DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2020/QĐ-VACC NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 301 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTHọ và tênNăm sinh
(dd/MM/yyyy)
Số CMND/hộ chiếu/thẻLĩnh vực cấpHạng
1Trần Văn Hiệp08/12/1982035082003294Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Thiết kế giao thôngII
    Quản lý dự ánII
2Chu Quang Chiến02/09/1977012915821Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
3Vũ Thanh Sơn03/06/1985162483215Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Quản lý dự ánII
4Nguyễn Đức Toại01/10/1984162559208Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Quản lý dự ánII
5Nguyễn Đức Hạnh28/10/1978162201198Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
6Nguyễn Viết Hồng13/08/1990036090004032Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
7Nguyễn Văn Dân23/06/1981001081030198Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
8Nguyễn Tuấn Trường12/01/1983001083037863Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
9Nguyễn Văn Dương03/09/1990121993777Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III
    Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
10Bùi Trung Đông07/09/1980001080012637Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III
11Trần Xuân Hòa16/04/1984033084000315Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
12Nguyễn Anh Thắng14/12/1980111446987Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Thiết kế xây dựng công trình giao thôngIII
13Đỗ Văn Tiến09/03/1980012211704Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
14Trần Chung Tuấn24/07/1976163033948Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
15Nguyễn Văn Đạt10/05/1994168433863 Khảo sát địa chất III
    Khảo sát địa hìnhIII
16Nguyễn Bá Tỵ17/02/1979001079015902Khảo sát địa hìnhII
17Bùi Quốc Hùng08/11/1981001081012333 Khảo sát địa chất công trìnhII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
18Nguyễn Văn Phú14/11/1983012601072Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Khảo sát địa hìnhIII
19Vũ Hồng Quân01/01/1985172509624Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
20Nguyễn Ngọc Duy30/07/1981001081006448Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Khảo sát địa hìnhII
21Đỗ Quang Ngọc12/09/1989012838323Khảo sát địa hìnhII
22Đặng Tấn Thành17/02/1984205117126Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
23Huỳnh Tấn Huệ10/01/1987205219505Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi)II
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
24Nguyễn Đình Trung28/03/1986205192597Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III
25Phạm Xuân Sinh29/04/1984205183302Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III
26Trần Tài16/02/1986205170366Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
27Trần Thanh Hải22/10/1984186253471Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
28Hà Tuấn Long30/09/1976001076017347Giám sát công tác lắp đặt thiết bị mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựngII
29Nguyễn Nghĩa Dân13/03/1976033076000734Giám sát công tác lắp đặt thiết bị mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựngII
30Phạm Thế Hà03/02/1982040082000618Giám sát công tác lắp đặt thiết bị mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựngII
31Nguyễn Tuấn Hùng24/06/1982001082018177Giám sát công tác lắp đặt thiết bị mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựngII
32Đỗ Mạnh Thắng02/05/1977001077001966Giám sát công tác lắp đặt thiết bị mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựngII
33Đỗ Văn Tiến02/01/1981205990409Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
34Nguyễn Ngọc Kiên17/08/1986034086002983Khảo sát địa hìnhII
35Nguyễn Ngọc Quý28/10/1987013177152Giám sát công tác lắp đặt thiết bị mạng thông tin – liên lạc công trình xây dựngII
36Vũ Tiến Tâm06/12/1983001083004473Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánIII
37Đoàn Văn Huy14/10/1982111636125Quản lý dự ánII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
38Dương Văn Việt19/12/1986091024049Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Quản lý dự ánII
39Nguyễn Văn Đồng08/08/1982121429659Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
40Nguyễn Danh Tuân01/10/1982013640179Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
41Lâm Thanh Hoàng15/10/1982280788307Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
42Nguyễn Trí Hiếu20/10/1986186446736Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
43Nguyễn Phúc Lâm19/10/1995145602500Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
44Bùi Công Dũng29/07/1978001078017318Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
45Phạm Thành Tô15/02/1989034089009186Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
46Lê Chức Quyền17/03/1974171608427Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánIII
47Nguyễn Văn Huy15/09/1970001070003316Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
48Nguyễn Hải Sơn 01/01/1974 111317950Quản lý dự án II
49Đinh Đức Thiện 04/02/1985001085018448Quản lý dự án II
50Nguyễn Hữu Tung17/01/1993145500693Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhII
51Đỗ Thị Bích Hợp16/12/1984013398834Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
52Nguyễn Tiến Đạt09/05/1992017092000117Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
53Bùi Duy Huy20/02/1990142496071Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
54Nguyễn Thành Trung21/02/1988001088029178 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
55Nguyễn Văn Tĩnh18/03/1988031088002513Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
56Trịnh Xuân Khởi Anh20/02/1992034092009324Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
57Lương Trọng Dũng22/04/1982034082007622Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
58Đoàn Văn Hiệp21/11/1990163100900Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
59Trần Văn Doanh03/05/1995163361166Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Quản lý dự ánIII
60Nguyễn Văn Dương23/07/1992145467120Quản lý dự ánIII
61Hoàng Ngọc Dương16/02/1979100697838Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
62Mạc Văn Huyến19/01/1990030090004185Quản lý dự ánIII
63Lê Hoàng Nam08/10/1991031091004995Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
64Nguyễn Kiên Hùng24/04/1982063043747Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Quản lý dự ánII
65Nguyễn Mạnh Quân22/12/1991017013653Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
66Nguyễn Hữu Nghị06/06/1955070528943Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
67Nguyễn Thành Trung30/06/1984070597584Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
68Lê Đình Thao20/07/1987186502150Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
69Lê Việt Hùng08/09/1984035084002529Thiết kế cấp – thoát nướcII
    Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
70Nguyễn Ngọc Hiển23/08/1986036086005734Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
71Vũ Quý Sửu07/02/1973011911562Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônII
72Nguyễn Duy Sơn12/10/1991001091013906Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
73Phạm Văn Việt22/02/1980030080000359Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
    Khảo sát địa hìnhIII
74Phan Viết Lãm20/02/1992183978842Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
75Vũ Quốc Hùng22/04/1992001092003917Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
76Nguyễn Văn Cường02/06/1992145438462Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
77Trịnh Văn Thủy08/12/1989173396491Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
78Ngô Xuân Dũng19/05/1985186097922Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu đường bộ)II
79Nguyễn Quang Vinh26/10/1962013193507Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
80Nguyễn Ngọc Duy27/08/1985012241697Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
81Vũ Văn Sỹ21/08/1995026095003667Thiết kế xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
82Đỗ Thị Cầm13/02/1993031859948Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
83Trần Tăng Luân24/10/1993031875319Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
84Trần Duy Tú03/05/1987031087005097Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
85Trần Tuấn Anh28/12/1988031088004531Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
86Đỗ Hữu Hưng10/06/1976031076002902Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánII
87Trần Công Hiếu25/11/1978001078018093Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
88Trần Văn Dũng07/01/1985036085005241Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
89Hoàng Viết Ngọc23/08/1991036091007479Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
90Hoàng Văn Đại21/06/1985036085014080Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
91Vũ Đức Thiệp12/12/1985034085008092Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
92Đặng Văn Sang24/08/1985030085004302Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
93Phạm Thế Hanh20/10/1984030084003378Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
94Hoàng Viết Dương09/08/1989162975134Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
95Bùi Văn Toàn22/01/1989030089000008Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
96Đỗ Việt Anh15/10/1991017027322Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
97Nguyễn Văn Đến21/12/1973030073000014Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
98Phan Quốc Khánh28/08/1962019062000116Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
99Nguyễn Hữu Thư11/11/1968012845211Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
100Cao Trọng Cường20/01/1977011834211Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
101Bùi Hữu Dũng26/07/1977111908335Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
102Mạc Trọng Bằng15/05/1979013188769Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
103Nguyễn Văn Hoàng30/08/1993183969022Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
104Tạ Đức Tuấn20/04/1989034089003357Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
105Bùi Huy Trường06/10/1980012159977Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
106Lê Sĩ Cường23/09/1989038089015516Thiết kế công trình công nghiệp (Thủy điện)II
    Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
107Nguyễn Doãn Sơn25/03/1990001090004226Thiết kế công trình công nghiệp (Thủy điện)II
    Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (Thủy điện)II
108Lương Văn Hiến20/10/1990168290546Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp (Thủy điện)II
109Mai Văn Vui16/09/1990132093847Quản lý dự ánIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
110Nguyễn Hữu Tuấn05/11/1986131443849Quản lý dự ánII
111Hoàng Xuân Cường06/09/1992132245752Quản lý dự ánIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
112Lê Hoàng24/09/1986131390045Quản lý dự ánIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
113Nguyễn Khắc Tùng01/10/1993132107939Quản lý dự ánIII
    Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngIII
114Đinh Duy Rực17/05/1981034081010835Khảo sát địa hìnhII
115Nguyễn Đức Nhân22/11/1981025081000335Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngII
116Nguyễn Hữu Nam02/08/1987022087002736Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thôngII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Quản lý dự ánIII
117Trần Chiến Thắng03/06/1978017098489 Quản lý dự ánII
118Dương Đức Hiểu09/11/1984111892247Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
119Nguyễn Thị Huỳnh Anh01/01/1971079171001335Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) II
120Ngô Bá Kính10/07/1969022140604Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) II
121Nguyễn Thị Thanh Thùy08/02/1978023345017Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) II
122Nguyễn Thị Huệ 31/03/1980025355096Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
123Vũ Ngọc Kỷ Văn05/01/1980023556991Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) II
124Hồ Xuân Thành02/01/1980025262908Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
125Mai Ngọc Ánh17/02/1977038077002427Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
126Phạm Chí Cường15/11/1980024951542Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
127Nguyễn Thanh An29/01/1980 023592682Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
128Nguyễn Thị Phượng30/01/1980051180000297Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
129Ngô Duy Đông11/07/1982079082001448Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
130Nguyễn Công Sơn03/03/1981023465186Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
131Nguyễn Văn Thái01/09/1979024972031Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
132Cao Thị Hằng22/02/1979026105419Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
133Nguyễn Hồ Quang  28/10/1990215135914Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
134Phan Trường Khánh16/12/1986024101478Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
135Cao Trung Dũng08/12/1975082075000432Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
136Hồ Vĩnh Anh  14/02/1976079076001617Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
137Lê Kiều Trinh07/06/1979025144805Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh) III
138Nguyễn Mậu Vinh09/09/1995205872065Thiết kế kiến trúc công trìnhIII
    Quản lý dự ánIII
139Trần Thanh Tiêng21/04/1987221168840Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
140Huỳnh Thuận01/12/1985240912983Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
141Nguyễn Văn Quân20/10/1990183649350Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
142Vũ Đại Việt27/09/1990250806875Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
143Trương Văn Tuấn17/02/1981038081005887Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
144Đàm Quang Cảnh06/11/1991215144929Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
145Lê Hoàng Thi15/01/1991272062455Thiết kế kiến trúc công trìnhII
146Nguyễn Chí Cường22/09/1986079086000987Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
147Trương Hoàng Lâm25/07/1983233054151Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
148Nguyễn Quang Đức11/06/1992250930558Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
149Võ Hữu Ánh28/02/1987051087000365Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
150Nguyễn Minh Hiếu25/07/1987271703257Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
    Quản lý dự ánII
151Đỗ Thanh Tùng20/12/1972025544456Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
152Nguyễn Mạnh Hùng06/11/1977013329098Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
    Quản lý dự ánIII
153Đoàn Anh Chiến16/03/1992024767729Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
154Nguyễn Văn Cang17/03/1984301109091Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
155Nguyễn Quang Tín28/08/1992215170350Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
156Trần Hoàng Long02/03/1992191770272Quản lý dự ánIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
157Trần Tuấn Vương05/01/1989233112449Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
158Nguyễn Văn Vinh04/11/1984233288808Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II
    Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuậtIII
159Võ Đình Sang27/02/1989241035785Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
160Nguyễn Văn Thiệp26/12/1982023872519Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
161Đỗ Đắc Hưng22/09/1991250862122Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
162Hoàng Văn Sơn15/07/1981171699446Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
163Phạm Ngọc Chiến08/08/1989038089013930Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
164Lâm Minh Khang01/12/1995077095000625Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
    Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
165Nguyễn Văn Quý16/04/1992281003985Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
166Phạm Trung Kiên19/10/1981030081005160Quản lý dự ánII
167Hoàng Thị Tú Anh02/03/1981079181011191Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
168Võ Đăng Khoa30/09/1983023713300Quản lý dự ánIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
169Lê Đức Thương20/10/1985211856316Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
170Nguyễn Ngọc Truyện10/05/1989221225179Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
171Hồ Văn Thành25/04/1986191635203Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
172Nguyễn Thị Phước Xuyên19/01/1989241855579Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
173Phạm Thảo Nguyên03/07/1991072191001621Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
174Trần Thị Linh02/02/1993230839970Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
175Huỳnh Vũ Tuấn Triều12/10/1993241442620Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
176Lê Quốc Thái08/09/1993215244764Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
177Nguyễn Tùng Dương08/08/1993212701470Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
178Ngô Công Lộc25/08/1991205613452Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
179Nguyễn Thanh Tùng05/03/1994312253037Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
180Nguyễn Lê Kim Yến29/09/1987311913252Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
181Võ Văn Chín24/10/1983079083004772Quản lý dự ánIII
182Nguyễn Thị Thương Huyền20/05/1980024280935Quản lý dự ánIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
183Dương Thị Hòa Ninh11/06/1964310619241Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)II
184Nguyễn Thanh Bình13/03/1991079091002457Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtIII
185Nguyễn Đình Thịnh12/11/1976026108017Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtIII
186Trương Quang Bằng25/09/1987001087008059Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtIII
187Bùi Thị Thúy Vân28/11/1979182059975Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
188La Hưng Thịnh01/03/1991385469338Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtIII
189Nguyễn Đình Bảo Anh28/06/1991024446411Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuậtIII
190Nguyễn Văn Chiến01/02/1986001086014483Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
191Đặng Kim Phụng05/03/1988221208369Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
192Đinh Công Bằng02/10/1985221093543Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
193Nguyễn Văn Hạnh10/05/1985221151562Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
194Nguyễn Ngọc Uyên Minh28/04/1990205384296Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh)III
195Hồ Văn Hiếu10/04/1991205609310Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
196Lê Minh Đạt14/06/1984023558359Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánII
197Đặng Hồng Quang01/04/1983211769369Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
198Nguyễn Xuân Hòa04/10/1986066086000030Thiết kế cơ – điện công trìnhII
199Nguyễn Văn Lục20/06/1991215165087Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
200Lê Đình Khiêm20/06/1985211879055Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
201Phan Huy Đồng05/05/1989183763748Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
202Lê Văn Thiện Thư01/10/1988205752326Thiết kế kiến trúc công trìnhII
203Nguyễn Đức Thắng10/07/1989024580237Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
204Lê Tấn Tín02/11/1992215279542Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Quản lý dự ánIII
205Nguyễn Văn Thông05/07/1983183438321Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
206Vũ Đình Hưng18/08/1986186373015Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
207Thái Công Sơn07/03/1993245161909Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
208Võ Trường Duy25/03/1987221201052Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
209Đoàn Anh Khoa18/10/1992250852999Thiết kế kiến trúc công trìnhII
210Nguyễn Đắc Vũ26/10/1978023120837Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
211Nguyễn Minh Lân21/04/1990044090003754Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
212Đinh Như Ngọc11/11/1990221274552Thiết kế xây dựng công trình Giao thôngII
213Vương Thái Sơn15/08/1980012010406Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
214Vũ Văn Thành10/12/1977281074512Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II
215Lê Văn Thịnh11/02/1982172126558Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
216Trương Vũ Quốc Trí22/01/1995272300764Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
217Trần Văn Đồng13/09/1982225173817Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
218Phan Đức Trọng27/06/1990225471347Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
219Lê Thành Danh22/06/1974225025910Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
220Nguyễn Thanh02/03/1986225933127Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
221Trần Nguyên Ngữ24/07/1983225185840Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
222Đường Văn Hiếu13/08/1993225458410Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
223Nguyễn Phú Cường25/05/1990225390193Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
224Lê Thị Hồng Trâm20/10/1989225392090Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
225Nguyễn Duy Thông07/04/1994225573211Khảo sát địa hìnhIII
226Võ Duy Tân16/06/1987215014459Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệpIII
227Nguyễn Anh Tài11/09/1975225233564Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
228Thái Hoàng Huy04/01/1991225500187Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
229Huỳnh Vũ Ngọc Bảo08/11/1985225721762Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
230Vũ Hoàng Anh07/07/1990225422020Thiết kế xây dựng công trình giao thôngIII
    Khảo sát địa hìnhIII
231Vũ Hoàng Nhật22/05/1992225536783Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
232Lý Kinh Huy15/07/1983225168416Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Khảo sát địa hìnhIII
233Phan Thanh Giản19/05/1983225128189Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Khảo sát địa hìnhIII
234Trần Thanh Hiền11/09/1977225335284Quản lý dự ánIII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
235Nguyễn Trương Ân03/04/1978225075262Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
236Đỗ Hữu Minh Trí17/12/1992225543822Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
237Lương Công Hiệu10/01/1975220898358Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
238Bùi Công Hòa07/08/1963220885471Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônII
239Nguyễn Công Ân08/11/1995225662743Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
240Phạm Trung10/04/1989225420896Khảo sát địa hìnhIII
    Quản lý dự ánIII
241Phạm Kế Thuật25/09/1983225197368Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
242Trần Hữu Long21/11/1988225318494Thiết kế Kiến Trúc công trìnhIII
243Trần Xuân Hòa21/06/1976225074191Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
244Trương Bắc Nam01/10/1977225571890Thiết kế Kiến Trúc công trìnhII
245Phan Trọng Toàn26/11/1986221160528Khảo sát địa hìnhIII
    Thiết kế xây dựng công trình giao thôngIII
246Lê Quang Thạnh01/07/1989225392528Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
247Võ Tấn Linh25/11/1978225947730Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
248Lưu Minh Đức08/12/1978225013629Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
249Bùi Thanh Tiến01/12/1987225391994Khảo sát địa hìnhIII
250Bảo Thiện07/10/1990225411306Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
251Lê Thanh Cao22/12/1986225296915Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
252Trần Thanh Đạo03/02/1990225425663Thiết kế kiến trúc công trìnhIII
253Hoàng Nguyễn Xuân Giang28/03/1989221246520Thiết kế kiến trúc công trìnhII
254Trần Lê Vân30/03/1991 225477777Thiết kế kiến trúc công trìnhII
255Trần Kim Hà28/12/1980225589869Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
256Lê Trung Hiếu29/06/1985225237206Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
257Nguyễn Quốc Huynh06/12/1980225198905Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
258Nguyễn Hữu Diệu05/07/1992197306521Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
259Châu Văn Giáo27/10/1985264228744Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
260Lê Văn Khoa20/10/1968225049009Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
261Nguyễn Trúc Bảo Toàn12/05/1980225052601Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
262Nguyễn Đỗ Phước Lộc16/11/1980225122343Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Quản lý dự ánIII
263Nguyễn Ngọc Hoàng28/12/1994221362764Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Quản lý dự ánIII
264Đỗ Hữu Minh Nhật22/01/1974220867159Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpII
    Quản lý dự ánIII
265Võ Anh Vũ30/08/1980225129978Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
    Thiết kế kiến trúc công trìnhII
    Quản lý dự ánIII
266Võ Mộng An Trường01/10/1975225002235Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thônIII
267Lê Việt Dũng23/03/1986225293265Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhIII
268Nguyễn Tấn Huy12/11/1989225393718Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
269Phạm Duy Hải05/12/1987221189188Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
270Nhữ Thái Học20/8/1994035094000396Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
271Nguyễn Xuân Vinh10/02/1988225346154Thiết kế kiến trúc công trìnhII
272Trần Đức Phi28/09/1979079079000345Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kiến trúc công trìnhII
    Quản lý dự ánIII
273Đỗ Viết Cường01/12/1981225157356Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
274Lê Thị Thanh Hằng24/11/1987 225316884Thiết kế kiến trúc công trìnhII
275Nguyễn Hoàng28/12/1973225010005 Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế kiến trúc công trìnhII
    Quản lý dự ánIII
276Nguyễn Thành Anh Tuấn02/05/1989225355935Giám sát công tác xây dựng dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
277Phạm Minh Tâm21/06/1976225917792Khảo sát địa chấtII
278Lê Quang Phương24/11/1971225100038Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
279Mai Đình Vân10/07/1992225473120Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánIII
280Nguyễn Văn Cường10/01/1976211523175Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II
    Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
281Đào Khả Thuyết10/12/1994174781026Thiết kế kiến trúc công trìnhIII
282Nguyễn Ngọc Đức24/07/1987036087000094Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
283Phạm Thuyết Trình12/10/1992215207738Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
284Đặng Đình Thọ06/11/1990035090003577Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệpIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Quản lý dự ánIII
285Nguyễn Ngọc Lai30/04/1981060659431Khảo sát địa hìnhII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
286Hoàng Thái Hà16/04/1981012043363Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
287Nguyễn Đức Thắng12/09/1989125261362Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánII
288Nguyễn Thành Tâm08/08/1981231079361Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Thiết kế xây dựng công trình giao thôngII
    Khảo sát địa hìnhII
289Nguyễn Ngọc Sơn15/04/1978125333788Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
290Phạm Văn Dự04/04/1964036064000051Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
291Nguyễn Kim Cương20/09/1982034082000099Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
292Nguyễn Văn Cao01/10/1978205185143Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III
    Quản lý dự ánIII
293Huỳnh Văn Sâm20/10/1976205697317Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánIII
294Nguyễn Anh Tuấn14/06/1994205693898Thiết kế kiến trúc công trìnhIII
295Nguyễn Tiến Mạnh25/11/1987001087016146Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thônIII
296Phạm Văn Duy03/10/1989151674839Giám sát công tác xây dựng công trình đường thủy nội địa, hàng hảiII
297Nguyễn Duy Tấn28/06/1991001091023531Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
298Nguyễn Văn Trung07/12/1977191396500Thiết kế kiến trúc công trìnhII
    Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng – Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
    Quản lý dự ánIII
299Tiền Hồng Đức23/10/1988151636706Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
300Nguyễn Thanh Tùng11/01/1973011685309Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệpII
301Vũ Trình Việt Phương24/03/1991225442075Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội