Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội các nhà thầu Quốc tế Hàn Quốc (ICAK) do Ông Kim Jong Huyn Phó chủ tịch Hiệp hội đẫn đầu. Tiếp Đoàn phía VACC có Ông Nguyễn Quốc Hiệp Chủ tịch, Ông Dương Văn Cận PCT kiêm Tổng thư ký và Ông Lê Viết Hải PCT, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần XD và kinh doanh địa ốc Hòa Bình.

Hai bên đã thông tin cho nhau tình hình hoạt động công tác Hiệp hội, đánh giá công tác hợp tác kể thời gian ký kết Bản ghi nhớ Seoul 2014. Cũng nhân dịp này VACC đã cung cấp một số thông tin cho ICAK về tình hình đầu tư một số dự án PPP hạ tầng đến năm 2025 của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên đã ghi nhớ thống nhất việc cung cấp thường xuyên những thông tin cần thiết về đầu tư hạ tầng kỹ thuật, về cơ chế chính sách đầu tư, xây dựng đấu thầu, … và các thông tin khác mà hai bên quan tâm, đặc biệt hai bên thống nhất một chương trình hợp tác cho năm 2018, theo đó khoảng tháng 4 năm 2018 VACC sẽ cử đoàn công tác đến Hàn Quốc để bàn chương trình hợp tác cụ thể cho năm 2018 và những năm tiếp theo trong đó đặc biệt chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ chỉ huy công trường, kỹ thuật, kỹ sư cho các doanh nghiệp là thành viên của VACC. Hai bên tin tưởng giữa hai Hiệp hội sẽ có những bước hợp tác có hiệu quả trong thời gian tới./.