DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/QĐ-VACC NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2021.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 517 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00059743Vũ Văn Linh16/11/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh
2HNT-00117817Trần Đại Dũng05/10/1980Kỹ sư an toàn đường thủy
3HNT-00117818Mai Trung Dũng03/09/1979Kỹ sư công trình thủy
4HNT-00117819Vũ Khắc Điệp03/04/1969Kỹ sư xây dựng
5HNT-00117820Phạm Văn Viễn30/09/1970Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
6HNT-00117821Trần Quốc Ân07/07/1963Kỹ sư xây dựng
7HNT-00109767Giáp Thế Anh06/12/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
8HNT-00117822Nguyễn Thành Doanh20/07/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
9HNT-00117823Nguyễn Sơn Lâm01/11/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
10HNT-00117824Nguyễn Đức Tài08/10/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
11HNT-00117825Nguyễn Mạnh Hùng20/05/1987Kỹ sư công trình thủy điện
12HNT-00117826Tạ Đình Thảo18/04/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
13HNT-00117827Đặng Xuân Bách09/11/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
14HNT-00117828Lưu Minh Trí25/02/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
15HNT-00117829Nguyễn Văn Hoàng18/04/1989Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
16HNT-00117830Nguyễn Thành Long19/03/1988Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
17HNT-00117831Đỗ Anh Sơn26/12/1982Kỹ sư xây dựng
18HNT-00117832Trương Đình Mạnh02/11/1990Kỹ sư kỹ thuật điện – điện tử
19HNT-00117833Phạm Huy Hoàng24/11/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
20HNT-00117834Bùi Đức Thắng09/12/1978Kỹ sư liên ngành cơ – điện
21HNT-00096330Trần Trung Kiên03/02/1978Kỹ sư điện khí hóa – cung cấp điện
22HNT-00069875Nguyễn Văn Lộc29/04/1989Kỹ sư kỹ thuật Môi trường
23HNT-00034832Nguyễn Tiến Bình21/03/1988Kỹ sư tin học xây dựng
24HNT-00117835Hoàng Quốc Dương19/12/1996Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
25HNT-00062418Trần Huy Toàn20/11/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
26HNT-00117836Phạm Đình Nam24/08/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường
27HNT-00117837Nguyễn Huy Tuấn01/12/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường
28HNT-00117838Nguyễn Văn Dương01/12/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
29HNT-00117839Lê Văn Hiệu16/09/1988Kỹ sư Quản Lý Xây Dựng
30HNT-00117840Trần Hùng Vương25/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
31HNT-00117841Nguyễn Duy Hưng05/10/1985Thạc sỹ kỹ thuật và công nghệ xây dựng
32HNT-00117842Nguyễn Duy Trung12/11/1984Kỹ sư Công trình thủy lợi
33HNT-00117843Bùi Hữu Lộc15/01/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
34HNT-00117844Vũ Ngọc Quyết16/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
35HNT-00117845Nguyễn Mạnh Hùng14/09/1985Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước)
36HNT-00117846Trần Xuân Chuyên12/11/1989Kỹ sư xây dụng cầu đường
37HNT-00117847Nguyễn Tiến Dũng11/03/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
38HNT-00117848Nguyễn Thị Thanh Ngân30/05/1993Kiến trúc sư
39HNT-00117849Nguyễn Đình Ngọc11/08/1977Thạc sỹ kỹ thuật
40HNT-00117850Nguyễn Vững Tiến12/11/1992Cử Nhân công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
41HNT-00117851Nguyễn Văn Cảnh28/10/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
42HNT-00072712Trần Văn Nhượng11/07/1980Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
43HNT-00072713Nguyễn Đình Ngận01/01/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
44HNT-00117852Nguyễn Văn Dũng18/08/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
45HNT-00117853Nguyễn Việt Dũng18/04/1993Kỹ sư Hệ thống điện
46HNT-00117854Phan Quốc Mạnh16/08/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
47HNT-00117855Huỳnh Thôi10/10/1984Kiến trúc sư
48HNT-00117856Nguyễn Hoàng Hải25/11/1989Kỹ sư xây dựng cầu đường
49HNT-00117857Hoàng Văn Khá02/09/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
50HNT-00117858Phan Anh Tuấn12/05/1981Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
51HNT-00117859Nguyễn Mạnh Cường02/09/1978Kỹ sư xây dựng Cảng – Đường thủy
52HNT-00117860Triệu Quang Bộ28/03/1978Kỹ sư xây dựng Cảng – Đường thủy
53HNT-00117861Nguyễn Hồng Anh20/11/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
54HNT-00117862Đặng Quang Huy24/10/1981Kỹ sư kinh tế xây dựng
55HNT-00117863Đỗ Ngọc Sơn05/02/1977Kỹ sư xây dựng Cầu đường
56HNT-00117864Nguyễn Thế Anh06/02/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
57HNT-00117865Phạm Thanh Châu07/03/1985Kỹ sư Cầu Đường
58HNT-00117866Lưu Mạnh Huy21/10/1984Kỹ sư Công trình giao thông thành phố
59HNT-00117867Phan Quang Thông29/05/1990Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
60HNT-00117868Nguyễn Tuấn Việt10/10/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – đường
61HNT-00117869Phạm Văn An17/10/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
62HNT-00073149Nguyễn Văn Tuấn10/08/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
63HNT-00117870Đỗ Trung Hiếu13/08/1993Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
64HNT-00094390Lã Văn Chiều20/11/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
65HNT-00094388Ong Thế Sơn29/12/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
66HNT-00076790Tạ Đình Thuận27/03/1986Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
67HNT-00117871Nguyễn Đăng Chất01/03/1986Kỹ sư kinh tế xây dựng
68HNT-00117872Dương Xuân Khiêm24/11/1992Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
69HNT-00117873Tô Khuyến16/09/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
70HNT-00117874Nguyễn Danh Quỳnh22/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
71HNT-00117875Vũ Văn Quang03/02/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
72HNT-00117876Đào Văn Dũng26/06/1990Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
73HNT-00117877Mai Văn Giáp02/07/1984Kỹ sư xây dựng
74HNT-00117878Nguyễn Đình Long06/10/1987Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ
75HNT-00117879Phạm Mạnh Hùng25/06/1975Kỹ sư xây dựng cầu – đường
76HNT-00082642Nguyễn Trọng Thùy29/09/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
77HNT-00117880Lê Ngọc Minh30/11/1973Kỹ sư công trình thủy lợi
78HNT-00117881Trần Hòa Bình27/11/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
79HNT-00040170Trần Ngọc Anh02/03/1975Kiến trúc sư; Kỹ sư điện tử – viễn thông
80HNT-00066621Hoàng Mạnh Cường15/07/1979Kỹ sư xây dựng
81HNT-00040169Nguyễn Dung13/02/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
82HNT-00081383Lê Ngọc Anh20/07/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình giao thông
83HNT-00117882Đỗ Mạnh Hải07/03/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
84HNT-00117883Đỗ Đức Vũ01/08/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
85HNT-00117884Nguyễn Văn Hưng15/10/1978Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
86HNT-00117885Đỗ Thế Sơn20/11/1994Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
87HNT-00103420Nguyễn Văn Chiến28/12/1983Kỹ sư Trắc địa mỏ – công trình
88HNT-00117886Nguyễn Thanh Hùng25/09/1971Kỹ sư thủy lợi
89HNT-00117887Vũ Đình Cương18/01/1984Kỹ sư thủy văn – môi trường
90HNT-00117888Lê Văn Thịnh21/02/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
91HNT-00117889Nguyễn Văn Thanh24/03/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
92HNT-00117890Nguyễn Văn Túy16/09/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
93HNT-00117891Nguyễn Hữu Toàn05/05/1979Kiến trúc sư
94HNT-00117892Nguyễn Văn Đông01/12/1982Kỹ sư thủy văn – Môi trường
95HNT-00117893Nguyễn Trung Tuyến12/09/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
96HNT-00117894Đào Ngọc Thành15/12/1989Kỹ sư xây dựng CTĐT – Cấp thoát nước
97HNT-00117895Mai Văn Dương05/06/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
98HNT-00110879Vũ Hữu Tỉnh28/09/1990Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng
99HNT-00117896Nguyễn Ngọc Doanh15/01/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
100HNT-00117897Nguyễn Văn Nam10/10/1992Kỹ sư xây dựng
101HNT-00117898Nguyễn Xuân Tùng05/01/1989Kiến trúc sư
102HNT-00117899Nguyễn Duy Chiều24/09/1974Kỹ sư điện – tự động hóa XNCN
103HNT-00117900Bùi Thế Anh10/09/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
104HNT-00117901Lê Trần Sang12/09/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
105HNT-00117902Vũ Văn Lản03/10/1953Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
106HNT-00117903Nguyễn Trung Thắng04/10/1982Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
107HNT-00117904Bùi Quang Huy12/08/1972Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
108HNT-00117905Bạch Xuân Tấn21/08/1988Kỹ sư tự động hóa
109HNT-00117906Trần Văn Dũng11/01/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
110HNT-00117907Vũ Hạ Long20/05/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
111HNT-00117908Lê Anh Tuấn29/07/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
112HNT-00117909Nguyễn Văn Ngữ12/09/1975Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
113HNT-00117910Vũ Thành Công23/10/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường
114HNT-00117911Trần Quý Anh14/12/1977Kỹ sư xây dựng
115HNT-00117912Vũ Hồng Giang02/09/1984Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
116HNT-00073154Nguyễn văn Tùng19/03/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
117HNT-00080897Ngô Tùng Anh09/09/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
118HNT-00117913Nguyễn Ngọc Linh26/01/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
119HNT-00117914Nguyễn Ngọc Hùng01/04/1991Kiến trúc sư
120HNT-00117915Lê Anh Tú01/08/1980Kỹ sư xây dựng cầu – đường
121HNT-00117916Vũ Minh Hải15/11/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
122HNT-00117917Nguyễn Văn Quảng10/08/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
123HNT-00117918Đặng Xuân Hiếu14/01/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
124HNT-00117919Nguyễn Thanh Tùng27/08/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
125HNT-00117920Lý Tuấn Anh16/07/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
126HNT-00117921Lê Chí Hữu28/09/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đường
127HNT-00117922Thẩm Quang Dự29/05/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
128HNT-00117923Nguyễn Đình Giang02/04/1983Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
129HNT-00117924Phạm Quang Huy20/10/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
130HNT-00117925Nguyễn Hải Hà10/11/1986Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
131HNT-00117926Mạc Tuấn Cương02/04/1987Kỹ sư xây dựng
132HNT-00117927Nguyễn Thị Thanh Loan17/08/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
133HNT-00117928Ngô Văn Duy17/03/1993Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
134HNT-00117929Ngô Văn Ninh13/04/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
135HNT-00117930Trần Quốc An01/08/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
136HNT-00117931Đỗ Quốc Hoàng29/03/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
137HNT-00073137Trịnh Đức Thọ09/05/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
138HNT-00117932Hoàng Xuân Huyền13/09/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
139HNT-00117933Trần Tuấn Hưng28/10/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
140HNT-00117934Đoàn Văn Tâm30/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
141HNT-00117935Bùi Văn Miên15/08/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
142HNT-00117936Hà Ngọc Thanh05/10/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
143HNT-00117937Nguyễn Minh Anh02/06/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
144HNT-00058244Bùi Quang Huy09/02/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
145HNT-00117938Phạm Văn Lợi16/02/1981Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
146HNT-00069013Vũ Trọng Hưởng29/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
147HNT-00117939Trần Văn Kính05/09/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
148HNT-00117940Chu Văn Hoạt07/03/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
149HNT-00073777Trần Văn Huy22/11/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
150HNT-00117941Trịnh Hoàng Tùng09/11/1980Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị
151HNT-00117942Lê Hà Thái21/10/1985Kiến Trúc Sư
152HNT-00117943Đặng Hoàng Hiếu11/04/1981Kiến Trúc Sư
153HNT-00117944Phạm Nhật Phú15/08/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
154HNT-00117945Nguyễn Tuấn Long19/06/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
155HNT-00117946Vũ Ngọc Thành07/07/1987Kiến Trúc Sư
156HNT-00117947Nguyễn Quang Học04/04/1990Kỹ sư xây dựng cầu – đường
157HNT-00117948Dương Huy Tùng05/01/1991Kỹ sư kinh tế xây dựng
158HNT-00117949Phạm Quang Anh23/06/1985Kiến trúc sư
159HNT-00117950Phạm Ngọc Đông10/11/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
160HNT-00117951Nguyễn Tuấn Sơn30/07/1982Kiến trúc sư
161HNT-00117952Lê Duy25/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
162HNT-00117953Phạm Thị Thương23/09/1979Kỹ sư Kinh tế xây dựng
163HNT-00117954Vũ Xuân Đán04/08/1977Kỹ sư xây dựng
164HNT-00117955Nguyễn Thanh Hải22/01/1980Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
165HNT-00038462Trịnh Xuân Lâm18/12/1978Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
166HNT-00117956Đặng Minh Hoàng04/07/1993Kỹ sư kỹ thuật điện – điện tử
167HNT-00117957Nông Văn Quyết27/09/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình
168HNT-00114748Nguyễn Quang Huy16/11/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ sư điện tử viễn thông
169HNT-00117958Ngô Xuân Long06/06/1980Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
170HNT-00117959Nguyễn Thanh Tùng08/07/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
171HNT-00117960Nguyễn Hồng Sơn02/10/1971Kỹ sư Thủy lợi
172HNT-00117961Lưu Văn Diệm25/02/1986Trung cấp Xây dựng dân dụng và công nghiệp
173HNT-00117962Nguyễn Đình Đạt10/08/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
174HNT-00117963Nguyễn Văn Hiếu09/10/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
175HNT-00069886Phạm Ngọc Sơn01/09/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
176HNT-00117964Lương Đăng Hạnh02/02/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
177HNT-00037356Nguyễn Trác Mạnh22/08/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
178HNT-00117965Trần Tuấn Anh28/01/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
179HNT-00117966Nhâm Hoàng Hà02/01/1979Kỹ sư điện
180HNT-00117967Phùng Long Hưng05/10/1981Kỹ sư công trình thủy lợi; Thạc sỹ công trình thủy
181HNT-00117968Nguyễn Minh Trí09/02/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
182HNT-00013423Chu Phú Vân01/03/1967Kỹ sư xây dựng cầu đường
183HNT-00117969Chu Ngọc Ánh28/06/1995Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
184HNT-00117970Vũ Văn Kiên06/08/1989Kỹ sư Kỹ Thuật Điện, điện tử
185HNT-00117971Phạm Ngọc Huy25/10/1990Thạc kỹ kỹ thuật viễn thông
186HNT-00117972Phạm Ngọc Tiến19/06/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
187HNT-00117973Hoàng Trọng Mậu22/05/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
188HNT-00117974Nguyễn Thiện Phương20/10/1980Kỹ sư Thủy Lợi
189HNT-00117975Nguyễn Quang Khải10/01/1987Kỹ sư Công trình Thủy Lợi
190HNT-00085826Nguyễn Đắc Hiếu21/11/1988Kỹ sư xây dựng cầu Đường
191HNT-00117976Lê Hoàng Long07/09/1981Kỹ sư thuỷ lợi
192HNT-00117977Nguyễn Quang Minh12/08/1978Kỹ sư thuỷ lợi
193HNT-00117978Lê Thanh Tùng09/12/1979Kỹ sư thuỷ lợi; Kỹ sư kỹ thuật điện
194HNT-00117979Trần Xuân Trường07/12/1989Kỹ sư hệ thống điện
195HNT-00117980Nguyễn Minh Thịnh20/01/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
196HNT-00117981Tạ Văn Dương07/03/1995Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
197HNT-00117982Trương Xuân Huy15/01/1963Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
198HNT-00117983Nguyễn Quang Khải10/11/1996Kỹ sư kỹ thuật đô thị
199HNT-00117984Tạ Duy Khánh03/11/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
200HNT-00117985Đặng Xuân Đăng22/02/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
201HNT-00117986Lê Thanh07/09/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
202HNT-00117987Trịnh Viết Hồi26/09/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
203HNT-00034783Nguyễn Bá Ngọc10/11/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
204HNT-00073199Nguyễn Văn Thịnh23/02/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
205HNT-00117988Nguyễn Quang Tới10/11/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
206HNT-00117989Nguyễn Gia Thanh14/06/1992Kỹ sư hệ thống điện
207HNT-00117990Ngô Sách Lập18/08/1992Kỹ sư hệ thống điện
208HNT-00117991Đỗ Văn Cường06/10/1992Kỹ sư hệ thống điện
209HNT-00117992Chu Thái Dương29/08/1981Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
210HNT-00117993Trần Mạnh Hòa01/09/1958Kỹ sư xây dựng
211HNT-00117994Nguyễn Duy Hinh02/07/1984Cử nhân cao đẳng điện công nghiệp
212HNT-00088570Vũ Đức Minh25/02/1983Thạc sĩ kỹ thuật công trình đặc biệt / Cao đẳng cấp thoát nước và môi trường
213HNT-00014778Đỗ Ngọc Thỏa Tú23/10/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
214HNT-00046949Trịnh Hồng Thu19/03/1982Kỹ sư Hệ thống điện
215HNT-00117995Nguyễn Phụ Tuyên17/05/1980Kỹ sư xây dựng cầu – đường
216HNT-00117996Lâm Văn Sinh21/09/1959Kỹ sư xây dựng
217HNT-00117997Nguyễn Thái Giang29/07/1958Kỹ sư thiết bị điện, điện tử
218HNT-00068507Vũ Đàm Khuê15/07/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
219HNT-00081464Võ Thành Đức11/06/1975Kỹ sư hệ thống điện
220HNT-00117998Trần Hữu Thắng26/09/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
221HNT-00117999Lâm Trường Giang07/08/1987Kỹ sư kỹ thuật điện
222HNT-00118000Trần Xuân Đại11/09/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
223HNT-00106829Nguyễn Xuân Hoàn01/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
224HNT-00118001Nguyễn Đức Thọ14/04/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
225HNT-00118002Hoàng Văn Bình13/07/1989Kỹ sư cấp thoát nước
226HNT-00118003Nguyễn Văn Bắc26/08/1988Kỹ sư kỹ thuật điều kiển và tự động hóa
227HNT-00118004Vũ Thành Chung02/02/1984Kỹ sư xây dựng Cầu -Đường
228HNT-00118005Đào Công Hoan06/01/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
229HNT-00118006Tạ Văn Thành04/09/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
230HNT-00037412Lê Khắc Vĩnh18/09/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
231HNT-00118007Đoàn Anh Tuấn03/02/1974Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
232HNT-00118008Vũ Thanh Hiệp12/05/1982Kỹ sư công nghệ cơ khí
233HNT-00118009Nguyễn Thanh Quân02/02/1981Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
234HNT-00118010Nguyễn Thành An15/01/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
235HNT-00118011Nguyễn Hữu Thắng01/04/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
236HNT-00118012Trần Minh Tú12/06/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
237HNT-00014630Dương Ngọc Học24/01/1975Kỹ sư xây dựng Cầu – đường
238HNT-00118013Trần Đăng Khoa27/08/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
239HNT-00118014Hoàng Hữu Hiệp27/10/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
240HNT-00118015Nguyễn Văn Thành19/08/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
241HNT-00118016Phạm Văn Núi09/12/1984Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
242HNT-00118017Mai Xuân Nga01/06/1993Kỹ sư kinh tế xây dựng
243HNT-00077655Đinh Xuân Toán11/08/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
244HNT-00024151Lê Hữu Trà03/02/1984Kỹ sư xây dựng thủy lợi – thủy điện
245HNT-00118018Nguyễn Văn Thọ24/10/1989Kỹ sư Kỹ Thuật Điện
246HNT-00118019Hoàng Vũ Hiệp23/02/1989Kỹ Sư Kỹ Thuật Điện
247HNT-00118020Lại Văn Hướng16/07/1991Kỹ sư Công nghệ Kỹ Thuật Điện
248HNT-00118021Nguyễn Quang Huy15/01/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
249HNT-00118022Trần Tiến Tùng10/10/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
250HNT-00053338Tạ Tuấn Anh09/10/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
251HNT-00050799Đinh Xuân Hồi25/12/1981Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
252HNT-00118023Vũ Văn Hưng14/07/1981Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
253HNT-00118024Nguyễn Quốc Việt19/10/1981Kỹ sư trắc địa công trình
254HNT-00118025Trần Bá Hòa21/04/1989Kỹ sư Kinh tế xây dựng
255HNT-00040274Đỗ Trường Giang18/10/1984Kỹ sư hệ thống điện
256HNT-00118026Nguyễn Anh Thế04/02/1984Kỹ sư hệ thống điện
257HNT-00118027Trần Đức Minh Châu20/05/1986Kỹ sư hệ thống điện
258HNT-00118028Đào Đình Luyện02/09/1992Kỹ sư Kỹ Thuật Điện
259HNT-00118029Nguyễn Duy Cung04/12/1994Kỹ sư Kỹ Thuật Điện, điện tử
260HNT-00118030Vũ Bá Đạt28/02/1994Kỹ sư Kỹ Thuật Điện
261HNT-00118031Nguyễn Đức Thịnh02/02/1995Kỹ sư Kỹ Thuật Điện
262HNT-00118032Uông Hồng Quân31/08/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
263HNT-00118033Bùi Văn Đức02/10/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
264HNT-00118034Nguyễn Ngọc Thịnh09/06/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
265HNT-00023239Trương Văn Ngọc12/06/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
266HNT-00084507Lâm Nguyên Công06/06/1980Kỹ sư thủy lợi
267HNT-00118035Trần Văn Duy11/07/1993Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
268HNT-00118036Nguyễn Hữu Long04/03/1988Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
269HNT-00118037Trần Văn Phan04/10/1983Kỹ sư xây dựng Cầu Đường Bộ
270HNT-00065527Trần Xuân Cường17/11/1987Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
271HNT-00015696Lê Xuân Xuyên15/07/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
272HNT-00015692Trần Quang Minh28/06/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
273HNT-00118038Nguyễn Tài Tưởng04/12/1971Kỹ sư xây dựng cầu đường
274HNT-00118039Nguyễn Văn Cương30/11/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
275HNT-00118040Nguyễn Văn Hiếu06/06/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
276HNT-00118041Phạm Minh Vương15/07/1993Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn
277HNT-00118042Nguyễn Văn Oanh01/07/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
278HNT-00118043Đặng Thanh Tùng16/10/1994Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng
279HNT-00118044Nguyễn Bá Nam07/08/1993Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình biển
280HNT-00118045Bùi Đức Phái18/12/1993Kỹ sư Kỹ Thuật Công Trình Biển
281HNT-00118046Lê Anh Chiến24/08/1978Kỹ sư xây dựng Cầu Đường; Thạc sỹ kỹ thuật
282HNT-00118047Vương Hoàng Quyết01/11/1979Thạc sỹ xây dựng Cần, hầm
283HNT-00118048Tô Xuân Tiến09/06/1982Kỹ sư xây dựng Cầu Đường bộ
284HNT-00118049Nguyễn Quý Dũng04/11/1991Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
285HNT-00118050Nguyễn Xuân Đức29/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
286HNT-00118051Phạm Ngọc Quyết01/05/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
287HNT-00118052Phùng Bá Ngọc20/08/1993KS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
288HNT-00118053Trần Sỹ Sơn12/08/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
289HNT-00118054Trần Bá Thành22/08/1978Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
290HNT-00118055Đặng Huy Phương07/04/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
291HNT-00118056Nguyễn Văn Minh05/12/1987Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
292HNT-00118057Lê Quốc Đạt07/11/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
293HNT-00105687Nguyễn Huy Đức09/05/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
294HNT-00118058Nguyễn Thọ Giang10/02/1983Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
295HNT-00118059Lê Quang Huy19/11/1980Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
296HNT-00118060Đậu Xuân Tùng15/11/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
297HNT-00118061Nguyễn Danh Hào15/01/1995Kỹ sư kỹ thuật địa chất
298HNT-00118062Mai Đình Hưng02/08/1990Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
299HNT-00118063Phạm Xuân Dũng03/03/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
300HNT-00118064Mai Ngọc Ảnh30/01/1986Kỹ sư xây dựng
301HNT-00118065Nguyễn Văn Quân16/12/1964Kỹ sư thủy lợi
302HNT-00118066Nguyễn Thành Công20/04/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
303HNT-00118067Hoàng Văn Sinh03/07/1981Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ
304HNT-00118068Nguyễn Đình Đông03/07/1981Kỹ sư Tín hiệu Giao thông vận tải
305HNT-00118069Phùng Huy Hiến21/02/1974Kỹ sư Trắc địa
306HNT-00118070Nguyễn Thế Điện07/11/1972Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư thủy lợi
307HNT-00118071Lê Thế Vinh16/12/1989Kỹ sư kỹ thuật thuỷ điện và năng lượng tái tạo
308HNT-00118072Lê Quang Thăng14/06/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
309HNT-00118073Nguyễn Đức Huy25/06/1984Kỹ sư Thủy lợi
310HNT-00118074Đinh Tiến Tâm25/10/1986Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
311HNT-00118075Lê Văn Đô08/10/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình
312HNT-00118076Nguyễn Thị Diện20/10/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
313HNT-00118077Nguyễn Thị Hồng03/09/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
314HNT-00076682Chu Thị Nguyên21/08/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
315HNT-00118078Lê Duy Đông09/08/1981Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp
316HNT-00118079Nguyễn Văn Tuân28/03/1986Kỹ sư xây dựng
317HNT-00118080Trương Quang Tùng25/06/1990Cao Đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
318HNT-00118081Nguyễn Thị Kim Oanh22/08/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
319HNT-00023263Nguyễn Duy Khoa09/09/1984Kỹ sư xây dựng
320HNT-00015698Đặng Phương Lâm18/08/1978Kỹ sư công trình thủy lợi
321HNT-00118082Hoàng Thị Nam15/02/1983Kỹ sư thủy nông cải tạo đất
322HNT-00015694Giáp Văn Tiến05/07/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
323HNT-00015693Lý Văn Như25/06/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
324HNT-00017004Hoàng Thế Anh10/01/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
325HNT-00118083Hoàng Mạnh Hà18/02/1986Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ
326HNT-00118084Tống Công Thanh25/01/1977Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
327HNT-00118085Nguyễn Đăng Giáp09/02/1996Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường
328HNT-00118086Phạm Thị Thu Hà06/05/1993Kỹ sư hệ thống điện
329HNT-00118087Nguyễn Văn Đức25/02/1985Kỹ sư điện tự động ngành điện tự động công nghiệp
330HNT-00118088Nguyễn Quang Vịnh04/04/1974Cử nhân cao đẳng tự động hóa
331HNT-00118089Vũ Tiến Trình09/08/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
332HNT-00041220Vũ Thành Công25/08/1990Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
333HNT-00118090Ngô Văn Hiệu10/05/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
334HNT-00118091Nguyễn Dương Tuấn Hải22/02/1993Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
335HNT-00118092Vũ Văn Tấn30/01/1985Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
336HNT-00118093Hoàng Văn Lưu28/02/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
337HNT-00118094Phạm Văn Lưu27/09/1991Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
338HNT-00118095Đỗ Quý Hướng04/05/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
339HNT-00118096Nguyễn Đức Cảnh15/03/1995Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
340HNT-00118097Lê Hải Trung05/03/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
341HNT-00118098Lê Văn Mạnh11/07/1977Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
342HNT-00118099Đỗ Đức Phương10/10/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
343HNT-00118100Trần Minh Dũng12/07/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
344HNT-00118101Thái Hữu Vinh17/02/1986Kỹ sư điện công nghiệp
345HNT-00118102Ngô Văn Hoan10/03/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình
346HNT-00118103Phạm Quang Sơn28/12/1979Thạc sỹ kiến trúc
347HNT-00118104Đỗ Xuân Hưng01/11/1987Kỹ sư Máy và Thiết bị Nhiệt – Lạnh
348HNT-00118105Lê Xuân Hùng11/12/1977Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
349HNT-00118106Trương Đình Lĩnh04/08/1980Kỹ sư xây dựng đường bộ
350HNT-00118107Trịnh Xuân Tùng11/09/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
351HNT-00018079Trần Xuân Trường21/05/1979Kỹ sư xây dựng
352HNT-00118108Nguyễn Văn Dũng15/06/1995Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
353HNT-00118109Nguyễn Văn Tới24/11/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Cao đẳng cấp thoát nước
354HNT-00118110Bùi Tiến Trung28/10/1955Kỹ sư hệ thống điện
355HNT-00118111Lê Hồng Văn18/06/1978Kỹ sư điện khí hóa cung cấp điện
356HNT-00073190Đỗ Quang Vị10/12/1979Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
357HNT-00118112Trần Văn Đàm20/05/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
358HNT-00043488Nguyễn Tiến Long24/07/1985Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ
359HNT-00118113Lương Thế Trung19/11/1987Kỹ sư Xây dựng
360HNT-00118114Nguyễn Văn Tuấn17/06/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
361HNT-00082110Nguyễn Văn Đức18/05/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
362HNT-00118115Nguyễn Văn Nguyên23/10/1989Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
363HNT-00118116Nguyễn Huy Chính29/11/1985Thạc sĩ kỹ thuật điện
364HNT-00058145Nguyễn Văn Hợi10/10/1984Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
365HNT-00118117Phạm Văn Nam02/02/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình cầu đường
366HNT-00118118Phạm Công Hoan14/11/1982Thạc sỹ kỹ thuật
367HNT-00083504Nguyễn Văn Dũng01/03/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
368HNT-00118119Hoàng Mạnh Hùng02/09/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
369HNT-00118120Bùi Quang Sáng22/06/1981Kỹ sư xây dựng Cầu đường
370HNT-00118121Nguyễn Ngọc Tân30/03/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
371HNT-00118122Vũ Văn Thiệu07/12/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
372HNT-00118123Nguyễn Xuân Hạnh13/02/1984Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
373HNT-00118124Tô Ngọc Sơn17/09/1961Kỹ sư ngành đo lường điều khiển
374HNT-00118125Đình Văn Luyện29/10/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
375HNT-00118126Lưu Danh Hải03/12/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
376HNT-00040171Hàn Văn Huyên18/06/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
377HNT-00081385Trần Công Thiệu20/09/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
378HNT-00055106Vũ Duy Đức31/08/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
379HNT-00081382Phạm Hồng Hoa05/09/1984Kỹ sư Cấp thoát nước
380HNT-00118127Trần Hoàn09/03/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
381HNT-00043613Nguyễn Tuấn Hồng05/01/1975Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
382HNT-00118128Trần Minh Hiền25/08/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
383HNT-00118129Nguyễn Đức Thiện31/10/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
384HNT-00118130Đào Đức Dũng03/10/1974Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
385HNT-00118131Dương Văn Thắng24/01/1979Kỹ sư xây dựng cầu đường
386HNT-00118132Lê Mạnh Tuân27/09/1983Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
387HNT-00118133Vũ Văn Hiển28/08/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
388HNT-00118134Đoàn Mạnh Hùng25/09/1978Kỹ sư công trình thủy
389HNT-00043185Nguyễn Phú Vinh01/02/1982Kỹ sư xây dựng công trình thủy lợi
390HNT-00118135Lê Huy Hoàng30/10/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
391HNT-00118136Nguyễn Đình Kế12/05/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
392HNT-00118137Viên Văn Dân09/12/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
393HNT-00118138Nguyễn Văn Long04/03/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
394HNT-00118139Nguyễn Văn Thắng04/11/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
395HNT-00118140Trần Văn Chiến05/06/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
396HNT-00118141Nguyễn Mạnh Khôi14/06/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
397HNT-00085608Vũ Thu Ngọc03/04/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
398HNT-00111589Nguyễn Khắc Triệu14/08/1991Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
399HNT-00118142Nguyễn Xuân Dũng16/11/1987Kỹ sư cấp thoát nước
400HNT-00104680Nguyễn Văn Chung02/06/1995Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
401HNT-00118143Đoàn Văn Vụ23/02/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
402HNT-00118144Hoàng Văn Sơn10/11/1983Kỹ sư xây dựng
403HNT-00118145Lại Thế Lĩnh31/05/1977Kiến trúc sư
404HNT-00118146Phạm Văn Chuyên28/06/1991Kỹ sư quản lý xây dựng
405HNT-00118147Hoàng Bình Giang01/12/1983Thạc sỹ kỹ thuật công trình giao thông
406HNT-00050819Đinh Văn Hiếu18/10/1984Kỹ sư xây dựng cầu – đường
407HNT-00118148Bùi Gia Linh12/01/1970Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
408HNT-00118149Nguyễn Vũ Hoàng Long10/08/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
409HNT-00118150Phạm Đăng Phúc14/02/1976Kiến trúc sư
410HNT-00118151Đinh Văn Thanh09/12/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
411HNT-00118152Lê Văn Hùng03/06/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
412HNT-00118153Lương Tuấn An11/05/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
413HNT-00118154Ngô Trọng Hiếu17/10/1995Kỹ sư quản lý xây dựng
414HNT-00053712Nguyễn Công Cường12/03/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình
415HNT-00118155Nguyễn Công Trường25/04/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
416HNT-00118156Nguyễn Doãn Dương20/01/1991Kỹ sư kinh tế xây dựng
417HNT-00118157Nguyễn Huy Quyền16/05/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
418HNT-00118158Phạm Văn Dần22/10/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
419HNT-00118159Phùng Nghĩa Mật05/09/1971Kỹ sư xây dựng Thủy lợi -Thủy điện
420HNT-00118160Đỗ Minh Thế21/02/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
421HNT-00118161Trần Văn Luận03/04/1993Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
422HNT-00118162Phạm Văn Đệ25/06/1991Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
423HNT-00118163Trần Văn Khởi25/02/1975Kỹ sư thủy lợi
424HNT-00118164Nguyễn Viết Hiệp03/06/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
425HNT-00118165Nguyễn Văn Nhượng18/08/1986Kỹ sư Công trình thủy lợi
426HNT-00118166Phạm Xuân Dũng02/05/1986Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
427HNT-00058505Tạ Quang Giang13/08/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
428HNT-00058504Ngô Quang Hùng01/01/1993Kỹ sư cơ sở hạ tầng giao thông
429HNT-00118167Ngô Văn Nghiệp29/06/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
430HNT-00118168Nguyễn Văn Đức03/06/1993Kỹ sư Cở sở Hạ tầng Giao thông
431HNT-00118169Nguyễn Hữu Hùng14/07/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
432HNT-00118170Nguyễn Văn Phưởng21/10/1982Kỹ sư xây dựng Cầu đường
433HNT-00118171Nguyễn Văn Chí26/06/1981Kỹ sư Địa chất công trình – Địa kỹ thuật
434HNT-00118172Trịnh Xuân Hùng01/02/1984Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng
435HNT-00118173Đặng Văn Cường11/05/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
436HNT-00118174Trịnh Văn Hoàn23/02/1988Kỹ sư kỹ thuật địa chất
437HNT-00118175Hoàng Đình Anh07/06/1989Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo
438HNT-00098813Nguyễn Văn Quý18/11/1983Kỹ sư xây dựng công trình
439HNT-00118176Lưu Văn Hải20/10/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
440HNT-00118177Lê Quang Nghĩa07/05/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
441HNT-00118178Nguyễn Văn Hách02/05/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
442HNT-00118179Trần Mạnh Hùng13/09/1994Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
443HNT-00118180Nhữ Văn Khoa06/04/1983Kỹ sư xây dựng Cảng – Đường thủy
444HNT-00118181Đào Quang Vinh10/11/1983Kỹ sư hệ thống điện
445HNT-00118182Phùng Gia Tú17/10/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
446HNT-00118183Trần Thị Thanh Hà01/09/1962Kỹ sư Thủy Lợi
447HNT-00118184Phan Bá Minh28/02/1984Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
448HNT-00118185Nguyễn Anh Tú26/08/1986Kỹ sư xây dựng công trình ngầm
449HNT-00118186Nguyễn Văn Thắng20/12/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
450HNT-00082851Phạm Lương Thành30/08/1969Kỹ sư Hệ thống điện
451HNT-00118187Phùng Châu Thái Vương03/12/1993Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
452HNT-00118188Cao Tuấn Dũng05/02/1988Kỹ sư kỹ Thuật công trình xây dựng
453HNT-00118189Trần Ngọc Dũng12/12/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
454HNT-00040908Nguyễn Văn Nhân13/12/1992Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
455HNT-00118190Vương Văn Hà13/08/1981Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
456HNT-00118191Trần Hoàng Anh01/01/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình
457HNT-00118192Nguyễn Bá Đinh07/10/1961Kỹ sư kinh tế xây dựng
458HNT-00118193Ngô Tuấn Hải12/05/1983Kỹ sư xây dựng thuỷ lợi – thuỷ điện
459HNT-00118194Đào Xuân Mão26/11/1980Kỹ sư xây dựng cầu đường
460HNT-00118195Nguyễn Hữu Phước08/04/1970Kỹ sư thủy lợi – thủy điện – cấp thoát nước
461HNT-00118196Trần Hữu Trưởng28/08/1992Kỹ sư xây dựng cầu – đường
462HNT-00118197Nguyễn Minh Hoàng31/05/1982Kiến trúc sư
463HNT-00118198Lê Văn Sứ20/02/1988Kỹ sư xây dựng cầu đường
464HNT-00118199Nguyễn Văn Tuệ20/07/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
465HNT-00118200Trần Ngọc Ánh10/09/1975Kỹ sư kỹ thuật công trình
466HNT-00118201Trần Quốc Thụy07/02/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
467HNT-00118202Phạm Minh Tuấn05/03/1992Kỹ sư kỹ thuật nhiệt – Điện lạnh
468HNT-00118203Nguyễn Thái Linh27/12/1980Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
469HNT-00118204Nguyễn Minh Hoàng04/11/1983Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
470HNT-00118205Nguyễn Đức Hiếu02/06/1989Thạc sỹ quản lý xây dựng
471HNT-00118206Nguyễn Văn Đán03/06/1973Kỹ sư Điện tử
472HNT-00118207Nguyễn Ngọc Huân16/08/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
473HNT-00118208Phan Văn Phúc10/04/1988Kỹ sư xây dựng công trình thủy
474HNT-00118209Lê Minh Hiệu15/09/1982Kỹ sư xây dựng Cảng – Đường thủy
475HNT-00118210Mai Văn Thường22/11/1989Kỹ sư công nghệ thông tin
476HNT-00118211Phạm Văn Xăm20/03/1988Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ
477HNT-00118212Lương Duy Sang18/10/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
478HNT-00118213Phạm Mạnh Tiến04/10/1988Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
479HNT-00118214Huỳnh Hữu Hạnh12/11/1985Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, truyền thông
480HNT-00118215Nguyễn Trường An04/08/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
481HNT-00118216Nguyễn Minh Dương13/04/1978Kỹ sư xây dựng cầu – đường
482HNT-00118217Võ Phan Hùng Anh13/01/1979Kỹ sư Điện – Điện tử
483HNT-00118218Tạ Đình Duy26/09/1982Kiến trúc sư
484HNT-00118219Trần Thế Nam27/12/1989Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử
485HNT-00118220Trịnh Ngọc Nam28/08/1990Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
486HNT-00118221Hồ Mạnh Hải05/08/1968Kỹ sư Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
487HNT-00118222Bùi Văn Cảnh02/08/1982Kỹ sư hệ thống điện
488HNT-00118223Nguyễn Học Đạo25/04/1971Kỹ sư trắc địa – bản đồ
489HNT-00042007Nguyễn Tuấn Long04/06/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
490HNT-00118224Nguyễn Văn Kế04/09/1971Kỹ sư điện tự động công nghiệp
491HNT-00118225Triệu Công Điền10/06/1982Kỹ sư hệ thống điện
492HNT-00118226Nguyễn Văn Dũng05/08/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
493HNT-00099682Lê Quang Phương24/11/1971Kỹ sư xây dựng công trình
494HNT-00118227Nguyễn Văn Phú05/10/1986Kỹ sư công trình
495HNT-00105422Phạm Ngọc Hà27/12/1982Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
496HNT-00118228Mai Quang Đức17/10/1972Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
497HNT-00118229Dương Quang Thành09/09/1973Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
498HNT-00118230Nguyễn Duy Hưng04/09/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình
499HNT-00118231Trần Văn Lập23/06/1977Kỹ sư tự động hóa – cung cấp điện
500HNT-00018057Nguyễn Thị Hương04/05/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
501HNT-00118232Phan Văn Cường05/11/1985Kỹ sư Công nghiệp
502HNT-00118233Ngô Hùng Sơn02/11/1971Kỹ sư điện, điện tử
503HNT-00118234Nguyễn Chánh Giáo21/08/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
504HNT-00118235Lê Tiến Kỳ11/03/1982Kỹ sư kinh tế xây dựng
505HNT-00118236Lê Trung Hiếu15/05/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
506HNT-00118237Lê Ngọc Tuân01/08/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
507HNT-00118238Nguyễn Thành Dương21/02/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
508HNT-00118239Nguyễn Xuân Lộc26/02/1989Kỹ sư kinh tế tài nguyên thiên nhiên
509HNT-00118240Vũ Quý Quyền28/10/1977Kiến trúc sư
510HNT-00118241Nguyễn Thanh Bình11/04/1987Kiến trúc sư quy hoặc đô thị
511HNT-00118242Lê Hồng Nhân16/09/1977Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp; Kỹ sư điện công nghiệp
512HNT-00118243Trần Đức Công23/11/1985Kỹ sư công nghệ thông tin
513HNT-00118244Phạm Nguyên Thịnh31/10/1984Kỹ sư điện tử viễn thông
514HNT-00118245Vũ Đức Doanh17/03/1985Kỹ sư kỹ thuật viễn thông
515HNT-00118246Nguyễn Hoàng Trung16/05/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
516HNT-00118247Nguyễn Trung Dũng22/12/1986Kỹ sư hệ thống điện
517HNT-00044638Trần Vũ Hoàng13/05/1987Kỹ sư thủy lợi
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội