Ngày 15/10/2021 Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã có văn bản gửi số 49/2021/CV-VACC gửi Quý hội viên Hiệp hội về việc thay đổi(giảm) mức thu phí sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo công văn thông báo của Bộ Xây dựng ban hành số 96/TB-BXD.

Toàn văn công văn số: 49/2021/CV-VACC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam gửi Quý hội viên Hiệp hội mời quý bạn đọc đón xem