DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2022/QĐ-VACC NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2022

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 739 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00139256Trần Văn Dũng06/06/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2HNT-00139257Phan Xuân Trang24/05/1985Kỹ sư Xây dựng
3HNT-00139258Phạm Văn Sơn09/07/1987Kỹ sư Hệ thống điện
4HNT-00139259Phùng Đăng Tuấn28/12/1964Kỹ sư Trắc địa mỏ
5HNT-00139260Ngô Văn Hiệp08/06/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
6HNT-00125925Bùi Văn Hoan15/06/1989Kỹ sư công nghệ tự động
7HNT-00139261Phạm Văn Trang20/06/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
8HNT-00139262Nguyễn Văn Toản25/04/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
9HNT-00139263Ngô Hồng Hà23/02/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
10HNT-00139264Nguyễn Văn Khang13/06/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
11HNT-00139265Vũ Văn Phước17/11/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
12HNT-00065921Đặng Quốc Huy03/11/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
13HNT-00139266Đỗ Hữu Sơn01/08/1989Kỹ sư Xây dựng công trình Biển – dầu khí
14HNT-00139267Lê Trọng Tiến10/08/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường
15HNT-00139268Tôn Viết Khánh02/09/1980Kỹ sư xây dựng cầu – đường
16HNT-00139269Thiều Thanh Phong22/07/1981Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
17HNT-00139270Nguyễn Trường Giang09/08/1986Kỹ sư Hệ thống điện
18HNT-00139271Nguyễn Duy Hân20/02/1985Kỹ sư Công trình giao thông đường thủy
19HNT-00139272Nguyễn Huy Giang22/07/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
20HNT-00139273Trịnh Minh Hà16/04/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường
21HNT-00139274Hoàng Ngọc Trình21/09/1984Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
22HNT-00103143Trịnh Quang Đức30/04/1982Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
23HNT-00076675Khuất Hữu Đức28/09/1975Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
24HNT-00095006Lê Huy Ngọc01/01/1978Kỹ sư thủy lợi – chuyên ngành thủy điện
25HNT-00139275Lê Văn Hiếu22/08/1983Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thông
26HNT-00092202Nguyễn Văn Thành12/04/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
27HNT-00139276Vương Văn Khắc21/08/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
28HNT-00139277Nguyễn Quang Tiến25/04/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển
29HNT-00139278Phan Văn Đại28/11/1987Kỹ sư xây dựng công trình biển – dầu khí
30HNT-00139279Vũ Văn Đức09/06/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
31HNT-00139280Trần Nhật Tuân17/11/1962Kỹ sư xây dựng
32HNT-00086212Doãn Quang Minh17/12/1981Kỹ sư kỹ thuật Điện – Điện tử
33HNT-00139281Nguyễn Đức Hào19/03/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
34HNT-00139282Nguyễn Trọng Tú13/03/1993Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
35HNT-00065019Nguyễn Phi Long19/12/1976Kiến trúc sư
36HNT-00139283Nguyễn Mạnh Hà26/08/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
37HNT-00139284Nguyễn Quang Trung27/11/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
38HNT-00022720Trần Văn Công26/09/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
39HNT-00005160Lã Hoàng Tuấn Anh26/09/1988Kiến trúc sư
40HNT-00139285Đỗ Văn Tĩnh23/08/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
41HNT-00139286Lê Đình Cường10/07/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
42HNT-00139287Nguyễn Thị Nhung10/06/1982Kỹ sư Kinh tế xây dựng
43HNT-00139288Nguyễn Văn Sơn21/01/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
44HNT-00139289Vũ Đức Hạnh23/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
45HNT-00139290Lại Nam Thái08/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
46HNT-00138579Lê Ngọc Anh19/11/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
47HNT-00065969Phạm Hùng Quang31/05/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
48HNT-00139291Nguyễn Văn Hảo10/01/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng Công nghiệp
49HNT-00078749Trần Thanh Hiệp28/03/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
50HNT-00031049Vũ Văn Nam25/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
51HNT-00139292Kiều Việt Tiến18/03/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
52HNT-00139293Nguyễn Tuấn Anh29/10/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
53HNT-00139294Trần Quang Phúc30/03/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
54HNT-00032079Trần Bá Toàn03/03/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
55HNT-00139295Tạ Thanh Lâm07/08/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
56HNT-00139296Nguyễn Chí Thức14/01/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
57HNT-00139297Nguyễn Vũ Văn22/04/1981Kỹ sư công trình thủy lợi
58HNT-00139298Lê Quốc Quân18/10/1990Kỹ sư xây dựng cầu đường
59HNT-00077062Nguyễn Sinh Cung27/03/1992Kỹ sư kinh tế xây dựng
60HNT-00097276Phạm Đức Tiệp12/09/1985Kỹ sư kinh tế xây dựng
61HNT-00139299Phạm Hồng Ký25/12/1980Kỹ sư hệ thống điện
62HNT-00097234Nguyễn Xuân Trình01/01/1962Kỹ sư xây dựng
63HNT-00139300Phạm Mạnh Thúy13/06/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
64HNT-00139301Nguyễn Văn Long22/10/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
65HNT-00139302Phan Sỹ Hùng01/01/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
66HNT-00139303Lê Nguyên Long01/01/1986Kỹ sư KT Công trình – Xây dựng DD&CN
67HNT-00139304Nguyễn Văn Nội15/11/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
68HNT-00139305Hoàng Hữu Tùng17/03/1980Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
69HNT-00139306Nguyễn Huy Du16/08/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
70HNT-00139307Nguyễn Thành Lợi12/06/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
71HNT-00001445Đỗ Thành Nam30/04/1985Kỹ sư xây dựng thủy điện – thủy lợi; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình
72HNT-00139308Bùi Văn Tuấn19/05/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
73HNT-00139309Lê Thị Thanh15/08/1988Ky sư kỹ thuật tài nguyên nước
74HNT-00139310Vũ Cao Nguyên09/06/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
75HNT-00139311Đỗ Minh Hải27/12/1980Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
76HNT-00089572Vũ Ngọc Duy10/05/1980Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện.
77HNT-00110874Đào Đức Tiến03/08/1993Kỹ sư Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp
78HNT-00139312Nguyễn Minh Đức27/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
79HNT-00139313Lê Xuân Thịnh07/01/1994Kỹ sư Kỹ thuật Công trình biển
80HNT-00139314Lê Đức Thiện22/09/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
81HNT-00139315Trần Thanh Giang09/08/1987Kỹ sư Môi trường đô thị và Khu công nghiệp
82HNT-00139316Phạm văn Lâm18/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật Địa chất
83HNT-00139317Nguyễn Văn Dũng03/06/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
84HNT-00139318Đinh Văn Thắng16/02/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
85HNT-00139319Nguyễn Tuấn Anh13/04/1977Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
86HNT-00138603Hoàng Trọng Cường23/12/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
87HNT-00139320Trần Đăng Huynh14/07/1992Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – điện lạnh
88HNT-00139321Nguyễn Văn Hiếu10/01/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
89HNT-00101106Phùng Văn Dũng19/02/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
90HNT-00139322Đoàn Anh Tú15/08/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
91HNT-00100987Lê Minh Cường16/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – bản đồ
92HNT-00139323Phan Xuân Giao21/09/1984Kỹ sư Công trình Thủy lợi
93HNT-00139324Dương Văn Thành10/02/1987Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
94HNT-00139325Nguyễn Văn Thoại06/01/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
95HNT-00139326Đỗ Hữu Chung20/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật môi trường đô thị
96HNT-00139327Lê Đình Khải17/04/1979Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
97HNT-00139328Lê Tuấn Anh02/09/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
98HNT-00139329Bùi Bá Vinh10/10/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
99HNT-00139330Ngô Thanh Tùng08/08/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
100HNT-00139331Kiều Đăng Trưởng05/10/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
101HNT-00139332Bùi Văn Quang07/02/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
102HNT-00139333Nguyễn Đức Cảnh28/10/1983Kỹ sư công trình Thủy lợi
103HNT-00139334Đỗ Thế Lưu13/01/1979Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
104HNT-00139335Đỗ Phi Thảo18/03/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
105HNT-00139336Lê Giang Nam24/03/1989Kỹ sư kinh tế và quản lý đô thị
106HNT-00139337Mạc Văn Thọ12/04/1987Kỹ Sư Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông
107HNT-00139338Nguyễn Hải Đăng12/04/1980Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
108HNT-00139339Nguyễn Hữu Tiến28/02/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
109HNT-00124987Trương Thế Hảo01/04/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
110HNT-00139340Nguyễn Bá Cường06/05/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
111HNT-00037535Nguyễn Văn Thuấn23/09/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
112HNT-00139341Lê Ngọc Ánh03/11/1973Kỹ sư Xây dựng
113HNT-00139342Lê Tuấn Anh04/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật Địa chất
114HNT-00139343Lê Văn Quân06/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt (Máy và thiết bị nhiệt-lạnh)
115HNT-00139344Nguyễn Văn Quang02/02/1974Kỹ sư Điện tử- Viễn thông
116HNT-00139345Nguyễn Văn Bách27/08/1982Kỹ sư Địa chất thủy văn – Địa chất công trình
117HNT-00139346Vũ Tiến Vĩnh06/04/1973Kỹ sư Điện- Điện tử
118HNT-00116937Hà Văn Tiến02/09/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện- điện tử
119HNT-00116942Vũ Tiến Dũng22/03/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
120HNT-00116939Đào Diệu Thành11/09/1992Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng
121HNT-00139347Đặng Văn Cẩn21/09/1950Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
122HNT-00139348Đỗ Trí Dũng18/12/1975Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
123HNT-00139349Đỗ Văn Trọng01/08/1990Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện tử
124HNT-00139350Mai Ngọc Đăng15/02/1989Kỹ sư Điện tử – Viễn thông
125HNT-00084423Nguyễn Tuấn Sơn31/05/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
126HNT-00139351Phạm Công Toán17/01/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
127HNT-00139352Trương Văn Kính23/10/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
128HNT-00139353Trần Văn Đằng05/10/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường bộ
129HNT-00050837Nguyễn Mạnh Cường31/05/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
130HNT-00139354Đặng Quốc Khánh02/09/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
131HNT-00139355Nguyễn Quang Duy19/06/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
132HNT-00009540Nguyễn Trí Dũng04/09/1981Kỹ sư xây dựng Cầu đường
133HNT-00056766Đặng Hữu Hướng15/06/1974Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
134HNT-00139356Nguyễn Danh Việt09/09/1971Kỹ sư Xây dựng
135HNT-00139357Nguyễn Minh Tạo10/05/1990Công nghệ kỹ thuật giao thông
136HNT-00139358Nguyễn Tuấn Vũ12/04/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
137HNT-00139359Nguyễn Văn Đức05/06/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
138HNT-00120360Phạm Tùng Lâm26/06/1990Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
139HNT-00139360Bùi Quang Cường22/08/1958Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
140HNT-00139361Đỗ Duy Tường20/10/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
141HNT-00139362Nguyễn Tú Xuân Đồng19/02/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
142HNT-00139363Lê Tiến Đạt24/04/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
143HNT-00111735Hoàng Văn Hưng01/11/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
144HNT-00139364Nguyễn Đắc Huy08/12/1983Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
145HNT-00139365Nguyễn Mạnh Toản15/11/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
146HNT-00139366Thân Hồng Anh05/12/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
147HNT-00139367Doãn Minh Hưng01/03/1986Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
148HNT-00133651Phan Anh Tú10/12/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
149HNT-00029793Phạm Thị Thương13/03/1983Đại học xây dựng
150HNT-00023262Nguyễn Ngọc Sơn17/12/1983Kỹ sư thủy nông – Cải tạo đất
151HNT-00139368Nguyễn Thế Anh11/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
152HNT-00139369Trương Ngọc Tú02/02/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
153HNT-00139370Từ Dương Tâm15/06/1988Kiến trúc sư
154HNT-00139371Dương Hồng Công06/02/1986Kỹ sư xây dựng – Cấp thoát nước; Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
155HNT-00038892Nguyễn Trung Thành27/07/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp
156HNT-00139372Nguyễn Văn Vệ15/02/1989Kỹ sư Xây dựng cầu đường
157HNT-00139373Nguyễn Anh Dũng27/06/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
158HNT-00139374Đoàn Công Ngô13/08/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
159HNT-00139375Phạm Ngọc Tuân26/12/1983Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
160HNT-00139376Phan Dũng Tuệ30/09/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
161HNT-00139377Đồng Văn Yên24/03/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
162HNT-00139378Nguyễn Hải Minh Nhân14/09/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
163HNT-00105123Bùi Lê Khánh21/11/1989Cử nhân khoa học Kiến Trúc
164HNT-00120436Lê Văn Tây17/07/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
165HNT-00139379Trần Công Hậu20/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
166HNT-00139380Lâm Đức Thành09/10/1985Kỹ sư công nghệ Nhiệt – Lạnh
167HNT-00139381Đoàn Minh Trí24/08/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
168HNT-00139382Lại Phước Vũ08/10/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
169HNT-00139383Nguyễn Văn Tý28/02/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
170HNT-00139384Trần Quang Tiến15/07/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
171HNT-00139385Nguyễn Văn Huệ15/09/1978Kỹ sư Xây dựng Dân dụng, công nghiệp
172HNT-00134796Trần Phương Tùng10/08/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
173HNT-00139386Lê Hồng Thi05/04/1980Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
174HNT-00139387Nguyễn Hữu Phong19/05/1983Kỹ sư Kỹ thuật công trình
175HNT-00089131Nguyễn Văn Dương06/02/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
176HNT-00014846Đoàn Hữu Trắc02/08/1965Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
177HNT-00139388Nguyễn Trung Hiếu09/11/1978Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
178HNT-00139389Phạm Văn Vinh29/12/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
179HNT-00139390Lê Quang Khương12/09/1991Kỹ sư cấp thoát nước và môi trường nước
180HNT-00139391Mai Thế Vinh10/02/1981Kỹ sư điện khí hóa & cung cấp điện
181HNT-00067180Trương Chí Công15/03/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
182HNT-00139392Nguyễn Ngọc Thông05/01/1984Kỹ sư Trắc địa công trình
183HNT-00139393Nguyễn Văn Hiếu15/12/1994Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
184HNT-00068897Nguyễn Duy Thông19/02/1985Kỹ sư Xây dựng cầu đường
185HNT-00139394Trần Ngọc Tuấn10/04/1990Kỹ sư xây dựng Cầu đường
186HNT-00139395Tạ Thanh Nhẹ28/11/1995Kỹ sư Kỹ Thuật công trình xây dựng
187HNT-00091837Nguyễn Khoa Văn24/04/1991Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
188HNT-00139396Hồ Thái Cường22/04/1984Kỹ sư Kỹ thuật Công trình
189HNT-00139397Nguyễn Đình Hùng07/08/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
190HNT-00139398Nguyễn Hữu Phan27/02/1986Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
191HNT-00091467Giang Mạnh Linh11/01/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
192HNT-00139399Lê Văn Hội20/06/1994Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
193HNT-00139400Vũ Quang Hạnh12/05/1978Kỹ sư kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
194HNT-00133838Phạm Anh Tuấn20/08/1972Kỹ sư Công trình thủy lợi
195HNT-00139401Nguyễn Đức Hạnh09/09/1978Kỹ sư Địa chất – Dầu khí
196HNT-00119392Nguyễn Minh Thông13/08/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
197HNT-00034172Trần Danh Lâm05/05/1989Kỹ sư Xây dựng cầu đường
198HNT-00139402Trương Phúc Minh16/04/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
199HNT-00136532Hoàng Cảnh Huy16/08/1983Kỹ sư Công trình thủy lợi
200HNT-00139403Trịnh Bá Kiên04/04/1982Kỹ sư Công trình thủy lợi
201HNT-00139404Lê Ngọc Thảo03/05/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
202HNT-00053662Lê Văn Tứ10/11/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
203HNT-00139405Nguyễn Minh Hùng07/02/1989Kiến trúc sư
204HNT-00139406Nguyễn Văn Đỉnh10/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy – Đóng tàu và công trình ngoài khơi
205HNT-00139407Nguyễn Trọng Quý13/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
206HNT-00139408Vũ Hoài An07/04/1982Kỹ sư xây dựng
207HNT-00139409Hoàng Xuân Lộc30/06/1997Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
208HNT-00139410Phạm Minh Hiếu25/08/1987Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện
209HNT-00139411Phạm Hùng Minh Tuấn31/03/1986Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
210HNT-00139412Lê Văn Hân10/10/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
211HNT-00139413Đặng Hồ Duy05/05/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
212HNT-00139414Hà Văn Thắng18/01/1993Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
213HNT-00139415Nguyễn Hữu Nghĩa22/02/1991Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
214HNT-00120373Nguyễn Thanh Giang19/09/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình
215HNT-00023719Nguyễn Hoàng Bách26/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
216HNT-00082109Lưu Thành Danh21/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
217HNT-00131816Thái Phan Tuấn20/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
218HNT-00078792Cao Thế Hy29/08/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
219HNT-00139416Cao Trọng Khoa29/12/1972Kỹ sư xây dựng cầu đường
220HNT-00139417Hoàng Ngọc Anh06/01/1988Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng & công nghiệp
221HNT-00139418Nguyễn Anh Tuấn01/03/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
222HNT-00029070Nguyễn Danh Thắm22/01/1989Kỹ sư xây dựng Cầu – đường
223HNT-00139419Nguyễn Đình Hùng03/12/1985Kỹ sư xây dựng – Xây dựng cầu đường
224HNT-00139420Phan Hữu Hưng06/11/1978Kỹ sư thủy lợi ngành Thủy nông – cải tạo đất
225HNT-00139421Trần Khánh Linh25/08/1988Kỹ sư – Kỹ thuật xây dựng công trình
226HNT-00139422Phan Thanh Giang03/11/1983Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
227HNT-00139423Võ Thị Thu Hương02/01/1991Kỹ sư – Kỹ thuật xây dựng
228HNT-00139424Dương Ngọc Quyết03/12/1981Kỹ sư – Kỹ thuật xây dựng
229HNT-00023591Lê Ngọc Dưỡng19/07/1982Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
230HNT-00036803Lục Văn Bình20/02/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
231HNT-00042319Nguyễn Chí Nam21/07/1984Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
232HNT-00033072Nguyễn Tường Duy17/01/1984Kỹ sư – Kỹ thuật xây dựng
233HNT-00023590Phạm Thành Duy Nguyên29/06/1975Kỹ sư xây dựng Công chánh
234HNT-00018187Phạm Văn Hảo25/05/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
235HNT-00109491Nguyễn Huỳnh Son19/11/1984Kỹ sư – Kỹ thuật công trình xây dựng
236HNT-00129944Nguyễn Hoàng Hiệp10/01/1984Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
237HNT-00042321Thái Văn Duy06/09/1990Kỹ sư – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
238HNT-00139425Vũ Quốc Tuân20/12/1978Kỹ sư – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
239HNT-00139426Ngô Phú Danh10/09/1982Kỹ sư – Xây dựng cầu đường
240HNT-00077232Lê Huỳnh Vĩnh Trung13/11/1988Kỹ sư – Kỹ thuật công trình xây dựng
241HNT-00139427Đắc Thiên Vũ01/05/1992Kỹ sư xây dựng Cầu đường
242HNT-00139428Hồ Khắc Canh Tân14/11/1990Kỹ sư – Kỹ thuật công trình giao thông
243HNT-00139429Trần Thanh Hải01/04/1982Kỹ sư – Xây dựng cầu đường
244HNT-00139430Cao Xuân Vinh23/12/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
245HNT-00139431Nguyễn Tuân08/08/1987Kỹ sư – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
246HNT-00139432Võ Ngọc Duy15/11/1995Kỹ sư – kỹ thuật xây dựng
247HNT-00139433Hoàng Văn Tuấn07/04/1989Kỹ sư – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
248HNT-00139434Hoàng Ngọc Nhật24/10/1990Kỹ sư – Xây dựng cầu đường
249HNT-00139435Lê Quang Thắng23/10/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
250HNT-00139436Lê Thanh Hùng10/01/1980Kỹ sư – Xây dựng cầu đường
251HNT-00096095Nguyễn Quốc Thắng25/09/1992Kỹ sư – Kỹ thuật xây dựng
252HNT-00139437Ôn Đình Phúc10/05/1979Kỹ sư – Xây dựng cầu đường
253HNT-00111985Trần Viết Biển17/09/1989Kỹ sư – Công nghệ kỹ thuật giao thông
254HNT-00139438Trương Duy Tuyến29/03/1985Kỹ sư – Xây dựng cầu đường
255HNT-00139439Huỳnh Tăng Hải Đăng03/07/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
256HNT-00139440Phạm Văn Tân26/10/1962Kỹ sư xây dựng
257HNT-00139441Lê Trọng Tấn25/01/1987Trung cấp xây dựng công trình giao thông
258HNT-00139442Nguyễn Bỉnh Khiêm16/10/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
259HNT-00138595Lê Đặng Tấn Đạt15/08/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
260HNT-00139443Chu Đức Minh15/10/1977Kỹ sư Trắc địa
261HNT-00139444Lê Ngọc Mừng23/07/1983Kỹ sư Xây đựng dân dụng và công nghiệp
262HNT-00139445Lê Đình Quý06/06/1978Kỹ sư Kỹ thuật công trình
263HNT-00139446Phạm Văn Ngự04/08/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
264HNT-00139447Phan Thanh Tú10/05/1978Kỹ sư xây dựng công trình thủy
265HNT-00073152Vũ Đức Hải28/10/1989Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
266HNT-00139448Nguyễn Quang Hậu14/08/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
267HNT-00139449Chử Văn Hiệu06/04/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
268HNT-00136541Nguyễn Phú Bình05/01/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
269HNT-00139450Bùi Viết Viễn01/05/1979Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường thủy
270HNT-00136540Phạm Tiến Vương04/04/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
271HNT-00119162Nguyễn Nam Thái06/01/1977Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
272HNT-00139451Nguyễn Mạnh Long21/05/1979Kỹ sư Bản Đồ
273HNT-00139452Đinh Văn Đỉnh22/10/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
274HNT-00109877Nguyễn Hoàng Anh16/03/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp)
275HNT-00139453Nguyễn Văn Dự08/01/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
276HNT-00139454Nguyễn Công Nhân09/11/1980Cử nhân cao đẳng xây dựng cầu đường
277HNT-00139455Lê Trung Thành01/12/1988Kỹ sư Kinh tế xây dựng
278HNT-00139456Nguyễn Tiến Dũng07/10/1979Kỹ sư Hệ thống điện
279HNT-00139457Hoàng Ngọc Anh25/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật CTXD – Xây dựng Dân dụng & công nghiệp
280HNT-00139458Nguyễn Công Trung01/10/1963Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
281HNT-00139459Vy Tiến Thành23/11/1985Kỹ sư kinh tế xây dựng
282HNT-00139460Nguyễn Ngọc Dũng22/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
283HNT-00139461Nguyễn Anh Tuấn08/06/1988Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật xây dựng công trình
284HNT-00138661Huỳnh Kha01/11/1970Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
285HNT-00139462Nguyễn Thế Bình25/04/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
286HNT-00139463Hà Văn Minh20/03/1953Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
287HNT-00139464Nguyễn Văn Đông23/03/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
288HNT-00139465Đỗ Văn Trí17/02/1989Kỹ sư chế tạo máy
289HNT-00139466Nguyễn Đình Quân01/11/1994kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
290HNT-00139467Trần Thanh Hà10/04/1974Kỹ sư xây dựng cầu đường
291HNT-00139468Nguyễn Thanh Hưng16/10/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường
292HNT-00139469Lê Văn Mạnh10/10/1982Kỹ sư xây dựng Cầu – Hầm
293HNT-00139470Nguyễn Văn Đăng27/08/1979Kỹ sư xây dựng Cầu đường
294HNT-00139471Phạm Tuấn Anh30/04/1983Thạc sĩ xây dựng dân dụng và công nghiệp
295HNT-00139472Nguyễn Đức Tuyên15/06/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
296HNT-00139473Nguyễn Hữu Tân10/10/1973Kỹ sư Xây dựng cầu đường
297HNT-00139474Ngô Thị Hồng Quế02/04/1978Thạc sĩ Xây dựng cầu hầm
298HNT-00139475Hoàng Anh Tú24/06/1963Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
299HNT-00062857Đỗ Nhật Chiêu01/01/1968Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
300HNT-00139476Nguyễn Ngọc Phương18/09/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
301HNT-00139477Quan Minh Hoàng22/03/1989Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
302HNT-00139478Nguyễn Văn Khiêm26/07/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường
303HNT-00139479Phạm Hồng Cường03/06/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
304HNT-00139480Phạm Minh Thảo21/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
305HNT-00107357Trần Văn Dự26/10/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
306HNT-00139481Trần Cao Khải21/06/1978Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
307HNT-00125923Nguyễn Hồng Phúc09/01/1969Kỹ sư xây dựng cầu đường
308HNT-00077021Bùi Xuân Mạnh10/02/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
309HNT-00139482Nguyễn Thanh Bình19/04/1964Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
310HNT-00139483Hoàng Văn Thắng12/03/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
311HNT-00124083Nguyễn Quốc Biên13/05/1984Kỹ sư Đô thị – Cấp thoát nước
312HNT-00139484Nguyễn Văn Mạnh27/04/1980Kỹ sư xây dựng công trình ngầm & mỏ
313HNT-00108667Đinh Sơn Giang04/12/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
314HNT-00139485Nguyễn Xuân Thắng10/03/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
315HNT-00054834Nguyễn Hoài Nam01/02/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
316HNT-00139486Trần Ngọc Khang21/02/1993Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị
317HNT-00139487Trần Nguyễn Hoàng Thịnh01/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị
318HNT-00139488Nguyễn Bình Phước08/06/1974Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
319HNT-00139489Hoàng Ngọc Định15/10/1983Kỹ sư Xây dựng
320HNT-00139490Phạm Tiến Dũng10/11/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình
321HNT-00139491Bùi Như Ý14/07/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
322HNT-00139492Hoàng Văn Công05/05/1982Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
323HNT-00139493Lê Trọng Lương07/11/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
324HNT-00139494Lê Văn Điều18/08/1974Kỹ sư xây dựng
325HNT-00139495Nguyễn Anh Tuấn13/11/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường
326HNT-00139496Phan Công Tuấn27/06/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
327HNT-00130103Trịnh Văn Bình26/08/1976Kỹ sư kinh tế xây dựng
328HNT-00139497Bùi Quang Thuận26/02/1983Kỹ sư xây dựng cầu- đường
329HNT-00139498Nguyễn Văn Thành18/04/1988Kỹ sư kỹ thuật trắc địa- bản đồ
330HNT-00036707Nguyễn Đức Anh22/04/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
331HNT-00139499Phạm Văn Thành02/05/1987Kỹ sư tự dộng hóa
332HNT-00139500Trần Việt Hưng19/06/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
333HNT-00139501Hoàng Văn Lực08/10/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường bộ
334HNT-00139502Lê Văn Tĩnh06/02/1986Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
335HNT-00139503Nguyễn Công Ích09/01/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng Công nghiệp
336HNT-00139504Hồ Nam23/11/1982Kỹ sư Cơ khí
337HNT-00139505Mai Nguyên Hoàng14/04/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
338HNT-00139506Nguyễn Văn Sơn10/12/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
339HNT-00064813Hồ Ngọc Trung01/08/1977Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
340HNT-00139507Nguyễn Văn Đô08/02/1986Kỹ sư kỹ thuật XDCT – Cầu đường
341HNT-00139508Đỗ Huy Chinh16/12/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ sư trắc địa
342HNT-00041342Phạm Văn Dũng19/08/1990Cao đẳng xây dựng dân dụng & công nghiệp
343HNT-00139509Luyện Huy Hưng18/01/1979Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
344HNT-00139510Trần Đức Thắng27/10/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
345HNT-00139511Vũ Văn Chiến20/10/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
346HNT-00050831Phạm Hoài Sơn22/02/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình – xây dựng dân dụng và công nghiệp
347HNT-00139512Đào Ngọc Thám12/04/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình
348HNT-00139513Bùi Thanh Quang04/12/1981Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
349HNT-00139514Mai Quang Huy28/09/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
350HNT-00057355Nguyễn Văn Trà02/07/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
351HNT-00139515Vũ Tiến Văn21/01/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng &công nghiệp
352HNT-00139516Tống Xuân Phi24/03/1984Kỹ Sư xây dựng cầu – đường
353HNT-00052769Đào Hữu Dũng29/10/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
354HNT-00139517Nguyễn Viết Xuyến04/10/1989Kỹ sư Xây dựng cầu đường
355HNT-00139518Đặng Thế Long22/06/1978Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
356HNT-00139519Lê Quý Nhâm27/08/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
357HNT-00069850Hoàng Văn Thọ28/09/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
358HNT-00139520Hoàng Văn Tuấn16/06/1981Kỹ sư Công trình Thủy lợi
359HNT-00139521Lê Thanh Hùng17/11/1988Kỹ sư Hệ thống kỹ thuật trong công trình
360HNT-00139522Nguyễn Duy Hiếu17/12/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
361HNT-00131431Phạm Trung Thành16/03/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
362HNT-00139523Đào Danh Nghĩa20/06/1990Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
363HNT-00139524Doãn Duy Hải21/05/1984Kỹ sư Xây dựng
364HNT-00139525Nguyễn Quyết Tiến26/06/1979Kỹ sư xây dựng công trình cầu đường bộ
365HNT-00139526Nguyễn Thị Thoa24/06/1985Kỹ sư trắc địa
366HNT-00139527Trần Văn Huy05/02/1983Kỹ sư xây dựng/ Cao đẳng Cấp thoát nước & môi trường
367HNT-00139528Lê Ngọc Hoàn20/02/1984Kỹ sư Trắc địa
368HNT-00082983Vũ Hồng Phúc15/08/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
369HNT-00099390Trần Quang Minh14/01/1983Kỹ sư KT Công trình – Cầu đường
370HNT-00139529Phùng Tiến Dũng19/10/1976Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
371HNT-00139530Hà Trọng Đào06/02/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
372HNT-00139531Nguyễn Đình Huỳnh16/04/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
373HNT-00139532Nguyễn Văn Cừ28/08/1987Cao đẳng điện công nghiệp
374HNT-00139533Nguyễn Vương Cường20/06/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
375HNT-00139534Đồng Khắc Thái30/10/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
376HNT-00139535Nguyễn Xuân Minh16/11/1989Kỹ sư Điện tử Viễn thông
377HNT-00139536Ngô văn Thực08/02/1971Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
378HNT-00139537Đỗ Văn Nguyên25/03/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
379HNT-00080018Lê Văn Hoàn04/05/1971Kỹ sư Xây dựng
380HNT-00025254Phạm Lương Thuần09/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
381HNT-00122239Hoàng Văn Châu06/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
382HNT-00139538Nguyễn Tiến Thịnh20/07/1982Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí
383HNT-00139539Lê Hữu Dũng24/04/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
384HNT-00000574Hoàng Văn Tuấn01/12/1982Cử nhân Địa chất
385HNT-00139540Phan Minh Đức29/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
386HNT-00138441Nguyễn Chí Khương24/02/1983Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
387HNT-00119346Trương Minh Hồng02/04/1977Kỹ sư Công trình Thủy lợi
388HNT-00139541Nguyễn Minh Đức30/11/1986Cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật XD cầu đường
389HNT-00139542Nguyễn Đăng Luật19/09/1987Kỹ sư Địa chất
390HNT-00139543Phạm Anh Tuấn17/03/1994Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
391HNT-00139544Vũ Trọng Tài28/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
392HNT-00139545Phạm Công Thọ05/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
393HNT-00139546Phạm Hữu Thăng25/10/1979Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
394HNT-00139547Phạm Thanh Sơn12/02/1989Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
395HNT-00139548Ngô Đàm Đức20/05/1979Kỹ sư kỹ thuật đo và tin học công nghiệp
396HNT-00139549Lê Văn Hân07/07/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
397HNT-00059054Nguyễn Quý Ngọc01/06/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
398HNT-00139550Vũ Hữu Thãnh09/09/1986Kỹ sư Máy xây dựng
399HNT-00139551Nguyễn Cao Cường19/02/1983Kỹ sư Trắc địa
400HNT-00139552Trần Ngọc Thạch30/01/1989Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
401HNT-00139553Nguyễn Trần Lâm24/10/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình
402HNT-00051141Nguyễn Xuân Trường29/01/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
403HNT-00139554Trịnh Thế Cường29/09/1983Kỹ sư Xây dựng – Công nghệ Vật liệu xây dựng
404HNT-00139555Nguyễn Văn Mạch07/01/1973Kỹ sư Cầu đường
405HNT-00139556Trần Anh Phong25/03/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
406HNT-00139557Trần Quang Đạt20/09/1985Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
407HNT-00139558Nguyễn Văn Trình02/06/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
408HNT-00100971Nguyễn Văn Đức02/03/1979Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
409HNT-00139559Nguyễn Đình Khải27/12/1982Kỹ sư điều khiển tự động
410HNT-00046510Lê Quang Cường14/02/1974Kỹ sư chế tạo máy điện và thiết bị điện
411HNT-00139560Ngô Văn Toàn29/01/1982Kỹ sư công trình giao thông công chính
412HNT-00139561Nguyễn Văn Lương30/05/1989Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
413HNT-00139562Vũ Bá Linh10/02/1987Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
414HNT-00139563Vũ Thành Văn09/06/1987Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
415HNT-00139564Nguyễn Văn Quyết04/09/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
416HNT-00139565Đặng Thái Sơn12/10/1982Kỹ sư xây dựng công trình
417HNT-00139566Đinh Văn Hiếu29/09/1989Kỹ sư Hệ thống kỹ thuật trong công trình
418HNT-00139567Lê Văn Hoàng25/08/1988Kỹ sư xây dựng công trình Biển- Dầu khí
419HNT-00139568Nguyễn Duy Tuân19/02/1982Kỹ sư Điện – Tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp
420HNT-00139569Nguyễn Xuân Phương24/10/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
421HNT-00111822Trần Phong04/11/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
422HNT-00139570Cao Tiến Đức01/09/1995Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
423HNT-00139571Triệu Văn Toản01/07/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
424HNT-00139572Trương Văn Thắng08/04/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
425HNT-00139573Cù Đức Tuấn05/07/1996Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
426HNT-00139574Ngô Doãn Lĩnh08/12/1984Cử nhân Cao đẳng xây dựng Cầu đường bộ
427HNT-00068793Vũ Hồng Toàn10/01/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
428HNT-00045871Nguyễn Công Ngọt30/12/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
429HNT-00058923Tạ Duy Lân14/11/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
430HNT-00139575Đỗ Thế Vinh11/01/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
431HNT-00139576Nguyễn Tuấn Nam20/05/1993Kỹ sư Vật liệu và cấu kiện xây dựng
432HNT-00055519Thái Văn Tường25/09/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
433HNT-00096556Trần Anh Tiến19/04/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
434HNT-00139577Thân Văn Dũng15/06/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
435HNT-00139578Phạm Anh Tuấn17/10/1985Thạc sĩ Kinh tế xây dựng
436HNT-00139579Phạm Văn Hiệp15/02/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
437HNT-00139580Lê Hồng Hải20/12/1997Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
438HNT-00138621Phùng Đức Kiên01/07/1997Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
439HNT-00139581Lê Đức Anh10/10/1984Thạc sỹ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
440HNT-00139582Nguyễn Trung Đông04/10/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
441HNT-00139583Phan Uyên Vũ11/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình
442HNT-00139584Phạm Hải Trường27/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
443HNT-00107060Trương Xuân Tư10/05/1968Kỹ sư Xây dựng Cầu
444HNT-00139585Châu Văn Vẽ20/12/1990Kỹ sư điện tử viễn thông
445HNT-00139586Phạm Thanh Thiện05/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
446HNT-00139587Phạm Hữu Long06/01/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
447HNT-00139588Nguyễn Khương Bằng23/07/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
448HNT-00110244Châu Ngọc Cường24/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
449HNT-00139589Bạch Văn Minh25/01/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
450HNT-00139590Trần Quang Khánh27/04/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường
451HNT-00139591Trần Văn Rin25/06/1988Kỹ sư Kỹ thuật điện
452HNT-00139592Trần Trung Kiên16/05/1978Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
453HNT-00139593Hồ Văn Bảy10/01/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
454HNT-00139594Nguyễn Công Biên17/07/1973Kỹ sư xây dựng cầu, đường
455HNT-00139595Mai Chí Công01/10/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
456HNT-00139596Nguyễn Văn Trưởng15/05/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
457HNT-00139597Đào Văn Hảo05/08/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
458HNT-00019353Lê Quang Thanh12/08/1969Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
459HNT-00139598Trương Nho Phong05/10/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
460HNT-00139599Nguyễn Văn Tùng01/11/1987Kỹ sư Xây dựng cầu đường
461HNT-00139600Nguyễn Đăng Nhân25/04/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
462HNT-00139601Trần Thị Tình28/07/1996Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường
463HNT-00139602Phạm Văn Đông05/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
464HNT-00139603Nguyễn Công Trọng26/02/1991Kiến trúc sư kiến trúc công trình
465HNT-00139604Trần Đăng Vang04/04/1992Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
466HNT-00139605Hồ Xuân Trọng20/03/1989Kỹ sư Công nghệ nhiệt – điện lạnh
467HNT-00139606Lưu Vĩnh Kiệt08/09/1992Kỹ sư Công nghệ nhiệt – điện lạnh
468HNT-00139607Trần Đức Dũng22/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
469HNT-00139608Nguyễn Văn Minh13/07/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
470HNT-00119439Nguyễn Minh Tuấn10/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
471HNT-00139609Nguyễn Chí Thành09/06/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
472HNT-00139610Kiều Thanh Tâm24/06/1988Kỹ sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp
473HNT-00139611Trần Đức Trung04/09/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
474HNT-00139612Bùi Ngọc Đông03/06/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
475HNT-00139613Văn Phú Cảnh26/01/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
476HNT-00139614Võ Thanh Tùng20/07/1989Kỹ sư xây dựng công trình thủy
477HNT-00139615Trần Đại Duy07/12/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
478HNT-00139616Nguyễn Trung Kiên06/12/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
479HNT-00090605Trần Hữu Phú18/06/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
480HNT-00047303Nguyễn Thái Huy09/07/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
481HNT-00139617Hoàng Văn Thám23/02/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
482HNT-00139618Võ Mai Huy06/02/1981Kỹ sư Xây dựng
483HNT-00139619Nguyễn Hữu Dũng10/11/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
484HNT-00139620Trần Tuấn Anh09/05/1992Kỹ sư kỹ thuật điện
485HNT-00138596Trần Tuấn Hảo07/02/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
486HNT-00139621Trần Trung Tín02/08/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
487HNT-00139622Lê Tuân11/04/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
488HNT-00139623Nguyễn Xuân Chúc06/11/1978Kỹ sư Xây dựng cầu đường
489HNT-00139624Phạm Minh Lâm10/01/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
490HNT-00139625Nguyễn Trung Tuấn28/10/1977Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
491HNT-00139626Nguyễn Trọng Anh Tuấn29/09/1981Kỹ sư cơ khí động lực; Thạc sĩ công nghệ chế tạo máy
492HNT-00074151Nguyễn Công Chiến22/07/1984Kỹ sư Công trình thủy lợi
493HNT-00116555Phạm Ngọc Tân09/03/1981Kỹ sư xây dựng thủy lợi – TĐ
494HNT-00139627Mai Xuân Hiển14/10/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
495HNT-00139628Nguyễn Lợi01/09/1990Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
496HNT-00139063Nguyễn Văn Lập12/04/1975Kỹ sư xây dựng thủy lợi
497HNT-00139629Nguyễn Thanh Quân15/09/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
498HNT-00139630Trần Tuấn Đạt16/06/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
499HNT-00139631Đoàn Bá Cảnh26/01/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
500HNT-00139632Đỗ Nguyễn Duy14/08/1979Kỹ sư điện điện tử
501HNT-00079743Trần Danh Hà20/05/1975Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng – Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
502HNT-00139633Nguyễn Văn Tài12/03/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
503HNT-00139634Hoàng Minh Phượng30/06/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
504HNT-00139635Nguyễn Mạnh Hùng11/11/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
505HNT-00053815Trần Đăng Phòng19/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật địa chất
506HNT-00107465Nguyễn Quang Dũng01/01/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
507HNT-00139636Đỗ Minh Hoàng22/05/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình
508HNT-00043321Vương Ngọc Tú12/01/1984Kỹ sư Kinh tế xây dựng
509HNT-00139637Bùi Đình Bình09/10/1966Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
510HNT-00044469Nguyễn Nhật Kỳ10/02/1986Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện
511HNT-00139638Huỳnh Ngọc Quốc01/07/1977Kỹ sư kỹ thuật điện và điện tử
512HNT-00139639Phan Văn Ninh20/04/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
513HNT-00139640Lê Hữu Quý06/12/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
514HNT-00139641Nguyễn Văn Tỏ02/12/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
515HNT-00139642Dương Minh Tài30/08/1994Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
516HNT-00139643Nguyễn Văn Thành10/05/1993Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
517HNT-00139644Lê Nhữ Hiệp20/12/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
518HNT-00139645Nguyễn Tấn Phê17/09/1982Kỹ sư Điện công nghiệp
519HNT-00139646Huỳnh Ngọc Chơn28/10/1980Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
520HNT-00108352Phan Hoàng Nhật Trường17/12/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
521HNT-00139647Đặng Thanh Trọng20/06/1989Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệp
522HNT-00082191Lê Thanh Tuấn15/06/1970Kỹ sư Đô thị – Kỹ thuật Hạ tầng và môi trường
523HNT-00139648Nguyễn Tấn Huấn17/01/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
524HNT-00093561Bùi Thành Lại12/04/1985Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
525HNT-00139649Bùi Ngọc Thường14/06/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
526HNT-00114159Hồ Ngọc Cường13/07/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
527HNT-00139650Phạm Ngọc Điền05/03/1979Kiến trúc sư
528HNT-00139651Nguyễn Văn Bộ30/08/1980Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường thủy
529HNT-00139652Phạm Đăng Khoa06/04/1982Kỹ sư kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh
530HNT-00139653Trương Kim Đỉnh26/07/1984Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh
531HNT-00139654Hồ Hữu Nam14/03/1980Trung học chuyên nghiệp kỹ thuật viễn thông
532HNT-00139655Bế Văn Quang07/09/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
533HNT-00139656Ngô Minh Hoa19/12/1982Trung học tin học viễn thông
534HNT-00115185Dương Đức Chí12/07/1979Kỹ sư Thủy lợi – Công trình Thủy lợi
535HNT-00139657Đinh Văn Hòa17/09/1985Kỹ sư công trình thuỷ điện
536HNT-00139658Nguyễn Văn Mạnh03/09/1976Cao đẳng ngành Xây dựng cầu đường
537HNT-00139659Hoàng Xuân Đảm08/08/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
538HNT-00139660Trần Văn Hùng05/06/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
539HNT-00139661Đặng Văn Đảm02/09/1982Cao đẳng xây dựng cầu đường bộ
540HNT-00139662Nguyễn Kỳ Quang09/06/1962Kỹ sư hệ thống điện
541HNT-00139663Nguyễn Chí Công03/09/1979Kỹ sư hệ thống điện
542HNT-00139664Cù Ngọc Đàm02/08/1977Kỹ sư Nhiệt – lạnh
543HNT-00139665Hoàng Quang Ninh19/08/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
544HNT-00139666Trần Chí Tài21/04/1982Kỹ sư Xây dựng
545HNT-00139667Trần Văn Sang02/09/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
546HNT-00139668Lê Tuấn Vũ20/12/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng.
547HNT-00098663Nguyễn Quang Dương26/01/1982Kỹ sư xây dựng công trình
548HNT-00139669Đỗ Văn Đạt02/10/1984Kỹ sư Cấp thoát nước
549HNT-00139670Chu Anh Quang01/08/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
550HNT-00139671Trần Nhật Duật29/09/1996Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
551HNT-00139672Đào Văn Giang14/12/1995Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
552HNT-00139673Phạm Hoàng Hải06/10/1996Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
553HNT-00139674Phạm Văn Dinh19/07/1985Kỹ sư xây dựng
554HNT-00139675Phùng Công Dũng01/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
555HNT-00139676Đỗ Đình Hưng12/12/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
556HNT-00139677Đoàn Xuân Tuyên23/02/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
557HNT-00139678Phạm Quyết Thắng19/07/1996Kỹ sư kỹ thuật công trình thuỷ
558HNT-00139679Vũ Mạnh Tài20/07/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
559HNT-00070448Hoàng Đình Diễn21/07/1983Kỹ sư KT công trình – cầu đường
560HNT-00010035Phạm Ngọc Tuân18/05/1981Cử nhân Cao đẳng điện – tự động hóa
561HNT-00139680Trần Văn Canh09/03/1980Kỹ sư KT công trình – Cầu Đường
562HNT-00138612Nguyễn Mạnh Hào01/10/1984Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
563HNT-00139681Trần Anh Bin20/10/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
564HNT-00139682Nguyễn Trung Kiên01/05/1978Cử nhân địa chính
565HNT-00139683Vũ Văn Đông09/07/1979Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
566HNT-00139684Bùi Quang Nhân21/08/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
567HNT-00139685Bùi Hải Quân26/12/1991Cao đẳng Hệ thống Điện
568HNT-00139686Tạ Quốc Việt10/10/1981Kỹ sư xây dựng Cầu Đường bộ
569HNT-00139687Nguyễn Minh Quang03/06/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng Công nghiệp
570HNT-00139688Nguyễn Hưng Đạt23/10/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng Công nghiệp
571HNT-00079739Trần Văn Việt30/06/1975Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
572HNT-00139689Nguyễn Ngọc Hào08/06/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
573HNT-00139690Nguyễn Chí Trung26/10/1988Kỹ sư xây dựng Cầu đường
574HNT-00139691Đặng Văn Huân12/09/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
575HNT-00139692Lý Thanh Thắng27/06/1990Cử nhân công nghệ kỹ thuật xây dựng
576HNT-00139693Trần Ngọc Đức23/08/1977Kỹ sư xây dựng công trình
577HNT-00139694Trần Minh Thành14/10/1989Kỹ sư xây dựng Cầu đường
578HNT-00139695Vũ Văn Chỉnh12/06/1979Kỹ sư xây dựng công trình
579HNT-00139696Vũ Đức Cường28/06/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
580HNT-00139697Phạm Hồng Quân13/04/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
581HNT-00139698Đồng Văn Phúc03/08/1977Kỹ sư Đường bộ- Xây dựng Cầu đường
582HNT-00139699Nguyễn Văn Quyết30/05/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
583HNT-00139700Đào Văn Ánh15/08/1980Kỹ sư KT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
584HNT-00139701Trịnh Xuân Linh25/11/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
585HNT-00138651Nguyễn Duy Thắng31/12/1978Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường thủy
586HNT-00138624Nguyễn Bảo Ngọc15/04/1974Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường thủy
587HNT-00139702Trịnh Thái Anh19/03/1981Kỹ sư xây dựng công trình biển – dầu khí
588HNT-00139703Mai Thanh Tùng04/03/1984Kỹ sư Bản đồ
589HNT-00138625Vũ Chí Công29/10/1984Kỹ sư Kinh tế xây dựng
590HNT-00139704Nguyễn Hải Nam02/02/1982Kỹ sư Bảo đảm an toàn đường thủy
591HNT-00138633Đồng Đức Tâm05/12/1990Kỹ sư xây dựng công trình thủy
592HNT-00139705Trần Kiên25/02/1986Kiến trúc sư
593HNT-00106822Nguyễn Xuân Kiên07/11/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
594HNT-00050740Đỗ Hà Việt08/10/1978Kỹ sư Xây dựng Công trình
595HNT-00139706Dương Quang Việt20/02/1980Kỹ sư thiết bị Điện – Điện tử
596HNT-00139707Lương Minh Hiến25/05/1989Thạc sỹ Kỹ thuật điện
597HNT-00139708Bùi Công Dương09/12/1979Kỹ sư Xây dựng công trình
598HNT-00139709Tạ Minh Tiến21/03/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
599HNT-00139710Nguyễn Mạnh Hùng24/11/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
600HNT-00102078Nguyễn Đại Tuân18/06/1979Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
601HNT-00139711Đinh Văn Đỉnh29/10/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
602HNT-00139712Đỗ Viết Tân13/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
603HNT-00139713Nguyễn Tuấn Tú28/01/1996Kỹ sư Xây dựng
604HNT-00067855Nguyễn Văn Sơn16/10/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
605HNT-00067856Nguyễn Hoàng Huy21/06/1989Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công trình
606HNT-00139714Nguyễn Trọng Toàn16/06/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
607HNT-00139715Trương Công Hưng11/12/1981Kỹ Sư Xây Dựng
608HNT-00077043Vũ Tuấn Anh27/06/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
609HNT-00139716Trần Ngọc Hưng15/11/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
610HNT-00139717Lê Đăng Dương22/10/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
611HNT-00139718Trần Quang Huy23/10/1990Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng
612HNT-00139719Nguyễn Quang Khánh29/11/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
613HNT-00139720Nguyễn Văn Sơn05/10/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
614HNT-00139721Phạm Văn Du19/06/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
615HNT-00139722Nguyễn Mạnh Hùng09/11/1980Kỹ sư Kinh tế xây dựng
616HNT-00139723Kiều Minh Quang12/06/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
617HNT-00139724Nguyễn Hồng Quân28/09/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
618HNT-00138640Thái Hoàng Thắng18/09/1983Kỹ sư Công nghệ vật liệu xây dựng
619HNT-00139725Doãn Ngọc Tứ04/04/1984Trung cấp Trắc địa
620HNT-00139726Vương Trung Kiên06/09/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
621HNT-00139727Đào Văn Chung19/01/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
622HNT-00100760Hoàng Lê Tâm23/01/1976Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
623HNT-00054501Nguyễn Văn Chinh24/08/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
624HNT-00139728Nguyễn Hồng Hải27/03/1967Kỹ sư hệ thống điện
625HNT-00051161Trần Công Kiên04/07/1979Kỹ sư hệ thống điện
626HNT-00139729Lê Xuân Thành07/04/1983Kỹ sư hệ thống điện
627HNT-00139730Nguyễn Văn Phong01/06/1980Kỹ sư hệ thống điện
628HNT-00010958Nguyễn Văn Kiên01/07/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
629HNT-00139731Trần Văn Hồng02/09/1979Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
630HNT-00139732Giáp Văn Kiên28/02/1981Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
631HNT-00139733Nguyễn Tuấn Đông09/06/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
632HNT-00139734Phạm Văn Tân08/06/1987Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
633HNT-00139735Nguyễn Văn Diệp28/06/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
634HNT-00139736Lương Đình Rin22/02/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học
635HNT-00139737Chu Văn Lượng06/08/1993Kỹ sư điều khiển và tự động hóa
636HNT-00134496Nguyễn Quang Tuệ17/04/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
637HNT-00139738Mạc Văn Khoa01/05/1969Kỹ sư Xây dựng
638HNT-00139739Trần Anh Dương01/01/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
639HNT-00139740Thân Nhân Nam03/06/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
640HNT-00139741Hồ Thành Đạt05/09/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
641HNT-00139742Thới Văn Phú17/05/1989Kỹ sư Kỹ Thuật Môi Trường – Công nghệ môi trường
642HNT-00139743Nguyễn Đức Hào14/04/1989Kỹ sư Kỹ Thuật Môi Trường – Công nghệ môi trường
643HNT-00139744Bùi Đình San03/12/1987Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
644HNT-00139745Nguyễn Tấn Khởi15/11/1977Kỹ sư cơ khí
645HNT-00067331Phạm Bá Cường05/09/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
646HNT-00139746Phạm Tiến Dũng25/11/1989Kỹ sư xây dựng cầu – đường
647HNT-00133221Trần Thịnh Vượng04/04/1976Kỹ sư xây dựng cầu đường
648HNT-00139747Lê Văn Trường19/05/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
649HNT-00139748Nguyễn Văn Tài05/08/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
650HNT-00139749Phạm Văn Giang20/11/1986Kỹ sư Điện công nghiệp
651HNT-00139750Hường Võ Quốc Tuấn02/09/1979Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
652HNT-00139751Vũ Tuấn Đạt23/11/1980Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
653HNT-00139752Đặng Hải Vương11/10/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
654HNT-00106580Bùi Anh Minh03/07/1977Kỹ sư Xây Dựng Cầu Đường
655HNT-00139753Nguyễn Hoàng Việt19/01/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
656HNT-00130564Nguyễn Sinh Quang20/10/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
657HNT-00139754Lê Minh Dậu18/04/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
658HNT-00139755Trương Hửu Duyên20/02/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
659HNT-00139756Nguyễn Văn Hào28/05/1990Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
660HNT-00139757Nguyễn Đức Anh08/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
661HNT-00139758Lê Xuân Hùng08/08/1985Kỹ sư Công trình giao thông công chính
662HNT-00139759Vũ Văn Cao05/03/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
663HNT-00102292Đào Ngọc Hà04/02/1992Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
664HNT-00139760Lê Hòa Hưng20/02/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
665HNT-00139761Lý Nguyễn Trọng Lễ04/06/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng – công nghiệp
666HNT-00139762Nguyễn Hoàng Phương23/01/1982Kỹ sư Điện công nghiệp
667HNT-00139763Nguyễn Minh Tuấn18/01/1990Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
668HNT-00139764Phan Hữu Thành02/09/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
669HNT-00139765Trương Quốc Tuấn29/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng Cầu đường)
670HNT-00139766Vũ Duy Minh03/04/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
671HNT-00139767Phan Lương Trường Sơn25/01/1978Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
672HNT-00139768Trần Trí Cường01/01/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
673HNT-00139769Lưu Văn Tấn05/06/1979Kỹ sư Địa chất – Dầu khí
674HNT-00139770Võ Thiện Minh12/05/1991Kỹ sư Xây dựng cầu đường
675HNT-00139771Trần Viết Đạt06/02/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
676HNT-00139772Trịnh Văn Chiểu22/01/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
677HNT-00126373Hà Xuân Hùng31/08/1982Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
678HNT-00138648Phạm Nguyên Tâm01/02/1981Kỹ sư Điện công nghiệp
679HNT-00139773Phạm Hoàng Hải01/01/1975Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
680HNT-00132608Chu Văn Phú12/06/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
681HNT-00137770Ngô Hồng Phương12/12/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
682HNT-00139774Ngô Văn Hùng10/12/1973Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
683HNT-00139775Nguyễn Thanh Hải09/09/1979Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
684HNT-00139776Nguyễn Minh Quang22/09/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
685HNT-00139777Nguyễn Tiến Mải06/06/1995Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
686HNT-00139778Lê Chiến Thắng20/01/1991Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
687HNT-00137780Nguyễn Triệu Hoàng12/12/1985Kỹ sư Công trình Dân dụng
688HNT-00139779Bùi Khắc Nhật Quang12/02/1990Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
689HNT-00112586Nguyễn Tấn Quốc14/08/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
690HNT-00139780Đỗ Đình Bảo10/03/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
691HNT-00139781Nguyễn Quốc Vinh26/04/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
692HNT-00139782Nguyễn Tiến Anh18/02/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
693HNT-00139783Nguyễn Hồng Nhân22/08/1989Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
694HNT-00139784Nguyễn Thanh Tuấn15/02/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
695HNT-00139785Lê Phước Phong24/04/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
696HNT-00139786Nguyễn Văn Nghiệp17/05/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
697HNT-00139787Phạm Quang Trường27/10/1993Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng
698HNT-00047460Trần Thanh Toản12/10/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
699HNT-00139788Nguyễn Văn Biên20/02/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
700HNT-00139789Nguyễn Đăng Tuấn11/12/1977Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
701HNT-00139790Phạm Thanh Tình20/04/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
702HNT-00139791Nguyễn Minh Kế06/07/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
703HNT-00139792Trần Anh Vũ01/12/1988Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
704HNT-00038638Phạm Văn Hùng20/05/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
705HNT-00056211Phạm Tùng Lâm05/03/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu đường)
706HNT-00101119Trần Quốc Trung01/06/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy – Thềm lục địa)
707HNT-00056213Đoàn Xuân Chung20/01/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
708HNT-00031811Lê Đình Linh08/11/1988Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
709HNT-00108092Trần Quang Tài13/10/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Quy hoạch giao thông
710HNT-00139793Võ Đức Tài03/08/1982Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
711HNT-00139794Bùi Thanh Hưng20/09/1982Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
712HNT-00056541Nguyễn Thành Chung08/10/1982Kỹ sư thủy lợi
713HNT-00139795Bùi Thanh Hải02/05/1987Kỹ sư công trình Thủy lợi
714HNT-00115555Nguyễn Văn Trung17/12/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
715HNT-00139796Trần Đức Trí17/07/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
716HNT-00138616Trần Phương Tâm15/08/1984Kỹ sư kỹ thuật môi trường
717HNT-00139797Nguyễn Thanh Vinh24/12/1994Kỹ sư Kỹ Thuật Môi Trường
718HNT-00062758Nguyễn Minh Thuần26/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
719HNT-00138630Đào Ngọc Thiên24/06/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
720HNT-00139798Huỳnh Quang Vũ22/06/1982Kỹ sư Thủy lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước
721HNT-00139799Nguyễn Lập Kiệt25/07/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
722HNT-00139800Trần Thanh Nhàn12/11/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
723HNT-00139801Huỳnh Văn Hiếu01/12/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
724HNT-00139802Nguyễn Hồng sơn11/09/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
725HNT-00066278Vũ Xuân Hiền24/04/1990Kỹ sư kỹ thuật trắc địa và bản đồ
726HNT-00139803Lê Ngọc Hà20/05/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
727HNT-00139804Lê Nguyên In10/11/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình
728HNT-00139805Phạm Ngọc Sơn08/08/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình
729HNT-00139806Trương Thanh Tùng10/06/1988Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
730HNT-00139807Đỗ Hồng Quang30/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
731HNT-00139808Lương Thị Hòa31/08/1974Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
732HNT-00139809Đỗ Văn Giáp07/02/1974Kỹ sư Đường Bộ
733HNT-00139810Nguyễn Viết Thạch02/02/1987Trung cấp xây dựng dân dụng & Công nghiệp
734HNT-00139885Phan Văn Thoại30/09/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
735HNT-00139886Nguyễn Hữu Anh21/01/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
736HNT-00139887Trần Anh Đức23/06/1976Kỹ sư Đường bộ- Xây dựng Cầu đường
737HNT-00139888Nguyễn Trọng Duy29/10/1981Trung học chuyên nghiệp xây dựng
738HNT-00139889Nguyễn Minh Quân18/05/1979Kỹ sư Tin học xây dựng công trình
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội