DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-VACC NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2021

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 390 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00066249Đỗ Ngọc Tùng04/08/1986Kỹ sư xây dựng Cầu đường
2HNT-00123899Đỗ Tiến Lực12/10/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
3HNT-00123900Chu Quang Đua20/07/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
4HNT-00123901Lê Nguyên Trung06/01/1980Kỹ sư Thủy văn – Môi trường
5HNT-00123902Dương Đức Tùng26/10/1979Kỹ sư Thủy lợi
6HNT-00123903Trần Vũ13/08/1978Kỹ sư công trình Thủy lợi
7HNT-00123904Đinh Lê Phương Anh27/01/1988Kỹ sư công trình thủy lợi
8HNT-00123905Nguyễn Thế Hùng17/10/1988Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
9HNT-00123906Kim Quang Vinh09/11/1986Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
10HNT-00123907Nguyễn Minh Lượng18/06/1978Kỹ sư điện khí hóa cung cấp điện
11HNT-00123908Nguyễn Quốc Huy26/06/1977Kỹ sư trắc địa
12HNT-00123909Trần Anh Hào09/11/1970Kỹ sư kinh tế xây dựng
13HNT-00123910Nhữ Văn Thành10/08/1991Kỹ sư trắc địa-bản đồ; Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
14HNT-00123911Lê Văn Thanh21/01/1983Kỹ sư xây dựng
15HNT-00123912Nguyễn Mạnh Hùng29/01/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng & Công nghiệp
16HNT-00123913Nguyễn Xuân Linh18/10/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
17HNT-00123914Nguyễn Minh Đức17/02/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
18HNT-00123915Vũ Lê Hải29/06/1961Kỹ sư Xây dựng
19HNT-00123916Nguyễn Phong Nhã05/02/1981Kỹ sư Trắc địa; kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
20HNT-00123917Phạm Văn Quân10/04/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
21HNT-00123918Nguyễn Mạnh Hùng23/03/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
22HNT-00123919Nguyễn Văn Chí27/04/1990Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
23HNT-00076840Chu Mạnh Thắng26/12/1967Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
24HNT-00123920Nguyễn Văn Chiến17/05/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
25HNT-00123921Nguyễn Hoàng Ân01/09/1960Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
26HNT-00123922Nguyễn Đức Đăng09/05/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
27HNT-00123923Vũ Văn Hoạch17/11/1983Thạc sỹ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
28HNT-00123924Phạm Đắc Hưng22/08/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
29HNT-00123925Đinh Thế Cường17/05/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
30HNT-00099962Đỗ Văn Hiệp17/07/1986Thạc sỹ quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
31HNT-00123926Phạm Quốc Tam13/02/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
32HNT-00123927Vũ Đức Nam25/06/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
33HNT-00123928Vũ Công Hải15/06/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
34HNT-00046299Nguyễn Văn Chung01/01/1971Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
35HNT-00123929Hoàng Trọng Tuân13/10/1983kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
36HNT-00123930Nguyễn Tất Thắng05/04/1981Kỹ sư điện công nghiệp & dân dụng
37HNT-00076893Nguyễn Viết Kiên08/09/1991Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật giao thông
38HNT-00123931Nguyễn Văn Tú09/10/1976Kỹ sư Xây dựng thủy lợi
39HNT-00117901Lê Trần Sang12/09/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
40HNT-00123932Lê Đức Tuấn16/06/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
41HNT-00123933Lê Văn Đức07/03/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
42HNT-00123934Phạm Kiên Trung21/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
43HNT-00123935Đỗ Văn Đoàn28/01/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
44HNT-00123936Vũ Văn Hưng05/08/1981Kỹ sư điện, điện tử
45HNT-00123937Trần Văn Thập02/09/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
46HNT-00022821Nguyễn Thọ Dương20/06/1981Kiến trúc sư
47HNT-00028683Nguyễn Sơn Tùng23/01/1983Kiến trúc sư
48HNT-00008253Nguyễn Đức Bộ06/10/1950Thạc sỹ Kiến trúc
49HNT-00123938Bùi Lê Dũng09/07/1983Kỹ sư xây dựng
50HNT-00123939Trần Mạnh Tuấn03/12/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
51HNT-00123940Nguyễn Văn Tiến05/05/1990Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
52HNT-00123941Hứa Nông Quản25/11/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
53HNT-00123942Đặng Đình Thái06/11/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
54HNT-00123943Phạm Duy Bình05/05/1981Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
55HNT-00123944Chu Văn Hùng15/02/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
56HNT-00048275Đinh Ngọc Sơn26/05/1983Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
57HNT-00123945Nguyễn Thiên Chấn04/01/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
58HNT-00123946Nguyễn Thiên Trụ22/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
59HNT-00123874Trần Chí Giáp20/05/1984Kỹ sư xây dựng
60HNT-00123947Đào Văn Hòa07/11/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
61HNT-00123948Hoàng Trọng Chiến12/01/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
62HNT-00123949Lê Huy12/06/1979Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường Thủy
63HNT-00043224Nguyễn Tuấn Phú22/03/1968Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
64HNT-00043222Đinh Văn Tấn08/04/1974Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
65HNT-00043223Lều Văn Thùy10/03/1985Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
66HNT-00123950Nguyễn Thế Đăng16/02/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
67HNT-00123951Nguyễn Đức Thành07/08/1983Kỹ sư hệ thống điện
68HNT-00123952Nguyễn Khánh Đệ22/10/1979Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
69HNT-00123953Nguyễn Văn Vị30/05/1987Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
70HNT-00123954Nguyễn Ngọc Dương02/08/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
71HNT-00055193Nguyễn Văn Bắc22/11/1982Kỹ sư địa chất công trình; Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
72HNT-00123955Đoàn Đức Quý24/02/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
73HNT-00076913Nguyễn Văn Thực05/12/1991Kiến trúc sư
74HNT-00123956Nguyễn Đức Hân12/04/1972Kĩ sư kỹ thuật công trỉnh xây dựng
75HNT-00123957Nguyễn Xuân Hoàng28/08/1967Kỹ sư kinh tế xây dựng
76HNT-00123958Vũ Mạnh Hùng23/02/1981Kĩ sư kỹ thuật công trỉnh xây dựng
77HNT-00002867Đặng Quốc Hưng01/11/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
78HNT-00123959Nguyễn Ngọc Anh03/04/1981Kỹ sư kỹ thuật đo và tin học công nghiệp
79HNT-00123960Nguyễn Hữu Quang02/03/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
80HNT-00123961Lương Văn Thành26/07/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
81HNT-00123962Hồ Văn Long25/06/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
82HNT-00078910Vũ Văn Mạnh04/01/1987Kỹ sư công trình Thủy lợi
83HNT-00123963Lê Hoài Nam21/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
84HNT-00123964Vũ Văn Thiện13/03/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
85HNT-00123965Phan Hoài Nam24/10/1992Kỹ sư Cấp thoát nước
86HNT-00054415Nguyễn Văn Mạnh09/11/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
87HNT-00123966Nguyễn Trọng Tý11/11/1984Kỹ sư Điên công nghiệp
88HNT-00123967Phùng Ngọc Tú06/06/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
89HNT-00123968Nguyễn Hữu Thụ27/07/1980Kỹ sư đô thị
90HNT-00123969Lý Đình Tuấn28/03/1995Kỹ sư kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa
91HNT-00123970Tống Tùng Anh28/10/1983Kiến trúc sư
92HNT-00123971Phùng Xuân Điệp15/05/1964Kỹ sư trắc địa Mỏ
93HNT-00123972Dương Thanh Tùng16/06/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
94HNT-00123973Lê Hữu Thiên19/09/1989Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
95HNT-00123974Nguyễn Hoàng Sơn08/06/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
96HNT-00123975Đỗ Quang Chiến01/04/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
97HNT-00123976Nguyễn Văn Hữu14/11/1990Kỹ sư xây dựng cầu đường
98HNT-00123977Phan Văn Khuê20/03/1977Kỹ sư quản lý đất đai
99HNT-00123978Lê Tùng Dương08/05/1987Kỹ sư xây dựng Cầu đường
100HNT-00123979Chu Thành Vân07/07/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
101HNT-00123980Lê Văn Chung21/05/1977Kỹ sư trắc địa
102HNT-00123981Nguyễn Hữu Nam22/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật môi trường đô thị
103HNT-00123982Nguyễn Đức Công12/01/1975Kỹ sư điện năng
104HNT-00123983Đặng Văn Vĩ26/09/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp
105HNT-00123984Nguyễn Công Tuyết03/02/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
106HNT-00123985Nguyễn Văn Hiếu09/11/1984Kỹ sư kỹ thuật điện
107HNT-00123986Vũ Quang Huy10/11/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
108HNT-00123987Nguyễn Công Anh01/08/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
109HNT-00080060Đoàn Đình Trường04/02/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
110HNT-00123988Nguyễn Hoài Nam20/06/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình – cầu đường
111HNT-00123989Nguyễn Công Tuyển11/04/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
112HNT-00123990Đỗ Đức Tùng25/05/1988Chỉ huy – Kĩ thuật Công binh
113HNT-00123991Lý Xuân Hưng26/02/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
114HNT-00040957Nguyễn Văn Biên20/08/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
115HNT-00123992Nguyễn Văn Huyên13/05/1976Kỹ sư Điều khiển học kỹ thuật
116HNT-00123993Trần Xuân Lập30/10/1987Kiến trúc công trình
117HNT-00123994Lê Gia Hanh03/01/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
118HNT-00118177Lê Quang Nghĩa07/05/1992Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
119HNT-00123995Lê Đức Tân30/03/1989Thạc sỹ Kỹ thuật điện
120HNT-00123996Nguyễn Minh Tuấn16/06/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
121HNT-00069681Phạm Thị Nguyệt10/06/1981Kỹ sư thủy lợi
122HNT-00123997Nguyễn Đức Giang15/07/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
123HNT-00123998Phạm Ngọc Sơn14/10/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
124HNT-00123999Vũ Văn Quý16/02/1990Kỹ sư kinh tế xây dựng
125HNT-00124000Nguyễn Văn Hoan14/04/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
126HNT-00124001Hoàng Đức Thuật01/06/1977Kỹ sư Công trình thủy lợi
127HNT-00124002Nguyễn Hữu Tuyên24/04/1984Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
128HNT-00124003Bùi Văn Hiến11/12/1973Kỹ sư xây dựng cầu đường
129HNT-00124004Đặng Quang Trường02/04/1984Kỹ sư xây dựng đường bộ
130HNT-00124005Trần Quang Dũng11/12/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
131HNT-00124006Trương Văn Chung01/11/1991Kỹ sư xây dựng
132HNT-00124007Ngô Mạnh Tuyền03/04/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
133HNT-00124008Lê Thị Thanh Hòa05/01/1980Kỹ sư đô thị
134HNT-00070139Nguyễn Văn Khuyến10/10/1977Kỹ sư điện khí hóa
135HNT-00124009Nguyễn Mạnh Hùng12/06/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
136HNT-00124010Lê Trọng Hải10/11/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
137HNT-00124011Lê Văn Tú12/11/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
138HNT-00124012Vũ Xuân Nhật12/07/1985Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
139HNT-00124013Hoàng Minh Trường20/09/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
140HNT-00124014Lê Văn Đức17/05/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
141HNT-00124015Ngô Văn Khiết26/12/1972Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
142HNT-00124016Khổng Văn Viết09/06/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
143HNT-00124017Quách Trung Dũng20/07/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
144HNT-00124018Mai Văn Việt19/10/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
145HNT-00124019Lê Quốc Việt16/01/1976Kỹ sư xây dựng
146HNT-00093837Nguyễn Thế Vinh02/09/1980Kỹ sư xây dựng đường bộ
147HNT-00124020Hoàng Minh Ngọc18/06/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
148HNT-00124021Lý Đặng Quốc Trọng08/03/1989Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông
149HNT-00124022Lê Ngọc Lâm12/05/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
150HNT-00010842Trần Hùng22/12/1984Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
151HNT-00124023Phạm Quang Đại22/02/1981Kỹ sư công trình Thủy điện
152HNT-00124024Đỗ Đức Chuẩn09/02/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
153HNT-00124025Đào Huy Vũ10/01/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
154HNT-00124026Nguyễn Văn Huệ20/11/1965Trung cấp Xây dựng (Trường 111)
155HNT-00062422Nguyễn Thúy Nguyệt08/06/1984Kỹ sư địa chất công trình – ĐKT
156HNT-00124027Nguyễn Ba Duy31/05/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
157HNT-00124028Tô Hoàng Ánh27/11/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
158HNT-00124029Nguyễn Tu Đông01/11/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
159HNT-00124030Đặng Đình Lâm06/04/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
160HNT-00089341Nguyễn Văn Khang05/08/1986Kỹ sư kinh tế xây dựng
161HNT-00124031Dương Quốc Thắng16/05/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
162HNT-00124032Nguyễn Như Trung22/05/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
163HNT-00124033Đoàn Văn Mạnh06/04/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
164HNT-00124034Vũ Mạnh Hải11/03/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
165HNT-00124035Nguyễn Lương Bằng15/05/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
166HNT-00124036Đặng Văn Linh08/08/1987Kỹ sư hệ thống điện
167HNT-00089052Phạm Văn Khang07/07/1989Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
168HNT-00124037Nguyễn Văn Trình10/02/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
169HNT-00124038Trần Vũ Tuấn Anh24/10/1995Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
170HNT-00124039Khuất Trung Dũng23/06/1982Thạc sỹ Quản lý Xây dựng
171HNT-00124040Vũ Thái Hoàng23/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
172HNT-00124041Nguyễn Đình Thư01/10/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
173HNT-00124042Dương Xuân Tường22/12/1988Kỹ sư trắc địa – bản đồ
174HNT-00071885Nguyễn Khắc Miền04/01/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
175HNT-00124043Phạm Văn Giang16/03/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
176HNT-00124044Nguyễn Phạm Tuyến07/07/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
177HNT-00124045Nguyễn Xuân Hoàng09/05/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
178HNT-00124046Nguyễn Trường Sơn11/09/1994Kỹ Sư Điện
179HNT-00124047Tống Thanh Hải31/08/1985Kỹ sư Xây dựng công trình
180HNT-00124048Nguyễn Công Phong17/09/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
181HNT-00124049Kim Văn Trường12/08/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
182HNT-00124050Trần Văn Thịnh18/04/1979Kỹ sư xây dựng
183HNT-00124051Nguyễn Tuấn Long30/04/1976Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
184HNT-00124052Trịnh Khắc Thanh10/10/1975Kỹ sư Thủy lợi
185HNT-00124053Nguyễn Đình Thăng30/08/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
186HNT-00124054Nguyễn Thành Luân29/08/1989Kỹ sư Cấp thoát nước
187HNT-00028869Phạm Văn Hữu04/10/1989Kỹ sư Cấp thoát nước
188HNT-00124055Lê Minh Hệ30/10/1980Kỹ sư hệ thống điện
189HNT-00124056Đỗ Văn Trọng10/08/1985Kỹ sư xây dựng Cầu dường
190HNT-00124057Huỳnh Trung Hiếu05/10/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
191HNT-00124058Nguyễn Ngọc Tú30/12/1977Kỹ sư dân dụng
192HNT-00124059Nguyễn Vũ Lâm28/10/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
193HNT-00124060Lê Tuấn Anh08/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
194HNT-00124061Phan Văn Dũng11/11/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
195HNT-00124062Lê Thanh Tân15/02/1981Kỹ sư Xây dựng Công trình
196HNT-00085068Đinh Đức Thuận10/06/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
197HNT-00124063Nguyễn Vinh Chín27/06/1984Kỹ sư kinh tế xây dựng
198HNT-00096754Đinh Văn Kiên06/10/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
199HNT-00124064Nguyễn Chí Hòa04/08/1976Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
200HNT-00124065Phan Tiến Dũng02/08/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
201HNT-00124066Nguyễn Trung Dũng15/09/1985Kỹ sư xây dựng cầu – đường
202HNT-00124067Lê Xuân Bình05/01/1991Kỹ sư quản lý xây dựng đô thị
203HNT-00074161Vũ Tuấn Dũng01/03/1969Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
204HNT-00086023Trương Thành Tâm24/02/1987Kỹ sư Địa chất thủy văn – Địa chất công trình
205HNT-00124068Tô Tiến Lượng25/05/1981Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
206HNT-00124069Lại Tiến Dũng12/10/1974Kỹ sư xây dựng Cầu đường
207HNT-00124070Nguyễn Hải Vân21/11/1982Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
208HNT-00124071Trần Lê Thuận24/06/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
209HNT-00019826Lê Văn Thiện29/01/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
210HNT-00124072Nguyễn Quốc Hiếu26/04/1985Kỹ sư xây dựng
211HNT-00124073Phạm Văn Toản07/04/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường
212HNT-00062878Nguyễn Bảo Trung29/10/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
213HNT-00124074Giáp Đức Phúc25/01/1987Kỹ sư xây dựng
214HNT-00124075Ninh Văn Quang03/02/1991Kỹ sư xây dựng
215HNT-00124076Trần Khắc Tiến16/10/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
216HNT-00124077Đỗ Phương Nam18/08/1987Kỹ sư KT công trình xây dựng DD&CN
217HNT-00124078Nguyễn Hoàng Hiệp06/08/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
218HNT-00124079Đỗ Chí Dũng08/08/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
219HNT-00124080Nguyễn Hồng Đức22/10/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
220HNT-00124081Đặng Quang Kỳ23/11/1987Kỹ sư công nghệ KTĐ – Chuyên ngành hệ thống điện
221HNT-00124082Trần Văn Dũng10/10/1978Thạc sĩ Kỹ thuật điện
222HNT-00124083Nguyễn Quốc Biên13/05/1984Kỹ sư Cấp thoát nước
223HNT-00124084Trần Trung Thành16/10/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
224HNT-00124085Trịnh Xuân Chúc10/04/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
225HNT-00124086Cao Thanh Tùng26/07/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
226HNT-00124087Tạ Xuân Tùng16/09/1965Kỹ sư xây dựng
227HNT-00124088Đào Lê Huy12/12/1987Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
228HNT-00124089Phan Anh Tuấn12/10/1979Kiến trúc sư
229HNT-00124090Nguyễn Thanh Tùng02/10/1979Kỹ sư cầu đường
230HNT-00124091Nguyễn Đức Thuận11/10/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
231HNT-00124092Phạm Duy Tùng09/06/1992Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
232HNT-00025579Bùi Hải Sơn Trung12/07/1979Kỹ sư xây dựng
233HNT-00004452Đỗ Hữu Cường06/04/1984Kỹ sư Hệ thống điện
234HNT-00124093Lê Xuân Cương14/03/1983Kỹ sư xây dựng
235HNT-00075497Đặng Ngọc Đức15/06/1986Kỹ sư đô thị
236HNT-00088790Đỗ Quang Luật29/09/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
237HNT-00124094Đinh Ngọc Thanh09/08/1974Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
238HNT-00124095Trịnh Đức Phú28/12/1984Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
239HNT-00124096Ngô Văn Thắng29/01/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
240HNT-00035968Phạm Thu Thủy22/09/1983Kỹ sư công trình thuỷ lợi
241HNT-00124097Nguyễn Đức Thắng14/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
242HNT-00124098Đào Thanh Định24/04/1985Kỹ sư xây dựng
243HNT-00124099Nguyễn Xuân Đại01/08/1985Kỹ sư xây dựng
244HNT-00124100Nguyễn Thanh Hùng14/07/1984Kỹ sư xây dựng
245HNT-00124101Vũ Thành Công16/03/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
246HNT-00082879Nguyễn Duy Dũng08/06/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
247HNT-00124102Nguyễn Văn Oai13/10/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
248HNT-00124103Vũ Đức Độ07/06/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
249HNT-00124104Nguyễn Thành Đoàn15/10/1983Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
250HNT-00124105Nguyễn Văn Toàn10/09/1987Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
251HNT-00124106Đào Ngọc Hải20/01/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
252HNT-00124107Nguyễn Mạnh Hùng02/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
253HNT-00124108Nguyễn Anh Tuấn29/01/1966Thạc sĩ kỹ thuật – Kỹ sư Xây Dựng dân dụng & công nghiệp
254HNT-00124109Chu Việt Hà17/06/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
255HNT-00124110Hoàng Mạnh Thắng10/06/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
256HNT-00124111Lê Quý Dũng03/11/1977Kỹ sư Điện
257HNT-00101391Huỳnh Hải Bình01/08/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
258HNT-00124112Vũ Viết Mạnh13/09/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
259HNT-00124113Vương Văn Tiến28/09/1991Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
260HNT-00124114Nguyễn Phương Dũng23/08/1973Kỹ sư cấp thoát nước – MT nước
261HNT-00124115Nguyễn Đức Thuấn16/04/1976Kỹ sư Xây dựng Công trình ngầm và mỏ
262HNT-00124116Nguyễn Văn Mạnh11/07/1985Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
263HNT-00124117Vũ Đình Lợi11/05/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
264HNT-00124118Lê Ngọc Huấn05/02/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
265HNT-00124119Hà Cứu Quốc19/05/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
266HNT-00016856Lê Huy Thông30/10/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
267HNT-00124120Đàm Tuấn Tứ15/02/1986Kỹ sư điện tử viên thông
268HNT-00124121Hoàng Mai Hòa07/07/1985Kỹ sư Cấp thoát nước
269HNT-00124122Nguyễn Dũng06/11/1958Kiến trúc sư
270HNT-00124123Trần Phúc Cát12/03/1995Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
271HNT-00124124Hoàng An28/04/1985Kỹ sư Quản lý xây dựng
272HNT-00124125Mai Vũ Hoàng26/05/1986Quản lý xây dựng
273HNT-00124126Phạm Văn Đăng05/10/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
274HNT-00124127Nguyễn Tiến Hải10/10/1976Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
275HNT-00124128Trần Văn Khoa18/12/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
276HNT-00124129Nguyễn Quang Vũ25/07/1987Kỹ sư trắc địa bản đồ
277HNT-00124130Ngô Xuân Thuân11/06/1966Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
278HNT-00124131Nguyễn Thăng Long11/03/1994Kỹ sư xây dựng
279HNT-00124132Nguyễn Văn Thông01/05/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
280HNT-00124133Hoàng Tuấn Vũ01/03/1990Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng
281HNT-00122895Trần Duy Hùng20/07/1976Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
282HNT-00124134Nguyễn Văn Hiến16/02/1991Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – bản đồ
283HNT-00124135Nguyễn Quang Anh22/11/1971Kỹ sư hệ thống điện
284HNT-00124136Trần Việt Long11/05/1976Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
285HNT-00124137Lê Hồng Thủy05/12/1987Thạc sỹ Kỹ thuật điện
286HNT-00124138Lê Quốc Dũng19/07/1986Kỹ sư xây dựng
287HNT-00124139Phan Văn Doanh26/04/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
288HNT-00076734Trần Đức Thiện10/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
289HNT-00124140Lê Anh Tuấn21/01/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
290HNT-00124141Nguyễn Tiến Giáp28/11/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
291HNT-00124142Nguyễn Thế Công18/11/1985Kỹ sư Xây dụng Cầu-đường
292HNT-00053473Lâm Quốc Khánh02/09/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
293HNT-00109796Nguyễn Văn Tùng09/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
294HNT-00124143Nguyễn Trung Sáng18/04/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
295HNT-00124144Nguyễn Duy Hải30/09/1973Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
296HNT-00124145Nguyễn Ngọc Tuyển19/07/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
297HNT-00124146Nguyễn Sỹ Đông02/10/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
298HNT-00124147Nghiêm Xuân Phương22/01/1969Kỹ sư xây dựng công trình đô thị
299HNT-00124148Đặng Đình Tuấn Anh28/11/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
300HNT-00124149Phạm Hoài Nam20/05/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
301HNT-00124150Nguyễn Công Thành16/11/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
302HNT-00124151Đỗ Đăng Huy17/05/1980Kỹ sư XD Dân dụng và Công nghiệp
303HNT-00124152Nguyễn Hữu Toàn27/08/1980Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
304HNT-00124153Nguyễn Văn Bính10/01/1992Cao đẳng xây dựng Dân dụng và công nghiệp
305HNT-00124154Nguyễn Công Thủy15/11/1963Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
306HNT-00124155Bùi Ngọc Anh31/01/1975Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
307HNT-00124156Nguyễn Trọng Vũ01/01/1968Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
308HNT-00124157Nguyễn Thị Kiều Nga22/10/1978Kỹ sư địa chất thủy văn – Địa chất công trình
309HNT-00124158Phạm Khánh Huy13/09/1978Kỹ sư địa chất thủy văn – Địa chất công trình
310HNT-00124159Trần Quốc Hoàn17/02/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
311HNT-00124160Tống Hùng Kường25/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
312HNT-00124161Bùi Hữu Thuân11/06/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
313HNT-00118629Vũ Viết Điểm24/03/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
314HNT-00124162Nguyễn Đình Hà09/05/1966Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
315HNT-00124163Nguyễn Văn Thuấn09/06/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ sư hệ thống điện
316HNT-00124164Nguyễn Ngọc Luân07/05/1971Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
317HNT-00124165Phạm Văn Duy08/08/1981Kỹ sư công trình thủy điện
318HNT-00124166Hà Trường Sơn25/02/1982Kỹ sư công trình thủy điện
319HNT-00124167Vương Toàn Dũng02/04/1985Kỹ sư Công trình Thủy lợi
320HNT-00124168Hoàng Đình Mạnh15/11/1985Kỹ sư trắc địa
321HNT-00124169Vũ Đình Vinh21/01/1986Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ
322HNT-00124170Đinh Văn Dũng25/05/1988Kỹ sư Xây dựng
323HNT-00112097Nguyễn Trọng Tấn09/07/1980Kỹ sư XD dân dụng & công nghiệp
324HNT-00111628Nguyễn Mạnh Quân31/10/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
325HNT-00124171Hoàng Mạnh Tuấn28/08/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
326HNT-00093898Lưu Ngọc Luyện22/07/1976Kỹ sư địa chất công trình
327HNT-00124172Trần Hữu Trúc25/06/1984Kỹ sư Cầu -Đường
328HNT-00124173Đỗ Mạnh Tú17/03/1992Kỹ sư công nghệ Điện tử – Viễn thông
329HNT-00124174Trần Văn Thanh02/01/1977Kỹ sư Thủy Lợi
330HNT-00124175Trịnh Mạnh Nhượng05/08/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
331HNT-00124176Lê Văn Nguyên17/06/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
332HNT-00124177Cấn Văn Thọ01/03/1961Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
333HNT-00124178Hà Hữu Duẩn03/03/1969Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
334HNT-00121134Nguyễn Quang Dự17/07/1979Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
335HNT-00124179Nguyễn Tuấn Việt15/02/1973Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
336HNT-00124180Nguyễn Văn Chức15/01/1977Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
337HNT-00124181Nguyễn Văn Hiên04/11/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
338HNT-00124182Nguyễn Văn Tựa04/08/1963Kỹ sư xây dựng Đường bộ
339HNT-00124183Phạm Văn Nguyên14/07/1990Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
340HNT-00124184Vũ Duy Thanh01/12/1993Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
341HNT-00124185Vũ Hữu Tài14/12/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
342HNT-00124186Phạm Duy Hội16/01/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
343HNT-00124187Đỗ Như Phương02/09/1995Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
344HNT-00124188Nguyễn Mạnh Linh17/11/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
345HNT-00124189Phạm Mạnh Phúc19/09/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
346HNT-00124190Phan Tuấn Anh21/04/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
347HNT-00124191Kiều Đình Việt03/11/1984Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
348HNT-00124192Nguyễn Ngọc Anh30/08/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường
349HNT-00124193Nguyễn Mạnh Tưởng04/04/1985Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường bộ
350HNT-00124194Hoàng Văn Toàn07/01/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
351HNT-00124195Nguyễn Quang Khải19/11/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường
352HNT-00124196Vũ Hoàng Việt Anh20/10/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
353HNT-00124197Vũ Thanh Tuấn09/11/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
354HNT-00124198Lương Văn Mạnh06/04/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
355HNT-00096233Tô Văn Ngọc02/01/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
356HNT-00124199Nguyễn Thành Nam03/01/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
357HNT-00111629Nguyễn Văn Năng27/01/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
358HNT-00111630Vương Tuấn Linh20/10/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
359HNT-00124200Lê Mộng Lân21/07/1967Kỹ sư xây dựng đân dụng và công nghiệp
360HNT-00124201Đinh Văn Phóng24/06/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
361HNT-00124202Nguyễn Đức Phiên05/12/1973Kỹ sư xây dựng Cầu hầm
362HNT-00124203Tạ Quang Minh04/10/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
363HNT-00036064Phạm Văn Lộc25/06/1961Kỹ sư xây dựng Đường bộ
364HNT-00124204Trần Mạnh Dũng26/09/1964Kỹ sư Thủy Lợi
365HNT-00124205Đỗ Văn Quân09/09/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
366HNT-00124206Nguyễn Quang Chiến10/11/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
367HNT-00124207Nguyễn Văn Thưởng14/05/1969Kỹ sư Nhiệt Công Nghiệp
368HNT-00124208Nguyễn Văn Ngà22/09/1988Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
369HNT-00124209Nguyễn Văn Ty05/12/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
370HNT-00062433Giang Văn Thái Học28/05/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
371HNT-00124210Dương Văn Linh24/08/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
372HNT-00124211Nguyễn Đình Đạt03/10/1975Kỹ sư Hệ thống điện
373HNT-00124212Khuất Hữu Mạnh24/02/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công ghiệp
374HNT-00124213Đặng Hữu Nghĩa04/11/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công ghiệp
375HNT-00124214Phạm Văn Cường03/12/1982Kỹ sư trắc địa
376HNT-00124215Trần Văn Quân12/05/1983Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
377HNT-00124216Trần Ngọc Thanh25/04/1980Kỹ sư địa chất
378HNT-00124217Đinh Xuân Thuần24/06/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
379HNT-00124218Vũ Đức Chiến29/03/1979Kỹ sư điện khí hóa cung cấp điện
380HNT-00124219Nguyễn Thế Hùng28/09/1984Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
381HNT-00078023Nguyễn Quang Minh17/09/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
382HNT-00124220Đặng Văn Cẩn24/06/1987Kỹ sư xây dựng
383HNT-00124221Nguyễn Anh Tuấn04/05/1974Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
384HNT-00124222Vũ Văn Trọng30/04/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
385HNT-00124223Lê Xuân Tài01/05/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
386HNT-00124224Trần Thanh Sơn26/06/1984Kỹ sư xây dựng Cầu Đường Bộ
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội