THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017
CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM
Năm 2017 dự kiến vẫn là năm kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, vốn đầu tư phát triển của nhà nước còn bị hạn hẹp, tình hình kinh tế biến động khó lường, tuy nhiên tình hình ấm lên của thị trường bất động sản sẽ là động lực thúc đẩy xây dựng phát triển,với những việc đã làm được của năm 2016 và trên cơ sở cuộc họp tổng kết công tác năm 2016 tại Hà nội của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt nam – VACC, Thường trực Hiệp hội đã bàn và thống nhất nội dung một số công tác hoạt động cụ thể năm 2017 như sau:
1. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng để Đề xuất với Thủ tướng chính phủ đổi mới một số cơ chế chính sách tạo động lực thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng phát triển:
1.1 Nội dung:
– Đề xuất các biện pháp giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
– Bổ sung Luật xây dựng mô hình NHÀ THẦU QUẢN LÝ
– Kiến nghị thực hiện cơ chế xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, nâng cao vai trò các tổ chức xã hội, giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của nhà nước theo cơ chế thị trường thông lệ quốc tế
– Tạo công ăn việc làm cho nhiều nhà thầu theo hướng hạn chế có điều kiện thực hiện các gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu EPC.
– Hạn chế các cuộc thanh tra chồng chéo, kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
– Vấn đề quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng: Cải cách cơ chế quản lý chi phí thực hiện theo hướng quản lý giá theo thị trường; đổi mới cách lập hợp đồng để đảm bảo công bằng giữa các bên A-B.
1.2 Cách tổ chức thực hiện:
– Họp trao đổi thống nhất nội dung
– Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin ý kiến các nội dung trên, dự kiến tháng 5/2017
– Tổ chức hội thảo: Phối hợp với BXD, VCCI và các cơ quan có liên quan khác tổ chức hội thảo lấy ý kiến để xây dựng bản Báo cáo kiến nghị,
– Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, dự kiến tháng 6/2017
2. Tổ chức các khóa đào tạo năng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất xây dựng; Chương trình hợp tác với các đối tác nước ngoài
– Tổ chức 2 khóa đào tạo để nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật để nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp là thành viên hiệp hội về kỹ năng tổ chức và quản lý công trường. Khóa đào tạo sẽ được thực hành tại công trường điển hình tại Việt nam và tham quan thực tế tại nước ngoài.
– Tổ chức 2 – 3 đoàn công tác tham quan học hỏi kinh nghiệm nước ngoài.
– Tổ chức làm việc với các Hiệp hội nước ngoài để tăng cường quan hệ hợp tác, tìm cơ hội đầu tư, nhận thầu xây dựng, trao đổi kinh nghiệm.
3. Tổ chức một số hội thảo chuyên môn:
3.1 Chủ đề “Nợ đọng trong xây dựng cơ bản – Biện pháp tháo gỡ và tìm hướng giải quyết”: Hội thảo sẽ nghe tình hình nợ đọng XDCB trong những năm qua và các đề xuất giải pháp để giải quyết nợ đọng trong XDCB: Dự kiến cuối tháng 6/2017
3.2 Chủ đề “Ứng dụng mô hình hóa Thông Tin Công Trình (BIM) trong quản lý thi công xây dựng” Tình trạng quản lý theo lối truyền thống đã hạn chế đáng kể đến năng suất lao động trong nghành xây dựng. Ứng dụng mô hình hóa Thông tin công trình (BIM) có thể tăng năng suất lao động khoảng 30%. Đây là việc mà hầu hết các doanh nghiệp xây dựng Việt nam chưa quan tâm. Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2017.
4. Xếp hạng năng lực trong hoạt động xây dựng:Trong quá trình hội nhập, các nhà đầu tư nước ngoài đang có nhiều công trình, vốn đầu tư không phải nhà nước ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, các doanh nghiệp lớn về xây dựng không phải nhà nước đang chiếm tỷ trọng lớn và để phục vụ cho việc lựa chọn nhà thầu có năng lực theo pháp luật, việc đánh giá xếp hạng năng lực nhà thầu là rất cần thiết và cần phải làm.
5. Dự kiến sinh hoạt BCH hiệp hội năm 2017:
– Dự kiến sinh hoạt BCH mở rộng:
Kỳ I: vào giữa tháng 7/2017 tại Thành phố Hồ chí Minh
Kỳ II: vào đầu tháng 12/2017 tại Hà nội
– Các Hiệp hội Tỉnh, Thành phố Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo lịch cụ thể. Đề nghị thông báo chương trình Đại hội và dự kiến nhân sự cho Thường trực hiệp hội.
6. Công tác thông tin:
– Xất bản Tập san “ Nhà thầu và Thị trường xây dựng”:
 Dự kiến xuất bản 3 – 4 số Tập san vào các thời điểm 30 tháng 4, 01 tháng 5, quốc khánh 02 thánh 9 và dịp cuối năm 2017 trên cơ sở hỗ trợ kinh phí của các thành viên: Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản toàn cầu (số 1), Công ty cổ phần và kinh doanh địa ốc Hòa bình (số 2), và Công ty cổ phần Xây dựng Cotec (số 3)
 Vận động các thành viên đăng ký viết bài phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
– Khai trương trang thông tin điện tử của Hiệp hội (mới): Để đáp ứng các thông tin đến kịp thời các hội viên, Hiệp hội đang xây dựng trang và chạy thử nghiệm trang thông tin điện tử mới với tên miền vacc.com thay trang điện tử builvietinfo, rất mong nhận được nhiều thông tin hoạt động của các thành viên Hiệp hội.
Đề nghị Đại diện VACC các khu vực Miền Nam, Miền Trung và các Hiệp hội địa phương căn cứ chương trình công tác nêu trên và điều kiện cụ thể để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, căn cứ thực tế sẽ điều chỉnh cho phù hợp.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung đề xuất của các Quý vị./.
KT CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XDVN
PHÓ CHỦ TỊCH & TỔNG THƯ KÝ

TS Dương Văn Cận