Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (Hiệp hội) đã ban hành Quyết định số 12/2024/QĐ-VACC về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Thái Bình về thi công công tác xây dựng công trình lĩnh vực:

Lắp đặt thiết bị vào công trình /Hạng III

Mời Quý bạn đọc xem chi tiết Quyết định Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Thái Bình tại văn bản dưới đây: