Ngày 11/05/2022 Hiệp hội các nhà xây dựng Việt Nam đã có văn bản số 17/2022 / CV-VACC gửi Bộ Xây dựng về “góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 50/2021 / NĐ- CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều khoản của Nghị định số 37/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết về việc xây dựng “. Văn bản của hiệp hội có sự tham gia góp ý của các đơn vị: Tổng Công ty XNK & Xây dựng Việt Nam (VINACONEX); Công ty CP Tập đoàn xây dựng Delta; Tổng công ty xây dựng Trường Sơn; Tổng Công ty Thành An; Tập đoàn Đạt Phương; Công ty FECON Part; Công ty Cổ phần Phục Hưng Holdings…. Hiệp hội chân thành cảm ơn sự tham gia góp ý của các đơn vị và trân trọng giới thiệu đến tất cả các độc giả góp ý:

https://drive.google.com/file/d/1BNlKITU5ovwMi6-riS39q3dM7x95qbix/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BPCKkXIqospdL0cOTlK9YwTjI0UHzQDx/view?usp=sharing