Author: Khổng Thị Hồng Nhung

VACC kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong việc thực thi quy định về BHXH bắt buộc đối với lao động ngắn hạn!

Ngày 21/05/2019, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã có thư kiến nghị gửi Văn phòng quốc hội và các cơ quan ban ngành liên quan về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực thi quy định về BHXH bắt buộc đối với công nhân ký...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật