DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2024/QĐ-VACC NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 99 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 11/2024/QĐ-VACC ngày 01/02/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00046125Nguyễn Văn Giáp04/02/1974Kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
2HNT-00182749Vũ Đình Khỏe21/01/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
3HNT-00182750Phạm Tiến Giang06/02/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
4HNT-00182751Phùng Cảnh Trung09/10/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
5HNT-00182752Nguyễn Xuân Nam04/11/1986Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
6HNT-00182753Nguyễn Ngọc Thao22/02/1997Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
7HNT-00182754Phạm Minh Dương22/12/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
8HNT-00009018Vũ Văn Hưng20/10/1978Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
9HNT-00182755Lê Đức Tuỵnh12/12/1980Kỹ sư trắc địaKhảo sát địa hìnhII
10HNT-00182756Trần Trọng Đại04/07/1976Kỹ sư thủy lợi ngành công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
11HNT-00162440Trần Tuấn Tú06/01/1982Kỹ sư Xây dựng – Xây dựng Dân dụng Công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
12HNT-00150879Nguyễn Lương Huy14/05/1996Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
13HNT-00182757Vũ Xuân Tùng01/05/1984Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay ngành xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
14HNT-00182758Phạm Hữu Phong21/08/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường – kỹ thuật công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
15HNT-00182759Phạm Hùng Thắng28/09/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – kỹ thuật cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
16HNT-00182760Nguyễn Trường Sơn31/05/1968Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
17HNT-00182761Vũ Chí Công01/08/1986Kỹ sư cơ khí chuyên dùngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
18HNT-00182762Vũ Xuân Qúy30/08/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
19HNT-00182763Hoàng Duy Hùng15/01/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
20HNT-00182764Nguyễn Tuấn Anh18/10/1984Kỹ sư công trình Thủy LợiGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
21HNT-00182765Kiều Thị Vân Anh13/09/1993Kỹ sư cấp thoát nướcThiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
22HNT-00077700Nguyễn Việt Cường31/10/1981Kỹ sư hệ thống điệnThiết kế cơ – điện công trìnhII
23HNT-00182766Hoàng Minh Thảo20/10/1991Cao đẳng kỹ thuật công trìnhQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
24HNT-00182767Thái Hồng Khuyên12/08/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
25HNT-00182768Đinh Thành Tâm26/10/1981Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
26HNT-00182769Đặng Văn Thọ12/05/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
27HNT-00119952Nguyễn Việt Đức07/03/1987Kỹ sư địa chất công trình – đại kỹ thuậtKhảo sát địa chất công trìnhII
28HNT-00182770Nguyễn Thị Kim Huyền12/01/1986Kỹ sư Dự án và Quản lý dự án – Xây dựng Cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
29HNT-00182771Chu Tiến Duy07/01/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
30HNT-00182772Hoàng Mạnh Long03/02/1989Kỹ sư công nghệ điện tử viễn ThôngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
31HNT-00182773Lại Hoàng Đan30/08/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
32HNT-00182774Nguyễn Quân Ta04/10/1990Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
33HNT-00182775Trương Văn Chúc10/07/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
34HNT-00181816Hoàng Quốc Ngự28/07/1984Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
35HNT-00182776Nguyễn Bá Trường17/05/1983Kỹ sư Công trình giao thông công chính – xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
36HNT-00034852Ngụy Công Cơ25/05/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
37HNT-00182777Nguyễn Văn Quảng27/08/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện; Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
38HNT-00182778Phan Văn Chiển12/07/1970Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
39HNT-00182779Tạ Văn Giáp26/06/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
40HNT-00170518Phạm Mạnh Hùng23/08/1980Kỹ sư xây dựng – Kinh tế Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
41HNT-00135838Nguyễn Xuân Phương10/05/1991Cử nhân Kỹ Thuật cơ điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
42HNT-00182780Nguyễn Bảo Trung04/10/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
43HNT-00182781Nguyễn Thị Hương02/01/1983Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
44HNT-00069728Nguyễn Trường Đông16/12/1980Kỹ sư xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
45HNT-00182782Nguyễn Văn Thắng07/10/1981Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
46HNT-00181812Trần Tiến Dũng24/08/1962Kỹ sư khai thác lộ thiênThiết kế xây dựng công trình khai thác mỏII
47HNT-00182783Đào Việt Hùng23/07/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
48HNT-00182784Đinh Xuân Hoàng20/03/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
49HNT-00182785Lý Đức Long04/10/1988Kỹ sư kỹ thuật điện – ngành Thiết bị điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
50HNT-00182786Nguyễn Nam Phong30/12/1982Kỹ sư cơ giới hóa xây dựng giao thông – cơ khí chuyên dùngGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
51HNT-00182787Trịnh Xuân Đạt10/09/1983Kỹ sư công nghệ chế tạo máy – cơ khíThiết kế cơ – điện công trìnhII
52HNT-00182788Nguyễn Minh Tâm20/11/1985Kỹ sư xây dựng Cầu hầm – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
53HNT-00182789Trương Văn Thanh02/08/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khíGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
54HNT-00078942Nguyễn Việt Hưng11/04/1984Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
55HNT-00127149Lê Trung Kiên07/02/1984Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
56HNT-00182790Bùi Minh Quang16/06/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
57HNT-00182791Trần Văn Lập19/06/1985Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
58HNT-00182792Nguyễn Thị Hồng20/10/1995Kỹ sư Cấp thoát nướcThiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước; Xử lý chất thải rắnII
59HNT-00182793Đỗ Mạnh Hùng18/11/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
60HNT-00182794Vũ Hồng Tùng06/07/1996Kỹ sư kỹ thuật Công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
61HNT-00182795Vũ Văn Lượng01/06/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộIII
62HNT-00182796Lưu Văn Chung26/08/1984Kỹ sư xây dựng – công nghệ kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
63HNT-00182797Phạm Văn Hoan15/07/1971Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
64HNT-00182798Trần Đức Hiệp02/11/1988Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
65HNT-00126580Trần Văn Đăng15/03/1984Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
66HNT-00182799Trần Đăng Hải20/10/1987Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
67HNT-00049734Lê Ngọc Lợi13/06/1979Kỹ sư xây dựng Cầu Hầm – Xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
68HNT-00043273Đinh Hữu Lực13/03/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
69HNT-00182800Dương Bá Chung08/07/1987Kỹ sư kỹ thuật công trìnhThiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
70HNT-00182801Lê Thanh Bình10/10/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
71HNT-00065880Phạm Đức Văn22/11/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường – kỹ thuật công trìnhThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu – hầmII
72HNT-00182802Lê Anh Dũng23/04/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngThiết kế kết cấu công trìnhII
73HNT-00182803Nguyễn Văn Thường23/01/1958Kỹ sư xây dựng ngành Kết cấu công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
74HNT-00182804Đỗ Duy Hậu26/02/1985Trung cấp trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
75HNT-00097573Nguyễn Đình Sơn28/11/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
76HNT-00182805Phạm Văn Khiên25/11/1980Kỹ sư trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
77HNT-00182806Nguyễn Khương Duy22/04/1975Kỹ sư hệ thống điện ngành điện năngThiết kế cơ – điện công trìnhII
78HNT-00182807Đặng Thanh Tuấn26/03/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
79HNT-00110388Vũ Duy Khánh18/10/1986Kỹ sư xây dựng cầu – đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
80HNT-00182808Lê Xuân Trọng05/12/1989Kỹ sư xây dựng cầu – đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
81HNT-00182809Lê Duy Trà05/05/1979Kỹ sư thuỷ lợi – kinh tế thuỷ lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
82HNT-00182810Vũ Mạnh Đà06/03/1965Kỹ sư công trình thuỷ điệnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
83HNT-00182811Phạm Thế Cường10/12/1987Cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
84HNT-00182812Hà Thanh Hiêm05/05/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
85HNT-00170711Lê Tiến Dũng10/12/1983Kỹ sư xây dựng Cầu- ĐườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
86HNT-00182813Nguyễn Mạnh Linh11/01/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
87HNT-00182814Đào Văn Lâm30/04/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
88HNT-00182815Nguyễn Văn Hải11/10/1980Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
89HNT-00046448Nguyễn Văn Bính02/10/1986Kỹ sư Công trình Thủy lợiGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
90HNT-00159271Nguyễn Quyết Thắng20/11/1996Kỹ sư Quản lý công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
91HNT-00048156Trần Bách Danh21/04/1970Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Thiết kế kết cấu công trìnhII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
92HNT-00047351Trần Văn Thiện27/03/1975Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
93HNT-00182816Nguyễn Thành Trung19/09/1994Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
94HNT-00182817Vũ Đình Dũng20/04/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
     Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu – hầmII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Khảo sát địa hìnhIII
95HNT-00182818Đoàn Văn Sơn22/01/1990Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Thiết kế kết cấu công trìnhIII
     Khảo sát địa hìnhIII
96HNT-00058579Ngô Ngọc Tuấn10/12/1972Kỹ sư Xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
97HNT-00182819Bùi Văn Trình19/09/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
98HNT-00042742Nguyễn Thanh Tuân11/03/1990kỹ sư Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)II
99HNT-00182820Nguyễn Văn Quý19/05/1993Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 11/2024/QĐ -VACC ký ngày 01/02/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!