DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/QĐ-VACC NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2019.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 130 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00072710Phạm Thị Luật20/06/1980Thạc sỹ kỹ thuật -Thủy lợi
2HNT-00080865Vũ Thúy Huyền01/08/1994Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
3HNT-00080866Hoàng Thế Dinh02/05/1994Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
4HNT-00080867Phạm Hồng Tuấn30/07/1980Kỹ sư thủy lợi – công trình thủy lợi
5HNT-00080868Huỳnh Thanh Luận12/12/1987Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
6HNT-00080869Nguyễn Hồng Thông25/02/1990Trung cấp thủy lợi tổng hợp
7HNT-00080870Nguyễn Huy Hoàng27/12/1969Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
8HNT-00080871Nguyễn Kim Vinh10/08/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
9HNT-00080872Trần Đăng Dũng16/05/1984Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
10HNT-00080873Lê Xuân Đức26/09/1988Kiến trúc sư kiến trúc công trình
11HNT-00080874Nguyễn Hoàng Hiệp04/08/1985Kiến trúc sư kiến trúc công trình
12HNT-00080875Nguyễn Văn Thơm15/01/1989Trung cấp Xây dựng dân dụng và công nghiệp
13HNT-00080876Phạm Đức Mạnh06/11/1986Kiến trúc sư
14HNT-00080877Nông Đức Việt03/03/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
15HNT-00080878Lê Tuấn Anh25/12/1985Kiến trúc sư kiến trúc công trình
16HNT-00080879Đào Quý Liu14/07/1987Kỹ sư xây dựng
17HNT-00080880Nguyễn Văn Thướng29/11/1987Kỹ sư công trình thủy lợi
18HNT-00080882Nguyễn Văn Đại16/09/1989Kỹ sư- Kỹ thuật điện tử- truyền thông
19HNT-00080883Đinh Công Trường02/08/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
20HNT-00080884Lê Anh Tuấn15/07/1988Kỹ Sư công trình giao thông thủy
21HNT-00080885Trần Văn Thuần08/12/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
22HNT-00080886Lương Xuân Trường22/12/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
23HNT-00080887Lương Ngọc Giáo13/06/1955Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
24HNT-00080888Lương Hữu Thọ31/07/1986Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
25HNT-00080889Đặng Đức Hậu01/11/1978Kỹ sư thủy lợi
26HNT-00080890Đỗ Đăng Tuất17/03/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
27HNT-00080891Đỗ Văn Ngọc18/08/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
28HNT-00080892Bùi Sỹ Thắng04/06/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển
29HNT-00011755Trần Chí Tình16/03/1982Kỹ sư điện
30HNT-00043657Lương Ngọc Tùng28/03/1992Kỹ sư cấp thoát nước
31HNT-00080893Lê Văn Tiến25/12/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
32HNT-00080894Nguyễn Lương Hoàng28/08/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
33HNT-00080895Lê Văn Tuất14/09/1982Kỹ sư Lâm Học
34HNT-00080896Nguyễn Quang Hoàn16/06/1990Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
35HNT-00080897Ngô Tùng Anh09/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
36HNT-00080898Đỗ Văn Tám23/03/1985Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường bộ
37HNT-00080899Lê Văn Ký13/01/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
38HNT-00080900Tô Quang Trung19/05/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
39HNT-00080901Trần Văn Huỳnh24/06/1979Kỹ sư thủy lợi – thủy điện
40HNT-00080902Ngô Bằng Đỗ14/08/1949Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
41HNT-00080903Nguyễn Thị Hiên01/01/1992Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
42HNT-00067841Hoàng Ngọc Lâm10/05/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
43HNT-00080904Vũ Mạnh Tuấn15/01/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
44HNT-00080905Hoàng Huy Toàn11/05/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
45HNT-00080906Khương Xuân Núi22/02/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
46HNT-00011228Hoàng Mạnh Dũng29/08/1982Kỹ sư thủy lợi
47HNT-00080907Lê Văn Hoàn20/06/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
48HNT-00080908Nguyễn Trọng Võ03/07/1994Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
49HNT-00080909Nguyễn Trường Chinh20/03/1985Kỹ sư Lâm học
50HNT-00080910Phạm Anh Tuấn14/12/1967Thạc sỹ Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
51HNT-00080911Phạm Thanh Lâm11/07/1968Kỹ sư lâm nghiệp
52HNT-00080912Nguyễn Thế Thắng19/05/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
53HNT-00080913Cao Văn Toàn27/09/1985Cao đẳng công nghệ điện tử
54HNT-00080914Nguyễn Minh Long03/03/1988Kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng
55HNT-00080915Huỳnh Duy Linh15/03/1985Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước)
56HNT-00080916Bùi Trung Đức11/04/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
57HNT-00080917Nguyễn Viết Việt17/05/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
58HNT-00080918Phạm Vũ11/12/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
59HNT-00080919Đỗ Ngọc Thuận12/04/1979Kỹ sư điện khí hóa & Cung cấp điện
60HNT-00080920Hoàng Văn Hải07/05/1975Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
61HNT-00080921Hoàng Văn Hinh15/03/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
62HNT-00080922Đỗ Lê Minh Tuấn30/06/1992Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
63HNT-00080923Đặng Văn Thao09/07/1976Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
64HNT-00080924Trịnh Thành Đạt28/04/1991Kỹ sư điện công nghiệp
65HNT-00024805Nguyễn Văn Khoa18/05/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
66HNT-00080925Nguyễn Văn Dương20/03/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
67HNT-00080926Nguyễn Hà Việt11/09/1983Kỹ sư xây dựng công trình
68HNT-00080927Hán Minh Phú24/11/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
69HNT-00070719Nguyễn Xuân Hiếu20/11/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
70HNT-00070718Đinh Kim Hậu02/05/1989Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
71HNT-00080928Nguyễn Siêng02/12/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
72HNT-00080929Nguyễn Hoàng Nam05/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
73HNT-00080930Lê Quốc Vương28/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
74HNT-00080931Nguyễn Văn Nguyên20/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
75HNT-00080932Trần Xuân Hưởng11/02/1985Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
76HNT-00080933Huỳnh Thanh Quan20/05/1973Kỹ sư xây dựng
77HNT-00080934Nguyễn Xuân Sĩ21/08/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng.
78HNT-00080935Nguyễn Hoàng Vịnh26/10/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình
79HNT-00080936Trần Văn Thiện05/05/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
80HNT-00080937Nguyễn Đức Kiếm Anh15/02/1986Kỹ sư xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
81HNT-00080938Nguyễn Trọng Hải03/11/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
82HNT-00080939Lê Văn Vũ02/12/1981Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
83HNT-00080940Hoàng Văn Ngôn06/08/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình
85HNT-00080941Phạm Hữu Kết02/03/1959Đại học Bách khoa Tp HCM
86HNT-00080942Cao Bá Anh16/09/1989Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
87HNT-00080943Nguyễn Văn Tân10/11/1980Kỹ sư Thủy lợi
88HNT-00080944Phan Hoài Phi02/01/1982Kỹ sư Thủy Lợi
89HNT-00080945Đậu Chiến Thắng25/11/1986Kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng
90HNT-00080946Phan Văn Định20/05/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
91HNT-00080947Dương Tấn Lập03/04/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
92HNT-00080948Nguyễn Xuân Hòa09/07/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
93HNT-00080949Lê Ngọc Luận30/06/1980Kỹ sư xây dựng
94HNT-00080950Nguyễn Phi Hoàng15/11/1983Kỹ sư xây dựng và công nghiệp
95HNT-00080951Lê Thái Nghĩa14/03/1992Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
96HNT-00080952Trần Xuân Quý28/12/1983Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
97HNT-00080953Nguyễn Thanh Tùng30/07/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
98HNT-00080954Hoàng Thu Hồng18/11/1957Kỹ sư giáo dục ngành Điện công nghiệp
99HNT-00080955Phạm Văn Kỷ11/10/1982Kỹ sư Điện kỹ thuật
100HNT-00080956Lê Minh Tiến30/01/1981Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
101HNT-00080957Nguyễn Ngọc Hoàng28/12/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
102HNT-00050370Nguyễn Ngọc Hoài09/08/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
103HNT-00056327Nguyễn Dương Thanh07/05/1988Kỹ Sư Xây Dựng
104HNT-00080958Trần Đức Trọng18/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
105HNT-00071753Lê Thanh Tú03/04/1980Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
106HNT-00080959Lê Hoài Nam31/08/1961Kỹ Sư Máy tàu thủy và cơ khí
107HNT-00080960Nguyễn Kỳ Sanh10/11/1970Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
108HNT-00080961Hồ Hải Đăng04/06/1986Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
109HNT-00080962Đinh Tiến Hiếu05/01/1986Kỹ sư Cơ Khí động lực
110HNT-00080963Huỳnh Đạt20/05/1982Kỹ Sư xây dựng Cầu Đường
111HNT-00044476Nguyễn Văn Ty15/02/1988Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
112HNT-00056039Lê Võ Quốc Anh07/02/1987Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
113HNT-00080964Võ Văn Lân29/08/1973Kỹ Sư Xây dựng
114HNT-00013447Lê Trọng Anh21/01/1966Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
115HNT-00080965Trần Quốc Kim Huy02/05/1987Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị
116HNT-00080966Nguyễn Thái Luận11/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
117HNT-00067648Lê Hùng Vĩ07/02/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
118HNT-00080967Huỳnh Ngọc Kim14/12/1991Kỹ Sư Điện – Điện Tử tự động hóa
119HNT-00080968Nguyễn Phan Trung Hiếu07/06/1993Cử nhân kỹ thuật ngành Kỹ Thuật Điện và Công Nghệ Thông Tin
120HNT-00080969Lê Văn Đoàn06/06/1985Kỹ Sư Công Nghệ Môi Trường
121HNT-00080970Nguyễn Tấn Nhơn20/10/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
122HNT-00080971Trịnh Xuân Lập30/01/1984Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường
123HNT-00013507Đỗ Quang Trưởng23/08/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
124HNT-00080972Nguyễn Thanh Toàn15/12/1982Kỹ sư ngành Điện khí hóa – cung cấp điện
125HNT-00080973Hà Mạnh Cường13/02/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
126HNT-00080974Đặng Ích Hoàng15/08/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
127HNT-00080975Ngô Hồng Quân30/04/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
128HNT-00080976Đặng Văn Hòa04/06/1979Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
129HNT-00080977Pham Tiến Thông10/06/1980Kỹ sư Xây dựng cầu đường
130HNT-00080978Nguyễn Hồng Cương28/09/1970Kỹ sư xây dựng
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội