DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/QĐ-VACC NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2019.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 56 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

Số chứng chỉHọ và tênNgày sinhTrình độ chuyên môn
HNT-00067834Trần Văn Quý08/03/1983Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
HNT-00067835Bùi Trung Huân13/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067836Hoàng Văn Phong12/10/1991Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ
HNT-00067837Nguyễn Vinh Hiển25/04/1990Kỹ sư kỹ  thuật công trình xây dựng 
HNT-00067838Nguyễn Hồng Nam02/03/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
HNT-00067839Nguyễn Hoàng Long10/10/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067840Phạm Văn Hiền02/07/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067841Hoàng Ngọc Lâm10/05/1984Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
HNT-00067842Vi Việt Dũng09/09/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
HNT-00067843Lưu Quang Long10/11/1990Kỹ thuật Xây dựng
HNT-00067844Nguyễn Văn Trọng10/05/1980Thạc sỹ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
HNT-00067845Trần Văn Hiếu19/07/1986Kỹ sư cầu đường
HNT-00067846Nguyễn Kiên Quang01/01/1966Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
HNT-00067847Nguyễn Chiến Thắng30/10/1976Kỹ sư xây dựng – Dân dụng và công nghiệp
HNT-00067848Bùi Thế Đảm12/06/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình dân dụng
HNT-00067849Trần Văn Sáng08/10/1982Kỹ sư xây dựng – Tin học xây dựng
HNT-00067850Đỗ Khắc Đông11/01/1985Công trình Thủy lợi
HNT-00067851Trần Xuân Quân19/05/1992Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
HNT-00067852Khuất Trí Tuệ25/07/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
HNT-00067853Nguyễn Đức Thành04/10/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
HNT-00067854Văn Thế Anh05/06/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067855Nguyễn Văn Sơn16/10/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
HNT-00067856Nguyễn Hoàng Huy21/6/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
HNT-00067857Nguyễn Văn Long16/8/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067858Dương Minh Đoàn24/07/1985Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
HNT-00067859Lưu Việt Anh03/01/1994Kỹ sư quản lý Xây dựng
HNT-00067860Hoàng Xuân Hợp04/02/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067861Đặng Đình Hưng20/06/1989Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
HNT-00067862Phạm Đình Hóa13/12/1994Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067863Đàm Kim Ngọc16/12/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067864Đặng Xuân Tùng02/02/1988Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
HNT-00067865Phạm Văn Thuận11/11/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
HNT-00067866Nguyễn Phan Nhân12/10/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
HNT-00024839Bùi Công Quân15/05/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
HNT-00020119Đỗ Văn Học10/9/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00020120Trịnh Thanh Vũ20/8/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
HNT-00067867Lê Đức Thọ01/08/1984Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
HNT-00067868Nguyễn Bá Huấn11/12/1990Kỹ sư công trình giao thông
HNT-00067869Nguyễn Văn Cường12/ 10/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
HNT-00067870Nguyễn Tiến Đạt25/ 03/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
HNT-00067871Nguyễn Viết Tuân17/07/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
HNT-00067872Lê Trung Thành01/09/1993Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
HNT-00009868Đặng Văn Linh02/09/1987Kỹ sư xây dựng 
HNT-00029809Nguyễn Văn Dân01/9/1983Kỹ sư thủy nông cải tạo đất
HNT-00067873Lê Hồng Khang01/09/1980Kỹ sư xây dựng cầu – đường
HNT-00067874Thân Văn Quang27/07/1979Kỹ sư xây dựng cầu – đường
HNT-00015683Nguyễn Việt Nam02/10/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Dân dụng và công nghiệp
HNT-00067875Nguyễn Danh Mãn07/01/1988Kỹ sư Hệ thống điện
HNT-00067876Nguyễn Văn Mạnh26/09/1988 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
HNT-00067877Nguyễn Mạnh Hùng20/09/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
HNT-00067878Nguyễn Đình Triệu02/01/1986Xây dựng
HNT-00067879Trần Đình Trọng04/10/1981Kỹ sư xây dựng công trình 
HNT-00067880Nguyễn Văn Ninh25/08/1984Kỹ sư đô thị – cấp thoát nước
HNT-00067881Nguyễn Trí Quỳnh20/06/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng 
HNT-00067882Lê Trung Thông04/04/1983Kỹ sư xây dựng cộng nghệ vật liệu xây dựng 
HNT-00067883Tạ Đình Ánh22/10/1987Kỹ sư địa chất thủy văn – địa chất công trình
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.
Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.
Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:
Lan Hương: 0983 045 822
Ngọc Lan: 0941 064 900
Thanh Mai: 0974 144 726
Kim Hiền: 0334 660 395
Kim Oanh: 0933 926 806