DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/QĐ-VACC NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2019.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 62 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố chứng chỉHọ và tênNgày sinhTrình độ chuyên môn
1HNT-00062852Vũ Quang Dư15/02/1981Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
2HNT-00062853Phùng Đăng Thọ12/02/1978Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
3HNT-00062854Nguyễn Thanh Tùng23/11/1976Kỹ sư xây dựng 
4HNT-00062855Nguyễn Đình Tài30/07/1973Kỹ sư xây dựng 
5HNT-00062856Đào Ngọc Khánh18/06/1974Kỹ sư xây dựng 
6HNT-00062857Đỗ Nhật Chiêu01/01/1968Kỹ sư xây dựng 
7HNT-00062858Phùng Văn Hùng18/05/1990Kỹ sư xây dựng 
8HNT-00062859Nguyễn Trung Huy08/11/1979Kỹ sư xây dựng 
9HNT-00062860An Đình Thành10/11/1983Kỹ sư công trình
10HNT-00062861Trần Ngọc Anh15/12/1976Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
11HNT-00062862Mầu Hồng Hợp10/08/1989Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
12HNT-00062863Lê Đức Hay10/02/1979Kỹ sư xây dựng
13HNT-00062864Đoàn Văn Lịch11/01/1991Kỹ sư xây dựng 
14HNT-00062865Trần Văn Bách25/06/1986Kỹ sư xây dựng
15HNT-00062866Phan Quang Trưởng24/02/1991Kỹ sư kỹ thuật công trình Giao thông
16HNT-00062867Lê Thế Thảo16/02/1978Kỹ sư kỹ thuật công trình Giao thông
17HNT-00062868Nguyễn Minh Đức05/08/1990Kỹ sư Dân dụng và Công nghiệp
18HNT-00062869Đinh Thế Phong29/06/1992Kỹ sư Xây dựng công trình Biển – Dầu khí
19HNT-00062870Lưu Trọng Vĩnh23/05/1980Kỹ sư công trình thủy
20HNT-00062871Ngô Tiến Thành13/07/1968Kỹ sư công trình thủy
21HNT-00062872Nguyễn Anh Tuấn07/12/1981Kỹ sư Điện tử tin học
22HNT-00062873Phạm Trọng Bằng27/05/1979Kỹ sư xây dựng
23HNT-00062874Hoàng Đức Huy19/08/1981Kỹ sư xây dựng
24HNT-00062875Nguyễn Viết Ban20/06/1987Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
25HNT-00062876Mai Đại Dương28/02/1985Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
26HNT-00062877Đinh Văn Lê Duy08/03/1983Kỹ sư Xây dựng thủy lợi, thủy điện
27HNT-00062878Nguyễn Bảo Trung29/10/1989Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
28HNT-00062879Hồ Đức Trí20/01/1986Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
29HNT-00062880Trần Văn Tuấn20/02/1983Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
30HNT-00062881Bùi Thị Lường19/01/1977Kỹ sư thủy lợi
31HNT-00062882Nguyễn Tiến Nam26/07/1981Kỹ sư cầu đường bộ
32HNT-00062883Lê Thành Công14/12/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
33HNT-00062884Đào Mạnh Hùng20/07/1989Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
34HNT-00062885Đặng Thế Nghiệp17/11/1985Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
35HNT-00062886Nguyễn Lương Lệ Khánh19/09/1983Kỹ sư Quản lý tài nguyên nước
36HNT-00062887Trịnh Thị Thúy Hồi28/03/1982Kỹ sư Thủy Lợi
37HNT-00062888Nguyễn Thái Hiệp22/11/1977Kỹ sư xây dựng Đường Bộ
38HNT-00062889Nguyễn Văn Sơn07/10/1980Kỹ sư Thủy lợi
39HNT-00062890Trịnh Minh Thắng31/10/1988Xây dựng công trình thủy
40HNT-00062891Phạm Đức Lâm15/6/1983Kỹ sư thủy lợi
41HNT-00062892Phạm Trung Nam16/11/1979Kỹ sư thủy lợi
42HNT-00062893Nguyễn Tuấn Anh03/07/1986Kỹ sư kinh tế xây dựng
43HNT-00062894Nguyễn Minh Điệp09/11/1990Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
44HNT-00062895Bùi Quang Dũng19/08/1969Kỹ sư Xây dựng đường ô tô
45HNT-00062896Lê Linh Chi02/07/1981Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
46HNT-00062897Vũ Mạnh Hùng17/05/1982Kỹ sư Xây dựng công trình thủy
47HNT-00062898Nguyễn Văn Duy08/03/1988Kỹ sư Thủy văn- môi trường
48HNT-00062899Đồng Xuân Huy09/08/1981Kỹ sư thủy lợi
49HNT-00062900Bùi Đức Lương23/09/1981Kỹ sư Công trình thủy lợi
50HNT-00062901Phạm Hoàng Lan23/03/1984Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước
51HNT-00062902Phạm Công Đức05/08/1987Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
52HNT-00062903Đào Vinh Quang13/07/1983Kiến trúc – Xây dựng
53HNT-00043810Đào Thanh Tú15/11/1981Kỹ sư kinh tế xây dựng
54HNT-00043808Đặng Hiền Lương20/06/1983Kỹ sư Tin học xây dựng dân dụng và công nghiệp
55HNT-00043814Nguyễn Thanh Khiết27/07/1974Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
56HNT-00043813Lê Đức Lương10/05/1977Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
57HNT-00043807Nguyễn Ngọc Tuyến16/07/1980Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
58HNT-00043815Doãn Văn Tỉnh08/06/1983Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
59HNT-00043809Phạm Huy Khải04/03/1982Kỹ sư Thủy Lợi
60HNT-00043811Lã Quang Trung11/03/1985Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiêp
61HNT-00043812Nguyễn Quốc Trung29/05/1981Kỹ sư cầu đường
62HNT-00062904Lê Hạnh Chi26/10/1979Kỹ sư Công nghệ và môi trường
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.
Quy trình làm hồ sơ nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần.
Mời các tổ chức và cá nhân liên hệ đăng ký thi nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề:
Lan Hương: 0983 045 822
Ngọc Lan: 0941 064 900
Thanh Mai: 0974 144 726
Kim Hiền: 0334 660 395
Kim Oanh: 0933 926 806