Thông báo thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng tháng 11/2021

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam thông báo cho các thí sinh tham dự đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ tháng 11 đợt 1 năm 2021 tại Hà Nội và Quảng Nam như sau:

Thời gian thi sát hạch: Tại Hà Nội

9h00 Sáng Thứ 2 ngày 01/11/2021 –          9h00 Sáng Thứ 5 ngày 11/11/2021

9h00 Sáng Thứ 6 ngày 12/11/2021

Địa điểm: Văn phòng đào tạo của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam tại: số 124a Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian thi sát hạch: Tại Quảng Nam

15h00 Chiều Thứ 7 ngày 13/11/2021

Địa điểm:Tầng 2, Khách sạn  Mường Thanh Quảng Nam – Số 351 A Hùng Vương, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm tổ chức thi sát hạch để làm các thủ tục cần thiết.

Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo./.