DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2024/QĐ-VACC NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2024

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 143 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Phụ lục kèm theo QĐ số 06/2024/QĐ-VACC ngày 22/01/2024)

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên mônLĩnh vực cấpHạng
1HNT-00181884Nguyễn Hải Phú26/03/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
2HNT-00181885Trần Đại Hà14/04/1975Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
3HNT-00181886Nguyễn Tuấn Sơn20/05/1980Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
4HNT-00181887Đặng Sỹ Hải20/10/1983Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
5HNT-00181889Hoàng Đức Nhân01/05/1983Kỹ sư thiết bị điện – điện tử – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
6HNT-00023837Hồ Ngọc Toản15/01/1968Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
7HNT-00023823Trần Chí Thành02/08/1972Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
8HNT-00181890Nguyễn Đức Minh21/08/1975Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
9HNT-00181891Vũ Thanh Chung09/02/1972Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
10HNT-00181892Nguyễn Đức Đại18/04/1970Kỹ sư kỹ thuật điện chuyên ngành hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
11HNT-00181893Bùi Sỹ Quang26/09/1983Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
12HNT-00181894Nguyễn Minh Thành09/11/1975Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
13HNT-00181895Lê Hồng Quân01/05/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
14HNT-00181896Hoàng Văn Long11/02/1976Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
15HNT-00023852Trần Tiến Bình20/06/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
16HNT-00181897Phạm Hồng Sơn25/10/1971Kỹ sư kỹ thuật điện chuyên ngành hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
17HNT-00070765Phạm Đình Trung24/10/1982Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
18HNT-00181898Vũ Duy Dinh06/08/1977Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
19HNT-00181899Trần Văn Hướng03/03/1979Kỹ sư điện ngành điện nông nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
20HNT-00181900Trần Ngọc Hà11/11/1970Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
21HNT-00011395Lê Minh Luận01/12/1979Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
22HNT-00181901Lê Anh Tuấn03/08/1973Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
23HNT-00181902Hoàng Ngọc Dũng04/07/1981Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
24HNT-00181903Đỗ Ngọc Tú26/09/1978Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
25HNT-00181904Phạm Văn Dũng15/05/1978Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
26HNT-00181905Lã Văn Tài15/08/1973Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
27HNT-00181906Nguyễn Văn Hoàng16/06/1974Kỹ sư Điện khí hoá- Cung cấp điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
28HNT-00181907Nguyễn Huy Chuẩn16/08/1978Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
29HNT-00181908Nguyễn Mạnh Thắng08/04/1984Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
30HNT-00181909Tạ Hoàng Thế10/06/1977Trung học chuyên nghiệp điện công nghiệp & dân dụng ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
31HNT-00181910Ngô Thành Chung04/10/1977Kỹ sư thực hành điện công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
32HNT-00181911Vũ Phi Hùng20/10/1988Kỹ sư kỹ thuật điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
33HNT-00181912Nguyễn Ngọc Thắng24/04/1980Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
34HNT-00181913Dương Quảng Hàm23/06/1973Kỹ sư kỹ thuật điện – hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
35HNT-00181914Nguyễn Mạnh Hùng15/08/1976Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện,điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
36HNT-00181915Phạm Văn Tới10/10/1973Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
37HNT-00181916Lê Trọng Hùng24/08/1974Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện,điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
38HNT-00181917Trần Văn Cường09/08/1974Công nghệ kỹ thuật điện,điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
39HNT-00181918Nguyễn Thành Long20/09/1981Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
40HNT-00181919Nguyễn Hữu Sơn22/02/1970Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
41HNT-00181920Lê Thế Hoài02/11/1972Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
42HNT-00181921Vũ Đình Ngọc07/12/1970Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
43HNT-00181922Lê Việt Anh24/04/1972Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
44HNT-00181923Ngô Xuân Quân05/06/1973Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
45HNT-00181924Lê Viết Hùng26/08/1970Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
46HNT-00181925Trần Duy Trung07/05/1982Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
47HNT-00181926Hà Văn Quyết12/10/1969Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
48HNT-00181927Lê Văn Tĩnh06/11/1969Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
49HNT-00181928Nguyễn Xuân Thắng29/06/1969Kỹ sư hệ thống điện – ngành điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
50HNT-00174699Đỗ Văn Hưng18/08/1973Kỹ sư kỹ thuật điện – hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
51HNT-00174700Lương Bá Dũng26/06/1983Kỹ sư hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
52HNT-00181929Đào Tuấn Dũng31/05/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
53HNT-00181930Lê Đình Thanh28/06/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng (ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
54HNT-00053576Nguyễn Tiến Cường30/03/1983Kỹ sư công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
55HNT-00181931Phạm Đức Thiện14/07/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
56HNT-00181932Vũ Hồng Sơn15/10/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình biểnGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
57HNT-00137444Phan Hoàng Tuấn Anh08/03/1983Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
58HNT-00181933Phạm Anh Dũng02/03/1974Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
59HNT-00181934Phạm Minh Phúc19/02/1973Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
60HNT-00181935Nguyễn Hoàng Khanh13/01/1976Kỹ sư kinh tế xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
61HNT-00152102Đỗ Văn Sơn09/05/1985Kỹ sư xây dựng công trình thủyQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
62HNT-00043833Lê Thị Thơm08/10/1987Kỹ sư cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhII
63HNT-00006327Trần Văn Nghĩa16/11/1987Kỹ sư xây dựng Đường ô tô và Sân bayThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
64HNT-00035368Đinh Minh Tuấn19/10/1983Kỹ sư xây dựng Cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
65HNT-00023990Đặng Văn Đoàn31/05/1981Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
66HNT-00181936Đỗ Văn Dương20/02/1980Kỹ sư công nghệ chế tạo máy ngành cơ khíThiết kế cơ – điện công trìnhII
67HNT-00040254Nguyễn Mạnh Hiếu01/12/1980Kỹ sư cơ khí hàng không ngành cơ khíThiết kế cơ – điện công trìnhII
68HNT-00181937Phạm Thành Trung28/06/1979Kỹ sư công trình thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
69HNT-00181938Ngô Tiến Tưởng28/09/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
70HNT-00181939Trần Anh Dũng18/04/1988Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
71HNT-00181940Lê Quang Quyền27/07/1988Kỹ sư kỹ thuật cơ khí chuyên ngành công nghệ chế tạo máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
72HNT-00181941Trần Ngọc Nam13/10/1979Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
73HNT-00181942Trần Văn Hưng24/03/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
74HNT-00037858Giang Quốc Lập15/05/1975Kỹ sư Hệ thống điệnThiết kế cơ – điện công trìnhIII
75HNT-00181943Nguyễn Tuấn Anh18/09/1982Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
76HNT-00181944Trần Thị Ký01/09/1966Cử nhân cao đẳng ngành tự động hóaGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhIII
     Thiết kế cơ – điện công trìnhIII
77HNT-00114145Phạm Minh Phúc03/03/1983Kỹ sư công nghệ chế tạo máy ngành cơ khíThiết kế cơ – điện công trìnhII
78HNT-00181945Nguyễn Duy Viễn28/11/1982Kỹ sư xây dựng – công nghệ kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
79HNT-00181946Bùi Vũ Công04/09/1981Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
80HNT-00181947Triệu Tùng01/01/1983Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
81HNT-00181948Vũ Tiến Công16/04/1987Kỹ sư kết cấu xây dựng ngành xây dựng cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
82HNT-00181949Nguyễn Hồng Quân02/11/1981Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpThiết kế kết cấu công trìnhII
83HNT-00181950Nguyễn Minh Trí11/07/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
84HNT-00017212Tạ Duy Lâm22/01/1988Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chuyên ngành tự động hóa công nghiệpGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
85HNT-00181951Phạm Ngọc Tuệ21/10/1984Kỹ sư Trắc địaKhảo sát địa hìnhII
86HNT-00181952Trần Văn Ba12/08/1992Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
87HNT-00181953Lê Văn Diễn20/10/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
88HNT-00167150Lê Văn Dương17/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
89HNT-00181954Hà Duy Tùng10/09/1988Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
90HNT-00181955Đỗ Minh Khôi27/04/1974Kỹ sư Hệ thống điệnGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
91HNT-00181956Trương Công Dương10/02/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
92HNT-00181957Phạm Văn Tiến19/09/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
93HNT-00181958Nguyễn Khánh Long10/12/1994Kiến Trúc Sư quy hoạch vùng và đô thịGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
94HNT-00181959Hồ Ngọc Dũng14/11/1974Kỹ sư trắc địaKhảo sát địa hìnhIII
95HNT-00181960Nguyễn Văn Tùng11/09/1990Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồKhảo sát địa hìnhIII
96HNT-00126430Nguyễn Tuấn Anh28/05/1979Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
97HNT-00181961Trần Duy Hoàn27/02/1991Kỹ sư Kỹ thuật Công trình BiểnGiám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuậtII
98HNT-00134469Nguyễn Mạnh Cường10/10/1984Kỹ sư xây dựng cầu đườngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
99HNT-00181962Lê Văn Tuấn04/12/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
100HNT-00181963Đoàn Văn Dũng17/01/1979Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
101HNT-00181964Nguyễn Văn Tuấn11/03/1992Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
102HNT-00181965Bùi Kim Vượng07/09/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
103HNT-00181966Lê Văn Hiếu30/08/1983Kỹ sư Xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
104HNT-00114735Lê Nguyên Cầu08/04/1961Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
105HNT-00181967Hoàng Văn Tấn14/10/1993Kỹ sư kỹ thuật cơ khí ngành công nghệ chế tạo máyGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
106HNT-00181968Vũ Văn Trung01/03/1985Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
107HNT-00181969Nguyễn Mạnh Thắng28/02/1983Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh ngành kỹ thuật nhiệtGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
108HNT-00181970Nguyễn Trung Kiên10/07/1982Kỹ sư điện, điện tửGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
109HNT-00074147Trần Thanh Tùng15/05/1983Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnhGiám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhII
110HNT-00181971Đặng Văn Du22/04/1984Kỹ sư xây dựng Cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
111HNT-00181972Trần Văn Tiệp28/02/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
112HNT-00003590Phạm Văn Tuấn12/11/1983Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trình biển – dầu khíGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
113HNT-00181973Trần Văn Quynh27/03/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
114HNT-00181974Đoàn Văn Nhâm24/09/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
115HNT-00181975Vũ Duy Vinh06/03/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
116HNT-00181976Hà Đình Long01/05/1970Kỹ sư Xây dựng Cầu- Đường BộGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
117HNT-00181977Lê Văn Tính26/08/1990Kỹ sư Xây dựng cầu – ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
118HNT-00181978Phạm Văn Tân21/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
119HNT-00181979Trần Cường10/11/1984Kỹ sư an toàn đường thủyGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
120HNT-00181980Phạm Nhật Đức26/10/1996Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thôngIII
121HNT-00037266Nguyễn Văn Hải30/04/1983Kỹ sư xây dựng – Xây dựng dân dụng và Công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
122HNT-00181981Lê Thế Sơn21/02/1986Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
123HNT-00181982Phạm Phước Minh21/03/1987Kỹ sư xây dựng – Xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
124HNT-00181983Tạ Đình Đề20/05/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
125HNT-00022116Bùi Xuân Trung15/02/1980Kỹ sư xây dựng – xây dựng công trìnhGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
126HNT-00181984Nguyễn Thế Văn12/07/1969Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
127HNT-00181985Nguyễn Đình Dương30/08/1981Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
128HNT-00181986Bùi Nhật Nam24/03/1998Kỹ sư kỹ thuật xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
129HNT-00181987Nguyễn Hữu Bình02/11/1987Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngIII
     Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)III
130HNT-00181988Phan Đức Hạnh06/07/1973Kỹ sư xây dựng Cầu ĐườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
131HNT-00181989Nguyễn Chí Khánh22/04/1987Kỹ sư xây dựng cảng – đường thủyGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtII
132HNT-00181990Hoàng Đức Anh15/08/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
133HNT-00181991Ngô Văn Tấn27/10/1993Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
134HNT-00181992Nguyễn Hữu Hải03/05/1992Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thôngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtIII
135HNT-00181993Nguyễn Thế Tuyền10/06/1982Kỹ sư xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
136HNT-00181994Bùi Văn Phương03/02/1980Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
137HNT-00181995Mã Văn Đạt07/09/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng – xây dựng công trình giao thôngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
138HNT-00181996Nguyễn Văn Hiếu06/09/1985Kỹ sư xây dựng cầu đườngGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
139HNT-00002884Phạm Hồng Đức21/03/1989Kỹ sư xây dựng cầu – đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – hầmII
140HNT-00181997Phùng Mạnh Hòa20/08/1987Kỹ sư Tự động hóa thiết kế cầu đườngThiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộII
141HNT-00169615Phùng Tuấn Anh25/02/1984Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngII
142HNT-00022853Nguyễn Văn Phi18/04/1979Kỹ sư xây dựng – xây dựng dân dụng và công nghiệpGiám sát công tác xây dựng công trình giao thôngII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngIII
143HNT-00181998Vũ Đức Long07/11/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuậtII
     Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtIII

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 06/2024/QĐ -VACC ký ngày 22/01/2024 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!