Tag: cấp chứng chỉ

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng và giám sát thi công xây dựng tại Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) 1. Phạm vi và đối tượng được áp dụng Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cấp chứng...

Read More

VACC được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng!

Ngày 06/3/2019, Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 144/QĐ-BXD về việc công nhận Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các...

Read More

Quảng cáo

Video nổi bật