DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/QĐ-VACC NGÀY 02 THÁNG 07 NĂM 2021.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 183 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm SinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00120403Đào Thanh Hưng01/01/1991Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
2HNT-00120404Cao Khai Tín19/09/1972Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông
3HNT-00120405Trương Quang Tuyến18/11/1978Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông
4HNT-00120406Nguyễn Quang Vinh20/03/1989Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử viễn thông
5HNT-00119369Phạm Thanh Hòa28/06/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng & CN
6HNT-00120407Lê Quang Toàn03/03/1988Kỹ sư công trình thủy lợi
7HNT-00002389Nguyễn Duy Thanh18/04/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
8HNT-00120408Nguyễn Ngọc Trí22/08/1977Kỹ sư xây dựng
9HNT-00120409Hà Nguyễn Tấn Đạt11/02/1996Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
10HNT-00120410Lê Đức Thưởng25/11/1991Kỹ sư xây dựng Kỹ thuật trắc địa và bản đồ
11HNT-00120411Lê Quang Tiệp09/11/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
12HNT-00120412Đình Minh Long20/09/1982Kỹ sư Xây dựng công trình
13HNT-00120413Nguyễn Trọng Nhân18/05/1982Kỹ sư Địa kỹ thuật
14HNT-00120414Nguyễn Huy Vũ30/09/1984Kỹ sư Xây dựng cầu đường
15HNT-00120415Phan Đức Kỳ18/07/1985Kiến trúc sư
16HNT-00120416Nguyễn Quang Khải10/12/1990Kỹ sư Cấp thoát nước
17HNT-00120417Nguyễn Quốc Hưng14/01/1986Kỹ sư Điện – Điện tử
18HNT-00120418Đặng Hoàng Long04/12/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
19HNT-00011861Lê Quang Thông22/09/1976Kỹ sư Kỹ thuật công trình
20HNT-00120419Nguyễn Tuấn Anh10/05/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
21HNT-00120420Đinh Võ Tôn25/05/1988Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện
22HNT-00120421Huỳnh Quốc Thông09/10/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
23HNT-00120422Vương Ngọc Dương08/10/1982Kỹ sư xây dựng Cầu đường
24HNT-00063005Vũ Hòa Hiệp25/08/1982Kỹ sư xây dựng Cầu đường
25HNT-00120423Mai Chí Thanh10/08/1983Kỹ sư đóng tàu thủy
26HNT-00111643Nguyễn Lý Mạnh10/10/1980Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
27HNT-00120424Nguyễn Văn Huy22/02/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
28HNT-00014945Lê Trung Thành03/04/1979Kỹ sư xây dựng Cầu – đường bộ
29HNT-00109879Nguyễn Thanh Tâm01/06/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
30HNT-00120425Huỳnh Phát Đạt01/07/1995Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
31HNT-00120426Nguyễn Quốc Bảo01/06/1981Cao đẳng Dân dụng và Công nghiệp
32HNT-00120427Trần Quý Hiệp19/08/1993Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
33HNT-00120428Nguyễn Trung Hậu26/04/1990Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
34HNT-00120429Văn Thanh Tiến05/01/1987Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
35HNT-00120430Đỗ Đặng Phú10/07/1989Kỹ sư Kỹ thuật điện
36HNT-00120431Nguyễn Hữu Thắng10/03/1990Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Cơ – điện tử
37HNT-00067059Trần Võ Hiệp08/08/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – đường bộ
38HNT-00120432Cao Thọ Huy Ngọc01/01/1991Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
39HNT-00120433Đinh Văn Hiệu12/10/1994Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
40HNT-00120434Mai Thành Lộc09/12/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
41HNT-00120435Dương Trường Sơn20/12/1991Kỹ sư xây dựng Cảng và công trình biển
42HNT-00120436Lê Văn Tây17/07/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
43HNT-00120437Lê Văn Thuận12/09/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
44HNT-00120438Phan Thế Hiểu30/10/1991Kỹ sư ngành Vật liệu và cấu kiện xây dựng
45HNT-00120439Trịnh Đức Thành21/03/1986Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
46HNT-00120440Nguyễn Hoàng Nguyên31/07/1994Kỹ sư kỹ thuật trắc địa – bản đồ
47HNT-00120441Nguyễn Anh Dũng12/07/1985Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
48HNT-00062069Nguyễn Xuân Sáng19/12/1992Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
49HNT-00097875Bùi Hoàng Toàn04/11/1981Kỹ sư Công nghệ Kỹ Thuật Xây dựng
50HNT-00120442Trần Hữu Thọ10/12/1986Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình
51HNT-00120443Vương Cam23/02/1987Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
52HNT-00120444Nguyễn Văn Cần16/09/1988Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
53HNT-00120445Nguyễn Xuân Luân12/07/1992Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
54HNT-00120446Phan Tuấn Nhi05/06/1991Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
55HNT-00120447Huỳnh Văn Đạt20/03/1995Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
56HNT-00120448Đinh Văn Lượng27/10/1984Kỹ sư đóng tàu thủy
57HNT-00120449Lê Gia Sơn13/03/1986Kỹ sư công nghệ xây dựng dân dụng & công nghiệp
58HNT-00036427Võ Văn Quang12/10/1977Kỹ sư cầu đường
59HNT-00120450Huỳnh Văn Hân11/03/1985Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
60HNT-00120451Trương Bá Chung09/03/1989Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
61HNT-00120452Nguyễn Ngọc Đan29/03/1982Kỹ sư công nghệ Cơ khí
62HNT-00120453Phạm Thị Ngọc Kim08/10/1979Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
63HNT-00120454Nguyễn Anh Tuấn12/09/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường
64HNT-00120455Nguyễn Văn Thắng05/01/1985Kỹ sư thiết bị điện – điện tử
65HNT-00120456Nguyễn Danh Tuyên09/06/1979Kỹ sư địa chất
66HNT-00120457Dương Thành Long22/10/1978Kỹ sư Trắc địa
67HNT-00120458Nguyễn Thế Tùng08/08/1986Kỹ sư Xây dựng cầu đường
68HNT-00120459Lê Đức Hùng20/11/1986Kỹ sư công trình Thủy lợi
69HNT-00120460Đào Ngọc Tuyển06/10/1982Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
70HNT-00039179Trần Trung Kiên02/05/1987Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
71HNT-00120461Trần Văn Mạnh11/12/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
72HNT-00120462Đào Quang Sơn01/11/1986Kỹ sư Công nghệ tự dộng
73HNT-00120463Tô Hiến Mỹ15/06/1989Kỹ sư hệ thống Điện
74HNT-00120464Nguyễn Văn Tâm17/08/1994Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
75HNT-00120465Phạm Văn An28/11/1994Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
76HNT-00120466Dương Đức Quyết20/01/1977Kỹ sư xây dựng cầu – đường
77HNT-00120467Phạm Quang Đức09/10/1982Kỹ sư xây dựng cầu – đường
78HNT-00120468Phan Văn Quân07/10/1974Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
79HNT-00120469Nguyễn Quang Chung12/10/1989Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
80HNT-00120470Ma Văn Ngọc16/05/1988Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
81HNT-00062896Lê Linh Chi02/07/1981Kỹ sư Thủy lợi
82HNT-00086407Trần Anh Trung10/05/1992Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
83HNT-00120471Nguyễn Tiến Phúc20/08/1982Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
84HNT-00120472Dương Minh Quân08/07/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
85HNT-00120473Đào Trọng Thái08/11/1988Kiến trúc sư
86HNT-00095469Nguyễn Thế Huy10/07/1987Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
87HNT-00120474Đặng Văn Hòa02/11/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
88HNT-00120475Nguyễn Văn Biên02/03/1988Kỹ sư Kỹ thuật điện
89HNT-00030656Lê Đoan Ba25/09/1987Kỹ sư xây dựng cầu – đường
90HNT-00120476A Lăng Tý20/10/1982Kỹ sư xây dựng cầu đường
91HNT-00120477Lã Đại Triều22/01/1972Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
92HNT-00082615Hoàng Mạnh Tiến15/08/1980Kỹ sư hệ thống điện
93HNT-00120478Trịnh Xuân Điệp13/01/1987Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
94HNT-00062899Đồng Xuân Huy09/08/1981Kỹ sư thủy lợi
95HNT-00039031Phạm Văn Son24/11/1981Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
96HNT-00120479Bùi Công Mạnh13/11/1984Kỹ sư xây dựng
97HNT-00049350Thân Ngọc Dương24/02/1986Kỹ sư công trình thủy lợi
98HNT-00120480Nguyễn Khánh Nhã09/09/1982Kỹ sư xây dựng cầu hầm
99HNT-00120481Dương Xuân Tứ07/08/1987Kỹ sư công trình thủy điện
100HNT-00120482Nguyễn Văn Thiềng05/06/1977Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
101HNT-00120483Nguyễn Đức Toàn07/01/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
102HNT-00120484Lê Anh Tuấn01/04/1981Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
103HNT-00120485Phan Văn Thứ20/05/1985Kỹ sư công trình thủy lợi
104HNT-00120486Phạm Văn Xuân30/04/1989Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
105HNT-00120487Khuất Bá Cẩn08/05/1982Kỹ sư kỹ thuật công trình
106HNT-00120488Trần Anh Trung17/03/1979Thạc sỹ kỹ thuật
107HNT-00120489Trương Văn Nam11/02/1992Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
108HNT-00120490Quản Thiện Thạch10/05/1986Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
109HNT-00120491Nguyễn Anh Tuấn10/05/1961Kỹ sư xây dựng
110HNT-00120492Bùi Văn Định08/10/1979Kỹ sư hệ thống điện
111HNT-00120493Phạm Hữu Trí27/09/1984Kỹ sư thiết bị điện – điện tử
112HNT-00120494Nguyễn Tất Thế17/11/1994Kỹ sư hệ thống điện
113HNT-00120495Nguyễn Trọng Tú25/08/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
114HNT-00120496Vũ Kim Bình03/06/1983Kỹ sư xây dựng
115HNT-00120497Mai Văn Soan11/06/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường
116HNT-00120498Đinh Thị Ánh Hồng27/03/1987Kỹ sư công trình thủy điện
117HNT-00120499Nguyễn Bá Bình23/01/1984Kỹ sư Trắc địa mỏ – công trình
118HNT-00120500Nguyễn Khắc Kiên07/10/1967Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
119HNT-00082371Phạm Trường Giang28/12/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
120HNT-00120501Nguyễn Đăng Hảo05/09/1982Kỹ sư kỹ thuật đo và tin học công nghiệp
121HNT-00055153Trịnh Ngọc Trung20/10/1986Thạc sỹ quản lý xây dựng
122HNT-00120502Đỗ Thanh Mai17/07/1980Kỹ sư Hệ thống điện
123HNT-00120503Mai Văn An19/02/1981Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố
124HNT-00120504Nguyễn Hoàng Hướng18/07/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
125HNT-00120505Nguyễn Văn Giáp24/03/1987Kỹ sư công nghệ KTĐ – Chuyên ngành Hệ thống điện
126HNT-00010026Nguyễn Văn Khánh12/10/1988Kỹ sư Kỹ thuật điện
127HNT-00103985Đào Hữu Chí01/09/1990Kỹ sư xây dựng
128HNT-00120506Bùi Đức Thắng01/08/1990Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
129HNT-00077646Lê Văn Lộc01/03/1979Kỹ sư địa chất công trình – ĐKT
130HNT-00120507Lê Xuân Hiếu15/08/1987Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
131HNT-00120508Nguyễn Quang Huy28/02/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
132HNT-00120509Trần Văn Ba19/08/1988Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước
133HNT-00120510Nguyễn Gia Tuấn25/10/1985Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt – lạnh
134HNT-00120511Vũ Văn Khoa24/02/1989Cử nhân công nghệ Cơ điện tử
135HNT-00046143Bùi Hữu Thành27/08/1981Kỹ sư kỹ thuật điên, điện tử
136HNT-00120512Đỗ Trí Minh10/02/1960Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
137HNT-00035736Nguyễn Cao Cường04/11/1984Kỹ sư xây dựng cầu đường
138HNT-00120513cù Trung Hưng15/06/1989Kỹ sư cấp thoát nước
139HNT-00120514Hoàng Văn Đức19/04/1983Kỹ sư xây dựng cầu đường
140HNT-00120515Nguyễn Văn Huấn16/06/1985Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
141HNT-00078743Lê Đức Đồng20/03/1988Kỹ sư điện dân dụng và công nghiệp
142HNT-00120516Nguyễn Thanh Tuấn06/08/1985Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
143HNT-00120517Nguyễn Văn Thái12/04/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
144HNT-00120518Nguyễn Xuân Hùng10/09/1984Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường
145HNT-00120519Vũ Văn Nhượng20/06/1967Kỹ sư Thủy lợi
146HNT-00120520Cù Trung Hưng06/02/1984Kỹ sư trắc địa
147HNT-00120521Đặng Văn Lượng20/10/1984Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
148HNT-00120522Ngô Thanh Hà28/09/1982Kỹ sư trắc địa
149HNT-00120523Nguyễn Thanh Sơn18/04/1985Kỹ sư xây dựng cầu đường
150HNT-00120524Nguyễn Văn Công15/09/1986Kỹ sư công trình thủy lợi
151HNT-00120525Trần Mạnh Hòa20/01/1982Kỹ sư xây dựng cầu hầm
152HNT-00120526Vũ Duy Cường16/10/1987Kỹ sư trắc địa
153HNT-00000678Vũ Văn Định03/02/1978Kỹ sư Thủy lợi
154HNT-00120527Nguyễn Đức Thuận01/07/1979Kỹ sư bản đồ
155HNT-00049684Trần Văn Hưng21/11/1985Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
156HNT-00007479Nguyễn Toàn Thắng19/03/1977Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
157HNT-00120528Trần Ngọc Tú05/04/1979Kỹ sư công trình thủy lợi
158HNT-00120529Trần Trọng Nghĩa09/01/1982Kỹ sư Thủy lợi
159HNT-00120530Nguyễn Tiến Hải06/08/1978Kỹ sư xây dựng cầu đường
160HNT-00120531Nguyễn Hữu Đa24/10/1974Kỹ sư kinh tế thủy lợi
161HNT-00120532Trần Trung Khoa22/01/1968Kỹ sư địa chất thăm dò
162HNT-00120533Nguyễn Vân Thành27/11/1982Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
163HNT-00120534Đàm Tiến Lượng12/12/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
164HNT-00120535Nông Thị Huệ08/09/1979Kỹ sư Cấp thoát nước
165HNT-00000689Đỗ Thiện Phúc08/07/1978Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
166HNT-00120536Nguyễn Thị Huệ28/12/1992Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
167HNT-00120537Nguyễn Văn Đạt03/03/1986Kỹ sư xây dựng đường bộ
168HNT-00120538Nguyễn Đình Cường15/09/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
169HNT-00107907Nguyễn Ngọc Đạt06/10/1992Kỹ sư Cấp thoát nước
170HNT-00120539Nguyễn Thế Toán20/03/1988Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
171HNT-00120540Trần Hoài Nam10/07/1985Thạc sỹ Kỹ thuật điện
172HNT-00078042Lê Văn Thắng25/11/1971Kỹ sư xây dựng công trình
173HNT-00068741Lê Trọng Tráng26/07/1986Kỹ sư Kinh tế xây dựng
174HNT-00120541Nguyễn Ngọc Trường01/03/1988Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
175HNT-00114450Nguyễn Văn Cảnh11/10/1986Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
176HNT-00120542Trần Hữu Hiếu16/01/1989Kỹ sư Kỹ Thuật xây dựng
177HNT-00120543Nguyễn Văn Năm25/09/1987Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
178HNT-00120544Trần Quốc Thư06/03/1991Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
179HNT-00120545Đỗ Thái Hoàng06/06/1982Kỹ sư công trình thủy lợi
180HNT-00120546Nguyễn Văn Vĩ05/05/1985Kỹ sư kỹ thuật nhiệt – lạnh
181HNT-00120547Trần Văn Trung22/02/1988Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
182HNT-00120548Hoàng Văn Đà10/04/1988Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
183HNT-00120549Phạm Anh Tuấn03/03/1980Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành
Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:
+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;
+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;
+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;
+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;
+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,
Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.
Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
6