DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2022/QĐ-VACC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2022

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ là kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 304 cá nhân có kết quả đạt yêu cầu như sau:

STTSố Chứng chỉHọ và tênNăm Sinh
1HNT-00157052Button 2 Nguyễn Văn Lợi25/01/1986
2HNT-00157053Nguyễn Thanh Quang13/11/1979
3HNT-00093576Nguyễn Văn Kiên02/02/1977
4HNT-00157054Nguyễn Thanh Tùng21/05/1994
5HNT-00157055Vũ Minh Tuyên17/06/1986
6HNT-00157056Ngô Minh Nhật09/06/1991
7HNT-00157057Nguyễn Văn Thiện18/05/1984
8HNT-00157058Nghiêm Văn Hoàng16/03/1990
9HNT-00157059Lưu Văn Chiến05/01/1989
10HNT-00074925Nguyễn Thanh Tùng02/04/1978
11HNT-00157060Đào Quốc Thịnh07/02/1983
12HNT-00028524Nguyễn Thị Linh16/04/1986
13HNT-00157061Nguyễn Văn Tuấn08/03/1988
14HNT-00157062Nguyễn Minh Thi26/09/1984
15HNT-00157063Nguyễn Hữu Thưởng10/12/1991
16HNT-00105810Nguyễn Quốc Bình11/10/1990
17HNT-00157064Phan Trọng Minh10/09/1991
18HNT-00157065Huỳnh Ngọc Đỉnh11/10/1992
19HNT-00157066Đào Nguyên Quân16/09/1978
20HNT-00157067Nguyễn Đình Nhất19/09/1983
21HNT-00157068Lê Quốc Khánh11/11/1968
22HNT-00157069Trần Văn Thi05/05/1987
23HNT-00115887Đặng Bá Khoa02/11/1980
24HNT-00157070Nguyễn Quốc Thái21/11/1981
25HNT-00157071Nguyễn Văn Yên01/05/1985
26HNT-00157072Nguyễn Xuân Diệu19/10/1975
27HNT-00157073Võ Đại Anh Khoa11/12/1989
28HNT-00157074Ngô Văn Chung30/12/1990
29HNT-00157075Nguyễn Quốc Bảo01/12/1977
30HNT-00075779Đoàn Văn Mây02/01/1976
31HNT-00157076Cao Văn Lân03/10/1992
32HNT-00157077Nguyễn Xuân Quân20/09/1984
33HNT-00089511Đào Quang Tiến09/05/1966
34HNT-00157078Nguyễn Phương Nam14/03/1991
35HNT-00053619Phạm Văn Đạt06/01/1984
36HNT-00157079Vũ Hoàng Lân09/06/1985
37HNT-00156445Trần Quang Vinh15/07/1978
38HNT-00157080Ngô Quang Hưng13/11/1983
39HNT-00157081Lê Duy Lượng02/09/1978
40HNT-00157082Nguyễn Xuân Phong09/12/1977
41HNT-00157083Hoàng Văn Hoang19/09/1983
42HNT-00124184Vũ Duy Thanh01/12/1993
43HNT-00124437Mai Hồng Quân06/05/1971
44HNT-00157084Phạm Ngọc Thắng04/10/1980
45HNT-00023352Lê Hải Hùng16/09/1972
46HNT-00070471Lê Quang Thuận16/01/1971
47HNT-00070466Lương Văn Cường19/09/1982
48HNT-00089190Nguyễn Khánh Tịnh13/02/1977
49HNT-00157085Nguyễn Anh Đức17/07/1987
50HNT-00157086Phạm Văn Đồng01/01/1986
51HNT-00005161Nguyễn Thị Luân Hiến16/09/1988
52HNT-00104370Nguyễn Thị Quyên16/04/1988
53HNT-00157087Lê Minh Hoàng30/09/1997
54HNT-00127615Lê Quang Thái22/06/1994
55HNT-00050800Đỗ Huy Hồng21/12/1982
56HNT-00105827Nguyễn Văn Hoàng20/08/1980
57HNT-00107445Phan Thế Phiệt22/07/1992
58HNT-00116547Đỗ Bá Tỵ06/01/1978
59HNT-00000896Nguyễn Thị Sen28/11/1984
60HNT-00093272Bùi Quang Tuân17/09/1988
61HNT-00157088Nguyễn Trọng Tâm21/09/1989
62HNT-00157089Phùng Văn Đức14/04/1989
63HNT-00157090Nguyễn Hữu Trường10/02/1990
64HNT-00157091Nguyễn Đức Chiến24/05/1978
65HNT-00009539Nguyễn Thành Trung28/08/1987
66HNT-00157092Nguyễn Hồng An28/08/1982
67HNT-00157093Trần Duy Tín07/02/1984
68HNT-00002756Nguyễn Huy Dương22/05/1984
69HNT-00157094Nguyễn Văn Hải20/09/1984
70HNT-00157095Lê Hải Bình04/01/1983
71HNT-00080179Nguyễn Hoàng Giáp12/07/1984
72HNT-00157096Nguyễn Tuấn Cường10/10/1996
73HNT-00157097Chu Tuấn Việt29/04/1980
74HNT-00157098Đỗ Đình Thể24/10/1981
75HNT-00157099Phạm Ngọc Anh20/07/1982
76HNT-00157100Nguyễn Huy Đức06/08/1984
77HNT-00157101Nguyễn Huy Thành12/04/1982
78HNT-00157102Trịnh Đức Yên29/08/1979
79HNT-00157103Nguyễn Hữu Mùi08/12/1979
80HNT-00049922Nguyễn Chí Chung27/08/1972
81HNT-00119043Đặng Thế Hải30/09/1984
82HNT-00157104Lê Hồng Hà06/10/1990
83HNT-00157105Đoàn Văn Phương07/12/1987
84HNT-00157106Chu Vịnh Hưởng03/08/1990
85HNT-00030142Trần Văn Trường15/02/1981
86HNT-00060706Nguyễn Văn Tùng10/03/1983
87HNT-00157107Vũ Quý Đôn20/10/1985
88HNT-00157108Nguyễn Văn Thắng11/10/1976
89HNT-00157109Phạm Phú Thịnh06/04/1979
90HNT-00157110Hoàng Đình Đoan16/04/1991
91HNT-00157111Hà Văn Hưng08/07/1984
92HNT-00157112Vũ Hùng Mạnh17/04/1983
93HNT-00052409Đặng Văn Dinh10/04/1984
94HNT-00046212Phạm Việt Cường25/10/1981
95HNT-00157113Lê Tùng Giang15/10/1982
96HNT-00046899Nhữ Quốc Huy22/05/1980
97HNT-00157114Ngô Văn Lan01/11/1990
98HNT-00078430Nguyễn Đức Cảnh30/04/1990
99HNT-00157115Nguyễn Ngọc Tú22/11/1979
100HNT-00157116Đặng Quang Hoan10/01/1985
101HNT-00157117Nguyễn Kim Linh19/02/1980
102HNT-00157118Phạm Văn Tính07/04/1987
103HNT-00157119Kiều Tuấn Dương27/07/1992
104HNT-00157120Đỗ Thanh Tùng25/07/1989
105HNT-00157121Lưu Quang Tuần08/10/1981
106HNT-00157122Nguyễn Mạnh Tiến29/10/1989
107HNT-00157123Trần Tất Khoa15/12/1988
108HNT-00157124Nguyễn Văn Sâm12/03/1986
109HNT-00157125Trương Nguyên Hằng09/10/1982
110HNT-00157126Hoàng Trung Đức15/07/1996
111HNT-00157127Nguyễn Mạnh Cường21/09/1980
112HNT-00022275Nguyễn Mạnh Hùng06/07/1987
113HNT-00157128Phạm Văn Đức26/09/1986
114HNT-00157129Nguyễn Văn Khoái15/10/1987
115HNT-00157130Nguyễn Thế Anh01/07/1992
116HNT-00129352Lường Đức Trung03/04/1993
117HNT-00136422Bùi Hải Ninh18/06/1990
118HNT-00157131Tô Thành Vinh06/06/1977
119HNT-00157132Nguyễn Duy Dương10/09/1984
120HNT-00157133Tạ Văn Hải18/05/1987
121HNT-00157134Hoàng Thị Hiệp20/02/1984
122HNT-00157135Nguyễn Văn Long21/03/1984
123HNT-00033068Nguyễn Thanh Tùng29/09/1988
124HNT-00157136Nguyễn Như Trường20/12/1984
125HNT-00157137Đoàn Tuấn Ngọc06/12/1987
126HNT-00157138Bùi Thế Duy20/04/1985
127HNT-00157139Nguyễn Trần Phương18/08/1980
128HNT-00157140Ninh Văn Huy10/11/1967
129HNT-00157141Nguyễn Đức Ngọc20/11/1986
130HNT-00002633Bùi Tuấn Anh22/02/1980
131HNT-00157142Trần Mạnh Dũng12/05/1983
132HNT-00157143Doãn Văn Quảng24/07/1991
133HNT-00092604Lê Ngọc Nam18/10/1995
134HNT-00157144Nguyễn Văn Chính26/07/1979
135HNT-00157145Nguyễn Văn Kiên26/12/1988
136HNT-00157146Nguyễn Văn Vũ21/08/1974
137HNT-00157147Nguyễn Thành Luân19/11/1988
138HNT-00157148Đinh Công Bình28/04/1975
139HNT-00157149Nguyễn Anh Tuấn04/05/1997
140HNT-00157150Nguyễn Huy Tùng29/01/1993
141HNT-00157151Vũ Tiến Đức03/03/1993
142HNT-00157152Trần Đức Huyến03/03/1993
143HNT-00157153Nông Quang Hưng25/02/1986
144HNT-00157154Phạm Hữu Giang10/10/1965
145HNT-00157155Phạm Thế Tuyền09/02/1988
146HNT-00157156Phùng Xuân Trường12/07/1984
147HNT-00157157Trần Anh Thu22/08/1970
148HNT-00157158Nguyễn Văn Huấn21/03/1993
149HNT-00157159Phạm Đức Lâm24/08/1981
150HNT-00157160Hoàng Ngọc Anh20/12/1984
151HNT-00076604Tạ Hữu Phú03/07/1991
152HNT-00157161Trịnh Văn Điệp04/02/1976
153HNT-00157162Bùi Quốc Phong02/01/1984
154HNT-00157163Đào Văn Hoàng06/06/1990
155HNT-00157164Huỳnh Đặng Vương13/03/1997
156HNT-00157165Nguyễn Công Lương01/10/1978
157HNT-00157166Lê Trung Hiếu03/11/1990
158HNT-00142041Đặng Quang Tùng04/01/1975
159HNT-00157167Tạ Huy Cường02/09/1981
160HNT-00099616Đặng Kim Phụng05/03/1988
161HNT-00050008Nguyễn Anh Tuấn09/11/1984
162HNT-00157168Đỗ Mạnh Võ28/09/1983
163HNT-00133947Nguyễn Hồng Sơn09/04/1993
164HNT-00157169Nguyễn Phú Cường10/02/1974
165HNT-00157170Lê Minh Hiếu20/07/1994
166HNT-00157171Nguyễn Thanh Phước17/06/1986
167HNT-00157172Trương Quang Tuyến27/12/1987
168HNT-00006973Phạm Nguyên Sơn16/08/1975
169HNT-00157173Lê Minh Đức06/09/1988
170HNT-00157174Nguyễn Thị Thu Hòa14/08/1981
171HNT-00157175Trần Minh Triều04/01/1964
172HNT-00016789Lê Thành Phúc13/02/1976
173HNT-00157176Nguyễn Văn Trọng01/01/1979
174HNT-00157177Nguyễn Hoàng Nghiệp11/08/1988
175HNT-00157178Nguyễn Văn Tiến02/03/1988
176HNT-00157179Quách Trọng Nghĩa17/07/1994
177HNT-00157180Nguyễn Anh Vũ01/05/1982
178HNT-00028426Nguyễn Minh Quảng29/01/1978
179HNT-00093778Nguyễn Thành Luân02/11/1987
180HNT-00157181Hồ Thanh Phong07/01/1985
181HNT-00157182Bùi Đình Hiếu10/10/1992
182HNT-00157183Phạm Ngọc An23/10/1992
183HNT-00157184Hà Văn Trung30/12/1987
184HNT-00008597Lê Sĩ Ca06/05/1979
185HNT-00157185Lê Trường Giang24/08/1990
186HNT-00157186Đinh Minh Cương10/04/1995
187HNT-00157187Lê Đại Nhân12/01/1985
188HNT-00157188Nguyễn Hoàng Vũ23/03/1988
189HNT-00103356Nguyễn Xuân Trí27/07/1994
190HNT-00157189Võ Tá Thành08/09/1991
191HNT-00071258Lê Quang Cường06/06/1987
192HNT-00157190Nguyễn Tuấn Anh06/08/1984
193HNT-00157191Trần Hữu Nghị19/05/1993
194HNT-00157192Trần Minh Nam20/11/1987
195HNT-00157193Trần Minh Vương12/10/1989
196HNT-00157194Châu Thanh Long25/10/1981
197HNT-00157195Nguyễn Hương Bình02/06/1975
198HNT-00157196Nguyễn Ngọc Lâm30/06/1982
199HNT-00157197Nguyễn Văn Triết19/04/1974
200HNT-00157198Đỗ Thành Đạt Thuyên13/11/1997
201HNT-00157199Ngô Duy Khanh20/03/1995
202HNT-00157200Trần Khắc Hoan21/12/1970
203HNT-00157201Trần Bá Nội10/06/1993
204HNT-00157202Hồ Văn Đào02/02/1977
205HNT-00157203Đoàn Nguyên11/04/1974
206HNT-00062083Lý Hữu Tịnh25/11/1988
207HNT-00157204Nguyễn Thị Thoa23/12/1953
208HNT-00157205Phạm Văn Hồi28/04/1985
209HNT-00157206Trần Quang Trung22/12/1988
210HNT-00157207Văn Ngọc Duy16/02/1985
211HNT-00157208Nguyễn Văn Hạnh07/09/1987
212HNT-00157209Trần Quốc Hùng08/10/1992
213HNT-00007783Thiều Chí Cường05/04/1988
214HNT-00098263Lại Quang Thành15/12/1979
215HNT-00157210Đỗ Thái Toàn20/10/1982
216HNT-00157211Nguyễn Văn Nhật10/07/1990
217HNT-00119385Nguyễn Văn Xuân11/10/1988
218HNT-00012463Nguyễn Văn Đồng08/10/1981
219HNT-00157212Nguyễn Văn Điền28/02/1976
220HNT-00157213Huỳnh Thái Bảo17/05/1996
221HNT-00157214Dương Công Tiến25/09/1984
222HNT-00157215Nguyễn Trọng Liêm10/12/1986
223HNT-00157216Nguyễn Công Ninh08/10/1988
224HNT-00157217Hồ Quốc Thông03/10/1990
225HNT-00157218Trương Công Tuấn Anh02/03/1993
226HNT-00157219Phan Thế Danh04/02/1993
227HNT-00153537Đặng Văn Điều01/08/1985
228HNT-00012416Chu Bá Dũng02/05/1989
229HNT-00157220Vũ Huỳnh Tuấn Anh24/11/1990
230HNT-00129625Trần Tuấn Anh09/03/1993
231HNT-00157221Đinh Văn Điệp20/04/1979
232HNT-00128454Lê Cộng Trừ22/06/1994
233HNT-00157222Nguyễn Văn Đoan01/01/1989
234HNT-00157223Ninh Đắc Phượng06/11/1983
235HNT-00157224Phạm Thái Hưng12/07/1987
236HNT-00157225Vũ Xuân Quang21/02/1982
237HNT-00116158Nguyễn Văn Bảy28/02/1973
238HNT-00143196Từ Thanh Nhã10/11/1981
239HNT-00157226Biện Hữu Kha20/05/1994
240HNT-00157227Trần Sỉ Quân21/02/1991
241HNT-00157228Nguyễn Nhật Huy25/10/1989
242HNT-00157229Thái Văn An20/10/1993
243HNT-00157230Bùi Minh Vũ14/02/1996
244HNT-00095367Nguyễn Đức Trình03/06/1984
245HNT-00056173Bùi Quang Nguyên19/06/1986
246HNT-00157231Lê Hoàng Nhân24/10/1995
247HNT-00153159Nguyễn Hữu Tiến06/09/1990
248HNT-00157232Nguyễn Chí Minh20/07/1982
249HNT-00157233Vũ Đình Thương20/08/1988
250HNT-00157234Lê Cảnh Đức26/03/1986
251HNT-00124264Nguyễn Thanh Tùng19/06/1991
252HNT-00157235Trần Huỳnh Tuấn Kiệt08/07/1992
253HNT-00084731Nguyễn Hoàng Thiện04/11/1974
254HNT-00157236Nguyễn Trọng Thuyên05/04/1992
255HNT-00157237Nguyễn Hồng Lịnh01/01/1989
256HNT-00157238Nguyễn Thành Thương19/04/1982
257HNT-00157239Cao Đức Thắng30/10/1987
258HNT-00157240Nguyễn Thành Tâm06/12/1986
259HNT-00157241Trần Hậu Đức13/01/1992
260HNT-00111368Nguyễn Công Hiền20/03/1975
261HNT-00157242Võ Trí Hùng07/01/1982
262HNT-00157243Bùi Văn Nhân07/09/1990
263HNT-00157244Huỳnh Hửu Tỉnh12/10/1989
264HNT-00157245Nguyễn Minh Công20/01/1990
265HNT-00157246Nguyễn Phúc Vũ25/02/1982
266HNT-00157247Mai Văn Tẩn19/03/1992
267HNT-00127408Hồ Quang Đức24/03/1987
268HNT-00157248Trương Huỳnh Thanh Lâm21/10/1987
269HNT-00157249Nguyễn Tấn Hải26/11/1983
270HNT-00157250Nguyễn Hữu Đức16/09/1975
271HNT-00157251Lê Hồng Lưu02/09/1984
272HNT-00157252Đỗ Quý Bằng08/11/1971
273HNT-00154048Vũ Hồng Tuyên25/09/1973
274HNT-00157253Đặng Thái Sơn28/01/1983
275HNT-00157254Nguyễn Trọng Mạnh28/01/1985
276HNT-00157255Trần Quang Tân22/03/1983
277HNT-00146747Cao Thanh Vinh24/09/1979
278HNT-00157256Phạm Đức Tín10/12/1989
279HNT-00143426Nguyễn Tấn Quang18/03/1992
280HNT-00157257Nguyễn Chí Thanh26/08/1989
281HNT-00157258Nguyễn Ngọc Dũng15/08/1989
282HNT-00157259Mai Đăng Hùng06/11/1973
283HNT-00157260Phạm Tuấn Mạnh29/02/1992
284HNT-00090622Võ Thanh An28/10/1982
285HNT-00157261Nguyễn Quý Hòa08/05/1995
286HNT-00157262Diệp Thời Duy28/08/1989
287HNT-00157263Nguyễn Văn Phong22/03/1990
288HNT-00157264Phạm Hữu Cảm22/07/1988
289HNT-00157265Trần Văn Nam23/03/1996
290HNT-00017236Nguyễn Hữu Nam16/08/1986
291HNT-00157266Đỗ Phú Thanh16/01/1987
292HNT-00157267Trương Thanh Hưng22/02/1992
293HNT-00035739Nguyễn Hồng Sơn15/10/1960
294HNT-00157268Lê Anh Tuấn08/06/1974
295HNT-00157269Nguyễn Thanh Tùng30/12/1978
296HNT-00157270Nguyễn Hữu Hướng04/06/1994
297HNT-00157271Lê Văn Uy10/05/1990
298HNT-00157272Nguyễn Thanh Văn10/05/1993
299HNT-00157273Lê Minh Hùng01/05/1984
300HNT-00157274Phạm Đức Thuần10/11/1985
301HNT-00157275Đỗ Tú Thịnh02/02/1995
302HNT-00157276Phạm Trung Phúc14/11/1983
303HNT-00157277Hoàng Quốc Hải04/02/1985
304HNT-00157278Lê Xuân Trường15/07/1980
Hiệp hội các Nhà thầu Xây Dựng Việt Nam tổ chức liên tục các kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Giám sát, Khảo sát, Thiết kế, Quản lý dự án hàng tháng cho các cá nhân đủ điều kiện năng lực dự thi theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng ban hành.

Các hội viên tham gia Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam luôn được hội quan tâm nhiều quyền lợi:

+ Được phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về đầu tư xây dựng;

+ Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Được tham gia các buổi hội thảo chuyên môn, chuyên đề;

+ Được bảo vệ quyền lợi của hội viên;

+ Được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy đúng quy định của pháp luật,

Quy trình làm hồ sơ cấp Chứng chỉ cho hội viên đúng pháp luật, nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, không đi lại nhiều lần. Mời các tổ chức và cá nhân đăng ký trở thành thành viên của Hội, nộp hồ sơ và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Liên hệ: Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Số 32 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội