đường
121Nguyễn Việt Anh27/03/1985001085028392Kỹ sư xây dựng
122Bùi Xuân Quang18/04/1987131684343Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
123Nguyễn Thanh Vân17/05/1987012630186Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
124Nguyễn Công Nghĩa29/09/1989186407697Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
125Lưu Công Tuấn14/04/1974011671002Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
126Hoàng Đức Lộc21/11/1988B9795347Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
127Đoàn Văn Thành04/04/1968036068004426Kỹ sư Cầu đường
128Đỗ Gia Nghi25/02/1991145388664Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
129Bùi Huy Hội09/01/1993163129508Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
130Ngô Xuân Giang21/10/1980026080003374Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
131Bùi Công Khanh17/04/1990151769854Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
132Đỗ Công Quỳnh24/04/1985168168968Kỹ sư Xây dựng
133Phạm Anh Tâm08/11/1983026083001268Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
134Ngô Thế Doanh11/01/1990037090003469Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
135Nguyễn Đăng Quang01/09/1991034091003036Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
136Nguyễn Mạnh Chiến21/12/1973112279498Kỹ sư Xây dựng
137Nguyễn Hoàng Nam28/05/1989142500163Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
138Nguyễn Văn Biển02/05/1988142289948Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng  
139Lê Phước Thành01/10/1993031093003371Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
140Phạm Tuân04/12/1981036081000869Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
141Nguyễn Công Tùng22/06/1979031000913Kỹ sư Máy tàu thủy
142Nguyễn Văn Tuấn27/02/1980121275717Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật
143Trần Trọng Trường17/09/1981142007424Kỹ sư Tín hiệu giao thông vận tải
144Nguyễn Văn Tuấn07/09/1982012223920Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
145Nguyễn Văn Thành11/11/1983024083000306Cơ khí Chế tạo máy
146Phạm Văn Đăng26/12/1983026083006151Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
147Trần Thị Tuyết08/07/1984036184007911Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
148Phạm Văn Trường23/03/1985036085012076Kỹ sư Cơ khí
149Bạch Văn Kiêm01/05/1987162858734Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
150Tạ Tuấn Anh10/03/1988031442127Kỹ sư Thiết bị điện – điện tử
151Phạm Minh Đức27/08/1990163085714Kỹ sư Hệ thống điện
152Đào Thị Ngọc Tú04/05/1979001179006815Kiến trúc sư
153Ngô Văn Thức30/7/1982012002384Kỹ sư cấp thoát nước
154Vũ Hồng Giáp19/06/1984031084000749Kỹ sư ngành kỹ thuật nhiệt lạnh
155Phạm Tuấn Hạnh21/03/1974001074004096Kiến trúc sư ngành kiến trúc
156Nguyễn Đức Quân06/10/1973013517617Kỹ sư xây dựng công trình trên sông, nhà máy thủy điện
157Hoàng Tuấn Sơn21/04/1989012652663Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
158Nguyễn Tú Anh08/11/1995030095002835Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
159Vũ Hồng Hiếu06/10/1978044078000171Kiến trúc sư kiến trúc công trình
160Nguyễn Hồng Minh08/05/1982013114264Kiến trúc sư Quy hoạch ngành quy hoạch đô thị
161Hòa Quang Tùng18/12/1983034083000047Kiến trúc sư 
162Nguyễn Anh Tuấn04/04/1975001075023019Kỹ sư kinh tế xây dựng
163Võ Đình Thái06/10/1991188781892Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
164Đào Hùng Dũng25/09/1982151298993Kỹ sư xây dựng cầu – đường

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội