Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng tháng 07/2021

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ tháng 7 năm 2021 như sau:

1. Thời gian thi sát hạch:

9h00 Sáng Thứ 6 ngày 02/07/2021           9h00 Sáng Thứ 2 ngày 05/07/2021

9h00 Sáng Thứ 7 ngày 03/07/2021             9h00 Sáng Thứ 3 ngày 06/07/2021

9h00 Sáng Thứ 4 ngày 07/07/2021             9h00 Sáng Thứ 5 ngày 08/07/2021               

9h00 Sáng Thứ 6 ngày 09/07/2021              9h00 Sáng Thứ 7 ngày 10/07/2021

2. Địa điểm tổ chức thi sát hạch:

Văn phòng đào tạo của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam tại: số 124a Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết.

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo./.