Danh sách cá cá nhân là Hội viên của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2 thi ngày 29/6/2019

STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ

chuyên môn

Số chứng chỉ
1 Trần Văn Quý 1983 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng HNT-00067834
2 Bùi Trung Huân 1988 Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067835
3 Hoàng Văn Phong 1991 Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ HNT-00067836
4 Nguyễn Vinh Hiển 1990 Kỹ sư kỹ  thuật công trình xây dựng HNT-00067837
5 Nguyễn Hồng Nam 1978 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00067838
6 Nguyễn Hoàng Long 1982 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067839
7 Phạm Văn Hiền 1991 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067840
8 Hoàng Ngọc Lâm 1984 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông HNT-00067841
9 Vi Việt Dũng 1985 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00067842
10 Lưu Quang Long 1990 Kỹ thuật Xây dựng HNT-00067843
11 Nguyễn Văn Trọng 1980 Thạc sỹ Xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00067844
12 Trần Văn Hiếu 1986 Kỹ sư cầu đường HNT-00067845
13 Nguyễn Kiên Quang 1966 Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp HNT-00067846
14 Nguyễn Chiến Thắng 1976 Kỹ sư xây dựng – Dân dụng và công nghiệp HNT-00067847
15 Bùi Thế Đảm 1980 Kỹ sư kỹ thuật công trình dân dụng HNT-00067848
16 Trần Văn Sáng 1982 Kỹ sư xây dựng – Tin học xây dựng HNT-00067849
17 Đỗ Khắc Đông 1985 Công trình Thủy lợi HNT-00067850
18 Trần Xuân Quân 1992 Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp HNT-00067851
19 Khuất Trí Tuệ 1987 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00067852
20 Nguyễn Đức Thành 1978 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ HNT-00067853
21 Văn Thế Anh 1989 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067854
22 Nguyễn Văn Sơn 1989 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00067855
23 Nguyễn Hoàng Huy 1989 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng HNT-00067856
24 Nguyễn Văn Long 1992 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067857
25 Dương Minh Đoàn 1985 Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp HNT-00067858
26 Lưu Việt Anh 1994 Kỹ sư quản lý Xây dựng HNT-00067859
27 Hoàng Xuân Hợp 1990 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067860
28 Đặng Đình Hưng 1989 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị HNT-00067861
29 Phạm Đình Hóa 1994 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067862
30 Đàm Kim Ngọc 1987 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067863
31 Đặng Xuân Tùng 1988 Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị HNT-00067864
32 Phạm Văn Thuận 1979 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00067865
33 Nguyễn Phan Nhân 1987 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00067866
34 Bùi Công Quân 1981 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00024839
35 Đỗ Văn Học 1987 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00020119
36 Trịnh Thanh Vũ 1988 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00020120
37 Lê Đức Thọ 1984 Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp HNT-00067867
38 Nguyễn Bá Huấn 1990 Kỹ sư công trình giao thông HNT-00067868
39 Nguyễn Văn Cường 1987 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00067869
40 Nguyễn Tiến Đạt 1981 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00067870
41 Nguyễn Viết Tuân 1982 Kỹ sư xây dựng cầu đường HNT-00067871
42 Lê Trung Thành 1993 Kỹ sư xây dựng công trình giao thông HNT-00067872
43 Đặng Văn Linh 1987 Kỹ sư xây dựng HNT-00009868
44 Nguyễn Văn Dân 1983 Kỹ sư thủy nông cải tạo đất HNT-00029809
45 Lê Hồng Khang 1980 Kỹ sư xây dựng cầu – đường HNT-00067873
46 Thân Văn Quang 1979 Kỹ sư xây dựng cầu – đường HNT-00067874
47 Nguyễn Việt Nam 1989 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Dân dụng và công nghiệp HNT-00015683
48 Nguyễn Danh Mãn 1988 Kỹ sư Hệ thống điện HNT-00067875
49 Nguyễn Văn Mạnh 1988 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp HNT-00067876
50 Nguyễn Mạnh Hùng 1989 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067877
51 Nguyễn Đình Triệu 1986 Xây dựng HNT-00067878
52 Trần Đình Trọng 1981 Kỹ sư xây dựng công trình HNT-00067879
53 Nguyễn Văn Ninh 1984 Kỹ sư đô thị – cấp thoát nước HNT-00067880
54 Nguyễn Trí Quỳnh 1983 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng HNT-00067881
55 Lê Trung Thông 1983 Kỹ sư xây dựng cộng nghệ vật liệu xây dựng HNT-00067882
56 Tạ Đình Ánh 1987 Kỹ sư địa chất thủy văn – địa chất công trình HNT-00067883

Quyết định số 45/QĐ-VACC ngày 15/08/2019 của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan: 0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền: 0334 660 395

Hồng Nhung: 094 804 6668