DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/QĐ-VACC NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2020

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 211 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTHọ và tênNăm sinh
(dd/MM/yyyy)
Trình độ chuyên môn
1Dương Văn Hảo27/02/1985Kiến trúc sư
2Ngọ Văn Phong15/04/1988 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
3Nguyễn Thành Trung18/10/1980Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
4Đặng Văn Linh02/09/1987Kỹ sư xây dựng
5Ngô Viết Thành19/02/1988Kỹ sư Điện, điện tử
6Đào Duy Tùng26/03/1990Kỹ sư Kỹ Thuật Cơ Khí
7Nguyễn Hồng Quang08/04/1977Kỹ sư công trình thủy lợi
8Trần Trung Đạt30/06/1978Kỹ sư công trình thủy lợi
9Nguyễn Thành Luân26/10/1986Kỹ sư kỹ thuật bờ biển
10Tạ Quang Hoài28/09/1960 Xây dựng đường ô tô
11Nguyễn Đức Hạnh11/06/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp 
12Chu Đức Minh13/11/1979Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
13Hà Ngọc Tuấn04/11/1985Kỹ sư Địa kỹ thuật công trình
14Lê Văn Cát15/01/1970Kỹ sư xây dựng cầu đường
15Nguyễn Duy Thức06/02/1990Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
16Nguyễn Văn Thảo01/12/1985Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
17Nguyễn Thị Bình12/10/1985Kỹ sư xây dựng
18Trần Văn Hậu06/08/1987 Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
19Nguyễn Trí Kiên01/11/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
20Nguyễn Văn Thỏa19/06/1986Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
21Lê Minh Hoan12/07/1952Kỹ sư trắc địa công trình
22Trịnh Sơn Hà24/12/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
23Nguyễn Đình Minh28/09/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng
24Nguyễn Tuấn Anh15/02/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp
25Bùi Văn Toản20/05/1991Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
26Hà Thành Công10/06/1991Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
27Hoàng Khắc Quân04/10/1978Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
28Hoàng Khắc Trung11/11/1989Kỹ sư Kỹ thuật cơ điện tử
29Trần Thanh Tùng18/10/1990Kỹ sư Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp
30Trần Văn Thiêm04/02/1995Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao thông
31Nguyễn Văn Hưng30/01/1991Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao thông
32Mai Văn Đạt15/05/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
33Trần Văn Khoa08/11/1978Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường bộ
34Nguyễn Tiến Dũng20/03/1991Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
35Hoàng Văn Khải06/11/1984Kỹ sư trang thiết bị lạnh và nhiệt
36Trần Hoài Linh12/08/1976Kỹ sư Thiết bị điện, điện tử
37Nguyễn Duy Thành06/09/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
38Kiều Văn Hải09/09/1984Kỹ sư công trình thủy lợi
39Phạm Văn Nam17/07/1993Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
40Ứng Trọng Đông26/10/1983Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
41Nguyễn Hữu Cường03/06/1990Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
42Trần Công Dự16/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
43Lê Thực21/06/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
44Dương Văn Bách01/04/1993Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
45Ngô Quang Thảo07/05/1984Kỹ sư Công nghiệp PTNT
46Nguyễn Bá Nghiệp30/05/1969Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
47Nguyễn Ngọc Sơn10/01/1976Kỹ sư xây dựng cầu – đường
48Triệu Gia Phú17/10/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
49Vũ Bá Việt10/10/1970Kỹ sư xây dựng cầu đường
50Đặng Xuân Trường02/01/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
51Đặng Thanh Hà16/08/1982Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp 
52Vũ Văn Quang15/03/1982Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp 
53Lê Văn Tĩnh25/10/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
54Lê Thị Hoa Lan09/04/1988Kỹ sư cấp thoát nước
55Nguyễn Quang Huy13/10/1981Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
56Phan Văn Ngọc05/08/1994Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
57Hoàng Hồng Hạnh15/08/1985Kỹ sư công trình T’hủy lợi
58Hà Đức Tuân16/04/1986Kỹ sư hệ thống điện
59Triệu Bảo Trọng15/03/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
60Đặng Đức Hiếu06/01/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
61Bùi Duy Tùng06/12/1992Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
62Hoàng Trung Dũng08/03/1987Kỹ sư xây dựng Cầu đường
63Phạm Thế Anh15/03/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông
64Tạ Tiết Lĩnh16/06/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
65Trần Huy Khánh26/01/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
66Nguyễn Đình Thái18/10/1986Kỹ sư Hệ thống Điện
67Nguyễn Hoàng Sơn06/04/1987Thạc sỹ khoa học kỹ thuật Điện
68Lê Văn Tiến30/04/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
69Triệu Văn Giáp31/10/1969Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
70Lê Việt Dũng08/11/1976Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
71Cao Trường Huy30/05/1986Kỹ sư Cầu đường
72Phạm Việt Dũng04/02/1984Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
73Mai Xuân Sang11/12/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
74Trần Văn Tuấn16/04/1990Kỹ sư Kỹ thuật công trình Biển
75Trần Mạnh Thắng02/06/1989Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao thông
76Nguyễn Văn Thơm24/04/1984Kỹ sư xây dựng đường bộ
77Mai Văn Tâm20/06/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
78Vũ Hồng Sơn18/05/1971Kiến trúc sư
79Lê Anh Hải19/07/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu –  Đường bộ
80Phạm Minh Tuấn30/01/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
81Phan Nhật Ngọc10/03/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
82Lê Gia Vương15/01/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng – Công Nghiệp
83Trần Tuấn Anh28/11/1982Kỹ sư Thủy Lợi
84Nguyễn Đức Nam30/08/1990Kỹ sư Công Nghệ Kỹ thuật Xây dựng
85Nguyễn Tiến Biên01/09/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng
86Biện Hải04/12/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
87Đặng Hữu Trí09/09/1975Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
88Trần Song16/03/1993Trung cấp chuyên nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng
89Trần Công Hinh21/05/1986Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
90Võ Duy Trung14/07/1985Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước
91Đinh Hoàng Việt08/10/1986Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
92Nguyễn Minh Lợi03/12/1965Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
93Trần Anh Quang04/01/1968Kỹ sư Xây dựng
94Lê Phạm Công Tuyển15/02/1993Kỹ sư Công Nghệ Kỹ thuật Xây dựng
95Lê Quang Dũng29/08/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công trình
96Nguyễn Thái Thịnh24/04/1990Cao đẳng cơ khí
97Khổng Kim Tuyến16/07/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
98Phạm Văn Thuyết04/10/1986Kỹ sư Hệ thống điện
99Nguyễn Năng Hòa08/03/1986Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
100Võ Lâm Huy Phương04/12/1983Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
101Đoàn Anh Quốc15/04/1984Kỹ sư công nghệ xây dựng cầu đường
102Trần Ngọc Duy09/10/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
103Giang Thanh Nam27/12/1985Kiến trúc sư
104Phạm Thế Quang06/07/1993Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
105Tống Đình Tấn28/05/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
106Lê Văn Thực05/05/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
107Ngô Thành Long01/04/1985Thạc sỹ xây dựng công trình giao thông
108Bùi Văn Đại13/09/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
109Nguyễn Văn Thân08/10/1984Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
110Phạm Quang Truyền14/12/1973Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
111Lê Thanh Tùng04/04/1989 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
112Chu Nhật Phương22/11/1986Kỹ sư cấp thoát nước 
113Bùi Mạnh Dũng16/07/1987Kỹ sư cấp thoát nước 
114Hà Đình Phú23/09/1987Kỹ sư cấp thoát nước 
115Tạ Huỳnh Dũng02/03/1987Kỹ sư cấp thoát nước 
116Nguyễn Văn Vượng06/10/1989Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
117Hà Quang Tuấn 03/12/1989 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông 
118Trần Ngọc Chương 29/04/1980 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng 
119Nguyễn Hữu Tuyến01/06/1988Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng
120Lê Tuấn Dũng17/10/1978Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
121Hà Văn Trình23/03/1980Kỹ sư Trắc địa Mỏ – công trình
122Đào Huy Đức02/02/1986Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
123Nguyễn Quang Huy14/04/1990Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
124Phạm Minh Cảnh20/05/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
125Bùi Văn Khiên10/12/1990Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
126Nguyễn Văn Thịnh20/08/1987Kỹ sư Điện – Điện tử
127Nguyễn Văn Dũng07/01/1981Kỹ sư Xây dựng Dân dụng – Công Nghiệp
128Lương Thành Công22/09/1986Kỹ sư Thủy Điện
129Quản Anh Tuấn26/03/1971Kỹ sư Xây Dựng Cầu – Đường
130Nguyễn Văn Hiếu19/04/1974Kỹ sư Xây Dựng Cầu – Đường
131Phạm Thanh Quang01/03/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
132Bùi Huy Toàn29/10/1991Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
133Phạm Đình Huy31/05/1988Kỹ sư Xây dựng
134Nguyễn Văn Đức02/04/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
135Nguyễn Thành Nam03/08/1986Kỹ sư xây dựng
136Trần Quang Thừa06/09/1983Kỹ sư địa chất công trình – ĐKT
137Lê Xuân Thọ15/09/1988Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
138Trần Thanh Tùng28/10/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
139Lê Nguyễn Phú Vinh01/11/1982Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
140Nguyễn Anh Tài11/09/1975Kỹ sư xây dựng Công trình
141Võ Duy Tân16/06/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
142Ngô Khắc Trung07/07/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
143Hồ Đăng Quốc Bảo23/01/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
144Đỗ Ngô Nhân06/04/1992Trung cấp chuyên nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng
145Lê Anh Nguyên14/08/1980Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
146Lê Công Hiếu26/09/1983Kỹ Sư Xây dựng Cầu đường
147Ngô Bá Tường25/04/1972Kỹ Sư Xây Dựng
148Nguyễn Hải Lâm04/06/1979Kỹ Sư Xây Dựng Đường Bộ
149Trần Minh Phát22/03/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
150Lưu Minh Đức08/12/1978Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
151Biện Minh Tâm07/06/1991Cao đẳng kinh tế xây dựng
152Lê Thanh Tú17/11/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
153Trần Thế Vinh10/08/1978Kỹ sư xây dựng
154Nguyễn Đỗ Thái Hưng06/03/1983Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
155Lê Đạt Nguyên08/12/1984Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
156Lữ Đình Sơn15/09/1977Kỹ sư xây dựng 
157Phan Tấn Tài07/08/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
158Nguyễn Đỗ Phước Lộc16/11/1980Kỹ Sư Xây dựng Cầu Đường
159Trần Minh Quang09/09/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
160Phạm Ngọc Cường15/02/1988Kỹ sư xây dựng cầu – đường
161Trương Quốc Tài11/02/1984Kỹ sư xây dựng
162Đào Sỹ Định20/08/1988Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ thuật Xây dựng
163Võ Xuân Hải28/05/1988Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
164Nguyễn Văn Thực05/12/1991Kiến trúc sư
165Trương Đức Báu04/03/1986Kỹ sư cấp thoát nước 
166Nguyễn Đình Chương07/02/1975Kỹ sư xây dựng cầu hầm
167Nguyễn Văn Ngồng20/01/1960Kỹ sư công trình Thủy
168Nguyễn Văn Bán21/01/1960Kỹ sư công trình Thủy
169Nguyễn Xuân Thuận27/07/1987Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
170Nguyễn Khánh An02/10/1977Kỹ sư xây dựng ngành môi trường cấp thoát nước; kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
171Vũ Đỗ Toàn15/09/1986Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
172Vũ Minh Thanh18/08/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
173Đỗ Ngọc Sơn16/08/1994Kỹ sư kinh tế xây dựng
174Nguyễn Văn Tùng25/09/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
175Vũ Tuấn Việt01/01/1987Kỹ sư xây dựng
176Triệu Văn Nhường28/05/1991Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
177Vũ Ngọc Tú13/10/1977Kỹ sư xây dựng cầu – đường
178Nguyễn Ngọc Tuệ04/01/1974Trung cấp công trình cầu đường bộ
179Nguyễn Thanh Nhàn05/03/1987Kỹ sư xây dựng công trình biển – dầu khí
180Vũ Hoài Nam28/05/1989Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
181Phan Đăng Nguyên28/09/1973Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
182Phạm Duy Linh21/09/1974Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
183Hoàng Văn Việt22/03/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
184Lê Quốc Tuân05/11/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
185Nguyễn Việt Dũng28/02/1983Kỹ sư điện tử viễn thông
186Nguyễn Đình Quân19/06/1988Kỹ sư Kinh tế xây dựng
187Vũ Thế Len10/01/1977Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
188Lê Phan Anh20/11/1988Kỹ sư Xây dựng cầu đường
189Cao Xuân Hưng14/09/1978Kỹ sư xây dựng công trình
190Vũ Đức Minh25/02/1983Kỹ sư xây dựng 
191Nghiêm Mạnh Linh30/11/1987Kỹ sư xây dựng
192Ninh Văn Thức11/12/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
193Đoàn Ngọc Anh28/01/1984Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
194Cù Đức Lưu02/04/1986Kỹ sư kỹ thuật điện
195Đồng Quang Huy17/01/1994Kỹ sư  Công nghệ kỹ thuật xây dựng
196Phạm Khương Duy08/07/1994Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
197Nguyễn Xuân Hiếu27/10/1987Kỹ sư xây dựng cầu đường
198Đặng Trần Tùng12/02/1975Kỹ sư xây dựng cầu đường
199 Đoàn Việt Hùng30/03/1977Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
200Phan Văn Thắng20/06/1979Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
201Nguyễn Bá Trường29/06/1980Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
202Nguyễn Hoàng Em12/02/1968Kỹ sư Xây dựng
203Phạm Cao Kiên13/05/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
204Cao Trần Lâm17/02/1984Kỹ sư kinh tế Xây dựng
205Phạm Thế Công07/02/1988Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
206Ngô Văn Hiển01/02/1962Kỹ sư Công trình thủy
207Đỗ Nguyên Ngọc28/01/1985Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
208Nghiêm Quang Hưng16/12/1986Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
209Nguyễn Trung Kiên 20/10/1987Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 
210Nguyễn Văn Dương23/07/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
211Nguyễn Văn Mạnh16/09/1987Cao đẳng kỹ thuật Điện – Điện tử

Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.

Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:

Ngọc Lan: 0941 064 900

Thanh Mai: 0974 144 726

Kim Hiền: 0334 660 395

Lan Hương: 0983 045 822

Kim Oanh: 0933 926 806