DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/QĐ-VACC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 252 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00107983Phùng Thế Hùng17/06/1986Kỹ sư KT công trình – Xây dựng DD&CN
2HNT-00016251Nguyễn Ngọc Vĩnh26/01/1965Kỹ sư chế tạo máy
3HNT-00107984Nguyễn Minh Huấn26/09/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
4HNT-00107985Đinh Văn Dũng23/02/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
5HNT-00107986Phạm Hồng Quân08/06/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
6HNT-00107987Nguyễn Thế Thái14/09/1977Kỹ sư vật liệu và cấu kiện xây dựng
7HNT-00107988Vũ Trọng Hiền12/02/1989Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện
8HNT-00107989Đinh Đức Anh17/09/1982Cử nhân cao đẳng trắc địa chính quy
9HNT-00107990Bùi Tuấn Anh24/01/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
10HNT-00107991Ngô Liên Việt Hữu01/11/1990Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
11HNT-00107992Lại Quốc Việt26/09/1993Kỹ sư cơ khí
12HNT-00105658Lê Ngọc Anh16/03/1983Kỹ sư xây Cầu đường
13HNT-00084880Nguyễn Hữu Trình21/11/1983Kỹ sư công trình Thủy Lợi
14HNT-00105660Lê Tùng Minh12/07/1990Kỹ sư khai thác vận tải
15HNT-00107993Trần Mạnh Hà10/01/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
16HNT-00107391Đào Văn Duy11/02/1988Kỹ sư hệ thống điện
17HNT-00107392Bùi Sơn Tùng26/11/1988Kỹ sư hệ thống điện
18HNT-00107393Lê Văn Cường21/05/1981Thạc sĩ Kiến Trúc
19HNT-00039065Lương Xuân Dũng11/08/1989Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
20HNT-00107433Nguyễn Minh Đức13/07/1984Kỹ sư công trình thủy lợi
21HNT-00107994Nguyễn Xuân Pha28/02/1978Kỹ sư xây dựng đường bộ
22HNT-00107995Nguyễn Đức Nam Hải18/03/1985Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
23HNT-00107996Phạm Hào Quang09/10/1986Kỹ sư xây dựng Công trình ngầm và mỏ
24HNT-00107997Trương Văn Quân08/08/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
25HNT-00107998Nguyễn Văn Phú12/02/1989Kỹ sư công trình xây dựng
26HNT-00107999Lê Bá Thương20/12/1977Kỹ sư Công trình thủy lợi
27HNT-00051208Nguyễn Văn Quyết01/05/1980Kỹ sư hệ thống điện
28HNT-00108000Vũ Hoàng21/03/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
29HNT-00108001Hoàng Phúc Đồng30/10/1981Kỹ sư thủy lợi
30HNT-00108002Nguyễn Hữu Lượng12/09/1992Kỹ sư cấp thoát nước
31HNT-00108003Phạm Quốc Hiếu21/11/1987Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
32HNT-00108004Tô Tuấn Thành05/09/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
33HNT-00108005Nguyễn Đức Thao14/10/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
34HNT-00103876Hà Tuấn Anh08/11/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
35HNT-00108006Cao Mạnh Hùng25/01/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường
36HNT-00108007Nguyễn Công Thành14/10/1989Cao đẳng công nghệ Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
37HNT-00108008Ngô Sơn Hùng01/12/1967Kỹ sư Thủy lợi
38HNT-00108009Hoàng Hữu Đức17/07/1974Kỹ sư Kinh tế xây dựng
39HNT-00069998Tạ Hồng Thi12/02/1982Kỹ sư xây dựng Đường bộ
40HNT-00108010Trương Văn Bình27/04/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
41HNT-00108011Nguyễn Xuân Hưng03/01/1976Kỹ sư Trắc địa
42HNT-00108012Nguyễn Hồng Khánh18/11/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
43HNT-00108013Nguyễn Quang Đại31/05/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
44HNT-00056732Vũ Công Đoàn01/01/1987Kỹ sư Xây dựng Công trình biển – Dầu khí
45HNT-00108014Phạm Văn Thành18/08/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
46HNT-00108015Quách Viết Luận01/05/1962Kỹ sư Cơ khí Động lực
47HNT-00029748Nguyễn Quốc Hiệp24/03/1984Kỹ sư xây dựng cầu hầm
48HNT-00108016Nguyễn Văn Thiện05/08/1982Kỹ sư xây dựng
49HNT-00108017Vũ Trung Hải24/03/1985Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
50HNT-00108018Phạm Văn Thắng12/08/1975Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
51HNT-00108019Lê Thọ Cường07/09/1985Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
52HNT-00108020Trương Minh Thủy30/11/1989Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
53HNT-00108021Trần Minh Hiếu01/08/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
54HNT-00108022Trần Ngọc Chiến02/01/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
55HNT-00095519Trần Xuân Lê01/12/1980Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
56HNT-00108023Nguyễn Văn Thạch21/02/1992Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng
57HNT-00028643Nguyễn Trung Đông29/11/1987Kỹ sư Công trình Thủy Lợi
58HNT-00108024Nguyễn Ngọc Thanh18/06/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
59HNT-00108025Trương Ngọc Thanh02/12/1978Kỹ sư Hệ thống điện
60HNT-00108026Nguyễn Công Hoài25/06/1969Kỹ sư trắc địa
61HNT-00105627Nguyễn Văn Tùng14/11/1991Kỹ sư Cấp Thoát Nước
62HNT-00108027Vũ Quang Trưởng23/08/1992Kỹ sư Kỹ Thuật Điện
63HNT-00108028Trần Khắc Dũng18/01/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng – Công nghiệp
64HNT-00108029Ngô Tuấn Hạnh26/09/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
65HNT-00108030Nguyễn Anh Đức12/06/1973Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
66HNT-00108031Đặng Minh Hoàng28/12/1985Kỹ sư xây dựng cầu – đường
67HNT-00108032Hàn Trịnh Sâm18/03/1987Kỹ sư Xây dựng Dân Dụng – Công Nghiệp
68HNT-00108033Tống Xuân Hiếu12/11/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
69HNT-00108034Chử Mạnh Hùng13/09/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
70HNT-00108035Nguyễn Đức Thọ14/01/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
71HNT-00108036Nguyễn Lê Linh19/10/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
72HNT-00108037Vũ Mạnh Cường09/09/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
73HNT-00108038Ngô Hùng Mạnh30/07/1979Cử nhân kỹ thuật
74HNT-00108039Hà Thanh Nga01/09/1982Kỹ sư Xây dựng Cấp thoát nước – Môi trường nước; Thạc sĩ Kỹ thuật
75HNT-00107434Nguyễn Văn Giang17/01/1989Kỹ sư xây dựng cầu – đường
76HNT-00108040Nguyễn Đình Hoàng09/01/1980Kỹ sư Lâm nghiệp
77HNT-00106961Ngô Sĩ Phú28/10/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
78HNT-00108041Nguyễn Minh Mẫn26/08/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
79HNT-00070381Võ Hữu Hoàng11/09/1982Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước
80HNT-00108042Kiều Kim Cương01/08/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
81HNT-00108043Vũ Xuân Tình04/09/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
82HNT-00108044Võ Thanh Nhàn04/08/1958Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
83HNT-00108045Huỳnh Thúc Dũng28/07/1988Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
84HNT-00108046Ngô Thanh Hà04/07/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu dường
85HNT-00108047Trần Xuân Phát07/05/1993Kỹ sư Xây dựng
86HNT-00108048Vũ Ngọc Tư17/03/1956Kỹ sư thủy lợi
87HNT-00108049Nguyễn Đức Hạnh24/09/1976Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
88HNT-00108050Nguyễn Văn Thành20/10/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
89HNT-00108051Nguyễn Duy Quang30/09/1983Kỹ sư cấp thoát nước
90HNT-00108052Nguyễn Trọng Mạnh15/05/1962Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
91HNT-00108053Trần Hoàng Hải01/10/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
92HNT-00108054Phạm Phi Vương17/03/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
93HNT-00108055Hồ Đức Quân06/08/1985Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
94HNT-00032518Lê Hữu Chân02/11/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
95HNT-00108056Trần Ngọc Thành25/06/1990Kỹ sư cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
96HNT-00108057Ngô Tấn Hậu15/08/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
97HNT-00108058Nguyễn Anh Tuấn18/10/1982Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
98HNT-00108059Huỳnh Tấn Trọng03/11/1991Cao đẳng Kỹ thuật hạ tầng đô thị
99HNT-00108060Nguyễn Văn Minh20/11/1964Kỹ sư Xây dựng Cầu
100HNT-00108061Nguyễn Văn Quảng15/06/1974Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
101HNT-00108062Trần Anh Tuấn07/08/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
102HNT-00108063Trương Tấn Thành10/01/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
103HNT-00108064Lê Trọng Tấn20/12/1976Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
104HNT-00108065Nguyễn Anh Tuấn30/07/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường
105HNT-00108066Nguyễn Quốc Vương14/12/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
106HNT-00108067Phan Thanh07/09/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
107HNT-00108068Đỗ Duy Vũ30/11/1988Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông
108HNT-00107388Phạm Văn Phi10/07/1979Kỹ sư công trình thủy lợi
109HNT-00107389Phạm Minh Phước03/02/1988Kỹ sư công nghệ nhiệt – điện lạnh
110HNT-00107390Huỳnh Thị Nhựt Nga24/04/1980Kỹ sư điện kỹ thuật; Kỹ sư kỹ thuật Cấp thoát nước
111HNT-00108069Mai Thiều Sơn03/06/1984Kỹ sư Cầu đường
112HNT-00108070Phạm Trường Vinh28/06/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
113HNT-00108071Huỳnh Kim Phương13/12/1967Kỹ sư công trình thủy lợi
114HNT-00108072Phạm Văn Hưởng10/11/1969Kỹ sư công trình thủy lợi
115HNT-00108073Huỳnh Hữu Nguyên20/12/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
116HNT-00108074Nguyễn Thanh Tuấn04/03/1989Kỹ sư công trình thủy lợi
117HNT-00108075Đỗ Văn Chiến13/12/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
118HNT-00104391Nguyễn Văn Nam30/06/1955Kỹ sư xây dựng
119HNT-00014616Trần Văn Nam16/02/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
120HNT-00107443Nguyễn Tấn Dũng01/01/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
121HNT-00108076Hoàng Ngọc Tú03/01/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Giao thông
122HNT-00108077Lê Minh Sỹ25/02/1993Kỹ sư cấp thoát nước
123HNT-00108078Nguyễn Đức Tuân08/02/1981Kỹ sư điện tử viễn thông
124HNT-00108079Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn08/09/1981Kỹ sư thuỷ văn – môi trường
125HNT-00108080Nguyễn Ngọc Đẳng27/10/1979Kỹ sư công trình thủy lợi
126HNT-00108081Nguyễn Anh Đức19/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
127HNT-00043652Nguyễn Xuân Hữu20/04/1977Kỹ sư Thủy lợi
128HNT-00108082Nguyễn Anh Cảnh Trí02/08/1979Kỹ sư Trắc địa mỏ & Công trình ngầm
129HNT-00108083Trần Thanh Bình10/01/1987Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước
130HNT-00108084Nguyễn Thanh Hoàng04/12/1992Kỹ sư điện công nghiệp
131HNT-00108085Phạm Thanh Bình21/01/1984Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng
132HNT-00108086Lê Thị Minh Châu30/12/1983Kỹ sư Môi trường
133HNT-00108087Trần Duy Bình01/06/1975Trung cấp Xây dựng dân dụng và công nghiệp
134HNT-00108088Nguyễn Ngọc Nghĩa15/05/1985Kỹ sư Xây dựng thủy lợi – thủy điện
135HNT-00108089Mạch Đình Bang26/05/1982Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
136HNT-00051909Huỳnh Trần Anh Phúc15/06/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
137HNT-00108090Nguyễn Thanh Phong02/04/1981Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
138HNT-00069894Trần Văn Khương28/07/1990Kỹ sư kinh tế xây dựng
139HNT-00108091Đinh Hữu Phương08/10/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
140HNT-00108092Trần Quang Tài13/10/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
141HNT-00027550Đào Văn Cường25/11/1977Kỹ sư xây dựng công trình trên sông – nhà máy thủy điện
142HNT-00000065Đoàn Quốc Huy26/12/1982Kỹ sư xây dựng cảng & công trình biển
143HNT-00108093Nguyễn Quang Tráng20/07/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & công nghiệp
144HNT-00108094Lê Khả Nam11/06/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình
145HNT-00108095Nguyễn Lý Nhân01/05/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
146HNT-00108096Nguyễn Văn Kiên18/06/1986Kỹ sư xây dựng cầu – đường
147HNT-00033473Trần Như Hoàng15/01/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng – công nghiệp
148HNT-00108097Võ Văn Quang02/02/1968Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
149HNT-00108098Vũ Thị Thu Hoà13/03/1975Kỹ sư Xây dựng dân dụng – công nghiệp
150HNT-00108099Ngô Văn Thịnh26/01/1979Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
151HNT-00108100Phan Quang Bằng21/08/1985Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
152HNT-00108101Phan Duy Linh01/01/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
153HNT-00108102Huỳnh Hoan10/12/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
154HNT-00092835Nguyễn Duy Khang02/12/1972Kỹ sư cầu đường
155HNT-00103372Nguyễn Thành Công22/10/1986Kỹ sư xây dựng cầu – đường
156HNT-00108103Trần Hữu Ngọc02/12/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
157HNT-00108104Đào Văn Trí19/11/1979Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
158HNT-00108105Hoàng Trọng Phúc25/11/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
159HNT-00108106Nguyễn Ngọc Du21/01/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
160HNT-00108107Nguyễn Thái Thông20/04/1975Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
161HNT-00108108Nguyễn Văn Cường17/02/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
162HNT-00108109Trần Khánh Diệp07/01/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
163HNT-00108110Vũ Văn Tiến15/04/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
164HNT-00108111Hồ Minh Đạt14/07/1993Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
165HNT-00108112Lê Phước Thiện15/10/1985Kỹ sư điện – điện tử
166HNT-00108113Dương Phúc Ba08/11/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
167HNT-00108114Phạm Minh Trung16/09/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình
168HNT-00108115Trương Ngọc Thạch Lam06/11/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
169HNT-00108116Phạm Đăng Khảm17/03/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
170HNT-00108117Tưởng Thế Quang06/08/1992Kỹ sư xây dựng cầu đường
171HNT-00108118Đặng Thế Lực08/01/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
172HNT-00108119Nguyễn Xuân Trường19/05/1985Cử Nhân Địa chất
173HNT-00108120Đặng Đức Thành06/12/1989Kỹ sư kỹ thuật an toàn hàng hải
174HNT-00011506Trần Minh Nhật10/11/1978Kỹ sư Kinh tế xây dựng; Kỹ sư cầu đường
175HNT-00108121Dư Nguyễn Diễm Ngân05/02/1981Kỹ sư xây dựng (dân dụng & công nghiệp)
176HNT-00108122Nguyễn Văn Minh20/01/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
177HNT-00108123Dương Quốc Hoàng Sơn22/12/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)
178HNT-00021608Nguyễn Văn Anh Nhựt30/03/1992Kỹ sư Xây dựng công trình Giao thông
179HNT-00108124Hồ Đức Lan26/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
180HNT-00108125Bùi Văn Tiếu15/04/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
181HNT-00015671Nguyễn Thành Chung18/08/1967Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
182HNT-00108126Đinh Quốc Cường13/11/1987Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
183HNT-00108127Vũ Văn Thọ28/07/1982Kỹ sư Công nghiệp Phát triển Nông thôn
184HNT-00108128Đinh Tuấn Anh01/06/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
185HNT-00108129Võ Văn Tiếp26/09/1994Trung cấp xây dựng Công nghiệp và dân dụng
186HNT-00108130Nguyễn Văn Nhất25/11/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
187HNT-00108131Nguyễn Thái Châu06/10/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
188HNT-00082952Nguyễn Duy Thịnh10/08/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
189HNT-00053890Thạch Bảo Long16/06/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
190HNT-00107465Nguyễn Quang Dũng01/01/1966Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
191HNT-00107398Nguyễn Hải Hậu11/12/1985Kiến trúc sư quy hoạch
192HNT-00035878Vũ Thanh Quang07/05/1971Kỹ sư xây dựng cầu đường
193HNT-00035872Hoàng Văn Bình20/09/1970Kỹ sư công trình
194HNT-00035634Nguyễn Thế Hoàn15/05/1973Kỹ sư đường bộ
195HNT-00035875Khúc Đình Hùng25/11/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
196HNT-00108132Nguyễn Văn Ưng28/07/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
197HNT-00108133Nguyễn Văn Tình09/04/1975Kỹ sư kinh tế xây dựng
198HNT-00103860Trần Hoàng04/11/1979Kỹ sư Cấp thoát nước
199HNT-00108134Trần Ngọc Cảnh26/10/1988Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
200HNT-00108135Trần Anh Tuấn25/09/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
201HNT-00108136Võ Quang Tiến02/04/1985Trung cấp chuyên nghiệp thủy lợi tổng hợp
202HNT-00108137Phạm Xuân Sánh20/09/1978Kỹ sư Trắc địa
203HNT-00063699Lữ Nguyên Hưng07/11/1989Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện – điện tử
204HNT-00108138Bùi Văn Dũng25/11/1991Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
205HNT-00064193Lê Quang Huy21/02/1983Kỹ sư xây dựng Cầu đường
206HNT-00108139Phan Vũ Khánh Toàn19/10/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
207HNT-00108140Lê Văn Tư10/06/1982Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
208HNT-00108141Nguyễn Trọng Trung05/09/1984Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
209HNT-00108142Nguyễn Tất Ngân01/06/1978Kỹ sư xây dựng cầu hầm
210HNT-00108143Lê Trí Dũng05/03/1973Kỹ sư Trắc Địa
211HNT-00108144Trần Đình Quang27/10/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
212HNT-00108145Lê An Hoàng29/05/1982Kỹ sư xây dựng
213HNT-00108146Biện Văn Luận15/01/1983Kỹ sư điện kỹ thuật
214HNT-00056394Nguyễn Đức Thắng20/07/1980Kỹ sư Điện – Điện tử
215HNT-00108147Lê Hải Anh06/11/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
216HNT-00108148Phạm Huy Thức21/06/1978Kỹ sư xây dựng
217HNT-00108149Nguyễn Ngọc Trinh04/11/1979Kỹ sư Thủy lợi
218HNT-00108150Đỗ Văn Công26/09/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
219HNT-00108151Ngô Tiến Cử15/11/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
220HNT-00108152Phạm Đình Giáp10/01/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
221HNT-00108153Lê Trung Hưng27/10/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
222HNT-00108154Vũ Minh Cường15/10/1982Kỹ sư Thủy lợi
223HNT-00108155Nguyễn Duy Đồng25/05/1960Kỹ sư Sân bay
224HNT-00107446Bùi Xuân Kiên24/09/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình – Cầu Đường
225HNT-00050799Đinh Xuân Hồi25/12/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
226HNT-00108156Lê Huy Lộc12/12/1971Kỹ sư xây dựng cầu đường
227HNT-00108157Trần Duy Hưng01/05/1981Kỹ sư xây dựng Cầu Đường Bộ
228HNT-00108158Cấn Văn Đạm20/08/1985Kỹ Sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
229HNT-00108159Lê Hùng Ngọc23/10/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
230HNT-00108160Đặng Quang Hòa30/05/1976Kiến trúc sư
231HNT-00108161Hồ Bích Ngọc17/03/1985Kiến trúc sư quy hoạch đô thị
232HNT-00108162Trần Thị Thu Hương13/01/1978Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
233HNT-00108163Phạm Thùy Dương13/03/1989Kiến trúc sư quy hoạch đô thị
234HNT-00108164Nguyễn Mạnh Tài05/02/1967Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
235HNT-00108165Nguyễn Yên10/03/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
236HNT-00108166Nguyễn Hoàn06/01/1984Kỹ sư Xây dựng
237HNT-00108167Nguyễn Thị Minh26/03/1982Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
238HNT-00108168Nguyễn Tuấn Long18/12/1981Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
239HNT-00108169Nguyễn Trọng Tùng29/04/1979Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
240HNT-00108170Vương Minh Ngọc05/12/1991Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – bản đồ
241HNT-00108171Bùi Ngọc Diệp27/09/1974Kiến trúc sư
242HNT-00108172Đoàn Võ Anh Duy21/11/1985Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)
243HNT-00108173Đào Anh Dũng14/03/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
244HNT-00050800Đỗ Huy Hồng21/12/1982Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
245HNT-00108174Nguyễn Đình Huy28/04/1994Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
246HNT-00108175Lý Tài Lộc26/08/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
247HNT-00107449Nguyễn Hoàng Trung10/03/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
248HNT-00067762Trường Hồng Nhân21/09/1986Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
249HNT-00067295Trần Hữu Hạnh16/08/1989Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm đô thị
250HNT-00108269Trần Văn Khu25/08/1986Đại học Xây Dựng
251HNT-00108270Nguyễn Văn Đức28/10/1989Đại học Kiến trúc
252HNT-00017854Nguyễn Ngọc Huy29/08/1982Đại học Xây dựng

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội