DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2024/QĐ-VACC NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 66 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 10/2024/QĐ-VACC ngày 01/02/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00182693Nguyễn Đức Hoàn27/11/1980Kiến trúc sư Kiến trúc công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
2HNT-00182694Phan Văn Hưng25/04/1983Cử nhân Cao đẳng thiết bị điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
3HNT-00182695Phạm Văn Ngọc19/06/1993Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
4HNT-00182696Đoàn Quang Trung09/06/1973Kỹ sư hệ thống điện ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
5HNT-00182697Trần Chí Vĩ09/04/1983Kỹ sư Kỹ thuật điện chuyên ngành hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
6HNT-00035631Đinh Văn Phụng27/10/1962Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
7HNT-00055312Nguyễn Thành Hưng19/02/1982Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
8HNT-00150864Nguyễn Văn Thọ21/10/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
9HNT-00182698Phan Hồng Hải27/08/1985Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
10HNT-00182699Hoàng Văn Khải26/04/1986Kỹ sư trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
11HNT-00049782Nguyễn Anh Dũng16/07/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp ngành kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
12HNT-00182700Thân Văn Ngọc28/03/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
13HNT-00182701Đào Bá Thạch08/12/1991Kỹ sư kỹ thuật điện điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
14HNT-00182702Phan Tuấn Hùng13/11/1979Kỹ sư Xây dựng cầu đường BộGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
15HNT-00182703Khổng Minh Hiếu20/05/1985Kỹ sư hệ thống điện ngành kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
16HNT-00182704Vũ Quốc Uy05/09/1983Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
17HNT-00039350Nguyễn Văn Khuyến16/10/1971Kỹ sư Kinh tế – Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
18HNT-00182705Nguyễn Minh Hùng29/09/1975Kỹ sư xây dựng – xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
19HNT-00182706Lê Huy Sinh15/04/1977Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng & Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
20HNT-00182707Trương Minh Phụng27/09/1983Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
21HNT-00182708Đỗ Ngọc Chi31/12/1985Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
22HNT-00025997Trần Bá Đỉnh30/10/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
23HNT-00182709Trần Trọng Vũ03/10/1986Kỹ sư Công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
24HNT-00182710Hà Ngọc Hưng10/11/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
25HNT-00182711Phạm Minh Khôi28/04/1981Kỹ sư công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
26HNT-00182712Đào Hồng Phi14/12/1978Kỹ sư Xây dựng cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
27HNT-00023631Trần Trọng Long02/06/1988Kỹ sư Xây dựng Cầu -ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
28HNT-00182713Vương Văn Hạng16/06/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
29HNT-00182714Nguyễn Duy Đam29/07/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
30HNT-00182715Trần Quốc Vệ15/02/1974Kỹ sư cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
31HNT-00155644Đào Văn Hoàng17/08/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp – Kỹ thuật công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
32HNT-00182716Nguyễn Thành Trung08/12/1995Kỹ sư Kinh Tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
33HNT-00182717Lê Công Trái11/05/1984Kỹ sư Công trình thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
34HNT-00182718Nguyễn Ngọc Duy13/09/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
35HNT-00182719Dương Khắc Cường20/05/1977Kỹ sư xây dựng- xây dựng dân dụng công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
36HNT-00182720Lê Đức Anh25/09/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
37HNT-00182721Nguyễn Công Hưng13/07/1985Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
38HNT-00182722Phạm Văn Trường08/05/1987Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
39HNT-00182723Vũ Quốc Tuấn06/03/1997Kỹ sư – kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
40HNT-00182724Vũ Xuân Tuyền03/05/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
41HNT-00036743Phạm Hải Nam09/12/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
42HNT-00140428Phạm Nam Hải09/12/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
43HNT-00171370Dương Trường Hùng29/11/1991Kỹ sư Điện công nghiệp và Dân dụngThiết kế cơ – điện công trìnhIII
44HNT-00182725Hoàng Văn Giáp13/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhIII
45HNT-00182726Đặng Xuân Phú08/07/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
46HNT-00182727Nguyễn Trọng Tuấn10/01/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
47HNT-00182728Phạm Tiến Dũng01/12/1971Kỹ sư đường bộ Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
48HNT-00161542Bùi Huy Đồng28/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ngành tự động hóa xí nghiệp công nghiệpThiết kế cơ – điện công trìnhII
49HNT-00034446Đinh Quang Hưng15/12/1985Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
50HNT-00182729Đào Trọng Hiệu25/09/1993Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – Bản đồKhảo sát địa hìnhIII
51HNT-00159288Đặng Quang Cảnh14/03/1981Kỹ sư công trình giao thông công chính ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
52HNT-00182730Trịnh Cao Nguyên21/05/1996Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế cơ – điện công trìnhII
53HNT-00038971Lại Huy Xuân17/02/1973Kỹ sư xây dựng đường bộ – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
54HNT-00182731Nguyễn Anh Tuấn15/02/1978Kỹ sư địa chất thủy văn – Địa chất công trìnhKhảo sát địa chất công trìnhII
55HNT-00182732Nguyễn Hữu Nam21/07/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
56HNT-00182733Nguyễn Tuấn Anh22/02/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
57HNT-00182734Nguyễn Văn Hiệu14/02/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp ngành kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
58HNT-00038972Nguyễn Văn Tĩnh11/04/1986Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
59HNT-00038973Phạm Tùng26/09/1980Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
60HNT-00068817Phạm Trung Tuyến01/02/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp ngành kỹ thuật công trìnhThiết kế kết cấu công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
61HNT-00182735Võ Như Hiển22/05/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
62HNT-00182736Lê Bảo Thy21/11/1978Kỹ sư – Kỹ thuật công trình xây dựng Cao đẳng – Xây dựng dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
63HNT-00182737Trần Bình Minh05/04/1993Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
64HNT-00182738Cao Hoàng Hai01/10/1989Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
65HNT-00157090Nguyễn Hữu Trường10/02/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
66HNT-00182739Nguyễn Huy Quang09/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 10/2024/QĐ -VACC ký ngày 01/02/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!