DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/QĐ-VACC NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2021

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 341 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTHọ và tênNăm sinh
(dd/MM/yyyy)
Số CMND/hộ chiếu/thẻTrình độ chuyên môn
1Hoàng Xuân Trường14/07/1982060627814Kỹ sư thủy nông – cải tạo đất
2Nguyễn Xuân Mạnh23/10/1982060704201Kỹ sư thủy nông – cải tạo đất
3Nguyễn Duy Phương10/08/1989036089001087Kỹ sư Kỹ thuật môi trường đô thị
4Trần Anh Tuyến22/12/1981036081007579Kỹ sư Kỹ Thuật tài nguyên nước
5Nguyễn Văn Hoàng18/08/1986151628628Kỹ sư xây dựng cầu đường
6Bùi Hữu Thạch09/07/1983040083000250Kỹ sư xây dựng
7Kiều Xuân Vinh24/01/1988112277348Kỹ sư xây dựng Cầu đường
8Trần Quyết Thắng07/06/1963040063000054Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
9Đinh Ngọc Trung03/09/1980001080001061Kỹ sư thiết bị điện – điện tử
10Nguyễn Hữu Hậu23/12/1983151494238Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
11Nguyễn Thị Xuyến23/03/1985121597588Kiến trúc sư
12Nguyễn Hữu Quang Duy20/01/1990001090008796Kiến trúc sư
13Đặng Quốc Hoàng16/03/1989168568765Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí
14Cao Văn Thuẫn27/05/1980013236480Kỹ sư Điện khí hóa Mỏ
15Bùi Quang Tuân17/09/1988026088002943Kỹ sư xây dựng cầu – đường
16Nguyễn Văn Linh28/10/1987001087023473Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
17Lê Tiến Thức24/02/1985111886632Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
18Nguyễn Công Bình03/10/1986001086031859Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
19Đinh Ngọc Tiến14/05/1983001083033820Kỹ sư xây dựng
20Phùng Ngọc Trung28/12/1982001082030014Kỹ sư xây dựng
21Trịnh Kim Trung12/10/1984111848199Kỹ sư kỹ thuật công trình – xây dựng DD & CN
22Nguyễn Thanh Dũng08/12/1983034083003223Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
23Nguyễn Anh Thiết02/03/1988001088004810Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
24Lê Thế Hưởng17/09/1960001060006553Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
25Bùi Tiến Sơn15/09/1993001093004731Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
26Nguyễn Khả Bằng22/03/1987001087007460Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
27Nguyễn Đức Quân06/10/1973013517617Kỹ sư xây dựng công trình trên sông, nhà máy thủy điện
28Đặng Văn Chinh23/08/1982036082003615Kỹ sư Kinh tế thủy lợi
29Lại Văn Tình10/07/1989035089002075Kỹ sư kỹ thuật Điện, Điện tử
30Nguyễn Xuân Hoàn03/10/1989186712879Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
31Phạm Tiên Phương15/11/1980205071320Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
32Trần Phi Sơn Tùng09/06/1986186197873Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
33Đinh Văn Huy07/04/1987111993444Kỹ sư Địa kỹ thuật công trình giao thông
34Cao Văn Công25/10/1981172505367Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
35Bùi Quốc Khánh02/09/1985036085000275Kỹ sư Kỹ thuật công trình
36Lưu Quang Huân09/10/1972070563971Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
37Nguyễn Duy Trung23/12/1986111769216Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
38Đỗ Thị Thúy Hằng31/03/1980090708433Kỹ sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
39Nguyễn Thị Huyền07/07/1990112301374Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
40Nguyễn Anh Đức12/05/1976001076004359Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
41Nguyễn Bá Sáng28/09/1980111602074Kỹ sư xây dựng cầu đường
42Nguyễn Hữu Vinh16/10/1982027082000165
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
43Nguyễn Nhật Huy08/06/1985001085002092Kỹ sư Dân dụng và Công nghiệp
44Lê Ngọc Chính28/05/1978111370006 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường bộ
45Nguyễn Đức Trung02/02/1989036089004464Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
46Trần Hữu Cương20/10/1990183645768Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
47Phạm Ngọc Sơn10/02/1986022086002640Kiến trúc sư
48Đào Quang Huy03/05/1964011866456Kỹ sư Địa chất công trình
49Đoàn Đức Toàn30/08/1993013407012 Kỹ sư kỹ thuật Công trình xây dựng
50Nguyễn Thị Kiều Trang06/11/1993125464794Kỹ sư Cấp thoát nước
51Đinh Thị Thanh Huyền10/02/1993013094264 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
52Thái Doãn Giang12/05/1995187499179 Kỹ sư kỹ thuật Công trình xây dựng
53Trần Đức Sỹ20/04/1991187072712Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
54Ma Tuấn Anh13/08/1993070916558Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
55Võ Thị Thanh Hà08/06/1995184132860Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
56Nguyễn Anh Tuấn17/09/1995013551966Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
57Lê Quang Trung12/02/1989168315160Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
58Trần Đức Quýnh16/12/1986162786068Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
59Đào Anh Tú05/08/1984001084011248Kiến trúc sư
60Nguyễn Hữu Minh27/04/1987125175477Kiến trúc sư
61Đoàn Xuân Trường06/05/1991036091001336Kỹ sư kỹ thuật địa chất
62Đỗ Doanh Điện25/11/198007033018Kỹ sư điện, điện tử
63Nguyễn Văn Khôi11/10/1983036083009007Kỹ sư kỹ thuật viễn thông
64Bùi Văn Trường18/05/1983037083001840Kỹ sư Điện tử-viễn thông
65Phan Hữu Đại13/07/1991135508166Kỹ sư cấp thoát nước
66Nguyễn Anh Hùng13/06/1978012028118Kỹ sư điện tử viễn thông
67Nguyễn Mạnh Hùng18/06/1987113696155Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
68Cù Huy Dũng30/09/1991036091009503Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
69Võ Sơn Lộc01/01/1990205513244Kỹ sư kinh tế xây dựng
70Trần Văn Phi18/10/1981171188342Kỹ sư xây dựng Dân dụng Công nghiệp
71Đinh Văn Thi03/09/1983038083003902Kỹ sư địa kỹ thuật công trình
72Hoàng Cao Đình12/05/1982013329910Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp
73Trần Đức Anh12/02/1983013605686Kỹ sư xây dựng đường bộ
74Đào Văn Cường15/10/1984038084013148Kỹ sư xây dựng Cảng – Đường Thủy
75Trần Đức Đạt15/05/1987091533463Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
76Trần Việt Anh29/10/1984030084012082Kỹ sư kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp
77Phạm Đình Lương03/02/1983038083008386Kỹ sư tự động hoá
78Nguyễn Văn Thiện10/12/1986131580839Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
79Lại Văn Hùng21/08/1991038091000191Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
80Đinh Tuấn Hải11/09/1973011813382Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
81Nguyễn Tiến Quân17/03/1984131623883Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
82Đỗ Văn Hoàn25812131021306Kỹ thuật công trình xây dựng
83Vũ Trung Thành29/10/1986001086029406Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
84Đặng Minh Vũ05/09/1992B4359165Kỹ sư kỹ thuật Hạ tầng đô thị
85Bạch Đăng Quang20/02/1983001083005875Kỹ sư Thủy lợi – công trình thủy điện
86Nguyễn Tuấn Anh12/05/1992036092003039Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
87Vũ Tuấn Minh07/03/1984036084013045Kỹ sư Xây dựng
88Đinh Quang Sáng28/05/1964012822877Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
89Phạm Trọng Thắng20/03/1988162934556Kỹ sư Cấp thoát nước
90Lê Trọng Long06/02/1984038084006352Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
91Phạm Tiến Hưng22/07/1982001082004626Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
92Phạm Thị Hoa21/12/1978012955085Kỹ sư Thủy lợi – Công trình thủy lợi
93Nguyễn Công Thắng16/02/1972012428949Kỹ sư Thủy lợi – Công trình thủy lợi
94An Xuân Hoan04/04/1989164414355Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
95Cao Minh Hoàn13/09/1990186814582Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
96Đỗ Đức Định06/09/1986091505677Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao Thông
97Nguyễn Việt Thành13/12/1976001076020969Kỹ sư  công trình Thủy lợi
98Vũ Đức Thạo05/05/1983164136711Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
99Phạm Xuân Thành02/02/1989034089010736Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
100Nguyễn Anh Tuấn26/11/1987031087007544Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
101Nguyễn Văn Chính31/05/1986033086002292Kỹ sư Xây Dựng 
102Hà Anh Tuấn19/12/1980151217729Kỹ sư Địa chất công trình- ĐKT
103Nguyễn Thanh Phong27/07/1994026094001164Kỹ sư Hệ thống điện
104Nguyễn Đăng Phong27/07/1989034089008483Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
105Ngọ Văn Tú07/11/1984024084000930Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm
106Vũ Trường Giang28/02/1981001081000630Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
107Ngô Văn Phú01/05/1990162865832Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
108Nguyễn Đăng Hanh06/03/1984042084000197Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
109Nguyễn Ngọc Quang08/04/1982035082001680Kỹ sư Xây dựng
110Hà Văn Bách15/05/1988162961192Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
111Nguyễn Duy Tùng10/08/1992017142433Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
112Nguyễn Duy Thông29/09/1987112207275Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
113Lê Minh Trung04/01/1988172913699Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
114Nguyễn Tú Anh08/11/1995030095002835Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
115Phan Minh Hùng11/02/1984001084006104Kỹ sư Xây dựng
116Lê Văn Trọng10/02/1983001083009595Kiến trúc sư
117Lại Bá Hưng21/07/1990001090014190Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
118Phan Thế Đồng16/06/1990186773922Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
119Trần Xuân Bách15/01/1986027086000383Kỹ sư Máy và Thiết bị Nhiệt – Lạnh
120Trần Văn Thiện10/03/1988037088003365Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh
121Vũ Quốc Lượng12/03/1975162027258Kỹ sư Hệ thống điện
122Đặng Hoàng Dương01/11/1975001075023246Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
123Nguyễn Ngọc Bảo09/08/1990272089557Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
124Nguyễn Thanh Sang25/09/1990271996707Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
125Trần Ngọc Tuyến04/02/1972272326335Kỹ sư điện – điện công nghiệp
126Vũ Quang19/11/1988271938208Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
127Hoàng Văn Nguyên25/08/1989271984497Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
128Min Jaehong22/03/1969M38789762Cao đẳng Kỹ thuật cơ khí
129Đinh Phi Hùng14/02/1974272535615Kỹ sư xây dựng cầu đường
130Nguyễn Thanh Vũ26/12/1983072083003461Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
131Phan Xuân Huy20/05/1989183701195Kỹ sư hệ thống năng lượng
132Nguyễn Sỹ Đông Hải11/04/1989079089013039Kỹ sư hệ thống năng lượng
133Trần Đắc Ý21/02/1985311915027Kỹ sư kỹ thuật nhiệt – điện lạnh
134Hồ Thế Hào11/02/1980086080000176Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
135Lê Thanh Nhuận02/04/1992215267103Kỹ sư kỹ thuật công trình
136Đỗ Xuân Mạnh04/02/1988173374259Kỹ sư xây dựng cầu đường
137Trần Trọng Khánh29/08/1991212655640Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
138Nguyễn Minh Sâm04/04/1983025660970Kiến trúc sư kiến trúc công trình
139Nguyễn Hữu Biền24/03/1991273384863Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
140Nguyễn Văn Duy20/01/1982240623015Kiến trúc sư kiến trúc công trình
141Vũ Văn Toản06/07/1989163021954Kỹ sư điện – điện tử điện năng
142Hồ Hoài Điệp07/10/1987240949828Kiến trúc sư kiến trúc
143Trương Văn Toàn19/10/1990371497258Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
144Nguyễn Minh Dưỡng03/06/1981072081004144Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
145Lê Hoàng Long04/11/1984025850894Kỹ sư xây dựng công trình giao thông công chính
146Lê Văn Việt01/01/1986026078303Kỹ sư xây dựng cầu đường
147Nguyễn Đăng Kỳ13/11/1992212596732Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
148Nguyễn Văn Dương01/02/1988145305577Kỹ sư xây dựng cầu đường
149Trần Văn Quang05/06/1992183999548Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
150Lê Quang Tôn10/08/1988173061496Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
151Nguyễn Phú Đạt20/02/1984205142806Kỹ sư cầu đường
152Ngô Công Chiến Huy26/02/1968052068000172Kỹ sư xây dựng cầu đường
153Đặng Ngọc Thảo02/01/1992212255976Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
154Trần Đức Hân09/11/1986272677538Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
155Hồ Minh Đường23/05/1979182356947Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
156Phan Văn Quân26/04/1984042084000365Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
157Trương Văn Huy27/07/1982273695941Kỹ sư Cơ khí Ô Tô
158Lê Quang Hùng16/04/1982042082000676Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
159Phan Thanh Sơn20/07/1977273665792Kỹ sư Xây dựng Công trình biển – Dầu khí
160Nguyễn Văn Quân12/07/1989C2409061Kỹ sư Xây dựng 
161Phan Văn Hùng01/06/1985162733526Kỹ sư Xây dựng Công trình biển – Dầu khí
162Đồng Việt Thắng10/01/1983042083000187Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
163Nguyễn Quang Phúc18/03/1991191759513Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
164Lê Duy Bảo09/10/1990215181095Kỹ sư cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
165Đoàn Văn Hà18/01/1985162474950Kỹ sư xây dựng (Trắc địa)
166Phan Quốc Luân22/02/1987225329563Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
167Nguyễn Ngọc Hiếu20/09/1985052085000467Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
168Bùi Xuân Hoàng12/08/1978201615026Kỹ sư xây dựng Cảng – Đường Thủy
169Nguyễn Quý Đạt01/10/1984040084000689Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
170Hồ Văn Cầu10/03/1986341307768Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
171Đặng Đình Vững19/04/1963001063006936Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
172Phạm Văn Thành15/07/1988240941705Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
173Trịnh Huy Lương21/09/1973024901733Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
174Nguyễn Văn Sơn03/05/1987024611264Kỹ sư cơ khí  kỹ thuật chế tạo 
175Nguyễn Thanh Sơn19/07/1972280944423Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
176Nguyễn Văn Hiển15/10/1987001087017165Kỹ sư công trình Thủy lợi
177Nguyễn Mậu Trọng30/06/1991205444601Kỹ sư xây dựng công trình Thủy
178Trần Văn Vương19/05/1988215015378Kỹ sư Lâm nghiệp
179Ngô Thủy Nguyên21/05/1984025817370Kỹ sư Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên
180Nguyễn Xuân Nam11/06/1988311959923Kỹ sư Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên
181Trần Đức Tùng15/05/1981052081000380Kỹ sư Lâm nghiệp
182Huỳnh Thới Bình10/10/1985212205875Kỹ sư Lâm nghiệp
183Lê Hữu Chi20/10/1984080084000217Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
184Nguyễn Thanh Ảnh20/02/1986052086000066Kỹ sư Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên
185Nguyễn Phước Huấn Thanh01/11/1983023673631Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
186Lê Thành Hiếu14/11/1984025598549Kỹ sư Lâm học
187Nguyễn Đại Tiến06/11/1989064089000093Kỹ sư Lâm nghiệp
188Trương Minh Quang21/10/1988083088000032Kỹ sư Lâm nghiệp
189Phạm Văn Đến06/09/
1979
025771907Kỹ sư Lâm nghiệp
190Nguyễn Minh Thực10/09/1978025354737Kỹ sư Lâm nghiệp
191Trần Hữu Hùng19/05/1969025089093Kỹ sư Điện khí hóa và Cung cấp điện
192Đoàn Tấn Huy20/06/1990205452105Kỹ sư Lâm nghiệp
193Phan Cẩm Linh01/12/1985C0456818Kỹ sư Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên
194Nguyễn Thị Cẩm Thơ08/06/1988312587374Kỹ sư Lâm nghiệp
195Trần Kỳ Đức10/08/1988215008382Kỹ sư Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
196Nguyễn Ngọc Trí19/04/1991197274588Kỹ sư Lâm nghiệp
197Nguyễn Văn Tiến25/05/1976025280689Kỹ sư Xây Dựng công trình
198Nguyễn Xuân Nam 05/06/1985212239188Kỹ sư Cơ – điện tử
199Hà Văn Thủy01/07/1984020084000135Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện
200Lê Cao Cường02/07/1989215109003Kỹ sư Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
201Trương Quang Phong04/01/1989077089002357Kỹ sư kỹ thuật đô thị
202Trần Anh Khang24/08/1983301085692Kỹ sư kỹ thuật tàu thủy
203Đặng Quốc Long17/04/1989 079089007067Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
204Nguyễn Văn Được16/02/1989212247321Kỹ sư Xây dựng
205Nguyễn Thanh Sơn27/01/1972022256565Kỹ sư Xây dựng
206Nguyễn Quốc Tuấn17/06/1984023758221Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
207Bùi Tân Hiếu27/02/1983051083000312Kỹ sư địa kỹ thuật
208Đỗ Minh Tú19/08/1987026087000873Trung cấp trắc địa
209Nguyễn Ngọc Tiến14/01/1982036082006839Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
210Nguyễn Văn Hiểu10/02/1991215155229Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng
211Nguyễn Văn Sang21/02/1982036082002120Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
212Trương Hoàng Trị08/02/1992233133126Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông
213Đào Duy Sang15/04/1993215265829Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông
214Cái Văn Thứ15/04/1985197160191Kỹ sư địa kỹ thuật công trình
215Nguyễn Thế Hùng05/03/1987186360366Kỹ sư kỹ thuật Công trình Xây dựng
216Trần Minh Trí22/09/1982290709682Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
217Dương Tấn Lộc07/10/1975072075002309Kỹ sư  Xây dựng cầu đường
218Hoàng Anh Tuấn15/03/1976024822122Kỹ sư Xây dựng Kỹ thuật công trình 
219Võ Quốc Trung22/04/1987072087001190Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện
220Ngô Gia Tuấn28/04/1965021974924Kỹ sư điện tử
221Phan Ngọc Chung20/10/1983186035096Kỹ sư quản lý năng lượng
222Nguyễn Trọng Hùng 07/10/1983341241963Kỹ sư công trình giao thông công chính
223Nguyễn Hoàng Phong05/02/1989264301289Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng  
224Lê Tài Lợi 23/01/1987290827734Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
225Lê Đình Tiến Dũng14/11/1984023588830Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
226Nguyễn Xuân Tuấn10/08/1988172862130Kỹ sư Kỹ thuật công trình
227Nguyễn Tấn Pho20/02/1985212602437Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa – bản đồ
228Hồ Chí Tâm10/01/1986C2398960Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
229Nguyễn Tuấn Quang05/08/1987145198997Kỹ sư Kỹ Thuật Trắc địa và Bản đồ
230Ngô Văn Cử06/08/1991163147514Kỹ sư kỹ thuật điện tử, truyền thông
231Nguyễn Văn Truyền22/12/1991221290540Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
232Võ Hữu Ánh28/02/1987051087000365Kỹ sư kỹ thuật công trình
233Nguyễn Vũ Lâm01/07/1980092080001033Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
234Nguyễn Văn Nhi10/12/1982205077194Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
235Bùi Quang Nghĩa07/10/1992142565043Kỹ sư Điện công nghiệp và dân dụng
236Đoàn Duy Tùng27/02/1991151831778Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
237Hoàng Trung Kiên07/09/1991001091016971Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
238Nguyễn Đình Thái04/09/1993013353953Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
239Vũ Như Hoàng22/12/1990142483549Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
240Phạm Đức Bình01/10/1990183824216Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
241Lê Xuân Đạt19/04/1985001085019489Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
242Nguyễn Thanh Tuấn20/10/198201082029170Kỹ sư xây dựng cầu đường
243Nguyễn Tấn Sỹ20/11/1986261350288Kỹ sư-Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)
244Nguyễn Hàng Duy22/09/1991221296787Kỹ sư  Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng 
245Lê Đình Vinh12/08/1991215181222Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng 
246Nguyễn Ngọc Hưng12/01/1989215098106Thạc sĩ Kỹ thuật 
247Ngô Thanh Duy30/11/1992215228382Kỹ Sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
248Phạm Đình Sơn26/03/1992250792280Kỹ Sư Kỹ thuật công trình Xây dựng
249Nguyễn Hoàng Nhật Minh10/03/1990341539405Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ thuật Xây dựng
250Nguyễn Đăng07/09/1988079088018474Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị
251Phan Chí Thành04/02/1985311889514Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
252Trần Bảo Vinh11/12/1974183301314Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
253Đặng Công Sửu16/01/1985052085000084Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
254Lê Đình Phùng12/03/1990215148941Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
255Phạm Thế Luân17/12/1989225331624Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
256Đào Hoàng Giang25/09/1984370921415Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
257Ngô Ngọc Quang02/09/1992272126575Cử nhân kiến trúc
258Nguyễn Đình Sơn01/11/1983034083003930Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
259Phan Quang Trung07/07/1988026088000217Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
260Nguyễn Minh Thi19/05/1979030079007680Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
261Phạm Duy Hùng10/02/1979111479256 Kỹ sư xây dựng Cầu đường
262Phạm Duy Hoạt31/03/1984001084009076 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
263Nguyễn Viết Cường09/11/1983111733313 Kỹ sư xây dựng Cầu đường
264Nguyễn Văn Điểm16/09/1982111687544 Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
265Lê Thanh Xuân10/02/1982038082007907Kỹ sư xây dựng công trình
266Nguyễn Đức Đồng25/10/1991030091000886Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
267Lê Đặng Đại Thành08/05/1992012036939Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
268Hoàng Thế Anh25/03/1981001081028198Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp
269Nguyễn Văn Thành02/04/1989031601391Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
270Nguyễn Hữu Vũ25/02/1989186853187Kỹ sư kỹ thuật điện
271Đinh Văn Hướng01/04/1980121354675Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
272Thân Văn Quang27/07/1979121343810Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
273Thân Văn Phương17/11/1987121662223Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
274Phan Tiến Sơn30/04/1974001074023747Kỹ sư xây dựng Cầu Đường bộ
275Lê Văn Khánh20/07/1991031091002196Kiến trúc sư
276Ngô Văn Trình17/08/1988036088004644Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
277Nguyễn Văn Tân04/12/1989121745636Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
278Nguyễn Văn Thế06/04/1967013388519Kỹ sư Cơ Khí
279Nguyễn Minh Tuấn17/07/1993096093000030Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
280Nguyễn Văn Đăng12/05/1986034086005031Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
281Vũ Trọng Sơn26/04/1987027087000046Kỹ sư hệ thống điện
282Trần Văn Quyết14/12/1989121919018Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
283Tạ Quang Thọ22/10/1983121484625Kỹ sư xây dựng
284Nguyễn Văn Đồng19/02/1987121746496Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
285Bùi Văn Triệu08/10/1988034088009978Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
286Nguyễn Ích Tùng19/08/1987001087024877Kỹ sư xây dựng
287Nguyễn Mạnh Cường13/10/1983168050745Kỹ sư Kỹ thuật công trình
288Trần Văn Huân18/07/1985164227677Kỹ sư ngành Xây dựng cầu đường
289Hoàng Dương Huy17/09/1982100760198Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
290Đoàn Văn Ánh16/05/1992030092002472Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
291Nguyễn Mạnh Cường 18/03/1987031838848Kỹ sư xây dựng cầu đường
292Lưu Văn Thanh19/02/1985022085003693Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
293Nguyễn Quốc Trưởng19/05/1992163098337Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
294Trần Hậu Sơn19/04/1989183657447Kỹ sư ngành kỹ thuật điện
295Trương Tiến24/01/1984013524722Kỹ sư Xây Dựng Cầu – Đường 
296Nguyễn Hồng Quân18/07/1987186569951Kỹ sư Xây Dựng Cầu – Đường bộ
297Lê Đình Tuấn07/05/1986183454008Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
298Bùi Anh Tú12/04/1984040084000698Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm
299Phạm Hồng Quân23/05/1982001082007768Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
300Trần Hữu Duy06/12/1985012538525Thạc sỹ tổ chức, chỉ huy kỹ thuật (Quản lý kinh tế kỹ thuật)
301Vũ Văn Sơn16/06/1991035091000149Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí
302Nguyễn Bình Dương12/08/1984035084004814Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
303Nguyễn Văn Viên12/09/1982026082000067Kiến trúc sư
304Nguyễn Văn Dũng15/05/1977040077000019Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm
305Nguyễn Kim Định19/04/1986162483837Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
306Vũ Tuấn Hiệp13/08/1991036091003711Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
307Đinh Trọng Quang19/08/1990162939794Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
308Vũ Công Hoàn13/03/1989162848193Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
309Đỗ Đình Công26/01/1992036092002351Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
310Đậu Quang Hưng15/10/1983182524302 Kỹ sư công trình thủy
311Nguyễn Thị Tuyết Mai22/09/1978038178007522 Kỹ sư công trình thủy
312Tạ Quang Trọng15/06/1979031002128 Kỹ sư công trình thủy
313Vũ Duy Thường05/01/1980031088588 Kỹ sư công trình thủy
314Phùng Trần Tuấn16/12/1986162694206Kỹ sư Kỹ thuật an toàn hàng hải
315Lê Huy Lâm30/07/1969030755485Kỹ sư công trình thủy
316Lê Huy Khánh02/09/1972031072004112Kỹ sư công trình thủy
317Hà Minh Đức11/11/1981031062918 Kỹ sư công trình thủy
318Nguyễn Xuân Long08/05/1960030712572 Kỹ sư công trình thủy
319Nguyễn Quang Duân20/07/1961030638789Kỹ sư công trình thủy
320Phan Minh Hoàng07/07/1980031095470Kỹ sư Công trình thủy
321Vũ Tuấn Hải27/08/1982182492409Kỹ sư Thủy lợi
322Lê Quốc Bảo19/01/1987225308670Kỹ sư Xây dựng địa chính
323Dương Đức Thịnh31/01/1975013230733Kỹ sư Xây dựng Công trình
324Lại Minh Ngọc15/10/1987121755977Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
325Đoàn Bá Hậu25/04/1984125067722Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
326Nguyễn Văn Tuấn06/06/1988001088023945Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng
327Nguyễn Công Nguyên22/01/1972191228987Kỹ sư Điện Kỹ Thuật
328Vũ Đình Hoài10/04/1981033081000842Kỹ sư Công trình Thủy lợi
329Đặng Việt Cường09/08/1981171778419Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
330Nguyễn Trường Linh32449001088006822Kỹ sư ngành kiến trúc công trình
331Lê Tuấn Anh04/10/1991164392044Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật giao thông
332Nguyễn Văn Phú10/09/1988186680896Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
333Đỗ Trọng Nghĩa05/03/1978311571282Kỹ sư điện – điện tử
334Trần Bá Phú29/4/1977135038478kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
335Bùi Xuân Cường04/09/1983034083000045Kỹ sư KT công trình – Xây dựng DD & CN
336Nguyễn Đức Hưng03/05/1984151488375Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
337Bùi Văn Hữu20/05/1982034082008972Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
338Quách Đình Giang28/05/1989151736376Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
339Võ Thế Nhân27/11/1987311926467Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
340Phan Mạnh Dương18/04/1955001055002204Kỹ sư xây dựng cảng
341Nguyễn Văn Minh02/10/1987168111335Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí
342Phạm Thành Tâm12/03/1990230776332Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội