DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2022/QĐ-VACC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2022

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 743 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm Sinh
1HNT-00124217Đinh Xuân Thuần24/06/1982
2HNT-00137101Trần Văn Thành02/05/1990
3HNT-00137102Nguyễn Viết Anh27/05/1993
4HNT-00137103Nguyễn Đình Chiến05/10/1960
5HNT-00129378Đậu Đức Thông23/08/1991
6HNT-00137104Nguyễn Duy Sáng16/01/1983
7HNT-00003132Nguyễn Đức Tâm08/10/1980
8HNT-00062889Nguyễn Văn Sơn07/10/1980
9HNT-00137105Tạ Việt Hoàng26/02/1984
10HNT-00137106Nguyễn Hữu Tuấn05/07/1992
11HNT-00137107Nguyễn Mạnh Tuấn25/02/1991
12HNT-00000504Phạm Văn Bình25/01/1968
13HNT-00137108Nguyễn Văn Đam30/07/1991
14HNT-00137109Lê Viết Thìn02/10/1987
15HNT-00137110Lưu Hà Chung29/12/1982
16HNT-00137111Dương Văn Tuấn17/01/1984
17HNT-00137112Nguyễn Việt Cường24/09/1982
18HNT-00137113Bùi Ngọc Sơn01/02/1976
19HNT-00137114Lưu Bích Ngọc10/02/1981
20HNT-00128434Trương Văn Nam11/03/1988
21HNT-00137115Nguyễn Duy Dương20/11/1986
22HNT-00137116La Viết Vũ20/05/1992
23HNT-00137117Nguyễn Tiến Đoàn16/05/1987
24HNT-00007299Nguyễn Văn Toản21/11/1981
25HNT-00137118Nguyễn Văn Thái15/07/1987
26HNT-00137119Hoàng Ngọc Hùng24/07/1977
27HNT-00137120Nguyễn Đình Hải07/10/1992
28HNT-00137121Dương Thành Luân20/08/1991
29HNT-00137122Vũ Xuân Quang15/07/1993
30HNT-00137123Nguyễn Thái Tuyên28/01/1994
31HNT-00137124Hà Quang Lục20/07/1986
32HNT-00137125Lê Thị Minh Thùy09/01/1987
33HNT-00137126Tống Văn Khánh02/10/1996
34HNT-00137127Nguyễn Trọng Khánh22/10/1981
35HNT-00137128Bùi Thành Đạt26/09/1996
36HNT-00068071Hà Ngọc Linh17/09/1985
37HNT-00137129Nguyễn Văn Đức15/05/1984
38HNT-00137130Vương Trần Minh25/08/1985
39HNT-00137131Hoàng Văn Tú17/03/1983
40HNT-00137132Lộc Văn Chí04/05/1994
41HNT-00137133Lương Văn Cường19/09/1983
42HNT-00137134Nguyễn Văn Long10/10/1991
43HNT-00137135Trần Đức Cường05/01/1990
44HNT-00119151Lê Văn Trinh01/02/1991
45HNT-00137136Tống Huy Trung22/03/1994
46HNT-00137137Đỗ Ngọc Tú25/03/1969
47HNT-00012279Nguyễn Hồng Sơn23/09/1986
48HNT-00137138Lê Trung Tú03/06/1993
49HNT-00137139Trần Duy Mỹ11/05/1992
50HNT-00137140Nguyễn Duy Hải25/08/1980
51HNT-00061178Đặng Nam Tiến11/07/1989
52HNT-00100943Lê Ngọc Việt11/04/1985
53HNT-00137141Lê Văn Trung26/09/1991
54HNT-00137142Hoàng Hải Huy03/04/1994
55HNT-00137143Nguyễn Tùng Sơn26/02/1996
56HNT-00137144Phạm Quang Sáng29/08/1993
57HNT-00137145Lê Huy Mạnh17/11/1989
58HNT-00137146Hoàng Xuân Hùng05/03/1985
59HNT-00056714Nguyễn Văn Dũng03/03/1985
60HNT-00036130Trịnh Quốc Cảnh04/05/1992
61HNT-00137147Nguyễn Văn Long25/02/1992
62HNT-00137148Trần Trung Thành22/01/1985
63HNT-00137149Nguyễn Quang Thiện15/04/1995
64HNT-00137150Phạm Văn Giáp15/01/1990
65HNT-00137151Lại Đăng Tuấn07/03/1982
66HNT-00137152Nguyễn Việt Cường15/08/1981
67HNT-00137153Nguyễn Thanh Phương18/06/1982
68HNT-00137154Trương Công Hiếu16/09/1989
69HNT-00137155Nguyễn Văn Chính29/05/1996
70HNT-00137156Nguyễn Văn Tình17/10/1986
71HNT-00137157Trần Thế Hùng24/05/1994
72HNT-00137158Lê Anh Tuấn02/01/1989
73HNT-00130189Nguyễn Tiến Dũng06/06/1991
74HNT-00137159Phạm Văn Long10/06/1981
75HNT-00137160Trịnh Văn Quân22/03/1991
76HNT-00029810Trần Xuân Chung12/02/1977
77HNT-00029807Nguyễn Văn Đức10/10/1984
78HNT-00015708Nguyễn Văn Quyên19/05/1985
79HNT-00053362Nguyễn Văn Nam25/08/1986
80HNT-00137161Hoàng Văn Kiên03/04/1992
81HNT-00137162Ngô Văn Quân09/04/1993
82HNT-00137163Nguyễn Thế Đức24/05/1983
83HNT-00137164Hoàng Quý Tùng14/04/1993
84HNT-00137165Nguyễn Gia Sáng10/04/1995
85HNT-00137166Nguyễn Văn Thái27/04/1993
86HNT-00137167Nguyễn Thế Vững Thành18/11/1976
87HNT-00137168Vũ Bình Yên19/04/1986
88HNT-00137169Nguyễn Hữu Hùng03/06/1991
89HNT-00137170Trần Đức Quân05/09/1983
90HNT-00137171Phạm Ngọc Anh20/04/1981
91HNT-00027980Nguyễn Văn Nhất09/03/1990
92HNT-00137172Nguyễn Văn Thảo26/10/1986
93HNT-00137173Phạm Văn Lệ06/05/1978
94HNT-00116941Lê Văn Mạnh17/06/1995
95HNT-00129081Đinh Hữu Dụng04/12/1979
96HNT-00137174Nguyễn Ngọc Thắng30/05/1981
97HNT-00137175Nguyễn Văn Hà17/01/1990
98HNT-00137176Trần Đức Anh18/08/1991
99HNT-00137177Nguyễn Tiến Doanh20/12/1991
100HNT-00137178Lê Minh Khôi11/02/1988
101HNT-00137179Nguyễn Quang Huy12/03/1977
102HNT-00137180Trần Văn Dương21/02/1981
103HNT-00121138Bùi Nam Phong02/11/1991
104HNT-00137181Trần Văn Thanh07/04/1984
105HNT-00137182Nguyễn Vũ Bảo Nam06/01/1980
106HNT-00137183Lại Quang Vinh13/12/1976
107HNT-00137184Trần Tuấn Anh08/01/1978
108HNT-00137185Phương Văn Thân02/03/1992
109HNT-00129061Trần Đình Nghĩa15/03/1985
110HNT-00137186Nguyễn Văn Thực14/09/1992
111HNT-00137187Bùi Quang Khang15/01/1988
112HNT-00137188Nguyễn Quyết Thắng19/03/1970
113HNT-00137189Lê Văn Cường30/03/1984
114HNT-00006452Hoàng Văn Sáng22/11/1988
115HNT-00137190Vũ Việt Thắng20/10/1981
116HNT-00137191Lê Văn Thuận24/06/1996
117HNT-00137192Nguyễn Công Thành21/10/1994
118HNT-00137193Đặng Hồng Lam23/05/1981
119HNT-00137194Đinh Mạnh Cầm14/10/1993
120HNT-00137195Lê Anh Tuấn01/11/1990
121HNT-00137196Lê Văn Dũng10/05/1986
122HNT-00137197Mai Văn Hòa24/10/1979
123HNT-00137198Nguyễn Văn Tuyến20/07/1991
124HNT-00096755Nguyễn Đình Thắng19/02/1986
125HNT-00137199Hoàng Thanh Tùng09/01/1991
126HNT-00137200Trần Đình Hiếu20/10/1989
127HNT-00137201Lê Viết Trị27/12/1956
128HNT-00137202Nguyễn Hữu Cương20/07/1989
129HNT-00125176Vũ Đức Quang12/06/1989
130HNT-00101751Đỗ Hữu Sơn25/07/1987
131HNT-00114661Nguyễn Đức Kiên12/08/1982
132HNT-00137203Lê Kiều Hưng13/12/1975
133HNT-00137204Nguyễn Tùng05/07/1993
134HNT-00134091Nguyễn Thanh Lâm17/09/1975
135HNT-00137205Đào Vũ Mạnh Tuân04/07/1983
136HNT-00137206Trần Văn Kiên06/05/1989
137HNT-00137207Đoàn Thanh Danh16/02/1988
138HNT-00137208Lại Như Luých05/10/1968
139HNT-00137209Trần Nguyễn Kim Luân23/01/1990
140HNT-00137210Nguyễn Thành Quốc26/02/1976
141HNT-00137211Võ Minh Cường16/08/1985
142HNT-00137212Nguyễn Trường Nguyên21/04/1994
143HNT-00137213Nguyễn Lưu Kim Bình25/10/1989
144HNT-00120438Phan Thế Hiểu30/10/1991
145HNT-00137214Đặng Minh Trí14/01/1993
146HNT-00137215Nguyễn Tấn Đạt22/08/1993
147HNT-00137216Phạm Việt Hưng04/08/1973
148HNT-00137217Trương Hữu Kiên05/06/1983
149HNT-00098527Thái Phi Long20/10/1979
150HNT-00137218Đoàn Công Hưng02/01/1989
151HNT-00137219Nguyễn Xuân Hoàng28/02/1995
152HNT-00137220Phạm Phú Thịnh27/11/1995
153HNT-00137221Trần Như Thái11/01/1993
154HNT-00136744Nguyễn Tấn Đạt22/12/1990
155HNT-00137222Lê Văn Doanh09/11/1992
156HNT-00118878Mai Trọng Tuân22/02/1994
157HNT-00137223Bùi Văn Hiệu11/02/1993
158HNT-00137224Nguyễn Hữu Nghĩa05/04/1990
159HNT-00137225Nguyễn Ngọc Quang07/10/1977
160HNT-00045490Nguyễn Thành Công02/06/1987
161HNT-00137226Văn Đức Dũng02/06/1992
162HNT-00082750Nguyễn Văn Phong23/02/1978
163HNT-00137227Nguyễn Kim Phát12/05/1995
164HNT-00137228Nguyễn Thanh Châu10/08/1978
165HNT-00137229Nguyễn Bá Bảo Quang05/07/1981
166HNT-00137230Huỳnh Phong Phú01/10/1979
167HNT-00137231Lê Ngọc Tình21/02/1980
168HNT-00137232Võ Huy Hoàng11/04/1994
169HNT-00137233Nguyễn Hữu Nhân10/09/1990
170HNT-00137234Trương Hữu Thức01/01/1994
171HNT-00137235Phạm Văn Lợi02/09/1993
172HNT-00137236Trần Đình Phúc13/03/1995
173HNT-00137237Trịnh Đình Tư01/10/1990
174HNT-00137238Lê Đình Vĩnh04/10/1980
175HNT-00137239Phạm Thanh Hải29/05/1996
176HNT-00137240Dương Đình Hà08/10/1993
177HNT-00137241Trần Văn Tài03/12/1989
178HNT-00136537Nguyễn Ngọc Chinh02/01/1995
179HNT-00137242Nguyễn Thị Mỹ Tiên23/12/1985
180HNT-00137243Nguyễn Phước Hưng30/11/1985
181HNT-00137244Phạm Nguyễn Anh Toàn01/01/1985
182HNT-00137245Trần Nhật Quang20/02/1990
183HNT-00137246Lê Huỳnh Nhã06/04/1990
184HNT-00137247Hà Tuấn Anh11/08/1990
185HNT-00137248Sú Vày Long03/11/1988
186HNT-00137249Chu Quang Tùng22/10/1991
187HNT-00137250Lương Minh Nhật04/03/1979
188HNT-00137251Lương Minh Thống19/06/1976
189HNT-00137252Nguyễn Đức Nghĩa10/11/1977
190HNT-00137253Văn Hữu Thịnh22/08/1976
191HNT-00137254Trương Chí Tân02/10/1986
192HNT-00137255Đặng Huy Hoàng10/12/1988
193HNT-00006442Đặng Nam Dương01/02/1981
194HNT-00137256Nguyễn Văn Sự15/12/1989
195HNT-00137257Đỗ Ngọc Tú12/08/1988
196HNT-00106936Lê Văn Việt20/04/1989
197HNT-00137258Trần Thanh Tuấn24/04/1993
198HNT-00137259Nguyễn Phúc Lợi08/01/1984
199HNT-00137260Nguyễn Văn Ba07/09/1992
200HNT-00137261Nguyễn Văn Đạo08/07/1992
201HNT-00137262Nguyễn Văn Thắng03/02/1984
202HNT-00137263Nguyễn Thị Nghĩa17/09/1980
203HNT-00136533Nguyễn Thị Dung25/11/1993
204HNT-00137264Võ Quốc Huy05/07/1987
205HNT-00137265Phạm Quang Vinh24/10/1994
206HNT-00137266Hoàng Văn Đạt30/01/1983
207HNT-00137267Lê Hữu Nghị02/03/1982
208HNT-00137268Đặng Bá Quyền15/02/1990
209HNT-00137269Trần Lê Minh Vĩ31/10/1993
210HNT-00077084Nguyễn Đức Anh20/05/1989
211HNT-00137270Trần Trọng Hiển10/12/1990
212HNT-00137271Vũ Văn Chỉnh17/07/1987
213HNT-00137272Phạm Hữu Thanh20/05/1986
214HNT-00137273Nguyễn Tiến Sơn05/03/1974
215HNT-00013486Phan Ngọc Trí12/02/1975
216HNT-00087601Huỳnh Minh Thái05/10/1989
217HNT-00098500Phan Đăng Tuấn27/10/1989
218HNT-00137274Nguyễn Văn Phú Hưng28/12/1972
219HNT-00137275Huỳnh Thị Như Ngọc07/11/1988
220HNT-00137276Nguyễn Phương Nam02/11/1987
221HNT-00096768Phùng Văn An05/02/1978
222HNT-00119881Đặng Lê Phúc Hưng01/02/1993
223HNT-00137277Đinh Ngọc Minh16/05/1993
224HNT-00137278Đoàn Anh Minh15/01/1992
225HNT-00137279Hoàng Long Duy An20/07/1990
226HNT-00137280Huỳnh Thanh Cao18/04/1984
227HNT-00137281Nguyễn Duy Hùng02/04/1980
228HNT-00137282Nguyễn Văn Sơn08/05/1981
229HNT-00137283Nguyễn Vũ Bằng19/02/1996
230HNT-00137284Phạm Quang Vinh27/06/1993
231HNT-00137285Phan Quang Nhật19/11/1984
232HNT-00137286Thái Trọng Giang Sơn27/07/1985
233HNT-00137287Trần Quang Binh31/12/1975
234HNT-00137288Võ Hoàng Việt11/11/1991
235HNT-00137289Vũ Hoàng Luân06/11/1980
236HNT-00137290Nguyễn Quốc Đoàn21/07/1993
237HNT-00137291Tống Ngọc Sáu09/06/1984
238HNT-00029809Nguyễn Văn Dân01/09/1983
239HNT-00137292Lưu Văn Phúc08/05/1988
240HNT-00137293Thái Sơn18/05/1982
241HNT-00137294Hà Đình Dũng14/08/1987
242HNT-00137295Nguyễn Duy Gia06/10/1993
243HNT-00137296Đặng Văn Chàng11/09/1990
244HNT-00137297Vũ Văn Điệp31/10/1992
245HNT-00119105Nguyễn Đăng Lin08/05/1992
246HNT-00137298Nguyễn Văn Rồng12/08/1987
247HNT-00095852Nguyễn Quảng16/09/1961
248HNT-00137299Lê Ly Na17/06/1984
249HNT-00137300Lê Hùng Mạnh15/05/1986
250HNT-00137301Nguyễn Huy Quân14/09/1982
251HNT-00137302Trần Văn Hùng21/10/1992
252HNT-00137303Trần Minh Xuân01/01/1990
253HNT-00137304Hoàng Ngọc Tuấn05/11/1974
254HNT-00137305Lê Quốc Hiệp01/01/1971
255HNT-00137306Nguyễn Văn Giôn28/02/1989
256HNT-00137307Nguyễn Quyền Vương02/05/1989
257HNT-00137308Đỗ Văn Vàng10/06/1993
258HNT-00014929Nguyễn Văn Minh02/04/1980
259HNT-00137309Phạm Như Ý12/05/1985
260HNT-00137310Nguyễn Văn Thắng10/10/1983
261HNT-00137311Nguyễn Viết Sơn12/05/1977
262HNT-00137312Đồng Đắc Chung01/01/1975
263HNT-00137313Phạm Văn Âu02/01/1991
264HNT-00137314Phạm Quốc Huy08/08/1976
265HNT-00137315Nguyễn Châu Long22/11/1984
266HNT-00137316Vũ Văn Viện10/06/1986
267HNT-00137317Nguyễn Văn Long10/05/1978
268HNT-00137318Nguyễn Thế Nam21/07/1984
269HNT-00137319Triệu Chí Thành28/02/1994
270HNT-00137320Vũ Hữu Tài03/10/1986
271HNT-00137321Nguyễn Hoàng Trí17/08/1994
272HNT-00137322Nguyễn Chiến Ngoan17/07/1994
273HNT-00137323Lâm Văn Dũng01/06/1995
274HNT-00137324Lê Hoàng Nhân20/07/1994
275HNT-00137325Trương Chí Nguyện03/12/1995
276HNT-00137326Nguyễn Duy Trung03/03/1994
277HNT-00137327Trì Trọng Phương01/10/1992
278HNT-00118893Đỗ Thiện Tâm Nhơn16/04/1993
279HNT-00137328Lê Nguyễn Minh Chiêu19/07/1970
280HNT-00137329Trần Đình Hồ24/09/1972
281HNT-00137330Võ Nguyễn Quốc Hiền15/10/1987
282HNT-00100834Nguyễn Quốc Thái22/02/1980
283HNT-00137331Phan Văn Khương13/01/1989
284HNT-00122145Nguyễn Văn Vũ19/08/1994
285HNT-00137332Đào Văn Luân04/02/1991
286HNT-00044221Bùi Thế Bảo28/01/1986
287HNT-00137333Nguyễn Văn Bích06/05/1989
288HNT-00013001Nguyễn Văn Tuấn10/07/1989
289HNT-00029891Trần Minh Dũng09/03/1981
290HNT-00013002Lê Đức Hiển10/01/1985
291HNT-00025817Trương Đình Trang06/10/1991
292HNT-00137334Mai Quang Khải14/02/1993
293HNT-00137335Ngô Thanh Nguyên02/03/1993
294HNT-00122873Phí Kim Tuyến09/02/1980
295HNT-00137336Nguyễn Hữu Cường10/12/1993
296HNT-00137337Đặng Xuân Bình12/12/1993
297HNT-00086563Lê Hoàng Quốc18/01/1987
298HNT-00137338Phạm Chí Thành29/03/1995
299HNT-00137339Tiêu Văn Toàn06/12/1979
300HNT-00094810Chu Trường Lộc27/04/1979
301HNT-00046419Nguyễn Danh Hiệu26/10/1989
302HNT-00137340Phạm Văn Hạnh07/01/1983
303HNT-00093190Nguyễn Tấn Sơn05/04/1987
304HNT-00093199Tô Quốc Huy29/07/1990
305HNT-00099440Nguyễn Thanh Thái05/01/1982
306HNT-00130440Trần An Định25/10/1989
307HNT-00137341Nguyễn Đình Vân01/02/1983
308HNT-00137342Nguyễn Quốc Thắng21/04/1981
309HNT-00137343Nguyễn Hữu Tuấn08/09/1986
310HNT-00137344Lâm Quốc Trung13/10/1991
311HNT-00059450Trần Phước Lợi21/06/1986
312HNT-00137345Văn Như Thạnh08/03/1990
313HNT-00040954Lê Văn Hùng30/05/1979
314HNT-00137346Mai Đình Tình13/06/1988
315HNT-00137347Lê Văn Vượng06/05/1990
316HNT-00130464Nguyễn Duy Độ05/02/1984
317HNT-00137348Nguyễn Văn Quý17/03/1986
318HNT-00011854Nguyễn Tuấn Anh01/03/1981
319HNT-00075507Trần Thanh Sơn20/03/1985
320HNT-00098180Trần Thanh Truyền25/02/1986
321HNT-00137349La Anh Kiệt28/10/1995
322HNT-00137350Hồ Tuấn Vũ07/08/1978
323HNT-00137351Hoàng Anh Tú14/02/1977
324HNT-00137352Đặng Tấn Mạnh17/02/1984
325HNT-00137353Trần Công Khanh01/05/1984
326HNT-00081774Trương Văn Đính06/10/1986
327HNT-00137354Đỗ Tấn Quốc01/11/1983
328HNT-00137355Nguyễn Quốc Trung06/04/1991
329HNT-00137356Trần Hồng Quế29/01/1985
330HNT-00137357Phan Tuấn Anh08/03/1991
331HNT-00137358Nguyễn Công Lương22/07/1992
332HNT-00137359Từ Văn Quốc17/10/1994
333HNT-00137360Trần Ngọc Hoàng22/03/1988
334HNT-00137361Mạc Duy Khánh01/06/1993
335HNT-00137362Nguyễn Tấn Lực20/10/1965
336HNT-00137363Nguyễn Hữu Đủ12/11/1993
337HNT-00137364Nguyễn Văn Duẩn10/10/1988
338HNT-00137365Huỳnh Công Hậu15/07/1995
339HNT-00137366Nguyễn Thế Duy29/07/1984
340HNT-00084459Trịnh Minh Hiếu01/05/1986
341HNT-00137367Dương Ngọc Thanh Phường01/06/1980
342HNT-00137368Phạm Bá Cường12/02/1970
343HNT-00137369Nguyễn Công Danh20/09/1977
344HNT-00137370Nguyễn Văn Nông02/07/1986
345HNT-00046095Bùi Ngọc Nhân10/10/1987
346HNT-00018484Trần Thanh Sơn14/04/1980
347HNT-00018491Nguyễn Hữu Hiệp01/12/1962
348HNT-00018469Lê Văn Nhiên08/05/1983
349HNT-00018496Huỳnh Văn Lanh02/06/1987
350HNT-00018490Nguyễn Trường Sĩ20/02/1988
351HNT-00137371Châu Văn Tuấn14/01/1992
352HNT-00137372Võ Văn Sơn06/04/1992
353HNT-00137373Hà Tú Anh25/05/1988
354HNT-00137374Đỗ Việt Dũng28/04/1978
355HNT-00137375Vũ Đình Khả21/02/1971
356HNT-00137376Nguyễn Hoàng Tươi11/02/1993
357HNT-00006500Lê Tiến Dũng12/12/1971
358HNT-00137377Hồ Đắc Hòa30/01/1967
359HNT-00137378Cao Vinh10/05/1992
360HNT-00137379Nguyễn Huy Hoàng08/05/1980
361HNT-00137380Nguyễn Lê Xuân Mẫn09/02/1973
362HNT-00094824Trần Duy Thảo20/08/1985
363HNT-00133412Lưu Minh Hiếu12/02/1981
364HNT-00137381Hoàng Ngọc Thông01/07/1986
365HNT-00137382Cao Huy Tính24/04/1989
366HNT-00022588Nguyễn Đức Tuệ24/05/1981
367HNT-00137383Trần Trọng Hưng20/06/1985
368HNT-00137384Nguyễn Văn Tuấn12/04/1992
369HNT-00120822Quang Hồng Phong19/02/1994
370HNT-00132725Đinh Xuân Thế25/11/1984
371HNT-00137385Dương Đình Khoa28/01/1984
372HNT-00137386Ninh Thế Thương10/06/1989
373HNT-00137387Nguyễn Văn Tú25/04/1993
374HNT-00137388Nguyễn Chí Cường25/09/1985
375HNT-00118988Phạm Cao Tuyên04/09/1986
376HNT-00137389Đỗ Như Tuấn06/12/1976
377HNT-00137390Trần Ngọc Quyết06/08/1984
378HNT-00137391Nguyễn Thu Hà15/08/1982
379HNT-00137392Trần Văn Ngọc15/02/1983
380HNT-00022187Vũ Văn Lai20/07/1991
381HNT-00037522Lê Văn Tư17/10/1989
382HNT-00135835Đỗ Ngọc Khánh24/04/1990
383HNT-00137393Đào Đình Tưởng30/05/1995
384HNT-00137394Nguyễn Chí Thiện17/05/1976
385HNT-00042342Lã Trịnh Thanh Nam06/05/1982
386HNT-00137395Hà Mạnh Linh11/10/1986
387HNT-00137396Vũ Tiến Đạt26/01/1993
388HNT-00137397Phạm Văn Hoàng14/02/1996
389HNT-00128255Nguyễn Khắc Dũng16/04/1984
390HNT-00136515Hoàng Thị Sen22/06/1994
391HNT-00103629Đinh Công Trình21/08/1979
392HNT-00137398Nguyễn Khắc Hiểu02/06/1984
393HNT-00137399Nguyễn Văn Thịnh20/03/1984
394HNT-00137400Phạm Văn Tùng08/01/1989
395HNT-00137401Đỗ Văn Quyết17/10/1989
396HNT-00137402Luyện Hồng Quảng22/02/1975
397HNT-00137403Trần Trọng Thể11/10/1969
398HNT-00101258Nguyễn Văn Thuận11/08/1992
399HNT-00137404Phạm Hồng Tuân15/06/1988
400HNT-00082855Võ Mạnh Hùng13/02/1989
401HNT-00137405Nguyễn Văn Hoành10/09/1992
402HNT-00137406Hứa Mạnh Cường30/09/1989
403HNT-00137407Lê Đình Dũng24/07/1984
404HNT-00137408Quách Quang Hải15/11/1977
405HNT-00137409Bùi Huy Hoàng21/08/1988
406HNT-00137410Lê Văn Sỹ28/11/1989
407HNT-00137411Nguyễn Xuân Thủy16/09/1989
408HNT-00136544Tạ Văn Long28/08/1988
409HNT-00072674Lê Đức Tuyên27/10/1993
410HNT-00137412Trần Quốc Đại20/07/1989
411HNT-00137413Lê Minh Đức12/10/1994
412HNT-00137414Lê Đình Tuấn06/06/1993
413HNT-00137415Hoàng Ngọc Bình18/10/1978
414HNT-00137416Đỗ Phi Hùng30/09/1977
415HNT-00137417Nguyễn Công Định08/05/1985
416HNT-00137418Hoàng Hữu Tấn25/08/1995
417HNT-00137419Vũ Kim Tú05/06/1988
418HNT-00137420Trần Văn Chung09/08/1991
419HNT-00137421Nguyễn Phong Thức07/01/1993
420HNT-00137422Nguyễn Quang Vinh10/05/1993
421HNT-00137423Lê Hồng Thông15/07/1962
422HNT-00137424Mai Việt Đô23/05/1995
423HNT-00137425Nguyễn Mạnh Tuyền06/10/1985
424HNT-00137426Nguyễn Huy Việt09/04/1979
425HNT-00122189Roãn Văn Định03/10/1987
426HNT-00137427Trịnh Văn Hồng02/09/1976
427HNT-00137428Vũ Văn Quy01/10/1968
428HNT-00137429Phạm Tiến Sỹ16/01/1981
429HNT-00137430Nguyễn Đại Nghĩa04/04/1983
430HNT-00085453Bùi Quốc Khánh30/08/1988
431HNT-00137431Bùi Xuân Ngân05/03/1969
432HNT-00034492Đinh Công Hiểu12/02/1986
433HNT-00137432Vũ Hữu Đoàn07/02/1989
434HNT-00137433Ứng Mạnh Hùng15/06/1977
435HNT-00137434Phạm Xuân Trường23/07/1986
436HNT-00137435Vũ Thanh Hoàn30/08/1989
437HNT-00137436Nguyễn Quốc Anh06/07/1990
438HNT-00137437Nguyễn Xuân Sáng10/05/1991
439HNT-00013419Trần Xuân Hướng02/02/1978
440HNT-00137438Phạm Tiến Phú31/10/1978
441HNT-00137439Thân Văn Đức28/09/1992
442HNT-00137440Nguyễn Việt Hùng14/01/1978
443HNT-00137441Nguyễn Duy Tân25/09/1974
444HNT-00075491Nguyễn Mạnh Hùng02/04/1984
445HNT-00137442Phạm Công Long06/10/1985
446HNT-00084951Phạm Mạnh Cường23/02/1977
447HNT-00084952Trương Hùng Minh30/03/1989
448HNT-00137443Đinh Bá Thơ16/02/1985
449HNT-00137444Phan Hoàng Tuấn Anh08/03/1983
450HNT-00137445Phạm Văn Thành04/03/1991
451HNT-00137446Dương Minh Đạt31/08/1989
452HNT-00137447Hồ Đình Lạc11/03/1954
453HNT-00053781Nguyễn Thái Sơn28/07/1983
454HNT-00137448Phùng Tuấn Vũ09/09/1984
455HNT-00137449Phạm Xuân Trường03/10/1992
456HNT-00111582Phan Văn Toàn29/02/1988
457HNT-00137450Vũ Văn Báo05/12/1995
458HNT-00137451Trần Xuân Tiệp16/11/1996
459HNT-00077061Đỗ Chí Lượng07/03/1988
460HNT-00137452Phạm Nhật Thành15/11/1991
461HNT-00137453Phạm Quang Chung28/10/1989
462HNT-00137454Lưu Văn Hòa14/07/1987
463HNT-00137455Lê Viết Bảo25/06/1991
464HNT-00137456Nguyễn Danh Dư15/07/1972
465HNT-00137457Phạm Xuân Trường07/09/1990
466HNT-00137458Bùi Quốc Thắng26/03/1985
467HNT-00137459Trần Văn Hiện31/01/1992
468HNT-00137460Hoàng Minh Dũng20/11/1995
469HNT-00137461Vũ Mạnh Toàn11/07/1992
470HNT-00137462Cao Tùng Sơn25/06/1995
471HNT-00137463Dương Tuấn Mạnh12/08/1995
472HNT-00137464Nguyễn Văn Tấn16/12/1991
473HNT-00137465Phạm Tiến Thịnh06/03/1990
474HNT-00137466Vũ Anh Tuấn14/06/1977
475HNT-00137467Vũ Đức Hai28/10/1986
476HNT-00137468Đào Mạnh Hà02/02/1991
477HNT-00137469Nguyễn Thế Thắng24/09/1990
478HNT-00137470Nguyễn Mạnh Hà24/03/1983
479HNT-00137471Ngô Anh Tuấn10/11/1979
480HNT-00137472Nguyễn Việt Anh01/05/1995
481HNT-00137473Lê Hải Long18/01/1982
482HNT-00137474Phạm Đức Đóa10/12/1987
483HNT-00137475Hoàng Duy Linh18/11/1986
484HNT-00137476Bùi Hồng Điệp11/10/1971
485HNT-00137477Bùi Duy Nhật28/02/1982
486HNT-00126394Đặng Tuệ Minh03/11/1991
487HNT-00137478Đặng Trần Trung29/12/1974
488HNT-00137479Đặng Xuân Mạnh10/12/1991
489HNT-00137480Đỗ Hữu Duẩn06/07/1985
490HNT-00137481Lê Xuân Thường19/05/1984
491HNT-00137482Ngô Duy Quyền18/02/1993
492HNT-00137483Nguyễn Ngọc Trường15/03/1994
493HNT-00137484Nguyễn Quang Huy01/04/1991
494HNT-00137485Nguyễn Văn Hoàng10/02/1991
495HNT-00137486Nguyễn Văn Quân11/12/1984
496HNT-00137487Nhâm Xuân Thành23/04/1983
497HNT-00137488Tạ Quang Tuấn03/03/1991
498HNT-00137489Tô Quang Hào07/09/1979
499HNT-00137490Vũ Ngọc Đức17/09/1996
500HNT-00137491Nguyễn Văn Giang21/08/1992
501HNT-00137492Nguyễn Trọng Tuấn02/02/1993
502HNT-00137493Mai Văn Dương01/04/1995
503HNT-00137494Đỗ Văn Ánh20/10/1994
504HNT-00137495Lê Văn Thắng12/06/1976
505HNT-00137496Nguyễn Hữu Hưng10/02/1995
506HNT-00137497Lê Xuân Đức19/11/1986
507HNT-00137498Lưu Quang Đạt22/07/1984
508HNT-00137499Mai Thế Đạt02/02/1985
509HNT-00137500Nguyễn Đình Tuyên28/08/1982
510HNT-00137501Quách Quang Văn19/03/1993
511HNT-00137502Nguyễn Xuân Trường15/02/1985
512HNT-00137503Nguyễn Văn Hùng28/10/1970
513HNT-00137504Nguyễn Văn Kiệt11/05/1993
514HNT-00137505Hoàng Tuấn Long06/03/1983
515HNT-00137506Nguyễn Quang Công04/04/1984
516HNT-00137507Trần Nhật Tuấn05/02/1989
517HNT-00137508Trần Đăng Khoa15/06/1978
518HNT-00137509Thái Đình Hải17/07/1985
519HNT-00137510Nguyễn Văn Thu25/10/1988
520HNT-00137511Hoàng Văn Nam01/09/1986
521HNT-00137512Lương Văn Bổng03/09/1986
522HNT-00137513Nguyễn Tuấn Vũ01/12/1993
523HNT-00018397Nguyễn Vĩnh Tú21/04/1991
524HNT-00137514Bùi Văn Tú16/06/1993
525HNT-00137515Nguyễn Văn Quý15/12/1984
526HNT-00111821Vương Khả Tú11/05/1993
527HNT-00137516Trần Viết Châu28/09/1968
528HNT-00137517Trịnh Văn Chung12/05/1991
529HNT-00137518Quách Duy Tuấn04/02/1985
530HNT-00137519Phạm Hồng Phong18/01/1990
531HNT-00137520Vũ Văn Toàn05/05/1995
532HNT-00137521Vũ Văn Thông04/06/1992
533HNT-00137522Đồng Vũ An23/07/1992
534HNT-00137523Nguyễn Mạnh Tuấn14/10/1987
535HNT-00137524Nguyễn Văn Quỳnh28/06/1991
536HNT-00137525Trần Văn Sự24/07/1987
537HNT-00137526Phạm Thế Điệu01/07/1982
538HNT-00137527Đinh Văn Thành05/08/1987
539HNT-00137528Đào Văn Vĩnh02/02/1992
540HNT-00137529Lê Minh Phụng26/10/1986
541HNT-00137530Nguyễn Ngọc Tuấn15/05/1991
542HNT-00001296Nguyễn Hồng Lịnh05/09/1985
543HNT-00137531Đỗ Phú Ngọc01/01/1985
544HNT-00137532Vũ Nguyễn Hoàng Cơ08/11/1986
545HNT-00137533Trần Xuân Thịnh16/11/1971
546HNT-00137534Lại Ngọc Huy10/10/1992
547HNT-00137535Nguyễn Phương Tùng05/06/1996
548HNT-00137536Nguyễn Thị Phương Mai04/10/1996
549HNT-00017846Đoàn Hữu Hiệp15/10/1981
550HNT-00137537Nguyễn Mạnh Tùng20/09/1992
551HNT-00137538Nguyễn Ngọc Lộc15/05/1986
552HNT-00137539Nguyễn Văn Hạn17/06/1984
553HNT-00137540Phan Quốc Thịnh02/09/1986
554HNT-00137541Hoàng Văn Nam04/05/1985
555HNT-00137542Lê Quang Thơ15/10/1981
556HNT-00137543Trương Trung Kiên30/03/1982
557HNT-00137544Đỗ Nguyễn Lợi16/05/1990
558HNT-00137545Ngô Đình Thanh15/06/1980
559HNT-00137546Nguyễn Minh Duy20/07/1994
560HNT-00137547Võ Ngọc Ân19/08/1989
561HNT-00137548Lê Đại Tấn Lĩnh19/06/1990
562HNT-00137549Lê Trung Kiên08/03/1986
563HNT-00137550Phan Huy Tâm03/03/1993
564HNT-00086947Trần Duy Hoàn18/09/1981
565HNT-00137551Võ Thành Nhì10/10/1975
566HNT-00137552Nguyễn Quang Viễn29/01/1982
567HNT-00137553Bùi Anh Triết15/06/1967
568HNT-00137554Vương Ý25/02/1986
569HNT-00137555Hà Văn Phô05/07/1982
570HNT-00137556Nguyễn Ngọc Thắng02/02/1992
571HNT-00137557Huỳnh Văn Vũ12/05/1988
572HNT-00137558Lê Hữu An15/03/1993
573HNT-00137559Đặng Khắc Thụ26/03/1991
574HNT-00137560Nguyễn Đình Bảo10/08/1981
575HNT-00067647Nguyễn Hoàng Phương26/01/1982
576HNT-00137561Nguyễn Thanh Giản15/08/1990
577HNT-00134555Phạm Xuân Lộc06/08/1968
578HNT-00137562Quách Quốc Lĩnh10/08/1991
579HNT-00137563Nguyễn Văn Bỉnh01/01/1960
580HNT-00137564Nguyễn Minh Trí07/05/1974
581HNT-00137565Nguyễn Thanh Đức10/06/1983
582HNT-00137566Trần Công Khương13/08/1989
583HNT-00137567Nghiêm Minh Thông06/01/1960
584HNT-00137568Huỳnh Đức Nghĩa13/07/1991
585HNT-00137569Hoàng Ngọc Quốc25/06/1971
586HNT-00137570Vũ Văn Chín20/07/1981
587HNT-00137571Dương Minh Tuấn19/06/1986
588HNT-00137572Huỳnh Tấn Nhựt02/02/1981
589HNT-00137573Võ Ngọc Thắng01/01/1995
590HNT-00137574Vũ Hoàng Linh04/09/1995
591HNT-00123325Nguyễn Minh Tú15/12/1985
592HNT-00137575Nguyễn Văn Minh29/05/1987
593HNT-00137576Nguyễn Văn Hậu05/04/1996
594HNT-00137577Phạm Văn Trà08/03/1992
595HNT-00047754Nguyễn Thanh Dũng06/12/1988
596HNT-00137578Trần Quốc Thịnh10/07/1994
597HNT-00088269Hồ Minh Phúc12/07/1981
598HNT-00137579Nguyễn Đắc Hòa27/03/1992
599HNT-00047753Trần Bảo Sơn22/11/1977
600HNT-00051540Nguyễn Anh Tài11/09/1975
601HNT-00137580Đào Ngọc Sơn28/07/1975
602HNT-00137581Đặng Thành Quang11/11/1978
603HNT-00137582Nguyễn Văn Diện30/07/1991
604HNT-00137583Nguyễn Ngọc Kiên03/07/1975
605HNT-00137584Trần Thế Thành04/02/1995
606HNT-00137585Nguyễn Văn Thành04/10/1987
607HNT-00137586Đoàn Văn Tâm16/03/1984
608HNT-00137587Lê Trần Tiến20/07/1991
609HNT-00137588Vũ Văn Hồng10/01/1984
610HNT-00137589Nguyễn Hữu Thuấn25/07/1985
611HNT-00137590Hà Minh Thọ05/02/1972
612HNT-00055790Nguyễn Mạnh Sỹ12/12/1982
613HNT-00137591Nguyễn Văn Quang01/05/1982
614HNT-00137592Hồ Văn Công12/09/1980
615HNT-00137593Nguyễn Văn Thiện28/10/1994
616HNT-00132060Lê Công Cường01/02/1987
617HNT-00137594Hoàng Bảo Ngọc04/01/1993
618HNT-00137595Nguyễn Trọng Đức26/05/1978
619HNT-00137596Nguyễn Văn Thắng22/07/1991
620HNT-00137597Ngô Văn Lợi15/01/1993
621HNT-00137598Nguyễn Đức Long23/01/1979
622HNT-00053446Nguyễn Đình Quang15/02/1976
623HNT-00120069Dương Hiển Phúc28/09/1991
624HNT-00137599Phạm Tuấn Anh29/10/1990
625HNT-00137600Phạm Ngọc Thắng23/04/1991
626HNT-00137601Trần Văn Dũng06/10/1989
627HNT-00137602Đoàn Thị Hồng21/10/1986
628HNT-00137603Vũ Roãn Hiến25/10/1988
629HNT-00137604Nguyễn Văn Trường23/09/1992
630HNT-00088519Lê Tuấn Dũng17/10/1978
631HNT-00065878Phạm Trường Giang25/01/1980
632HNT-00137605Bùi Văn Luân17/05/1984
633HNT-00137606Vũ Văn Chinh12/03/1986
634HNT-00137607Nguyễn Đức Nhiệm20/05/1983
635HNT-00137608Nguyễn Duy Tùng05/06/1994
636HNT-00137609Ngô Duy Tuyên19/02/1990
637HNT-00137610Lại Việt Dũng04/05/1989
638HNT-00002169Nguyễn Xuân Kiều25/02/1953
639HNT-00120534Đàm Tiến Lượng12/12/1987
640HNT-00034489Ngô Xuân Tùng25/10/1987
641HNT-00137611Nguyễn Văn Biên27/02/1985
642HNT-00137612Hoàng Đình Hùng23/09/1981
643HNT-00137613Nguyễn Văn Kiên13/01/1988
644HNT-00137614Phạm Văn Lưỡng18/11/1989
645HNT-00137615Trịnh Vinh Dương05/05/1978
646HNT-00137616Nguyễn Văn Biên06/07/1982
647HNT-00137617Trần Thanh Thế12/05/1989
648HNT-00137618Lê Thế Hoàn09/04/1992
649HNT-00137619Vũ Văn Phong18/06/1983
650HNT-00125058Trịnh Đình Chiến24/01/1994
651HNT-00137620Trịnh Văn Hoàng18/10/1990
652HNT-00137621Nguyễn Văn Thành20/10/1971
653HNT-00137622Hoàng Minh Đức29/09/1978
654HNT-00137623Nguyễn Can Trường06/12/1972
655HNT-00137624Lương Văn Mạnh14/09/1986
656HNT-00137625Nguyễn Trọng Giáp19/04/1974
657HNT-00137626Phùng Nghĩa Tuyển26/03/1987
658HNT-00137627Hà Anh Thụy26/09/1986
659HNT-00137628Phạm Thế Cường26/04/1993
660HNT-00137629Ngô Thu Phương11/08/1984
661HNT-00137630Bùi Hưng Nguyên28/02/1986
662HNT-00137631Dương Xuân Chiến26/12/1971
663HNT-00137632Hoàng Thao Chiến03/09/1973
664HNT-00137633Trần Đức Công05/05/1996
665HNT-00137634Hoàng Văn Thi02/02/1994
666HNT-00137635Nguyễn Huy Bình26/07/1981
667HNT-00119161Nguyễn Mạnh Tân26/02/1993
668HNT-00119174Phạm Văn Hà12/02/1993
669HNT-00137636Trần Hải Hà10/12/1996
670HNT-00137637Phan Thanh Long29/03/1991
671HNT-00137638Nguyễn Lê Tôn Long13/10/1982
672HNT-00137639Nguyễn Tuấn Phong31/10/1994
673HNT-00137640Văn Tấn Phát10/11/1993
674HNT-00137641Nguyễn Cao Cường20/12/1986
675HNT-00137642Trần Thanh Trưởng15/02/1984
676HNT-00137643Vũ Văn Dung09/06/1983
677HNT-00137644Nguyễn Thái Học14/10/1981
678HNT-00137645Lê Vũ Hoàng Duy08/08/1978
679HNT-00137646Phạm Văn Cao10/12/1985
680HNT-00137647Dương Minh Vương02/09/1993
681HNT-00070601Lê Văn Mến01/01/1992
682HNT-00137648Trần Thái Hiền02/07/1992
683HNT-00137649Nguyễn Văn Tú19/08/1996
684HNT-00137650Nguyễn Văn Súy27/11/1975
685HNT-00137651Phạm Thanh Bình15/01/1985
686HNT-00137652Nguyễn Công Tài11/10/1993
687HNT-00137653Bùi Văn Doanh26/04/1988
688HNT-00137654Lê Hoàng13/09/1983
689HNT-00010383Trần Mạnh Quân09/08/1990
690HNT-00137655Võ Hữu Thuận10/09/1996
691HNT-00137656Trần Thế Chung09/03/1984
692HNT-00137657Đỗ Hoàng Khải14/01/1987
693HNT-00137658Nguyễn Văn Út20/08/1966
694HNT-00137659Phùng Bá Huy29/08/1991
695HNT-00137660Lâm Quốc Anh02/08/1975
696HNT-00137661Trần Văn Quân24/08/1992
697HNT-00137662Nguyễn Hoàng Thịnh19/11/1991
698HNT-00028825Nguyễn Trọng Lộc11/10/1989
699HNT-00137663Nguyễn Tấn Phi14/04/1972
700HNT-00137664Vũ Thành Chung14/05/1981
701HNT-00081755Trần Thái Bình10/07/1993
702HNT-00137665Nguyễn Lê Thanh Phong28/06/1990
703HNT-00137666Dương Trung Quốc14/12/1978
704HNT-00137667Ngô Phương Nhã15/01/1983
705HNT-00137668Lê Xuân Tuyền01/10/1993
706HNT-00137669Trần Thúc Định19/08/1992
707HNT-00137670Cáp Thành Ngãi09/03/1993
708HNT-00137671Nguyễn Ngọc Tín20/02/1983
709HNT-00137672Hoàng Anh Tú21/10/1988
710HNT-00137673Cao Xuân Ánh12/11/1992
711HNT-00137674Chu Đức Tình12/05/1988
712HNT-00137675Lê Văn Hùng15/11/1993
713HNT-00041108Hà Ngọc Nam20/06/1988
714HNT-00137676Nguyễn Tuấn Vi31/05/1982
715HNT-00137677Trịnh Đức Thanh06/04/1986
716HNT-00137678Bùi Long Thông20/10/1988
717HNT-00137679Trần Văn Thành08/08/1983
718HNT-00137680Hoàng Văn Phong28/02/1987
719HNT-00137681Lê Văn Chiến12/11/1992
720HNT-00137682Nguyễn Đình Quảng04/12/1985
721HNT-00137683Nguyễn Thành Long20/02/1990
722HNT-00137684Nguyễn Tấn Vinh08/06/1996
723HNT-00137685Dương Tấn Đạt16/04/1984
724HNT-00137686Bùi Tý16/12/1992
725HNT-00137687Nguyễn Mậu Thìn19/06/1988
726HNT-00137688Dương Hiển Trung14/04/1988
727HNT-00137689Phạm Quang Khanh22/06/1993
728HNT-00137690Nguyễn Đức Huy01/01/1977
729HNT-00137691Hồ Xuân Huy01/09/1988
730HNT-00137692Trần Nguyễn Nhật Phương01/01/1972
731HNT-00137693Vương Đình Thiều20/10/1962
732HNT-00137694Trần Vĩ Phượng17/06/1992
733HNT-00137695Trần Văn Trung15/01/1993
734HNT-00137696Nguyễn Thanh Sơn06/03/1995
735HNT-00135584Mai Trọng An Vinh27/06/1977
736HNT-00137697Nguyễn Văn Quý12/07/1993
737HNT-00137698Nguyễn Hữu Khiêm20/09/1985
738HNT-00137699Nguyễn Đức Mạnh08/04/1989
739HNT-00137700Lê Thành Trung13/08/1986
740HNT-00137701Nguyễn Duy Phương06/08/1993
741HNT-00137702Nguyễn Văn Tiện21/08/1993
742HNT-00137703Vũ Văn Công05/12/1984
743HNT-00137704Triệu Phan Quốc Thảo10/05/1986
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội