DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2023/QĐ-VACC NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2023

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 246 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm Sinh
1HNT-00168504Nguyễn Văn Long22/09/1989
2HNT-00083668Nguyễn Khắc Toàn05/06/1983
3HNT-00083664Bùi Mạnh Hưng03/02/1991
4HNT-00168505Lô Văn Kháy02/01/1989
5HNT-00168506Lương Khắc Pháp11/06/1990
6HNT-00168507Nguyễn Huy Nam15/03/1984
7HNT-00168508Trần Huy Bình06/10/1992
8HNT-00168509Nguyễn Gia Trường08/02/1990
9HNT-00168510Nguyễn Chiến Thắng25/08/1975
10HNT-00168511Nguyễn Trọng Đức18/11/1987
11HNT-00168512Hồ Tấn Duy18/10/1980
12HNT-00168513Bùi Hữu Thắng02/07/1988
13HNT-00168514Trần Hữu Quốc Giang04/07/1992
14HNT-00168515Vương Đỗ Tuấn Cường15/07/1979
15HNT-00168516Nguyễn Phú Bình27/06/1974
16HNT-00168517Nguyễn Văn Hùng15/12/1989
17HNT-00168518Hồ Xuân Trường25/09/1986
18HNT-00168519Đào Văn Nam01/02/1992
19HNT-00168520Nguyễn Việt Bách05/09/1992
20HNT-00168521Vương Minh Thuận25/06/1989
21HNT-00168522Ngô Quang Tú08/06/1996
22HNT-00168523Trần Ngọc Hà07/01/1988
23HNT-00168524Lê Hải Đăng20/08/1985
24HNT-00168525Nguyễn Văn Khuể03/02/1988
25HNT-00168526Vũ Hữu Phát19/10/1967
26HNT-00168527Nguyễn Văn Thái16/04/1992
27HNT-00168528Đỗ Hồng Lĩnh28/03/1960
28HNT-00168529Lưu Xuân Nghĩa12/09/1993
29HNT-00168530Hoàng Văn Linh18/12/1995
30HNT-00168531Ngọ Văn Tú19/01/1985
31HNT-00168532Nguyễn Văn Tuân20/06/1988
32HNT-00168533Cao Doãn Nam10/06/1990
33HNT-00168534Nguyễn Thị Thu Hương27/08/1983
34HNT-00168535Phạm Tuấn Anh25/10/1993
35HNT-00168536Nguyễn Dũng Thạch13/12/1980
36HNT-00168537Nguyễn Văn Hảo09/08/1977
37HNT-00168538Cao Xuân Hoạt12/07/1987
38HNT-00168539Nguyễn Kim Đô14/06/1987
39HNT-00168540Đỗ Quốc Trí30/01/1984
40HNT-00168541Nguyễn Tiến Thịnh01/09/1984
41HNT-00168542Lê Thế Vinh16/12/1989
42HNT-00168543Đinh Văn Lâm04/05/1977
43HNT-00168544Nguyễn Văn Cường27/11/1980
44HNT-00168545Nguyễn Minh Hoàng01/01/1981
45HNT-00168546Đỗ Văn Thái14/05/1965
46HNT-00168547Phạm Anh Minh31/10/1981
47HNT-00168548Nguyễn Thái Khanh01/11/1980
48HNT-00168549Trần Văn Thông02/07/1982
49HNT-00168550Nguyễn Thanh Phong12/05/1982
50HNT-00168551Trần Kim Luật19/08/1978
51HNT-00168552Mai Xuân Tân26/10/1978
52HNT-00168553Nguyễn Thị Quỳnh Thơ20/05/1993
53HNT-00168554Trần Mạnh Hùng27/10/1993
54HNT-00168555Lê Quang Duy21/08/1993
55HNT-00168556Lê Hữu Năm14/01/1993
56HNT-00168557Nguyễn Đình Huỳnh16/04/1991
57HNT-00168558Nguyễn Đình Chuyển27/12/1983
58HNT-00168559Trần Trọng Hải30/01/1973
59HNT-00168560Nguyễn Văn Thanh16/05/1976
60HNT-00168561Phạm Ngọc Tuấn11/03/1967
61HNT-00168562Lương Đức Bình15/03/1990
62HNT-00168563Nguyễn Tuấn Đức13/05/1980
63HNT-00168564Lữ Trung Hiếu06/03/1980
64HNT-00168565Thân Văn Hậu09/05/1986
65HNT-00168566Vũ Đức Trọng10/03/1994
66HNT-00168567Nguyễn Thanh Long18/12/1985
67HNT-00168568Lê Như Tuấn14/06/1990
68HNT-00168569Nguyễn Trung Tuấn24/08/1977
69HNT-00168570Trần Anh Thư02/10/1980
70HNT-00168571Phan Kế Bảo16/03/1980
71HNT-00168572Phạm Tiến Thành04/04/1984
72HNT-00168573Trần Văn Trà26/05/1981
73HNT-00168574Lương Thế Ngọc28/12/1992
74HNT-00168575Hoàng Đăng Chiến15/07/1984
75HNT-00168576Đào Việt Hùng20/11/1980
76HNT-00168577Ngô Khánh Toàn09/05/1988
77HNT-00168578Phạm Văn Trung15/07/1989
78HNT-00168579Nguyễn Trọng Hiệp10/05/1992
79HNT-00168580Ngô Đức Đại11/09/1981
80HNT-00168581Nguyễn Đức Huy20/07/1984
81HNT-00168582Nguyễn Thế Bách09/05/1989
82HNT-00168583Thân Quang Phúc10/03/1990
83HNT-00168584Lưu Đức Đoàn01/11/1989
84HNT-00168585Lê Trung Kiên11/06/1973
85HNT-00168586Triệu Minh Tuấn24/03/1982
86HNT-00168587Nguyễn Huy Bình01/05/1986
87HNT-00168588Đào Văn Hiến09/02/1970
88HNT-00168589Đỗ Đức Hanh26/11/1984
89HNT-00168590Phùng Việt An01/08/1993
90HNT-00168591Thái Duy Trọng15/05/1988
91HNT-00168592Nguyễn Mạnh Cương18/01/1995
92HNT-00168593Nguyễn Thế Hợp20/03/1994
93HNT-00168594Phạm Hải Thành19/02/1982
94HNT-00168595Nguyễn Thế Lượng01/01/1993
95HNT-00168596Đoàn Ngọc Thắng14/02/1991
96HNT-00168597Nguyễn Hòa Thuận10/07/1994
97HNT-00168598Lê Minh Thành04/11/1970
98HNT-00168599Nguyễn Văn Châu09/08/1993
99HNT-00168600Lâm Quang Hoà06/07/1993
100HNT-00168601Hoàng Văn Thọ02/01/1992
101HNT-00168602Phạm Xuân Hưởng16/04/1981
102HNT-00168603Đào Viết Bằng06/08/1982
103HNT-00168604Vương Việt Anh13/06/1975
104HNT-00168605Phạm Tấn Anh13/12/1990
105HNT-00168606Nguyễn Đình Công19/03/1986
106HNT-00168607Cao Xuân Hùng14/01/1993
107HNT-00168608Đào Văn Dụng04/07/1991
108HNT-00168609Đỗ Hồng Chung16/05/1989
109HNT-00168610Đỗ Văn Nhanh20/01/1988
110HNT-00168611Dương Hồng Bảo Hưng08/04/1988
111HNT-00168612Lương Tâm Trạng02/04/1991
112HNT-00168613Trần Đình Nhẫn28/08/1982
113HNT-00168614Bùi Viết Nhựt22/06/1998
114HNT-00168615Trần Ngọc Lĩnh08/05/1991
115HNT-00168616Đoàn Văn Nguyên07/01/1993
116HNT-00168617Châu Ngọc Thành An01/03/1991
117HNT-00168618Huỳnh Hoàng Vũ01/02/1996
118HNT-00168619Trần Nhật Thi17/10/1974
119HNT-00168620Nguyễn Quang Ngọc01/02/1979
120HNT-00168621Trình Công Hải17/10/1994
121HNT-00168622Trương Vịnh02/07/1981
122HNT-00168623Ngô Đình Vinh04/12/1980
123HNT-00168624Đỗ Tiến Hùng31/12/1985
124HNT-00168625Huỳnh Nhật Linh28/06/1984
125HNT-00168626Nguyễn Đình Minh Nghĩa19/05/1992
126HNT-00168627Nguyễn Phi Hùng10/02/1976
127HNT-00168628Nguyễn Thành Tâm12/11/1977
128HNT-00168629Phạm Hữu Trọng10/02/1979
129HNT-00168630Từ Văn Vinh01/01/1970
130HNT-00168631Phạm Văn Hội15/08/1990
131HNT-00168632Thiều Quang Tuyển15/04/1983
132HNT-00168633Lê Văn Hiền18/08/1992
133HNT-00168634Phạm Văn Thanh12/12/1982
134HNT-00168635Đặng Công Minh Tân02/09/1980
135HNT-00168636Đỗ Hữu Quang02/12/1989
136HNT-00168637Lê Nguyễn Tùng Dương28/07/1990
137HNT-00168638Nguyễn Văn Thanh22/02/1982
138HNT-00168639Nguyễn Đình Thiện04/07/1991
139HNT-00168640Thái Văn Dũng15/10/1982
140HNT-00168641Lê Trọng Khải05/09/1980
141HNT-00168642Phan Đình Hưng04/12/1983
142HNT-00168643Hồ Quang Trung07/12/1984
143HNT-00168644Trần Vĩnh Hà04/09/1983
144HNT-00168645Đỗ Trung Hùng15/05/1995
145HNT-00168646Nguyễn Hải Quân26/10/1996
146HNT-00168647Nguyễn Công Anh03/06/1992
147HNT-00168648Phan Văn Huynh07/02/1979
148HNT-00168649Nguyễn Công Thắng01/04/1982
149HNT-00168650Vũ Đình Hiển19/07/1989
150HNT-00168651Phạm Hồng Tung25/07/1994
151HNT-00168652Đỗ Thành Quảng01/02/1977
152HNT-00168653Nguyễn Anh Vũ17/11/1985
153HNT-00168654Lê Văn Công08/08/1987
154HNT-00168655Nguyễn Phú Thuần03/05/1982
155HNT-00168656Nguyễn Thông Thái26/11/1992
156HNT-00168657Đoàn Minh Tiến01/01/1978
157HNT-00168658Hồ Công Tiến14/01/1981
158HNT-00168659Hoàng Ngọc Quốc Việt19/08/1980
159HNT-00168660Nguyễn Thái Phương03/11/1980
160HNT-00168661Võ Đắc Quốc Khánh11/05/1980
161HNT-00168662Lê Mạnh Hùng16/11/1985
162HNT-00168663Lê Văn Tài12/11/1985
163HNT-00168664Nguyễn Văn Tuấn03/08/1991
164HNT-00168665Đoàn Thủy Liêm05/02/1975
165HNT-00168666Lê Ngọc Linh16/04/1992
166HNT-00168667Võ Ngọc Anh Dũng22/07/1977
167HNT-00168668Trần Thanh Bình14/07/1976
168HNT-00168669Đặng Văn Tưởng01/02/1969
169HNT-00168670Phạm Xuân Huy20/07/1985
170HNT-00168671Võ Văn Tùng27/06/1993
171HNT-00168672Lưu Văn Nghĩa26/09/1993
172HNT-00168673Lưu Tấn Nhật16/09/1994
173HNT-00168674Nguyễn Minh Huy25/09/1992
174HNT-00168675Nguyễn Đắc Vũ27/03/1988
175HNT-00168676Mai Xuân Long13/04/1989
176HNT-00168677Hồ Bảo Trí04/06/1996
177HNT-00168678Phùng Tiến Cường17/10/1975
178HNT-00168679Lê Thị Lệ Thu20/11/1990
179HNT-00168680Hồ Văn Nghĩa08/11/1990
180HNT-00168681Lê Đình Thiện05/10/1983
181HNT-00168682Tôn Thất Thái04/04/1990
182HNT-00168683Bùi Xuân Trà16/05/1979
183HNT-00168684Lê Đức Phú25/07/1997
184HNT-00168685Đinh Văn Trình24/02/1981
185HNT-00168686Lâm Văn Thành15/04/1980
186HNT-00168687Nguyễn Hữu Quốc10/02/1987
187HNT-00168688Châu Viết Đạo01/01/1985
188HNT-00168689Nguyễn Văn Sư06/11/1990
189HNT-00168690Lưu Văn Khoa05/04/1977
190HNT-00168691Hồ Viết Cầu28/10/1993
191HNT-00168692Đinh Sỹ Nhã17/05/1984
192HNT-00168693Hồ Hữu Nhật11/12/1981
193HNT-00168694Nguyễn Ngọc Ba18/08/1981
194HNT-00168695Lê Hoàng Khanh18/11/1990
195HNT-00168696Nguyễn Văn Nam11/02/1994
196HNT-00168697Nguyễn Quang Dưỡng15/10/1983
197HNT-00168698Hà Xuân Thông30/12/1994
198HNT-00168699Lương Đức Phúc10/09/1991
199HNT-00168700Lê Văn Cảm13/09/1986
200HNT-00168701Nguyễn Minh Hiếu20/11/1973
201HNT-00168702Lương Đức Pha25/08/1994
202HNT-00168703Lương Đức Phương10/10/1986
203HNT-00168704Huỳnh Minh Lai16/08/1985
204HNT-00168705Lê Minh Nhân10/11/1982
205HNT-00168706Lê Trọng Vũ01/04/1995
206HNT-00168707Nguyễn Duy Công Tuấn16/04/1996
207HNT-00168708Nguyễn Minh Thuấn10/08/1982
208HNT-00168709Phạm Ngọc Hào11/05/1997
209HNT-00168710Võ Quà25/09/1984
210HNT-00168711Phan Nguyễn Thành Nhân01/09/1991
211HNT-00168712Lê Văn Vinh25/11/1990
212HNT-00168713Đỗ Trung Tướng20/02/1990
213HNT-00168714Nguyễn Lê Việt27/09/1979
214HNT-00168715Trần Châu Bảo22/02/1985
215HNT-00168716Phạm Văn Hội10/06/1990
216HNT-00168717Cao Trung Dũng24/07/1981
217HNT-00168718Đặng Ngọc Anh17/02/1987
218HNT-00168719Nguyễn Tấn Thiện14/07/1994
219HNT-00168720Trần Long Lệ Vũ13/11/1991
220HNT-00168721Đoàn Quốc Huy03/05/1996
221HNT-00168722Nguyễn Dương Quang Chánh26/01/1987
222HNT-00168723Nguyễn Trọng Tiến08/11/1987
223HNT-00168724Nguyễn Tiến Đạt20/02/1984
224HNT-00168725Nguyễn Tiến Dũng04/11/1984
225HNT-00168726Doãn Thị Lệ Thuật10/12/1979
226HNT-00168727Phạm Văn Chương12/07/1994
227HNT-00168728Trần Cường13/03/1985
228HNT-00168729Huỳnh Tấn Cao05/11/1982
229HNT-00168730Nguyễn Đình Hướng Dương12/04/1981
230HNT-00168731Võ Quang Vinh16/05/1984
231HNT-00168732Nguyễn Nhật Lộc12/12/1982
232HNT-00168733Nguyễn Văn Tình07/07/1990
233HNT-00168734Lê Đức Chung19/10/1982
234HNT-00168735Lê Đình Hiệu15/06/1984
235HNT-00168736Nguyễn Khoa Cường29/03/1980
236HNT-00168737Nguyễn Thanh Vân04/04/1984
237HNT-00168738Nguyễn Văn Thuật21/11/1969
238HNT-00168739Nguyễn Tiến Hưng03/06/1982
239HNT-00168740Nguyễn Duy Long02/02/1988
240HNT-00168741Lê Văn Thanh03/05/1978
241HNT-00168742Lê Ngọc Hùng20/01/1989
242HNT-00168743Nguyễn Đức Hoàng31/07/1986
243HNT-00168744Hứa Văn Thịnh14/08/1991
244HNT-00168745Trà Quốc Hoà03/12/1975
245HNT-00168746Nguyễn Tất Cảnh26/05/1986
246HNT-00168747Hà Công Nghĩa16/04/1982

Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam xin gửi tới Quý hội viên, bạn đọc kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định 24/2023/QĐ -VACC ký ngày 26/06/2023 theo danh sách đính kèm.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Địa chỉ: Số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!